Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    fotointerpretace
Článek
    Geodynamic analysis of the Nízké Tatry Mountains based on geophysical and remote sensed data
    Morfotektonika, blokové členění zemské kůry a fyzickogeografická regionalizace
    Příspěvek k výzkumu kvartéru ve východní části Krušných hor