Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
Článek
    2 - Svahové deformace na kře Maleníku
    3 - Svahová deformace "Smrdutá" v Hostýnských vrších
    4 - Akumulace periodicky aktivního suťového proudu na východních svazích vrchu Kopce; Lidečko
    6 - Hrazená jezera v Zápechové
    7 - Svahová deformace Salašisska v Nedašově
    7th day programme. Western Carpathians in the territory of the Czech Republic. Frontal part of the Magura Flysch Zone with the Fore-Magura Unit, the Silesian Unit and the Ždánice-Subsilesian Unit (Moravo-Silesian Beskydy Mts. and the Podbeskydská pahorkatina Upland)
    40 let ložiska Kostelany
    63. sjezd Polské geologické společnosti a některé současné problémy geologie karpatského flyše
    Accessory minerals of exotic gra6itoids of the Rača Unit of the Magura Flysch
    Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy
    Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
    Age and depositional environment of exotic limestones from Zamarski in Lower Cieszyn shales (Silesian Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Agglutinated foraminiferal assemblage from bentonite layers of the Subsilesian Unit (Polish Flysch Carpathians)
    Agglutinated foraminifers from the Upper Senonian to Paleogene flysch of the Middle Váh valley (Súlov, Javorníky, Biele Kartpaty Mts) Slovakia
    Agglutinated foraminifers from the uppermost Jurassic-Neocomian Silesian Basin of the Polish Outer Carpathians
    Agglutinated foraminifers response to KT boundary event in sub-CCD flysch facies
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Alkaline lamprophyres (Camptonites and Monchiquites) in Central Europe
    Alpine and Variscan Orogenic Belts Interaction - an Example of the Morphostructural Analysis (Moravosilesian Region of the Bohemian Massif)
    Aluviální kužel v údolí Černé Ostravice
    Amber resin with biological inclusions in early Paleogene deposits from the Bílé Karpaty Mountains in eastern Moravia (Czech Republic)
    Ammonoidea of the Lower Cretaceous deposits (Late Berriasian, Valanginian, Early Hauterivian) from Štramberk, Czech Republic
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
    Analyse morphologique et ostéologique de Vinciguerria obscura Danilchenko, 1946 (Teleostei, famille de Photichthyidae) de l' Oligocene des Carpathes (République Tcheque)
    Analysis of preparatory factors of landslides, Vsetínské vrchy Highland, Czech Republic
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Aplikace shlukové analýzy při zpracování druhové diverzity rodu Cenosphaera (Radiolaria), (34-12 Pohořelice)
    Aplikace systému petrofyzikálních rovnic pro interpretaci karotážních měření plynem syceného obzoru ložiska Žukov (15-44 Karviná)
    Application of electrical resistivity tomography (ERT) in the study of various types of slope deformations in anisotropic bedrock: case studies from the Flysch Carpathians
    Aptian and Albian ammonites in the Western Carpathians (the Czech and Slovak Republic)
    Aptychi and stratigraphy of the Lower Cretaceous in the Western Carpathians : Proceedings of the 4th International Cretaceous Symposium, Hamburg 1992
    Aptychi and their significance for taxonomy of Lower Cretaceous ammonites
    Badenian potassium trachyandesite at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Balanced geological cross section of the NW part of Outer Flysch Carpathians
    Barremian and Early Aptian ammonites from the Godula Facies of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Bašský vývoj slezské jednotky a jeho možné ekvivalenty (15-42 Bohumín, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 24-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Belověžské souvrství hostýnské litofaciální zóny magurského flyše v Hostýnských vrších (25-14 Valašské Meziříčí)
    Benthic agglutinated foraminifera and organic-walled dinoflagellate cysts from Late Cretaceous oceanic deposits at Kalwaria Zebrzydowska, Flysch Carpathians, Poland: biostratigraphy and palaeoenvironment
    Benthic foraminiferal morphogroups and taphonomy of the Cieszyn beds (Tithonian-Neocomian, Polish Outer Carpathians)
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen in der Flyschzone auf Blatt 57 Neulengbach
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen in der Waschbergzone auf Blatt 23 Hadres
    Bioevents at the Paleocene/Eocene boundary in flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit (West Carpathians, Czech Republic)
    Biofacie aglutinovaných foraminifer v magurském flyši na Moravě a jejich vztah k litofacii
    Biomarker oil-to-source rock correlation in the Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1 (25-33 Uherské Hradiště)
    Biostratigrafické studium (vápnitý nanoplankton) sedimentů svrchní křídy ve vrtu Pavlov-5 na jižní Moravě (34-12 Pohořelice)
    Biostratigrafické výzkumy na lokalitě Kurovice v r.1993 (vnější Karpaty, tithon-spodní valangin)
    Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika) (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
    Biostratigrafie podle vápnitého nanoplanktonu ve vrtu Blatnička-1 (račanská a bělokarpatská jednotka včetně svodnického souvrství) (35-11 Veselí na Moravě)
    Biostratigrafie (vápnitý nanoplankton) zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
    Biostratigraphical dating of Cretaceous coral communities using large data sets
    Biostratigraphy and Lithofacies Pattern of the Gresten Formation (Dogger) in South Moravia (Czech Republic), with Emphasis on Reworked Triassic Material
    Biostratigraphy and paleoenvironmental analysis of benthic Foraminifera and radiolarians in Paleogene variegated shales of the Subsilesian unit Polish Flysch Carpathians
    Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic)
    Biostratigraphy of Fissure Fillings in the Ernstbrunn Limestone of the Waschberg Zone (Lower Austria)
    Biostratigraphy of the Lower Cretaceous limestones of the Godula facies of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians
    Blatnička
    Blocks of Upper Carboniferous rocks in flysch of outer West Carpathian nappes
    Boulangerit z Bučníku (jv. od Uh. Brodu)
    Brittle Deformation of the Ernstbrunn Limestone (Jurassic) of the Pavlov Hills
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Calcareous nannoplankton in flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit (the West Carpathians)
    Campanian to Maastrichtian palynofacies and dinoflagellate cysts of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic
    Case Study of the Cone-in-Cone Structure Based on Czech and Crimean Samples
    Cetechovické mramory
    Changes in communicatio with the open sea during the deposition of the Early Oligocene Menilitic Formation (Ždánice Unit)
    Changes in mineralogical and chemical composition of the rocks on the contact of the White Carpathians unit and volcanic rocks (east Moravia)
    Characteristic and origin of fluxoturbidites from the Carpathian flysch (Cretaceous-Palaeogene), south Poland
    Charakteristické vlastnosti mrazových srubů: zaměřeno na srovnání aktivních mrazových srubů ve světě a mrazových srubů v Rusavské hornatině
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti
    Chondrites spiralis n.sp. - a new fossil trace in the Outer Carpathian Flysch in Moravia (Czechoslovakia)
    Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá
    Chráněné geologické jevy u Turzovky
    Cohesive debrites in the Istebna beds (Upper Senonian-Paleocene) of the Silesian series, Outer Flysch Carpathians
    Coleoid research in Bohemia - a brief historical view
    Comments on some new occurrences of heteromorph ammonites in the Lower Cretaceous (late Valanginian-early Barremian) of the Eastern Alpine and Western Carpathian Systems
    Common occurrences of the ecologically restricted nannofossils in the Campanian sediments of the Ždánice Unit and Waschberg Zone, West Carpathians
    Comparison of calcareous nannoplancton factor assemblages and seasonally variable assemblages fixed in fecal pellets: the Early Oligocene of the Southern Moravia
    Comparison of the East Alpine and West Carpathian Flysch Zone - a geochemical approach
    Comparison of the Flysch Zone of the Eastern Alps and the Western Carpathians based on resent observations
    Continuous soil lost modelling in the Haraska watershed (SE Moravia) - an application of 4D digital landscape model
    Contrasting magnetic fabrics in sedimentary rocks of the accretionary prisms of the Western Carpathians and the eastern Rheno-Hercynian Zone
    Contribution to the knowledge of some small Early Barremian ammonites from the Silesian Unit (Outer Carpathians, Czech Republic)
    Coral clasts and redeposited corals as clues for the reconstruction of Mesozoic and Tertiary elevations and depressions on the North Tethyan passive margin
    Correlation of the Alpine Flysch-Zone with the Outer Carpathians (including klippen-zones): new data and new aspects
    Correlation of the Upper Turonian foraminiferal assemblages from the Úpohlavy and Březno sections (Bohemian Cretaceous Basin) with some other localities (South Moravia, Germany and Lower Austria)
    Correlation on magnetostratigraphy and calpionellid biostratigraphy of the Jurassic/Cretaceous boundary strata in the Western Carpathians
    Cretaceous alkaline lamprophyres from northeastern Czech Republic: geochemistry and petrogenesis
    Cretaceous alkaline magmatism from the Polish Outer Western Carpathians : introduction to field trip
    Cretaceous alkaline volcanism and its products of the outer (teschenites) and the central (alkaline basalts) Western Carpathians: correlation studies
    Cretaceous sandstones in Moravia and Silesia and their application as building and ornamental stones
    Cretaceous to Paleogene agglutinated foraminifera of the Bílé Karpaty unit (West Carpathians, Czech Republic)
    Czech-Italian Geomorphological and Geological Workshop in 1998
    Čedičové amfiboly na Novojičínsku
    Čelná priehlbina Karpát na Morave: flexúrová panva a mechanizmus roztvárania piggy-back panvičiek na ždánickom a magurskom príkrove
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Debryty kohezyjne warstw istebniańskich (senon górny-paleocen) na zachód od Skawy
    Deep prospects below the Western Carpathian thrust belt: idea or reality?
    Deformation partitioning in the oblique convergent zone of the Eastern Alpine-Western Carpathian junction
    Depositional environments and biostratigraphy of the lower part of Rača Unit Paleogene (Magura Nappe, Outer Carpathians, Eastern Slovakia)
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23 (34-11 Hustopeče)
    Deterministický model náchylnosti území ke vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Diagenetic and dolomitization history of the Štramberk limestones
    Dinoflagellate cyst record of the deep-sea Cretaceous-Tertiary boundary at Uzgruň, Carpathian Mountains, Czech Republic
    Dinoflagellate cysts distribution of Albian-Cenomanian sections from the Outer Western Carpathians
    Direct evidence of cannibalism in the Oligocene cutlassfish Anenechelum glarisianum Blainville, 1818 (Perciformes : Trichiuridae)
    Disphus otoliths from the European Oligocene (Myctophidae, Teleostei)
    Distribuce spodnokřídových lamelaptychů na vybraných spodnokřídových lokalitách v jihovýchodní části Španělska (provincie Murcia a Jaén)
    The distribution of agglutinated foraminifera in the Cieszyn Basin, Polish Outer Carpathians
    Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
    Dopravní tvary georeliéfu a sesuvy v trase silnice I/50 v centrálních Chřibech
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    Dvě lokality podbeskydských vyvřelin
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
    Early Berriasian ammonites from the Štramberk Limestone in the Kotouč Quarry (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Early Berriasian ammonites from the Štramberk Limestone of Kotouč quarry (Outer Carpathians, Silesian Unit, Štramberk, Czech Republic)
    Early Cretaceous stratigraphy, palaeogeography and life in the Western Carpathians
    The Early Miocene olistostromes and "Old Styrian overthrusting" in the Polish Western Carpathians
    Early Oligocene palaeoenvironmental Changes in the West Carpathian Flysh Belt of the Southern Moravia
    Ekvivalenty veřovického souvrství v bašském vývoji slezské jednotky (25-21 Nový Jičín)
    Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
    Energetické suroviny Polska
    Environment fauna and paleogeographic importance of the Berriasian limestones from the Vigantice tectonic slice in the Outer Western Carpathians
    Environmental palynological study of the Upper Eocene to Lower Oligocene of the Pouzdřany and Ždánice units, South Moravia
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě : (34-21 Hustopeče)
    The Ernstbrunn Limestone and Klentnice Beds (Kimmeridgian to Berriasian; Waschberg-Ždánice Unit; NE Austria and SE Czech Republic) and their fauna - a tale of giants and dwarfs
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia
    Evolution of the Outer Carpathian Accretionary Wedge
    Evolutionary significance of floristic changes in the Northern Hemisphere during the Late Cretaceous and Palaeogene, with particular reference to Central Europe
    Exkurzní průvodce - Sedimentární a tektonický vývoj synorogenních pánví
    Exploring for Hydrocarbons Under Thrust Belts - A Challenging New Frontier in the Carpathians and Elsewhere
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům (34-11 Hustopeče)
    Facie alodapických vápenců v těšínsko-hradišťském souvrství bašského vývoje slezské jednotky
    Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
    Families Gonostomatidae and Photichthyidae (Stomiiformes, Teleostei) from the Tertiary of the Ždánice-Subsilesian Unit (Moravia)
    First record of a fossil beetle (Coleoptera, Haliplidae) from the basal Paleocene flysch sediments in the Magura Unit (Outer Western Carpathians, Moravia)
    First record of paguroid anomurans (Crustacea) from the Tithonian - lower Berriasian of Štramberk, Moravia (Czech Republic)
    Fluidní inkluze a chemické složení analcimu z lokality Řepiště (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Flyšové pásmo na styku Západných Karpát a Východných Álp
    Flyšové pásmo Západních Karpat, autochtonní mezozoikum a paleogén na Moravě a ve Slezsku
    Foraminifera and incertae sedis from the Stramberk-type limestone (Tithonian-Berriasian) : preliminary results
    Foraminiferová fauna křídových oceánských červených vrstev východopacifické bioprovincie v Kalifornii a její vztahy ke karpatskému flyši
    Foraminifery podslezské jednotky a autochtonního karpatu z jámy č.4 Dolu Frenštát (25-23, Rožnov pod Radhoštěm)
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Fosilní havýš z moravských třetihor
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
    Fossil fish fauna (Teleostei, Selachii) from the Dynów marlstone (Rupelian, NP 23) of the menilitic formation at the locality of Litenčice (Czech Republic)
    The fossil record (calcareous nannofossils and foraminifers in single intervals of the Upper Cretaceous flysch sequence of the West Carpathians, Czechoslovakia
    Fossil record of agglutinated foraminifers and testaceans on the territory of the Czech Republic
    Frost-riven cliffs and cryoplanation terraces in the Hostýnské vrchy Hills (east Moravia, Czech Republic)
    Fyzikální a chemické vlastnosti vod v okolí Luhačovic
    Garnet provenance in mixed first-cycle and poly-cycle heavy-mineral assemblages of the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians): constraints from chemical composition ang grain morphology
    Genéza a vývoj svahových pohybov v Novej Kelči v Nízkych Beskydách
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience (24-44, Bučovice; 25-33, Uherské Hradiště; 25-31, Kroměříž; 25-13, Valašské Meziříčí)
    Geochemie flyšových sedimentů a její využití při geologické interpretaci
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie sedimentů pestrých vrstev flyšového pásma Karpat na Moravě a západním Slovensku
    Geochemie sedimentů račanské jednotky magurské skupiny flyšové (Západní Karpaty)
    Geochemistry of flysch sediments and its applications in geological interpretations
    Geochemistry of intercalated red and gray pelagic shales from the Mazak Formation of Cenomanian age in Czech Republic
    Geochronology of teschenitic intrusions in the Outer Western Carpathians of Poland - constraints from 40K/40Ar ages and biostratigraphy
    Geochronology of the crystalline basement of the Western Outer Carpathians' source areas - constraints from K/Ar dating of mica and Th-U-Pb chemical dating of monazite from the crystalline 'exotic' pebbles
    Geodynamic evolution of the Subsilesian realm
    Geodynamic evolution of the western part of the Carpathian Foredeep
    Geodynamic Evolution Stages in the Outer Carpathians
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/603/1/97)
    Geodynamics of ridges and development of carbonate platforms within the Outer Carpathian realm im Poland
    Geoecological imprints of slope deformations on habitats - case studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Geofyzikální obraz řečkovicko-kuřimské deprese
    Geografické podmínky vzniku povodní
    Geologic Structure and Hydrocarbon Generation in the Carpathian Flysch Belt of Southern Moravia
    Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep
    The geological position, sedimentary record and composition of the Tylicz Conglomerate (Late Eocene-Oligocene): stratigraphical and paleogeographical implications (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Geological results of deep exploration in the Vienna basin
    Geologická historie Pavlovských vrchů na jižní Moravě
    Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
    Geologická minulost Pavlovských vrchů
    Geologická stavba flyšového podloží vídeňské pánve
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologické a geomorfologické inventarizace skalních tvarů v pískovcích magurského flyše
    Geologické výsledky vrtů na minerální vody v oblasti Smraďavky a Kostelce (Magurský flyš) (24-44 Bučovice, 25-23 Zlín)
    Geologické výzkumy v račanské jednotce severně od Otrokovic (25-31 Kroměříž)
    Geologické zajímavosti Vychylovky
    Geologický vývoj podslezské jednotky
    Geologie a stratigrafie kurovických vápenců a tlumačovských slínovců v kurovickém lomu (svrchní jura, spodní křída, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Geologie flyšového pásma Karpat na Moravě
    Geologie slezské jednotky v hloubení jam dolu Frenštát-západ
    Geologie slezské jednotky v okolí Štramberka (25-21 Nový Jičín)
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer West Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology and Stratigraphy of the Carpathian Flysch Belt in Moravia
    Geology of Palaeozoic sediments of the deep borehole Jablůnka-1 (Beskydy Mts., NE Moravia) : comparison with the deep borehole Münsterland-1
    Geology, stratigraphy and paleoenvironment of the Southhern-Moravian Flysch Belt
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologický a geologický výzkum některých lokalit v magurském flyši
    Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy
    Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic
    Geomorphological observations in the area of the Bečva geodynamic polygon (The Moravskoslezské Beskydy Mountains)
    The geomorphological transformation of the Hodslavický Javorník brachysyncline (the Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic)
    Geomorphology of the Hodonín town surroundings
    Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
    Georadar - výhody a úskalí metody
    Geotechnické parametry poloskalních hornin tunelu Jablunkov
    Geotermální mapa ČSR 1:500 000 (část Čechy a Morava)
    Glebokomorska sedymentacja silikoklastyczna warstw godulskich Karpat
    Gravitační proudové skluzy a suťové laviny v miocénu okolí Moravských a Nových Bránic (24-34, Ivančice)
    Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy) : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids
    The gravity flow dynamics of submarine fan sedimentation in the Magura Basin of the Western Carpathians (Magura Nappe, Slovakia)
    Halimedaites carpaticus gen. n. sp. n., "Body Fossil" from the Carpathian Flysch of Czechoslovakia
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
    Hlavní výsledky petrologického výzkumu krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Hlubokomořské biofacie aglutinovaných foraminifer ve vnějším flyšovém pásmu Karpat
    Hluk - Okluky Brook
    Hluk
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-32 Gottwaldov, 25-41 Vsetín)
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
    Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    Hončova hůrka - stav lokality a nálezy minerálů v letech 1995-1996
    Horniny bohaté glaukonitem v ČR
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hydrocarbon exploration from crystalline rocks of the Bohemian Massif beneath the West Carpathian overthrust, Moravia
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologické poměry severovýchodní části Bílých Karpat
    Hydrogeologické zhodnocení cięźkowického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrological regime of some springs in the Upper Oder River Basin
    Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Ichnogenus Rhizocorallium in the Paleogene flysch (Outer Western Carpathians, Poland)
    The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic)
    Ichnological record of paleoenvironmental changes in the Lower Cretaceous of the Silesian Unit, Polish Flysch Carpathians
    Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract
    IGCP 463 Workshop: Upper Cretaceous pelagic red beds - response to changes in the paleoclimate/paleoceanography - Bartin, Turkey, August 18-23, 2003
    Illitization of illite-smectite in the Jurassic and Paleogene of the eastern Bohemian Massif in relation to organic maturation and thermal history
    The impact of not detonated blasts of TNT in the geophysical prospecting boreholes in Halenkovice village
    Ing. Róbert Marschalko, DrSc. is sixty
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgrúň v roce 1998 (25-24 Turzovka)
    Interaction between Alpine and Variscan orogeny on the basis of study digital elevation models - Moravosilesian area
    Interpertácia karotážnych meraní na ložisku Ždánice-kryštalinikum 1
    Intraformační slepenec v sedimentech spodního miocénu v oblasti Ždánického lesa
    Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku
    Inventory of Barremian-Albian Dinoflagellate cysts of the Silesian Unit in the Outer Western Carpathians (Czech Republic)
    The inverse magnetic fabric in the locality of Choryně (Flysch Belt of the Western Carpathians) and its origin
    Investigation of the triggering factor leading to an increased landsliding in the Czech Republic due to enormous saturation of rock environment
    Investigations into the mechanism of translational bloc-type slope movements
    Izotopické studium štramberských tithonských vápenců
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Izotopy uhlíku v organické hmotě svrchnokřídových sedimentů slezské jednotky
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? : 25-12 Hranice
    Javorník
    Je luhačovické rozhraní tektonického původu?
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
    Jurassic-Cretaceous controversies in the Western Carpathian Flysch: the "black flysch" case study
    Jurassic paleogeography of the Pieniny and Outer Carpathian basins
    Jurská vápencová bradla karpatského flyše: tektonické šupiny nebo olistolity?
    A juvenile Trachinus minutus (Pisces, Perciformes, Trachinidae) from the Middle Oligocene of Litenčice (Moravia, Czech Republic)
    K biostratigrafii svrchního eocénu (vápnitý nanoplankton) vsetínských vrstev zlínského souvrství na listu Vsetín (25-41 Vsetín)
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    K/Ar dating of Neogene volcanic rocks in surroundings of Uherský Brod, Moravia
    Kalcit z lokality Kotouč u Štramberka
    Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience
    Ke geomorfologii vrcholové oblasti Kněhyně a Čertova mlýna (Moravskoslezské Beskydy)
    Klastické žíly
    Klentnice
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Korelace flyšových souvrství na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Korelace některých flyšových souvrství východní Moravy na podkladě petrofyzikálních parametrů
    Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd
    Krosněnská sedimentace - ukazatel časové posloupnosti orogenetických pohybů ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty : 24-441 Bučovice
    Křepice
    Křišťály karbonátových septárií Moravy
    Kurovické vápence
    Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints
    Landslide hazard assessment along the main road E 50 in Chřiby highlands
    Landslide modelling for natural risk/hazard assessment with GIS
    Landslide of sandstone blocks with the surface of sliding running on the layer of underlying claystones - one of type slope deformation model in Carpathian flysch
    Landslide risk in the city of Zlín
    Landslides in the Hostýnské vrchy Mountains (Moravia)
    Large Foraminifera of Eocene age from pebbles of the Ždánice-Subsilesian Unit of Southern Moravia
    Late Campanian/Late Maastrichtian penetration of high-latitude calcareous nannoflora to the Outer Western Carpathian depositional area
    Late Cretaceous through Paleogene evolution of Magura Basin
    Late Cretaceous to early Miocene deposits of the Carpathian foreland basin in southern Moravia
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    Late Jurassic to Early Miocene tectonic evolution and palaeogeography of the Western Outer Carpathians
    Late Jurassic to Early Miocene tectono-sedimentary evolution of the Magura Basin (Western Carpathians)
    Látková bilance kontaktní metamorfózy pelitických sedimentů bělokarpatské jednotky
    Lázně Bochoř na Přerovsku (25-13 Přerov)
    Litoeventy v křídě Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny
    Litológia malcovského súvrstvia (magurská jednotka)
    Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdlant n. Ostravicí, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov, 26-13 Čadca)
    Louka
    Lower Cretaceous ammonite and dinocyst biostratigraphy and paleoenvironment of the Silesian Basin (Outer Western Carpathians)
    Lower Eocene deep-water agglutinated foraminifera from variegated shales of the Dukla Nappe, Polish Flysch Carpathians, Bieszczady Mts
    Lower Miocene of the Pouzdřany Unit, the West Carpathian Flysch Belt, Southern Moravia
    Lower Oligocene pteropod horizons in the Ždánice Unit - acme, mass killing or preservation events?
    Lower/Middle Miocene structural evolution of the overthrust of the Western Carpathians in South Moravia (Czech Republic)
    Luhačovice - Aloiska spring
    Luhačovice - Sesuv u křižovatky
    Magnetic anisotropy indications of deformations associated with diagenesis
    Magnetic anisotropy of clayey and silty members of Tetriary flysch from the Silesian and Skole nappes (Outer Carpathians)
    Magnetic anisotropy of the Silesian nappe (Western Outer Carpathians)
    Magnetic fabric and ductile deformation differences between the Magura and Krosno groups of thrust sheets of the Flysch Belt of the West Carpathians and their tectonic implications
    Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
    The Magura Accretionary Wedge-Stages In Development (Magura Nappe, Western Carpathians, Poland)
    The Magura Nappe and its supposed SE prolongation (Western Outer Carpathians)
    Main stages of structural evolution of the Magura Nappe, West Carpathians, Poland
    Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech (25-43 Valašské Klobouky, 35-11 Veselí nad Moravou)
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech : (35-12 Strání)
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-02 Dinotice a 25-32-04 Hošťálková (25-41 Vsetín, 25-32 Zlín)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-03 Nový Hrozenkov a 25-41-11 Valašská Polanka (25-41 Vsetín)
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listu 25-14-24 - Kateřinice, Ratiboř (25-14 Valašské Meziříčí)
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listu mapy 25-41-08 (25-41 Vsetín)
    Mapování v okolí vodní nádrže Bystřička a monitorování svahových deformací v okrese Vsetín (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Marine Miocene deposits near Nowy Targ, Magura Nappe, Flysch Carpathians (South Poland)
    Mathematical-statistical study of chemical composition of the teschenite association rocks
    Medlovické porcelanity
    Megaturbidity - nový termín v sedimentologické literatuře
    Menilitové opály - surovina pro výrobu netradičních šperků
    Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
    Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát
    Microfossil and palaeoenvironmental data on the Cenomanian/Turonian boundary in South Moravia (Czech Republic)
    Microfossils of the Albian and Cenomanian shales from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Microperforate planctonic Foraminifera from the Lower Oligocene Pouzdřany Marls (Western Carpathians)
    Microproblematics from the Tithonian Limestones of the Štramberk Formation (Chitinoidella Zone)
    Mikroflóra paleogénu pouzdřanské jednotky
    Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Mikropaleontologické doklady autochtonní svrchní křídy, paleocénu, eocénu a oligocénu v sedimentech vranovického a nesvačilského příkopu
    Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic : 24-42 Kojetín
    Mikrotvary zvětrávání pískovců na Břestecké skále
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
    Minerály pikritu z Petřkovické hůrky
    Minerály Štramberka a jeho okolí
    Miocen w Trzebuni koĺo Myšlenic (Polskie Karpaty Zachodnie)
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Modelling of the slope stability at Mosty u Jablunkova
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Monitoring a sanace svahových deformací na Vsetínsku (25-32 Gottwaldov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Moravo-silesian volcanism from Mesozoic to Subrecent
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Moravský porcelanit
    Morfologické a geofyzikální projevy extenze ve vrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
    Morfometrie povodí jako predispoziční faktor vzniku blokovobahenních proudů
    Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy)
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny)
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
    Morfostrukturní rysy Čantoryjské hornatiny (26-11, 16-33 Jablunkov)
    Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika)
    Morphometric analysis of a Globigerina test: Elliptic Fourier and Rotaional Fit methods comparison
    Morphometrical variability of Helicosphaera ampliaperta (calcareous nannoplankton) in the Central Paratethys: biostratigraphic and paleogeographic applications
    The morphotectonics of the eastern marginal slope of the Ropice-range (The Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Nález boidního hada (Serpentes; Boidae) z miocénu u Ivančic (jižní Morava, 24-34, Ivančice)
    Nález celestinu na Moravě
    Nález celestinu v ropné dutině v obci Nebory
    Nález druhu Cetorhinus parvus (Elasmobranchii) ve chvalčovských vrstvách předmagurské jednotky na Moravě (25-14, Valašské Meziříčí)
    Nález měkkýšů v dynowských slínovcích (menilitovém souvrství) ždánické jednotky
    Nález rzehakiových vrstev (ottnang) pod příkrovy na sv.Moravě
    Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů (25-43 Bystřice pod Hostýnem)
    Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
    Nálezy spodnokriedových zástupcov čelade Pfenderinidae SMOUT et SUGDEN (Foraminiferida) vo valúnoch flyšových zlepencov vonkajších Západných Karpát
    The nannofossil chalk layers in the Early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (The Menilitic Formation, Ždánice Unit, south Moravia): orbitally forced changes in paleoproductivity
    Nanoplankton wapienny górnokredowych facji pelagicznych jednostki podśląskiej polskich Karpat fliszowych
    Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Největší dosud známý jedinec ichnorodu Chondrites Sternberg, 1833 (25-33 Uherské Hradiště)
    Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-12 Hranice
    Některé stratigraficky významné druhy aglutinovaných foraminifer nově zjištěné v křídě magurského flyše na Moravě
    Neoidní tektonika na ložisku zemního plynu Příbor-Klokočov
    Neotectonics of the Polish Carpathians in the light of geomorphic studies : a state of the art
    Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25-34, Luhačovice)
    Nepoznaný drahý kámen - retinit z Valašských Klobouk
    Nepriame určenie koncentrácií dusičnanov v tokoch flyšovej oblasti
    Nesyt
    Neue Beiträge zum Oligozän von Ottenthal in der Waschbergzone, Niederösterreich. 17
    Nevápnitá dinoflageláta barrému-albu slezské jednotky
    New biostratigraphic data from Ostravice river channel reservation (Outer Western Carpathians)
    A new family of Mesozoic Brachyura (Glaessneropsoidea) and reevaluation of Distefania Checchia-Rispoli, 1917 (Homolodromioidea: Goniodromitidae)
    New findings on Lower Cretaceous ribbed ammonites of Štramberk Limestone from the Kotouč Quarry near Štramberk (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)
    New findings on the deep structure of the southeastern slopes of the Bohemian Massif ("southern section"- Němčičky block)
    New foraminiferal data on the age of Stramberk-type limestones, Polish Carpathians
    A New Genus and Species of Boxfish (Tetraodontiformes: Ostraciidae) from the Oligocene of Moravia, the Second Fossil Representative of the Family
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New Lithostratigraphy of the Hluk Development of the Bílé Karpaty unit
    New observations on the type specimens of Recurvoidinae (Foraminifera) described by Hanzlíková (1966, 1972 and 1973)
    New occurrences of Lower Cretaceous ammonites in the western part of the Silesian Unit (Barremian-early Aptian, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    A new Oligocene genus of lanternfish (family Myctophidae) from the Carpathian Mountains
    New palaeontological and biostratigraphical data on the Klement and Pálava Formations (Upper Cretaceous) in Austria (Waschberg-Ždánice Unit)
    New parameters for characterization of fabrics of linear and planar elements using orientation tensor
    The new structural model of the Pavlov Hills (Western Carpathians, Czech Republic)
    New trace fossils from the Outer Carpathian Flysch (Czechoslovakia)
    The northernmost occurrence of the Lower Berriasian ammonite Pseudosubplanites grandis (Štramberk Limestone, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Notes on some rare Barremian/Aptian ancyloceratids from the Silesian Unit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
    Nová významná amonitová lokalita v těšínsko-hradišťském souvrství u Soběšovic (spodní křída vnějších Karpat, 15-44 Karviná)
    Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů (34-12, Pohořelice, 34-14, Mikulov, 34-21 Hustopeče a 34-23, Břeclav)
    Nové poznatky o hydrogeologii OKR
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999 (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky zjištěné vrtem Karlín-1
    Nové stratigrafické výzkumy ve svrchní křídě zdounecké jednotky
    Nově určení koráli (Scleractinia) z ernstbrunnských vápenců (svrchní jura-spodní křída) flyše Vnějších Karpat, zóna Waschbergu, Pavlovské vrchy) (34-14 Mikulov)
    Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku
    Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat (02-12 Teplice v Čechách, 34-11 Hustopeče)
    Novější nálezy kalcitu v lomu Kotouč ve Štramberku
    Novinky v rybí fauně evropského oligocénu
    Nový nález makrofauny v godulském souvrství slezské jednotky (26-11 Jablunkov)
    Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Numerická klasifikace některých druhů rodu Duvalia Bayle & Zeiller 1878
    Obecné poznatky o sesuvných pohybech v Moravskoslezských Beskydech v aplikaci GIS
    Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov
    Occurrence of Petrarhabdus copulatus (Deflandre) Wind and Wise in the Outer Western Carpathians
    Oceanic fish otoliths across Oligo-Miocene boundary in Europe. In Search of the Paleogene/Neogene Boundary. Part 3 - The Global Stratotype Section and Point the GSSP for the base of the Neogene (The Paleogene/Neogene Boundary)
    Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště
    Oligaeschna kvaceki sp. nov., a new fossil dragonfly (Odonata: Aeshnidae) from the middle Oligocene sediments of northern Moravia (Western Carpathians)
    Oligocene and Miocene Uvigerina from the western and central Paratethys
    Oligocene flora of the Šitbořice Member and geology at Bystřice nad Olší (NE Morava)
    On distribution of slope deformations in the north-eastern part of the Vizovická vrchovina Highland in Eastern Moravia
    On the origin of chloride waters in the Polish Flysch Carpathians
    Organic-walled dinoflagellate cysts as a tool to recognize carbonate concretions: an example from Oligocene flysch deposits of the Western Carpathias
    Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy (34-14 Mikulov)
    Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
    Orientations of paleostresses in the Jurassic limestones on the front of the West Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia)
    Origin of barite concretions in the West Carpathian flysch, Poland
    Origin of formation waters of S-E parts of the Bohemian Massif and the Vienna Basin
    To the origin of variegated shales from flysh of the Polish Carpathians
    Ostéologie et anatomie de l'espece oligocene de Scopeloides glarisianus (Teleostei, famille de Gonostomatidae)
    Outer West Carpathian Geostructures and their Forming by Plate Tectonic Mechanisms
    Palaeobiogeography of the early Cretaceous (pre-albian) cephalopod bearing formations of the Western Carpathians (Czech and Slovak Republic) and the Northern Calcareous Alps (Austria)
    Palaeomagnetic investigations in the Biele Karpaty Mts. Unit, Flysch Belt of the Western Carpathians
    Palaeomagnetic Investigations of the Flysch Belt of the West Carpathians
    Palaeomagnetism and palaeotectonics of the flysch zone of the Outer Western Carpathians
    Paleoceanography of the western Central Paratethys during Early Oligocene nannoplankton zone NP23 in the Austrian Molasse Basin
    Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství (34-11 Hustopeče)
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany-"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo) (34-11 Hustopeče)
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky)
    Paleogeographic and tectonic evolution of the Carpathian Flysch Belt of the Southern Moravia (Czech Republic)
    The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians
    Paleogeography and statigraphy of the autochtonous Paleogene on the southeastern flank of the Bohemian Massif
    Paleomagnetic investigations of the flysch belt in the Orava region, Magura unit, Czechoslovak Western Carpathians
    Paleontologická sbírka P.Josefa Slavíčka : Přínos Josefa Slavíčka do paleontologie
    Paleostress Analysis and Special Slip Indicators on Fault Planes in the Surroundings of Malenovice, W of Zlín Town (Rača Unit, Western Carpathians)
    Palynological characteristics of palaeoecological changes during the Cenomanian transgression
    Pektolit z Louk nad Olší (Těšínsko)
    Periodic gravity changes in the young tectonic movement investigation of selected area in the Polish Western Carpathians
    Periodical changes in fabric intensity during simple shear deformation and its implications for magnetic susceptibility anisotropy of sedimentary and volcanic rocks
    Perovskite from the Miedzyrzecze sill near Bielsko-Biala in the Polish Carpathians (The type area of the teschenite association)
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany
    Petrologie a geochemie exotik granitoidních hornin račanské jednotky magurského flyše
    Petrology of granitoids in Pebbles from Ždánice and Račany Unit (West Carpathian flysch Zone)
    Petřkovická Hůrka u Valašského Meziříčí - zajímavá mineralogická lokalita
    Physical and chemical properties of flysch sediments in the Ždánice oil deposit (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Physical and chemical properties of hydrocarbon-bearing sediments (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Piping in loess-like and loess-derived soils: case study of Halenkovice site, Czech Republic
    Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    Pleistocenní měkkýši od Remenin (Nízké Beskydy, východní Slovensko)
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1 (25-22 Frýdek-Místek)
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Post-magmatic hydrothermal alteration of igneous rocks of teschenite association (Silesian Unit, Outer Western Carpathians): Evidence from associated fracture and amygdule mineralization
    Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid
    Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Postavenie bielokarpatskej jednotky v rámci flyšového pásma Západných Karpát
    Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové
    Pouzdřany - wine cellars
    Použitie Markovovho reťazca pri faciálnej sekvenčnej analýze pestrých vrstiev vrchnej kriedy račanskej jednotky na severnej Orave
    Povrchové projevy paleozoických struktur na leteckých a radarových snímcích v Hostýnsko-vsetínské hornatině (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-41 Vsetín)
    Poznámky k nalezištím a genezi moravských silicifikovaných dřev
    Poznámky ke článku T. Ondřeje "Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí" (Geografie - Sborník ČGS, 105, č. 4, 2000)
    Poznámky ke genezi uhlovodíků na lokalitách Krásná a Dolní Lomná v Beskydech
    Pozoruhodné nálezy stroncianitu, ropy a asfaltu
    Praesphaerammina, a new genus of Cenozoic deep-water agglutinated foraminifera from the Carpathian flysch deposits
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Preliminary results of the new magnetic survey carried out in the NE of the Czech Republic
    Premiére découverte de Glarichelys knorri (Gray), tortue marine (Cheloniidae) dans l'Oligocéne2des couches a ménilite de Moravie (Tchécoslovaquie)
    Preplavené palinomorfy v paleogénnych sedimentoch Západných Karpát a ich význam pre paleogeografiu
    Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Probable find of the autochthonous Paleogene in the borehole Jarošov-1
    Problematika starých antropogenních zátěží jihovýchodní Moravy
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problémy regionálního geologického členění území Moravy a Slezska
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Provenance of Lower Cretaceous deposits of the western part of the Silesian Nappe in Poland (Outer Carpathians): evidence from geochemistry
    Předběžná palynologická analýza spodnokřídových uloženin na profilu Komorní Lhotka (vnější Západní Karpaty) (25-22 Frýdek-Místek)
    Předběžná zpráva k nálezům kostnatých ryb ve spodní beskydské křídě (těšínsko-hradišťské souvrství, slezská jednotka, hauteriv-barrem)
    Předběžná zpráva o výzkumu nevápenitých dinoflagelát spodní křídy slezské jednotky (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Předběžné výsledky geologické dokumentace rýhy plynovodu Újezd u Brna - Otnice (24-43 Šlapanice)
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu tmavých pelitických sedimentů doprovázejících tělesa štramberského vápence (25-21 Nový Jičín)
    Předběžné výsledky studia foraminifer beskydské křídy z vrtů Vlčovice - J1, J2, J3, J4 (25-21 Nový Jičín)
    Předběžné výsledky studia organické hmoty sedimentů paleogénu podslezské jednotky a jejího vztahu ke vzniku uhlovodíků
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
    Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova : 34-14 Mikulov
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
    Příspěvek k poznání slepenců ždánicko-hustopečského souvrství
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
    Příspěvek ke stratigrafii spodnokřídových sedimentů slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka) (34-21 Hustopeče)
    The Quaternary sculpturing of sandstones in the Rusavská hornatina Mts.
    Radějov - Mandát Creek
    Radhostium carpaticum n.gen.n.sp., a problematical fossil from the Carpathian flysch (Upper Cretaceous) in Czechoslovakia
    Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice
    The radiolarian research into Jurassic radiolarite sequences in the Western Carpathians
    Radiometrické datování trachyadenyitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma) (35-12 Strání)
    A ramp-and-flat geometry of thrust faults in the Pavlov Hills, Western Carpathians, Czech Republic
    Reconstruction of remote climate changes from borehole temperatures
    Rectoprotomarssonella n. gen., a new agglutinated foraminiferal genus from the Upper Cretaceous of the Carpathian Flysch
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    The Relationship of the Flysch of the Western Carpathians and the Eastern Alps
    Remarks on Coniacian microbiostratigraphy in the Tethyan and Boreal realms
    Remarks on Cretaceous Coniferales from Bohemia and Moravia (Czechoslovakia)
    Remarks on the type locality and current status of the foraminiferal species Rzehakina epigona (Rzehak, 1895)
    Report by Working group on the Regional Classification of the Western Carpathians at the Czech Stratigraphic Commission
    Revision of the genus Cyclothyreus Remeš, 1895 (Decapoda: Brachyura: Dromioidea)
    RNDr. Václav Pesl, CSc. ?
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových uzemí na Moravě a ve Slezsku
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie
    Rozwój i pozycja stratygraficzna warstw istebnianskich w Beskidzie Morawsko-Słąskim
    Rožnovské souvrství - nové formální označení pro podmenilitové souvrství godulského vývoje slezské jednotky (Moravskoslezské Beskydy, Kelčská pahorkatina, Vnější Západní Karpaty) (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm)
    Ryby se světelnými orgány z moravských třetihor
    Sanace sesuvu lokality Růžďka - obec
    Scléractiniaire du Crétacé supérieur a Pavlovské vrchy en Moravie du Sud (Zone de Waschberg, bassin Ždánice-sous-silésien des Carpates externes, République tcheque)
    Scleractinian corals of suborders Pachythecaliina and Rhipidogyrina: discussion on similarities and description of species from Štramberk-type limestones, Polish Outer Carpathians2
    Second order sequence boundary in the Alpine-Carpatho-Pannonian Paleogene
    Sediment dispersal and provenance in the Silesian, Dukla and Magura flysch nappes (Outer Carpathians, Poland)
    Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech (25-23 Horní Bečva, 25-24 Staré Hamry)
    Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
    Sedimente des Wiener Beckens und seiner alpinen und subalpinen Unterlagerung
    Sedimentologický výzkum frýdeckého souvrství podslezské jednotky (21-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek- Místek, 26-11 Třinec)
    Sedimentologický výzkum podslezské jednotky na Ostravsku (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Kopřivnice, 25-22 Frýdek-Místek, 23-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Sedimentologie a mikrofacie spodních těšínských vrstev (15-44 Karviná, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov)
    Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství) (25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov p. Radhoštěm, 25-24 Staré Hamry)
    Sedimentology of the Kletnice Formation and the Ernstbrunn Limestone (Ždánice-Subsilesian unit of the Outer West Carpathians)
    Sedimenty gravitačních toků v úpatním vývoji magurské skupiny v Chřibech (lukovské vrstvy soláňského souvrství) (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště)
    Seismic exploration below the Flysch Nappes (in the Czech and Polish Carpathians)
    Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - new records in the period 2004-2005
    Sequence of the lithofacies and depositional intervals in the Godula Beds of the Polish Outer Carpathians
    Serpulid worms Mercierella Fauvel, Durandella Dragastan and Carpathian nov. gen. from the Jurassic, Cretaceous and Paleogene of the Western Carpathians
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Sesuv "Modlitebna" ve Vsetíně-Jasénce
    Sesuvná kalamita na svazích Langhe Cuneesi v sz. Itálii
    Sesuvné území na Křížovém vrchu u Semetína (Hostýnské vrchy)
    Sesuvné území v Malé Bystřici
    Sezónní změny asociací fytoplanktonu v dynowských slínovcích (menilitové souvrství ždánické jednotky, spodní oligocén) (14-21 Hustopeče)
    Shallow Reflection Seismic Prospecting of the Kurovice Klippe (Magura Flysch) and its Structural Interpretation
    Skálie v CHKO Kysuce
    "Skalka" u Heršpic
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Skalní prahy v řečištích v oblasti flyšového pásma Karpat
    Slope deformations and their significance for relief development in the middle part of the Outer Western Carpathians in Moravia
    Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians)
    Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts (Slovakia)
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation and landslide site monitoring in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation and landslide sites monitoring in the Western Flysch Carpathians (Czech Republic)
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Slope Movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic Triggered by Extreme Rainfalls in 1997 (an Example from the Vsetín District)
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Moravia (Vsetín district), triggered by extreme rainfalls in 1997
    Solanichnium spinari n. ichnogen, n.sp. and Monomorphichnus lineatus Crimes et al. 1977, new trace fossils in the Carpathian flysch sediments in Czechoslovakia
    Some aspects of the biotic potential of the Ostrava region
    Sorption of hydrophobic organic pollutants on soils and sediments
    Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek
    Současný geomorfologický výzkum v Západních Beskydech a Podbeskydské pahorkatině (25-22 Frýdek-Místek, 25-24 Turzovka, 26-11, 16-33 Jablunkov)
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Současný stav problematiky stanovení hranice jury a křídy z hlediska klasické lokality Štramberk
    Soutěska, Pavlovské vrchy Hills
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
    Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekveční hranice ve ždánické jednotce a v sz.Předkavkazí
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego PTG - Jurassica VII - Żywiec-Štramberk, 27-29.09.2008
    Srovnání duktilní deformace kulmu a západokarpatského flyše
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Stabilitní studie typových modelů svahů v karpatském flyši
    Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from Outer Carpathians (Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic)
    Stomiosphaera or Orthopithonella? Cadosina or Obliquipithonella? notes to ultrastructure and systematic position of some Jurassic-Cretaceous calcareous dinoflagellates from Western Carpathians
    Stratigrafie křídových pestrých oceánských vrstev karpatského flyše na Moravě : 25-14 Valašské Meziříčí
    Stratigrafie svrchnokřídových pestrých vrstev české části vnějších Západních Karpat
    The stratigraphical correlation of the Campanian low- and high-latitude calcareous nannofossils in Southern Moravia (Western Carpathians)
    Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of nappes in Moravia (Czech Republic)
    Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
    Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora
    Structure of the Brunovistulian Unit (E part of the Czech Republic) on the basis of seismic and magnetic data
    Structure of the West Carpathian Flysch Belt and its fundament
    Stručný přehled geologických poměrů v ostravsko-karvinském revíru
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Střední eocén v račanské jednotce u hájenky Baraní (25-24 Turzovka)
    Subsurface structure and tectonic style of the NE Outer Carpathians (Poland) on the basis of integrated 2D interpretation of geological and geophysical images
    A summary of results of magnetostratigraphic and micropalaeontological investigations of the J/K boundary strata in the Tethyan realm
    Sur la présence d'Argyropelecus Cosmovicii et Pauca, 1943 (poisson téléostéen, Sternoptychidae) dans l'Oligocene des couches a ménilite
    Surowce balneologiczne z obszaru plaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie)
    Svahové deformace na radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1:10 000 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Svahové deformace podél komunikace II/481 přes Soláň ve východní části Vsetínských vrchů
    Svahové deformace severní části radhošťského hřbetu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-04, 25-23-05, 25-24-01 a 25-24-06 v měřítku 1 : 10 000 : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka)
    Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
    Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25 (25-32 Zlín)
    Svahové facie slezské sedimentační pánve (25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Svahové pohyby po intenzívních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, okres Vsetín
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Svahové pohyby v Rusavské hornatině
    Svážné terény severního čela Moravskoslezských Beskyd v oblasti Smrku
    Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů : 34-142 Mikulov
    Syn-Lithification Tectonic Deformation in the Flysch of the Western Outer Carpathians(Poland)
    A synopsis of the Teleost taxa (otoliths) from the Pouzdřany Formation (West Carpathians, Pouzdřany Unit, Early Oligocene)
    Šlichová prospekce na území flyšového pásma Západních Karpat
    Šlichová prospekce v okolí Luhačovic (25-34, Luhačovice)
    Štruktúrna analýza deformácií vo flyšových a bradlových sukcesiach v údolí rieky Vláry
    Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
    Tectonic events of the Neoalpine orogeny in the Carpathian Flysch Belt (South Moravia)
    Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání)
    Tektogeneze flyšového pásma Karpat na jižní Moravě
    Tektogeneze pouzdřanské a ždánické jednotky v prostoru nikolčicko-kurdějovského hřbetu a jejich vztah k autochtonním jednotkám
    Tektonické mikrozemětřesení od Valašského Meziříčí z 1.5.1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín)
    Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren
    Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Tithonian carbonate platform and reef complex - a distinction
    Tithonian-Hauterivian echinoderms of Štramberk area
    To research of pseudokarst : (5th Pseudokarst Symposium with International participation)
    The Trace fossil Chondrites in uppermost Jurassic-Lower Cretaceous deep cavity fills from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Trace Fossil Correlation in Small Flysch Basin
    Transformace geomorfologického režimu řek v předpolí Moravskoslezských Beskyd
    Translational Block-Type Slope Movements - Mechanism and Examples
    Travertin z Pamukkale v Turecku
    Trilobites of the Carboniferous Limestone facies from boreholes in North Moravia (Czech Republic)
    Turbidite bed thickness distributions applied in interpretation of submarine-fan depositional environments of the Kyčera Beds (Rača Unit, Magura Group)
    Turold quarry
    Two ammonites from the Early Cretaceous deep-sea sediments of the Silesian Nappe, Polish Carpathians, and stratigraphic problems resulted from micropalaeontological dating of their sites
    Two-dimensional Computer Model of Subsidence, Erosion and Thermal History of the Nesvačilka Trough, Eastern Bohemian Massif
    Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
    Two new trace fossils in the Czechoslovak Carpathian flysch - result of the activity of eel-like fish (Anquilliformes)
    Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS
    Typology and age of granitoid pebbles in Carpathian flysh conglomerates
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Uherčice
    Unifikácia litostratigrafických jednotiek východoslovenského flyšu
    Unterkreide-Ammoniten aus neu abgeteuften Schächten im Gebiet von Frenštát-Trojanovice (Äussere Karpaten, Silesische Einheit, ČSFR)
    Unusual assemblages of borings from Štramberk (Early Cretaceous, Moravia, Czech Republic
    Upper Cretaceous Foraminifers from the Autochthonous Sediments of the Nesvačilka and Vranovice Grabens found in Těšany 1 and Pohořelice 1 Boreholes
    The Upper Cretaceous in South Moravia
    Upper Jurassic-lowermost Cretaceous benthic algae from Tethys and the European platform: a case study from Poland
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
    Uppermost Maastrichtian Radiolaria from the Magura Nappe deposits, Czech Outer Carpathians
    The use of morphometric parameters in tectonic geomorphology (on the example of the Western Beskydy Mts)
    The use of SAR interferometry for the study of landslips in the Polish Flysh Carpathians
    The use of the anisotropy of magnetic remanence in the resolution of the anisotropy of magnetic susceptibility into its ferromagnetic and paramagnetic components
    Utwory przełomu jury i kredy w zachodnich Karpatach fliszowych polsko-czeskiego pogranicza
    Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
    Vápenité nanofosilie v sedimentech lomu Kurovice
    Variegated beds from Blatnička in the Bílé Karpaty Unit: Results from the test trenches
    Velocity distribution modelling on building site of the nuclear power plant of North Moravia - A case history
    Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic : 25-12 Hranice
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vnitřní zonálnost těles vyvřelých hornin těšínitové asociace ve slezské jednotce: petrofyzikální doklad
    Vodní dílo Žermanice - prognóza vývoje chování přehradních bloků
    Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance
    Vulkanoklastika v pavlovickém souvrství ždánické jednotky : 34-21 Hustopeče
    Vybrané problémy geomorfologie Vsetínských vrchů
    Výchozy slezské jednotky na dně vypuštěné nádrže Horní Bečva (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Výskyt jantaru na lokalitě Študlov
    Výskyt malachitu v pestrých jílovcích bělokarpatské jednotky u Radějova (35-13 Myjava)
    Výskyt rodu Eratidus (Foraminifera) v eocénu moravského flyše
    Výskyty svrchnokřídového pálavského souvrství v příležitostných odkryvech ve městě Mikulov (34-14, Mikulov)
    Výsledky a perspektívy naftovo-geologického prieskumu na východnom Slovensku
    Výsledky datování hlubokých svahových deformací v oblasti Vsetínska a Frýdeckomístecka : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p. R., 25-24 Turzovka
    Výsledky hlubokého vrtu Karlín-1 na jižní Moravě
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů v račanské jednotce na listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-43 Púchov
    Výsledky petrochemického studia krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Výsledky revize senonských foraminifer ze zóny Čejč-Zaječí ždánick jednotky (34-21 Hustopeče)
    Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
    Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě (35-11 Veselí n. Moravou)
    Výsledky taxonomického výzkumu podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1997
    Výsledky vrtu BJ-321 v Luhačovicích (25-34, Luhačovice)
    Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov)
    Využití výsledků geochemického studia flyšových sedimentů pro geologickou interpretaci (použití bóru a poměru Th/U)
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku
    Vývoj jižního údolního svahu Litavy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech
    Vývoj společenstev rybí a žraločí fauny v oligocénu vnějších Západních Karpat (Morava) a jejich význam pro paleoekologii, paleobatymetrii a stratigrafii
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka)
    Výzkum kvartérních sedimentů a půd mezi Kobylím a Terezínem (Velký vrch) (34-21 Hustopeče)
    Význačné deformace svahů Rusavské hornatiny
    Význačné geologické lokality bělokarpatské jednotky magurského flyše
    Význam doplňkového inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu komunikací
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Význam magnetické susceptibility pro geologické mapování hornin těšínitové asociace na listu 1:25 000 Starý Jičín (25-124) : 25-124 Starý Jičín
    Vztah biofacií hlubokomořských aglutinovaných foraminifer a litofacií v magurském flyši Západních Karpat na Moravě
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy)
    Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Vztahy mezi pústevenskými pískovci a pískovci Malinovské skály (godulské souvrství s.s.) v Beskydech (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov)
    Vztahy mezi svrchnokřídovými faunami gastropodů tethydní a epiplatformní oblasti
    Were the Outer Polish Carpathian Basins Floored by Alpine Oceanic Crust?-Evidence from Heavy Minerals
    The Western Carpathians in South Moravia - an outline of the geology
    Die westliche Zentral-Paratethys an der Wende Eozän/Oligozän - Ozeanographie eines Randmeeres und Bildung von Erdölmuttergesteinen
    What is Rothina silesica? A taxonomic revision of the genus Rothina (Foraminifera)
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Zdounky
    Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat
    Zeolity - význačné minerály podbeskydských vyvřelin
    Zeolity neovulkanitů jihovýchodní Moravy
    Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše
    Zkamenělé ryby karpatských hlubin
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna (34-12 Pohořelice)
    Zpráva o geologickém mapování v račanské a bystrické jednotce magurského flyše na listu Púchov (moravská část) (25-43 Púchov)
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o makropaleontologických sběrech ve štramberských vápencích v lomu Kotouč u Štramberka (tithon, Vnější Západní Karpaty)
    Zpráva pracovní skupiny české stratigrafické komise o regionálním dělení Západních Karpat
    Zříceninový (krajinový) "mramor" od Brumova
    Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)