Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    freibergit
Článek
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru