Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    geneze podzemní vody
Článek
    Geochemistry and age of groundwater in a hydrochemically diversified aquifer (Permo-Carboniferous, the Intra-Sudetic Synclinorium, SW Poland) derived from geochemical modelling and isotopic studies
    Geochemistry and secular evolution of ground water
    Hydrogeochemie a režim podzemních vod sedimentárních oblastí
    Hydrogeochemistry of a deep gas-storage cavern, Czech Republic
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
    K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Origin of groundwater mineralization in coarse-grained lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Vodohospodářských 50 let aneb čas hydrogeologii
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch