Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    geodézie
Článek
    3D monitoring of the selected active tectonic structures in Poland, Italy and Greece
    Accuracy estimates of normal heights computed at GPS sites
    Accuracy of normal heights determined using improved geopotential models
    Activities of Czech geomorphologists in the Research Centre for Earth Dynamics
    Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Śnieżka Mountain based on GPS and total station technologies
    Angular velocity of tectonic plates determined by non-rigorous combination of space geodetic techniques
    Atmospheric effects in the derivation of geoid-generated gravity anomalies
    Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattenkopftunnel bei Ettlingen
    Center of Earth's Dynamics Research in the years 2005-2010
    Combination of different space geodesy techniques for EOP and terrestrial reference frame determination
    Data processing of GNSS observations of the GEONAS network - effects of extreme meteorological conditions
    Deformation between African and Eurasian Plate estimated from the European and the Egyptian GPS geodetic networks results from preliminary processing
    Determination of geopotential differences between local vertical datums and realization of a world height system
    Determination of the geopotential scale factor from TOPEX/POSEIDON satellite altimetry
    Differences between mean sea levels for the Pacific, Atlantic and Indian Oceans from TOPEX/POSEIDON altimetry
    Direct modeling of the gravitational field using harmonic series
    Důlní indukované seizmické děje
    Earth orientation parameters and station coordinates from space geodasy techniques
    Earth's dimension specified by geoidal geopotential
    Elipsoidální korekce základní rovnice fyzikální geodézie
    Explicit formula for the geoid-quasigeoid separation
    Far-zone contributions to the gravity field quantities by means of Molodensky's truncation coefficients
    Geo-kinematics of Central and South-East Europe resulting from combination of various regional GPS velocity fields
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
    Geodynamické projevy atmosféry na slapových frekvencích
    Geoid determination through ellipsoidal stokes boundary-value problem
    Geoidal geopotential and world height system
    Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorphological analysis of levelling measurements between Mikulovice village and Jezeří Castle in the Krušné hory Mountains
    Geomorphological Aspects of Levelling Measurements of the Earth's Surface Movements in the Czech Republic
    Geomorphological observations in the area of the Bečva geodynamic polygon (The Moravskoslezské Beskydy Mountains)
    Geotechnický monitoring tunelu Slivenec včetně měření na definitivním ostění tunelu
    A global vertical reference frame based on four regional vertical datums
    Gravitational effect of distant Earth relief within the territory of former Czechoslovakia
    Horizontal and vertical displacements of the stations within the frame of the individual plates based on the ITRS 2000 reference system
    The hypothesis on the Earth´s expansion in the light of space geodesy results
    IERS and its importance for global geodynamics
    Impact of Sumatra 2004 earthquake on geodynamic station GOPE (Czech Republic)
    Implementation of the Vondrak's smoothing in the combination of results of different space geodesy techniques
    Indications of Recent Vertical Crustal Movements in the Nový Kostel Focal Area
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Jubileuszowe 10. Seminarium Współczesna geodynamika Sudetów i obszarów przyległych - Szklarska Poręba, 5-7.11.2009
    K šedesátým pátým narozeninám Ing. Miloše Picka, Dr.Sc.
    Kryogeotechnický monitoring ve vrcholových partiích Luční hory
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Linearized Inverse Approach to determination of the Explicit Form of Geoid Radius
    List of publications by Milan Burša
    Lišovský výškový bod není středem Evropy
    Local geodynamic network Karkonosze - the results of three years of measurements and first interpretation
    Long-term positional monitoring of station VYHL of the Sněžník Network
    Manifestation of crustal dynamics and kinematics in the western part of the Ohře/Eger Rift, Czech Republic
    Mean Earth´s equipotential surface from TOPEX/POSEIDON altimetry
    Milan Burša and the concept of fundamental constants
    Mobilní geoinformační technologie v geomorfologickém mapování
    Monitoring of permanent GPS stations at the Sudety Mountains
    Monitoring of slow slope processes: the case study Na Hradě (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Movement tendencies in the Moravia region: kinematical model
    Některé nové údaje o dynamice styku Českého masivu a karpatské soustavy
    New velocity analysis in geodynamic network Sněžník based on GNSS measurement reprocessing using reprocessed IGS products
    Nové poznatky o dynamike zemského povrchu Západných Karpát na Slovensku
    On the research into figure and dynamics of the Earth, Moon, and planets
    Periodic gravity changes in the young tectonic movement investigation of selected area in the Polish Western Carpathians
    Počátky mapování povrchových dolů
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Professor Burša and quasigeoid determination in Czechoslovakia
    Professor Milan Burša octogenarian
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    The quality of meteorological observations and tropospheric delay from EPN/IGS permanent stations located in the Sudety Mountains and in the adjacent areas
    Quasi-diurnal atmospheric and oceanic excitation of nutation
    Recent geodetic activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. region
    Recent geodynamics of West Bohemia in relation on the crustal structure (unique natural laboratory)
    Recent Movements of the Earth's Surface
    Recentné vertikálne pohyby Západných Karpát pre epochu 1951-1976
    Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
    Recentní pohyby - úvod do diskuse
    Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
    Repeated geodetic measurements in the West Bohemia seismoactive region: period 1993-1996
    Results of the geodynamic investigations in the Stołowe Mts. research area
    The Role of Relative Observations in Multisegment Geodynamic Research System in Sudeten
    Satellite altimetry in the Center of Earth Dynamics Research
    Second tesseral harmonic torque due to the dynamics of the oceanic surface layer as detected by TOPEX/POSEIDON altimetry 1993-2000
    Seismic Phenomena Induced by Mining
    Some experience with safety oriented rockslope monitoring
    Study of atmospheric and oceanic excitations in the motion of Earth's spin axis in space
    The Sudetic Marginal Fault: a young morphophotectonic [i.e. morphotectonic] feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
    Testing global geopotential models through comparison of a local quasi-geoid model with GPS/leveling data
    TOPEX/POSEIDON altimetry and dynamics of the ocean atmosphere system
    Výsledky kontrolního sledování stability výsypky Merkur
    Výsledky kontrolných meraní na sanovanom svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
    Využití laserového skenování v geotechnice
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání
    Young Quaternary and recent crustal movements in Lower Silesia, SW Poland : neotectonic of Poland: Some new achievements
    Zemská tíže z vesmíru : družice CHAMP, GRACE a GOCE