Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    gemerikum
Článek
    Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
    Geologický význam lokálních aeromagnetických anomálií v jižním gemeriku
    Izotopy S,C,O,Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika
    Kumulátové štruktúry v acidných vulkanitoch paleozoika gemerika
    Kyslé subvulkanické členy staršieho paleozoika gemerika
    Metamorfóza bázických hornín gemerika
    Metamorphic equilibria in the beginning stages of the biotite subfacies in Early Paleozoic volcano-sedimentary rocks of Gemericum
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika