Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    fylit
Článek
    Alterace hornin s paleozoickým Au zrudněním v oblasti Suché Rudné a její projevy ve fyzikálních vlastnostech hornin (15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    Bericht 1991 über geologische Aufnahmen auf Blatt 8 Geras
    Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, northern Bohemian Massif)
    Blueschist-greenschist metamorphism of metabasites in the western Krušné hory (Erzgebirge) Mts.
    Bohemia na Novém Zélandu
    Budowa strukturalna srodkowej czesci pasma lupkowego Szklarskiej Poreby (Góry Izerskie)
    Carbonates of the black shale hosted gold deposit at Suchá Rudná, Czechoslovakia
    Character of the alteration accompanying Au-mineralization in the Andělská Hora ore district
    Chemical and weathering indices of rocks and possibility of their application
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov)
    Chemische Zusammensetzung von Böden über unterschiedlichen Grundgesteinen des Osterzgebirges (DDR)
    Chemismus grafitických fylitů devonských sérií v Hrubém Jeseníku (14-22 Jeseník, 14-24 Bělá pod Pradědem, 15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts.
    Dip-Slip Tectonics in the Lower Devonian Rocks of the NW Edrengyin Nuruu, SW Mongolia
    Distribuce uranu a thoria v metamorfovaných sedimentech skupiny kraslických fylitů
    Dráči : sláva a pád radčické břidlice
    Ein metalateritisches Denudations-Niveau als lithologisch und zeitlich korrelierbarer Bezugshorizont in Phylliten, Glimerschieferen und Gneissen des ostbayerischen Grundgebirges
    Emina skála kontra Bártlovka
    European Roofing Slates. Part 2, Geology of Selected Examples of Slate Deposits
    Evidence of contrasting low-grade metamorphic conditions from clay mineral assemblages in Triassic Alpujárride-Maláguide transitional units in the Betic Cordilleras, Spain
    Geochemistry of Clastic Sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): Implications for the Source Area Nature
    Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
    Geologicko-litologická a petrograficko-geochemická charakteristika metamorfitov hronského komplexu jv. od Beňuša
    Geologický a petrologický výzkum v okolí vodního díla Pěčín (14-14 Žamberk)
    Das geologische "Lamer Fenster" im Künischen Gebirge (Královský Hvozd) des ostbayerischen Moldanubikums
    High pressure and low temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    High pressure and lower temperature metamorphism along the north-eastern margin of the Bohemian Massif
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
    The influence of various specimen preparations on the quantitative XRD results
    Jeskyně ve vápenitých dolomitech fylitové zóny u Bozkova na Železnobrodsku
    Kameny jsou i na východě Krkonoš
    Kameny pro obnovu památek v severních Čechách
    Karbonatické fylity v Kamenistej doline: veporikum
    Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika : 03-32 Jablonec nad Nisou
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
    Kouzelným proutkem Jizery
    Krystalinikum na území listu 11-134 Hůrka (11-13 Hazlov)
    Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb
    Krystalinikum na území listu 11-321 Lipová (11-32 Kynžvart)
    Křemenná výplň trhlin ve fylitech z údolí Chvojnice
    A Late Tournaisian synmetamorphic folding and thrusting event in the eastern Variscan foreland: 40Ar/39Ar evidence from the phyllites of the Wolsztyn-Leszno High, western Poland
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Lithologische und geochemische Profilierung im Kambroordovizium des südlichen Waldsassener Schiefergebirges
    Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Metamorphic development of the Svinov-Vranová crystalline unit, East of the Bohemian Massif
    The metamorphic evolution in the western Erzgebirge
    Microfossils from the graphite phyllites of the NE Bohemian Crystalline Complex
    Mineralogie a podmínky vzniku tišnovských barytových žil (24-32 Brno)
    Nález radiolarie řádu Sphaerellaria ve vrtu K-2/St (železnobrodské krystalinikum)
    Nálezy limonitu v Albeřické jeskyni
    Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu
    Nízkoteplotné metasedimenty krakloveskej formácie veporického kryštalinika (Západné Karpaty)
    Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu : (03-41 Semily)
    Novozélandská jeskyně Bohemia
    Odvrácená strana vlastností železnobrodských pokrývačských fylitů
    Palaeozoic ichnofossils in phyllites near Železný Brod, northern Bohemia
    Permokarbon mezi Šárovcovou Lhotou a Ostroměří (03-43 Jičín, 13-21 Hořice)
    Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Petrogeneze kvarcitů zlatonosného rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice)
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Piskoří skála : Zpráva o průzkumu dobývek sz. od Svobody nad Úpou
    Polymetalické stratiformní zrudnění mezi Kraslicemi a Mlýnskou
    Polymetamorphic evolution of the Královský Hvozd Unit (W Bohemia, Bohemian Massif)
    Postkolizní magmatická žíla od Dolního Údolí u Zlatých Hor (Hrubý Jeseník) : 15-11 Zlaté Hory
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
    Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika
    Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
    Pumpellyite and coexisting minerals in metapelites and veins from the Federico units in the Internal Zone of the Rif, Spain
    The Rb-Sr isotope geochemistry of the metamorphosed bimodal volcanic association of the Rýchory Mts crystalline complex, West Sudetes, Bohemian Massif
    Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
    Structural succession at Vysoký kámen in the Czech part of the southern Fichtelgebirge tectonic domain of the Central European Hercynides
    Structure and petrology of the western part of the Meliata Unit, West Carpathians
    Strukturgeologische, tektonische und sedimentologische Aufnahmen im westlichen Egerbecken zwischen Cheb und Františkovy Lázně
    Tekstury warstewkowe kasyteritów z lupków lyszczykowych okolic Czerniawy Zdroju w Górach Izerskich
    Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
    Textural relations and mineral compositions of retrogressed low-grade, high-pressure metabasites and phyllites around Krkonoše-Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts.
    Thermobarometry of the Rittsteig Phyllites
    Topazová skála ve Schneckensteinu, Německo
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Variscan vs. Cadomian tectonothermal evolution within the Teplá-Barrandian zone, Bohemian Massif, Czech Republic: evidence from 40Ar/39Ar mineral and whole-rock slate/phyllite ages
    Volyň na Moravě
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Výsledky mapování kladeckého krystalinika pro mapu 1 : 50.000 Jevíčko (24-21, Jevíčko)
    Výzkum mineralizace mezi Velkou a Malou kotlinou v Hrubém Jeseníku
    Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu
    White mica 40Ar/39Ar ages of Erzgebirge metamorphic rocks: simulating the chronological results by a model Variscan crustal imbrication
    Z historie těžby železných rud na Benecku
    Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice, 14-41 Šumperk, část)
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Zrudnění štoly "Emil" u Starého Rejvízu, Hrubý Jeseník
    Zur Stratigraphie und Fazies autochtoner und allochtoner Tertiär-Ablagerungen im Raum Schirnding (Oberpfalz)
    Železnobrodská břidlice
    Železný Brod Volcanic Complex (ZBVC)