Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    geneze ložiska
Článek
    Alterace hornin s paleozoickým Au zrudněním v oblasti Suché Rudné a její projevy ve fyzikálních vlastnostech hornin (15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Anomalous black shales in the NW part of the Barrandian Upper Proterozoic (Bohemian Massif, Czechoslovakia)
    Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization
    Arborescent palladiferous gold and empirical Au2Pd and Au3Pd in alluvium from southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Bakteriální úprava zlatonosných rud a detoxikace odpadních vod po kyanidovém loužení
    Bentonity ve východní části Doupovských hor
    Black chert-hosted manganese deposits from the Bistritei Mountains, Eastern Carpathians (Romania): petrography, genesis and metamorphic evolution
    Black shales and associated mineralizations as a result development of the (semi-) isolated basin in the Barrandian Proterozoic Bohemian Massif, Czechoslovakite
    Black shales and graphite deposits
    Charakter paleofluid spjatých se vznikem Au-ložisek ve středočeské metalogenetické zóně
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
    Charakteristika uhličitanových polóh v Nižnej Slanej (zhodnotenie ich foriem a zloženia)
    Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance
    Chlorites of banded magnetite ores from Desná group (silesikum, Czech Republic)
    Co je český granát?
    Comparison of the Daluxiang and Maoniuping carbonatitic REE deposits with Bayan Obo REE deposit, China
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    Contrasting pyrophanite - ilmenite solid-solution compositions from the Conta História Fe-Mn deposit, Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais, Brazil
    Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    Diversity of rare earth deposits: the key example of China
    Dolování v Nalžovských (Stříbrných) Horách
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
    Dyscrasite and allargentum from the Háje vein bundle of the Příbram uranium deposit
    Die Entwicklung der EPR-Charakteristik und Färbung von Fluoriten aus Sn-Vererzungen : Beziehungen zur Fluidevolution in der Lagerstätte
    Epithermal Pb-Zn vein mineralization of the Stříbro ore district, Bohemian Massif, Czech Republic: Fluid inclusion and stable isotope study
    Epithermal tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky Volcanic Centre, České středohoří Mts., Czech Republic
    Excursion 2 - Field Guide for "Fluorite and Barite Mineralization Regimes in the Erzgebirge-Krušné hory"
    Final meeting of IGCP Project No 291 "Metamorphic fluids and mineral deposits"
    Fluid inclusion geochemistry of Bashierxi tungsten-tin deposit in Qimantag area, Xinjiang
    Fluid inclusion, stable isotope and geochronologic evidence of Cretaceous collision-related formation of hydrothermal veins in the Gemeric basement (Western Carpathians)
    Fluoritová ložiska v Mongolsku
    General and comparative considerations of whole-rock and mineral compositions of Precambrian iron-formations and their implications
    General genetic model and roots of low metal contents of the Jeseníky Mts. deposits of the stratiform sulphide formation
    Genetic model of the Rožná uranium based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Genetische Probleme der gebänderten Eisenerzlagerstätten: ein Beispiel aus der Tschechischen Republik
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemistry and mineralogy of bentonites from Ishirini (Libya)
    Geochemistry and origin of tin-polymetallic sulfide deposits hosted by the Devonian black shale series near Dachang, Guangxi, China
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
    Gisement de Tazalaght - modele de la minéralisation cuprifere stratiforme dans le Précambrien supérieur de l' Anti-Atlas Occidental (Maroc)
    Gold-bearing mineralization hosted by black slates: An example from the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Gold-bearing quartz veins in a regional shear zone: Kašperské Hory gold deposit (Bohemian Massif)
    Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    High-density nitrogen inclusions in barite from a giant siderite vein: implications for Alpine evolution of the Variscan basement of Western Carpathians, Slovakia
    Hluboká horká biosféra : nad knihou Thomase Golda "The deep hot biosphere"
    Horniny vrtů K-1/ZO, K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část III. Rudní minerály
    Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná
    Izotopické složení síry, uhlíku a kyslíku vybraných lokalit Jeseníků
    Jak vznikly velké valouny zlata (nuggety)
    Jihočeský grafit
    K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd
    Kašperské Hory ore district
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Kremnické rudné pole
    Kutnohorský ložiskový apendix
    Late Paleozoic post-collisional magmatism and metal resource potential of the Erzgebirge-Krušné hory (NW rim of the Bohemian massif)
    Late Variscan hydrothermal uraninite-anthraxolite deposits of the Příbram ore region, Bohemian Massif: Geology and genetic features of the largest uranium vein-type deposits of the Czech Republic
    Lejkokratovyje magmatičeskije rasplavy s predeľnymi koncentracijami ftora: eksperiment i prirodnyje otnošenija
    Low-degree partial melting of metapelites - another possible implement for selective concentration of uranium: Example from the Rožná uranium deposit, Bohemian Massif
    Ložiská a výskyty bentonitov SSR
    Ložiska uranu v České republice v letech 1945-1990
    Ložiska Zn-Pb rud vzniklá zvětráváním
    Ložisko zlata Vacíkov-Petráčkova hora a perspektivy zlatonosného zrudnění v rožmitálské tektonické kře
    The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications
    The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis
    Mestorožděnija urana s novym tipom černevoj mineralizacii: fosfatnym
    Metabasites of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria) and its perspectivity for tungsten
    Metallogeny of black shales - new results from IGCP 254
    Metallogeny of the Malé Karpaty Mts.
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Metamorphosed Cu-Mo mineralization at Vidly pod Pradědem, the Hrubý Jeseník Mts, Czech Republic
    Metodika a výsledky vyhledávání slepého sulfidického zrudnění v ranském bazickém masívu
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Miaoya - nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně
    Mineral Resources in the Hnúšťa Area, Slovenské Rudohorie Mts., Central Slovakia; a Mineralogical Study
    Mineralizace Cu-Ag-V-Hg v melafyru ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
    Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě "Zlatý důl" u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku opomíjené sběrateli (V) - Malé Vrbno
    Mineralogicko-geochemická charakteristika drahokovovej mineralizácie na 1.žilnom systéme v kremnickom rudnom rajóně
    Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami
    Mineralogie polymetalické mineralizace v Milířské dolině u Jiřetína pod Jedlovou
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Minerály Pd-Pt norilského revíru (severní Sibiř, Rusko)
    Minerály telluru a sulfidy cínu Čatkal-kuramského hřebene ve střední Asii
    Minerogenetické členění Českého masivu
    Minerogeneze kasejovických zlatonosných žil
    Mixing of metamorphic and surficial fluids during the uplift of the Hercynian upper crust: consequences for gold deposition
    The Mokrsko Gold Deposit - the Largest Gold deposit in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    The Mokrsko gold deposit
    The Mokrsko gold deposit, Central Bohemia, Czech Republic
    Největší ložisko zlata v Evropě
    Nerostné suroviny Monglolska
    New data on the origin of Lower Cambrian Mo-Ni-PGE black shales in Guizhou Province, South China
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
    Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
    Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek
    Occurrence of new (U, Y, REE) Ca fluorocarbonates in the sandstone-hosted uranium deposit at Osečná, North Bohemian Cretaceous Basin
    The Occurrences of Disseminated Gold Mineralization in Slovakia: A Review
    Oolitické železné rudy a železité trubky v severní části Aralské pánve
    Ordovician oolitic ironstones and their source of iron
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
    Ore mineralization of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    Origin and metamorphic evolution of magnesite-talc and adjacent rocks near Gemerská Poloma, Slovak Republic
    Origin of Fe-Ooides: Problems and Consequences
    The origin of gold-bearing veins in the Andělská Hora ore district, Czechoslovakia
    Origin of sulphides in volcano-sedimentary complex of the Bohemian Upper Proterozoic
    Outline of the gold metallogeny of the Bohemian Massif
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
    Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu
    Petrographic composition and chemical technological properties of sapropelic coals from the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Polymetallic mineralization in Svratka Dome (Moravicum, Czech Republic): Stable isotope and fluid inclusion study
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Porphyry-Au mineralization in the Bohemian Massif: Its magmatic and hydrothermal evolution
    The porphyry ore deposit with Au-Cu-W mineralization on the Petráčkova hora Mt. near Vacíkov
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Poznatky z prospekce rud ve středním Švédsku
    Precambrian uranium deposits as a possible source of uranium for the European Variscan deposits
    Problematika rudních ložisek na 29.mezinárodním geologickém kongresu v Kjótu
    Problémy klasifikace a typizace ložisek zlata v Českém masivu
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
    Přehled minerálů z grafitických hornin na západní Moravě
    Přehled vývoje názorů na genezi jesenických kyzových ložisek na základě literatury let 1971-1987
    Příčiny nízkých kovnatostí rud jesenických ložisek stratiformní kyzové formace
    Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů
    The Rammelsberg massive sulphide Cu-Zn-Pb-Ba-Deposit, Germany: an example of sediment-hosted, massive sulphide mineralisation
    Role granitů při vzniku uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Role of organic matter in the formation of ore deposits - new results from the IGCP 357
    Rudní ložiska Norilské oblasti
    Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
    Řecké mramory - historie a těžba
    Sedymentacja ewaporatów badeńskich w zbiorniku przedkarpackim
    Sekundárne kvarcity stredoslovenských neovulkanitov
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
    Skarns in the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku
    Source of sulphur of base metal sulphide deposits at the NE margin of the Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Sphalerite composition and ore genesis at the Tumurtijn-ovoo Fe-Mn-Zn skarn deposit, Mongolia
    Společné zasedání IAGOD o F-Ba a Sn-W ložiskách v Geyeru
    Stable isotope geochemistry and the genesis of the Polish native sulphur deposits - a review
    Stable isotope study of vertical zoning of the Březové Hory (Příbram) vei hydrothermal deposit (Czechoslovakia)
    Stable isotopes and fluid inclusions in hydrothermal deposits: the Příbram ore region
    Stratiformní baryt-hyalofán-sulfidické zrudnění na ložisku Rožná, nový typ mineralizace v moldanubiku
    The strontium and sulphur isotopic composition of sulphates and sulphides from the Fe-Cu-Pb-Zn-(Ba) stratabound mineralisations of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
    Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Studium fluidních inkluzí na ložisku polymetalických rud Kutná Hora
    Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska
    Suggestion of the classification of metamorphogenic deposits
    Sulfur isotope values in the Talvivaara Ni-Cu-Zn and Outokumpu Cu-Co-Zn-Ni-Ag-Au deposits: Evidence for a genetic connection between black shale and sulfide ore
    Sulphide mineralization in Žacléřské Boudy (SE metamorphic cover of the Karkonosze granite): results of regional or contact-metamorphic activity
    Sulphidic Vein Mineralization in Black Shales of the Barrandian Upper Proterozoic, Czechoslovakia: A Fluid Inclusion Study
    Sulphur isotopic study of Dúbrava antimony deposit Nízke Tatry Mts., Czechoslovakia
    Šterkopísky nad Rakovnickým potokem u Oráčova
    Tektogeneze třetihorních uhelných pánví ČSR
    Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
    Termobarogeochemický výskum mineralizácie na žile Terézia, Banská Štiavnica
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi
    Těžba kovů platinové skupiny a jejich užití
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    Tin-polymetallic sulfide deposits in the eastern part of the Dachang tin field (South China) and the role of black shales in their origin
    Die Uranlagerstätte Königstein
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Výzkum fluidních inkluzí v křemeni na vybraných ložiskách zlata v Českém masívu
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Woher kommt das Erdöl zwischen Bodensee und Mähren : eine geochemische Spurensuche
    Zdroj, přenos a ukládání kovů
    Zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognózní ploše Šternberk-Chabičov
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlato ze Zlátenky u Pacova
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Zrudnění Pb-Zn stratiformního typu u Votic