Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    geologie dynamická
Článek
    Active tectonics research within the sudetic marginal fault zone; Vlčice u Javorníka site
    The actual geodynamic situation in the eastern part of the Cheb basin from the view of mantle derived fluids
    Altitudinal limit of the ice-sheet glaciation in Northern Bohemia - new evidence from the saddle under Andělský vrch hill
    Analysis of the drainage network of the Hoštice foot step
    Automatization of the base surface delimitation - case study in Fatransko-Turčiansky region
    Chronological constraints on the Palaeozoic geodynamic evolution of the Variscan orogenic root system: Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Creation of DEM by kriging method and evaluation of the results
    The current P-T condition in the Earth's continental crust
    Debris flow events reconstruction on tree-ring analyses (a case study from the Eastern Sudetes Mts)
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dynamics of Mesozoic pre-orogenic rifting in the Western Carpathians
    Dynamics of rockfall on the western slope of Smrk Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Effects of active tectonics on fluvial system of the upper Morava basin development
    Flow and fabric development during the diapiric rise of magma: AMS study on plaster models
    Fragmentation of microcontinents accreting to Baltica: Did it happen and are the detached terranes traceable?
    Garnet peridotites in Eurasian high-pressure and ultrahigh-pressure terranes : a diversity of origins and thermal histories
    Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geodynamic studies in the Góry Stołowe National Park area
    Geodynamical investigations in the local network Śnieżnik Kłodzki
    Geodynamics of the Králický Sněžník Mts.
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány, Orlické hory
    Geomorfologicky zajímavé lokality severní části Žofínské hornatiny
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    The gravity flow dynamics of submarine fan sedimentation in the Magura Basin of the Western Carpathians (Magura Nappe, Slovakia)
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
    Importance of geomorphology in natural hazards and risks research
    Importance of geomorphology in the research of natural hazards and risks
    The interesting geomorphological localities of the northern part of the Žofínská Mountains
    Introduction to the Pre- Symposium Excursion (part I): The Peri-Gondwanan Basement of the Saxothuringian Composite Terrane
    Krajina - známá neznámá. 1., Krajinná typologie
    Krajina - známá neznámá. 2., Procesy v krajině
    Krajina - známá neznámá. 3., Funkce krajiny a prostorové metody
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 1. část, Charakter, ráz a identita krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Landslide susceptibility modeling : a case study on Fruška gora mountain, Serbia
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    Lower crustal channel flow in hot orogens in space and time exemplified by the Variscan eastern margin
    Mechanics of Variscan Orogeny: A modern view on orogenic research : special meeting of French and Czech Geological Societies, dedicated to Philippe Matte, September 13-15th 2007, Orléans
    Mechanics of Variscan orogeny: A modern view on orogenic research
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morphostructural analysis of the Bohutický les Upland in the south Moravia
    Motions and deformations of tectonic plates inferred from the ITRF 2005
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    The Nördlinger Ries Astrobleme in the Euro-African Rift System: facts and inferences
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve : (02-24 Nový Bor)
    Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku
    Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
    Plate movements, earthquakes and variations of the Earth's rotation
    Pojem krajiny v perspektivě geologického času
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    Predispozice, struktura a geochronologie svahových deformací kulminační části Západních Beskyd
    Predispozice, typy a chronologie svahových deformací ve slezské jednotce Západních Beskyd
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše (Česká republika)
    Principy transformací geomorfologického režimu vodních toků v oblasti karpatského flyše ČR
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Reference for ultrahigh-pressure metamorphism and tectonics since 1984
    Research on the marginal sudetic fault activity with use of GPS and precise leveling techniques
    Resolution tests of global geodynamic models by travel-time tomography
    Results of stress analysis inferred from fault slip data along the Sudetic Marginal Fault (NE part of Bohemian Massif)
    Review of the Cenozoic evolution of the Carpathian-Pannonian region: crustal events
    Significance and consequences of Cretaceous convergent tectonics in the Vepor Unit, West Carpathians
    Some aspects of the distribution of the block accumulations in Western part of Podyjí National Park
    Spatial variation of weathering landforms of bed-rock in Orlik Massive, Hrubý Jeseník, Eastern Sudetes
    Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
    Statistical evaluation of the 3D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia
    Strain Distribution and Fabric Development Modelled in Active and Ancient Transpressive Zones
    Structure and dynamics of the lithosphere in the Western Carpathians and the Bohemian Massif junction: multidisciplinary geophysical and geological study
    Structure and evolution of Earth crust in Central Europe
    Structure of the West Carpathian Flysch Belt and its fundament
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Perú
    Svahové procesy na západním svahu Hobrtenek v Kohoutovické vrchovině na západním okraji Brna
    Synthesis of the geomorphological development in the southern part of the Písecká pahorkatina (Hilly land)
    Taje hornické krajiny I
    Taje hornické krajiny II
    Testing of the partial derivatives approximation preciseness
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Textury v sedimentech jeskyně Tereza
    Thermal turnover, lower crustal flow and melt-related faulting: The Bohemian Massif in Carboniferous times
    Time constraints for neotectonics and evolution of giant rock slope failures in the main mountain ridge of the Crimean Mountains (Ukraine)
    Transpression, strain partitioning, and Early Carboniferous kinematic switch along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary
    Tvrdoměrná měření datovaných povrchů krkonošských žul
    Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS
    Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
    The Upper Morava and Nysa Pull-Apart Grabens - the evidence of neotectonic dextral transtension on the Sudetic Faults System
    Vertical extrusion and horizontal channel flow of orogenic lower crust: key exhumation mechanisms in large hot orogens?
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    The Western Slovakia extensometer net - targets and current results
    Wschodnia okrywa granitu Karkonoszy przekrój przez waryscyjską strefę szwu
    Zapis aktywności spływów gruzowych na podstawie analizy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
    Zemské bloky se pohybují i u nás
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě