Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    geofyzikální průzkum
Článek
    Bentonity ve východní části Doupovských hor
    Československí geológovia v Sýrskej arabskej republike
    Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Geophysical prospecting for hydrocarbons in the Intracarpathian Paleogene and in the East Slovak Flysch Belt
    Je luhačovické rozhraní tektonického původu?
    K šedesátinám prof. Ing. Jana Gruntoráda, DrSc
    Komplexní metalogenetická interpretace geofyzikálních a geochemických dat ve východní části Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 14-31 Vysoké Mýto, 14-33 Polička, 23-22 Ždár nad Sázavou)
    Methodology of geophysical investigations in the area of the Jeseníky Mts.
    Možnost prognózy vývoje svahových pohybů z geofyzikálních indicií
    Možnosti využití ultrazvuku v hornictví
    Multimetodický přístup k průzkumu lokálního znečištění
    New ways of applying shallow refraction seismics in the research after kaolin deposits
    Perspectives of Ni-Cu (Pt), Cr mineralizations of the subcretaceous basic and ultramafic complex near Svitavy
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Posun v řešené problematice inženýrské geofyziky v současné době
    Pozďátky 1989
    Práce Uranového průzkumu o.z. ČSUP v Liberci v oblasti ochrany životního prostředí
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
    Reinterpretace geomagnetického pole Podunajské nížiny
    Results and Next Possibilities of Geophysics in Malé Karpaty Mountains
    Scheelitové zrudnění severně Opařan
    Výroční konference evropské asociace geovědců a inženýrů EAGE
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná