Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    fotogeologie
Článek
    7. regionální konference o geologii a minerálních a energetických zdrojích jihovýchodní Asie
    Bývalý kamenolom "Pod špejcharem" ve Zbyslavi
    Dálkový průzkum Země
    The documentation of geological and archaeological features using the lacquer-film method
    Fotolinie a morfostrukturní analýza reliéfu s. okolí Brna
    Geological setting of the moldavite-bearing sediments in western Moravia, Czechoslovakia
    The Ghadamis Fault : A Disputed Structure in NW Libya. Vol. 6
    Hranice Západních Karpat a Českého masívu podle průběhu poruchových linií a podle blokového členění na území Československa
    Lineární struktury v s. části Českého masívu
    Lineární struktury v severočeské pánvi
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    A N-trending photolineament in the Rudawy Janowickie Mts. (West Sudetes, Poland) and its tectonic significance
    Neotectonics of Poland: A state-of-art review. Neotectonic of Poland: Some new achievements
    Nové aspekty nalezení ropných a plynových ložisek na Moravě
    Odhalení tajemství Venuše : Výsledky Magellanovy mise
    Poznámky ke geotektonické analýze oblasti Mohelna na Moravě
    Salt Plugs in the eastern Zagros, Iran: Results of Regional Geological Reconnaissance
    SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří
    Transgemerický tektonický systém a jeho interpretace z údajů dálkového průzkumu země (DPZ)
    Videodokument "Zlatohorský rudní revír"
    Voyager 2 u Neptunu
    Využitie gravimetrie, radarového snímkovania a atmogeochémie pri riešení geologickej stavby zborovského antiklinória