Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    geoelektrika
Článek
    Electromagnetic measurements in the vicinity of the KTB drill site. Part I: The MV results across a 2-D array
    Electromagnetic measurements in the vicinity of the KTB drill site. Part II. Magnetotelluric results
    Engineering geophysical exploration in the Ostrava agglomeration
    Geoelektrické metody průzkumu při zajišťování bezpečnosti skládek průmyslových a komunálních odpadů
    Geoelektrické metody v inženýrské geologii
    Geofyzikálna detekcia a interpretácia strižných zón Spišsko-gemerského rudohoria
    Geophysical investigation at the northern margin of the Nasavrky massif
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    Induced polarization time and frequency characteristics
    Inverzní úlohy v geofyzice
    Inžinierskogeologické hodnotenie svahových deformácií v Oščadnickej doline a v doline Bystrice
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
    Linear structures of the Czechoslovak part of the Bohemian Massif based on geophysical data
    Main Zones of Geoelectrical Anomalies in Europe
    Measuring the dynamic parameters of induced polarization
    Methodology of geophysical investigations in the area of the Jeseníky Mts.
    Netradičný speleologický prieskum geofyzikálnymi metódami na lokalite Limbašská vyvieračka
    Porovnanie geofyzikálnych polí centrálnych zón stratovulkánov Slanských vrchov
    Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny
    Results of geoelectrical investigations in SW part of the ČR
    Srovnání reakcí proutkaře s geofyzikálními metodami v předpolí kamenolomu Menčice-Všestary
    Tectonic pattern of the Hronov-Poříčí Trough as seen from pole-dipole geoelectrical measurements
    Výsledky geologického mapování 1:10 000 v studijní ploše Pekařov-keprnická klenba (14-24 Bělá)
    Výsledky měření radiotestovou metodou v jeskyni Martina (Český kras)
    Využití geofyzikálních metod pro řešení ochrany životního prostředí
    Zones of Geoelectrical Inhomogeneities