Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    geologie
Článek
    2. sjezd České geologické společnosti
    28. Medzinárodný geologický kongres
    100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
    160 let od narození Jana Vratislava Želízka
    220. výročí narození Johanna Antona Stolze - geologa, lékaře a filantropa
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Alexander Josef Bernard (1859-1912): sto let od úmrtí
    Antonín Frič - urputný vědec a gentleman
    Biobligrafie Přírodovědeckého sborníku (Ostrava, Opava) 1
    Břetislav Zahálka
    Bývalý geolog - současný malíř
    Česká geologická společnost
    Česká společnost antropologická
    Čtyřicet let činnosti geologické oborové komise pracovníků muzeí České republiky
    Digital archive of the Czech Geological Survey - Geofond
    Doc. dr. Ivan Cicha pětašedesátníkem
    The documentation of geological and archaeological features using the lacquer-film method
    Dušan Ďurica pětašedesátiletý
    E. Suess v souvislostech se zeměmi Koruny české
    eEarth and eWater multilingual digital geological database
    Financování geologických prací, odevzdávání, zpřístupňování a využívání jejich výsledků
    Frič museum in Lázně Bělohrad
    G-Consult, spol.s.r.o
    Geoekologie do 21. století
    Geofyzikální ústav AV ČR
    Geoinformační technologie pro podporu krizového řízení
    Geoinformatika: ano či ne?
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
    Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí
    Geologický pavilon prof.Františka Pošepného - současnost a blízká budoucnost
    Grantová agentura České republiky, činnost od roku 1993 dodnes
    IGCP regional meetings
    Ing. Franz Kiegler - geolog a muzejní pracovník
    Interplay between Detailed P/T Estimates and Natural Deformation Mirostructures as a Base for the Thermal and Rheological Modelling
    Ivan Krystek
    Je čas skutečně konstantou?
    Jindřich Štelcl
    Josef Emanuel Hibsch - syn sopečného pohoří : nejvýznamnější geolog Českého středohoří
    Josef Woldřich
    Jubileum profesora Jiřího Krupičky
    Julie Moschelesová - korespondence Williamu Morrisi Davisovi
    K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc.
    K významnému jubileu Abrahama Gottloba Wernera
    K životnímu jubileu RNDr. Eduarda Kočárka, CSc.
    Karel Zapletal
    Kdo byl RNDr. Eduard Kočárek st., CSc.?
    Mezinárodní rok planety Země 2008
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Montanisticko-geologická nadace a její činnost v Jeseníkách
    Možnosti geologických výzkumů v aplikované speleologii
    Několik poznámek k legislativě a metodice geologického průzkumu
    Odešel Doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc.
    Odešel Jiří Hlávka
    Odešel RNDr. Mojmír Eliáš, CSc. (1.7.1932 - 23.9.2002)
    Odolen Kodym (1898-1963)
    Ohlédnutí za Prof. Ing. Otakarem Kumperou, DrSc.
    Osmdesátiny Vladimíra Calábka
    Osobnost světové vědy
    Padesát let od úmrtí významného českého geologa a mineraloga Odolena Kodyma (1893-1963)
    PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 6, South Pacific and Antarctica - the last explored regions
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. 2., Historical images of world volcanoes
    Pore space geometry of the rock under investigation by ultrasonic pulse transmission
    Poslední renesanční muž viktoriánské Anglie, sir John Lubbock (1834-1913)
    Poznatky předsedy NGK ČSSR
    Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava
    Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech
    Projekt GIS a metadata pro prostorová data
    Průzkumné metody v hydrogeologii
    Předváleční exulanti Moschelesová a Steiner
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přírodovědecké oddělení Severočeského muzea v Liberci
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2006
    Report by the IGCP Secretary for 1992
    Report by the IGCP Secretary for 1995
    Report by the IGCP Secretary for 1997
    Report of the IGCP Secretary for 1998
    RNDr. Jan Luna (13.3.1943 - 2.5.2011)
    RNDr. Václav Mátl sedmdesátiletý
    Rozloučení s RNDr. Petrem Květoněm
    Sedmdesátiny profesora Ferryho Fediuka
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003
    SGK 2009 : Spoločný geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti
    Social responsibility of entrepreneurs in geology and mining activities
    Speciální problémy analýzy geodat
    TOP GEO Group CZ spol.s.r.o
    Vědy o Zemi : byli tu lvové? Propad i vzmach věd o Zemi. Část I. Propad
    Vize portálu české geologie
    Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu
    Výchova a příprava odborníků v geologii
    Výsledky práce geologů zaměřené proti ničení životního prostředí
    Využívání výpočetní techniky v geologii
    Význam Moravského krasu
    Vzpomínka k nedožitým 75.narozeninám Prof. RNDr. Bohuslava Růžičky CSc.
    Vzpomínka na Doc. RNDr. Josefa Sekyru , CSc., čestného občana Nového Města nad Metují, polárního badatele
    Vzpomínka na jezuitu - přírodovědce a filozofa
    Vzpomínka na RNDr. Františka Fialu, DrSc. (1903-1990)
    Vzpomínka na Šárku Neumannovou (rozenou Značkovskou) : *12.8. 1942 - ?29.5.2008
    Za Stanislavem Cháberou