Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    geologie environmentální
Článek
    3. Konferencja Geoekologiczne problemy Karkonoszy : Przesieka, 15-18 X 1997 r
    6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry (AIG-6)
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    Activities of the Czech Geological Survey in Central America
    Air pollution and its impact on the agricultural production
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    The 20th anniversary of the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic in Ostrava
    The 25th anniversary of the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Antropogenní změny reliéfu Prahy
    Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí
    Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
    Application of the Czech landscape research experience in the desert environment to support archaeological study
    El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
    Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim
    Behaviour of sulfur isotopes in the atmosphere, forest soils and mosses across Europe
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Biodiverzita a geodiverzita
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny
    Change in weathering and erosion due to anthropogenic activities
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chráněná území ve světě - analýza nákladů a přínosů
    Co-gasification of rubber with brown coal
    Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified in the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    A computer model from estimating the behaviour of soil and air gepas ventilation
    Consequences of incorrect design and unqualified realization on reliability and effectiveness of radon reduction measures
    Continual Rn Measurements in caves: Advantage and Disadvantages
    Contribution of the N.E.W.S. project supported by the cities of Brno and Utrecht to the geology of Léon in Nicaragua
    Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts.
    Czech environmental and engineering geophysics
    Časové změny tíhového pole v oblasti Jezeří
    Česká geologická služba
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    Český hnědouhelný průmysl, tržní ekonomika a ochrana životního prostředí
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Člověk jako největší geologický činitel - šok z náhleho prozření
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Deposition of lead in central Czech Republic, trends and impacts on the biogeochemical cycle
    Deposition of light ash mixes in mined spaces
    The determination of an effective dose for workers in caves
    Development projects for the Karlovy Vary District part of the cross-border Czech-Bavarian Geopark
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.
    Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice
    Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge)
    Éditoral
    Effect of fire on Hg pools in soils of forested ecosystem
    Efficiency and side effects of sub-slab depressurization systems
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Environmental geologic mapping in Czechoslovakia
    Environmental radioactivity of natural and man-made sources in the Czech Republic
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Environmentální projekty státních geologických služeb
    Experience with the Czech approach to preventive measures against radon - analysis of failures
    Fifth Anniversary of GEOCHIM 2003/UNESCO "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 1-15, 2003
    FOREGS geochemical mapping : Based on the FOREGS Geochemical Mapping Manual
    Foreword
    Forms of sub-slab depressurization systems used in the Czech Republic
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    Geochemical exploration methods: basic principles, past and future
    GEOCHIM - CGS/UNESCO/SGA training course successfully finished in Czech Republic
    GEOCHIM 99 - Postgraduate certificated training course in Geochemical Exploration Methods and their environmental applications successfully launched in the Czech Republic
    GEOCHIM 2000 - Postgraduate certificate training course in geochemical exploration methods and their environmental applications
    GEOCHIM 2000 - postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications successfully terminated in the Czech Republic
    GEOCHIM 2003: Geochemical prospecting methods and their environmental applications. September 1-15 2003. Dolní Rozínka and Prague. Czech Republic
    GEOCHIM Courses celebrate their 30th Anniversary: 1975-2005
    Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
    Geodiverzita
    Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geoekologie a její úloha v geotechnice
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    GEOINFO informační systém geologických a účelových map v měřítku 1:50 000
    Geoinformační systém map geofaktorů životního prostředí 1:50 000
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Geological support to the National Radon Programme (Czech Republic)
    Geologická problematika vyhledávání úložišť komunálních odpadů a současný stav poznatků v ČR
    Geologické mapy - základní poklad pro řešení environmentálních problémů
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geologie a ochrana přírody
    Geologie národních parků České republiky
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geopark as an agent of tourism sustainability
    The GIS analysis of indoor radon and soil gas radon in major rock types of the Czech Republic
    GIS ve státní správě
    A global radioelement baseline
    Globální klimatická změna
    Groundwater development, management and protection at regional scale: the Police basin (Czech Republic)
    Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Hodnocení geofaktorů a současný stav poznatků v České republice
    Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Hornická Příbram po osmatřicáté
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    IGCP 429 "Organics in Major Environmental Issue" successfully launched in Prague
    Impact of Lower Cambrian black shales and exploited Mo-Ni black shale - hosted deposits on the trace element composition of soils and crop plants in the Zunyi Region, Guizhou Province, South China
    Implementation of GIS technology in the Czech Geological Survey (CGS)
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    The influence of long-term N-fertilization on episodic leaching of nitrate from a small forested catchment at Gardsjön, Sweden
    Influence of the climatic factors on radon activity concentration in the rocks of the city Brno area - testing
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    Informační podpora organů státní správy na úseku geologie a ochrany životního prostředí
    International intercomparison measurement of soil-gas radon concentration, of radon exhalation rate from building materials and of radon exhalation rate from the ground : Czech Republic, September 19-20, 2002
    Internet mapový server České geologické služby
    Inženýrskogeologické aspekty revitalizace sokolovské hnědouhelné pánve
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    Jsou kyselé deště ve světě problémem?
    K některým problémům současného horního práva
    Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Koncepce řešení ekologických škod vzniklých těžební činnosti v Ústeckém a Karlovarském kraji
    Konferencja ENVIWEATH '96 oraz inauguracyjne spotkanie uczestników Projektu nr 405 IGCP Anthropogenic Impact on Weathering Processes - Brno, Czechy, 01-03.12.1996
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Krajinou Triglavského národního parku
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990-2007
    Landscape character assessment (case study of the Hustopeče cadastral area, South Moravia, Czech Republic)
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Limits of global change of the cosmological environment since the origin of the Earth
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Long-term deformations of municipal landfill bodies and their effects on functional safety of superficial sealing
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-02 Dinotice a 25-32-04 Hošťálková (25-41 Vsetín, 25-32 Zlín)
    Mapování svahových deformací v okrese Vsetín na listě mapy 25-23-24 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    Mercury polluted sites in Czech Republic and remediation technology
    Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
    Mezinárodní konference "Geoenvironmentální management a sociální ekonomický vývoj"
    Mezinárodní zasedání geologů a programy životního prostředí
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Modelling the recovery from acidification at the covered catchment experiment, Gardsjön, Sweden
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Modified low-grade aluminosilicates as effective sorbents of hazardeous oxyanions from aqueous systems
    Mohutná pískovcová symfonie s málo notami : stanoviště a vegetační rysy pískovcového fenoménu v Čechách
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Monitoring, modelling and study of environmental fate of persistent organic compounds in the Kosetice observatory, south Bohemia - the results of 14 years project
    Monitorování podzemních vod
    Morphostructural development of the sandstone relief in the Bohemian Cretaceous Basin
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi
    Národní park Banff
    Národní park Canaima
    Národní park Fiordland
    Národní park Hinchinbrook Island
    Národní park Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Natural carbonaceous adsorbents, fulvic acids and polycyclic aromatic hydrocarbons - relationships, adsorption and molecular modelling
    Natural hazards and risks : the view from the junction of natural and social sciences
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    New developments in geo-environmental research: magnetic proxies for screening and monitoring of environmental pollution
    New radon diagnostics methods for indoor application
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impacts on weathering processes (1996-2000)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    Notwendigkeiten und Möglichkeiten der geowissenschaftlichen Zusammenarbeit Sachsen-Tschechien-Polen
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Novelizace geologického zákona
    Novotvorba půd na pozemcích devastovaných důlní a energetickou činností v severočeských hnědouhelných pánvích - předmět výzkumu
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    Oceán - nejlepší přítel člověka, aneb, Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Ochrana horninového prostředí v programu MŽP
    Ochrana přírody na Islandu
    Od Kjóta ke Kodani a dál
    Odešel RNDr. Mojmír Eliáš, CSc. (1.7.1932 - 23.9.2002)
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1998
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP ČR v roce 1996
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP v roce 1997
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
    Photochemical and biological degradation of allochtonous dissolved organic carbon and its impact on alkalinity production in acidified lakes
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
    Possible ways to Radon Map of Europe - from input data to result
    Postavení geologie v oblasti státní správy
    Povodně a klimatické změny
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Preface
    Principy a strategie ochrany horninového prostředí
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    Project 405 - Anthropogenic impact on weathering processes : man-influenced atmosphere/water-rock interactions on global to microscale
    Project 429 - Organics in major environmental issues
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Přeshraniční národní park Kgalagadi
    Převod edice geologických a účelových ekologických map 1:50 000 do GIS
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Příroda pracuje zadarmo : technické, nebo přírodní rekultivace?
    Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí (22-21 Příbram)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Radioactivity of rocks of the Bohemian Massif
    Radioaktivita hornin podél česko-slovenské hranice
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice : (23-22 Žďár nad Sázavou, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí)
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic - status 2006
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic
    Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radon Programme in the Czech Republic - experience and further research
    Radon protective and remedial measures in the Czech Republic
    Radon reference sites in the Czech Republic
    Radon risk classification of foundation soils and other radon measurements by private firms
    Radon risk research in the Czech Republic
    Radon source determination by means of radon isotopes progeny measurement
    Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň-Rokycany (12-33 Plzeň)
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Rakouský zákon o ochraně krajiny
    Raman microspectrometry of carbonaceous particles: from their sources to the deposition in peat bogs
    Recent Development of the Geological Administration in the Czech Republic
    Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic)
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Rekonstrukce migrace paleofluid v granitoidních horninách na příkladu melechovského masívu
    Rekultivace po těžbě uhlí povrchovým způsobem
    Reliability of the new method for assessing the radon risk - gas permeability classification
    Remediation concepts of uranium mining operations in central and eastern Europe - EU Phare Programme
    Remediation of a sandstone aquifer following chemical mining of uranium in the Stráž deposit, Czech Republic
    Report on "Accessory Minerals as Petrogenetic Indicators": The joint 15th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland and the 2nd Central-European Mineralogical Conference at Szklarska Poręba, September 10-14, 2008
    Report on the geo-environmental inquiry project, central and eastern Europe
    Research of Radon occurrence in new houses in dependence on the soil radon index
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Režim plavenin v povodí Želivky
    The Role of Geology in the National Radon Programmes
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Schwermetalle in Bachsedimenten der Kirnitzsch/Křnice [i.e. Křinice] (Ostsachsen/Nordböhmen)
    Sestavování a využití map geochemické reaktivity hornin
    The Seventh GEOCHIM /UNESCO/ SGA "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 5-19, 2005
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Skalní řícení v Roztokách u Prahy (12-24 Praha)
    Sktruktura a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1999
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    SO4'' an indicator of the impact of acid rain in the urban environment
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Soil gas radon concentration and permeability at "Valle della Caffarella" test site (Roma, Italy). Evaluation of gas sampling techniques and radon measurements using different approaches
    Soil moisture dynamics in levees during flood events - variably saturated approach
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Sorption of hazardous arsenic from aqueous systems
    Soubor geologických a účelových map 1:50 000
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Speleologické výzkumy v Černé Hoře
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Stabilizace a solidifikace, aneb, Jak zneškodnit nebezpečné odpady
    Standardizace limitů zátěží území a zranitelnosti horninového a životního prostředí
    Staronový fenomén geoparků
    Stav prací na úkole "Soubor geologických a účelových map 1:50 000"
    Stav prací na úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí"
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Střety zájmů a konfliktní plochy
    Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách
    Survey of land contaminated with mercury at PVC-SODA factory in Vlora, Albania
    Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem
    Světový summit "FORUM RIO + 5" a jeho význam pro Českou republiku
    Swedish lakes: modelling the recovery from acidification in response to the declining atmospheric deposition
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" vykročilo do svého pátého desetiletí
    Synoptic situations and pollutant concentrations in fog water samples from the Milešovka Mt.
    Synthesis of the geomorphological development in the southern part of the Písecká pahorkatina (Hilly land)
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Taje hornické krajiny I
    Taje hornické krajiny II
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam
    Thoron concentration measurement in soil air
    Transfer factor: can the parameter be used to predict the indoor radon concentration in an individual house?
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
    Úloha státní geologické služby ve střetu veřejných, ekonomických a ekologických zájmů
    Use of sulphur-35 to study rates of migration of atmospheric sulphate at Jezeri Catchment, Czech Republic
    Use of the gamma spectrometry method in houses with high concentration of radon
    Utilization of blower door method in radon problematic
    Úvod
    Úvodem
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Územní ochrana - vrchol pyramidy
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Vize portálu české geologie
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Volba péče o chráněná území
    Vyhledávání středověkých důlních chodeb a hornoslavkovského zlomu telestezickou metodou
    Výsledky komplexního eko-geologického výzkumu v severočeské a sokolovské hnědouhelné pánvi
    Výsledky práce geologů zaměřené proti ničení životního prostředí
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1:50 000" za období 1985-1998
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
    Výzkum zranitelnosti hornin a podzemních vod v trase ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou : shrnutí a prezentace formou GIS (CD-ROM)
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin
    Vznik hodnot Českého ráje
    Vzpomínka na RNDr. Františka Reichmanna
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic
    Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej
    Základní a účelové geologické mapování ČR 1:25 000
    Základní právní předpisy v ochraně životního prostředí
    Zákon o ochraně přírody a krajiny po patnácti letech
    Zemětřesení v Číně v provincii Sichuan dne 12.5.2008
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa
    Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu