Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    geologie hlubinná
Článek
    ALP 2002 Seismic Experiment
    Anisotropy of European lithosphere and its changes associated with suture zones
    Anomalous Induction Zones in the Czech Republic in Relation to Large Scale European Anomalies
    Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszlosc, stan obecny i plany na przyszlosc widziane z perspektywy Przedsiebiorstwa Badan Geofizycznych
    Balanced Crustal Density Model along Geotraverse 9HR in Western Bohemia
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    Bottom to top lithosphere structure and evolution of western Eger Rift (Central Europe)
    The Brunovistulian Basement of the Molasse Zone in Lower Austria : Referate der Vorträge und Poster/Résumés des communications et posters
    The Carpathians: geology and hydrocarbon resources
    CELEBRATION 2000: P-Wave Velocity Models of the Bohemian Massif
    CELEBRATION 2000: P-wave velocity models of the Bohemian Massif
    CELEBRATION 2000 Seismic Experiment
    Character of the Contact between the Saxothuringian and Teplá-Barrandian Unit
    A contribution to the study of the basic geological structure on the contact of the West Carpathians and East Alps with the eastern margin of the Bohemian Massif
    Crust Activation in Central Europe and their metallogenic importance for the Erzgebirge
    Crustal and uppermost mantle structure of the western part of the Bohemian Massif based on CELEBRATION 2000 experiment
    Crustal structure in the Carpatho-Pannonian region: insights from three-dimensional gravity modelling and their geodynamic significance
    Crustal structure of the eastern Variscides, especially of the Saxothuringian Zone (Erzgebirge - Mid German Crystalline Zone)
    Crustal structure of the Saxothuringian Zone : results of the deep seismic profile MVE-90 (East) : the deep reflection seismic profiles DEKOPR 3/MVE-90
    Crustal structure of the Western Carpathians from CELEBRATION 2000 data
    Deep prospects below the Western Carpathian thrust belt: idea or reality?
    Deep Structure of the Lithosphere in the Western Part of the Bohemian Massif
    Deep structure of the Western Carpathians
    Deskově tektonická interpretace moravských a slezských variscid
    Fluid overpressure in respect to sedimentation rate and hydrocarbon generation under high and low heat flow conditions : comparative modeling study in the South Caspian, Transcarpathian and Vienna Basins
    The formation of the West European rift: A new model as exemplified by the Massif Central area
    Gas Flux and Tectonic Structure in the Western Eger Rift, Karlovy Vary - Oberpfalz and Oberfranken, Bavaria
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geologicko - hustotný model pozdĺž profilu KP - V
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Geophysical constraints and model of the "Saxothuringian and Rhenohercynian subductions - magmatic arc system" in NE France and SW Germany
    Hlavní výsledky státního úkolu "Geofyzikální výzkum hlubinné stavby zemské kůry pro potřeby ložiskového výzkumu v ČSSR" za léta 1985-1987
    Hlubinná geologická stavba permokarbonu boskovické brázdy v oblasti rosicko-oslavanské pánve
    Hlubinné výzkumné vrty v kontinentální kůře a geologické transekty
    Hluboká horká biosféra : nad knihou Thomase Golda "The deep hot biosphere"
    Hluboká horká biosféra a zemský povrch : horniny hraničních ekosystémů prorostlé bakteriemi
    Huge contrasts of the lithospheric structure revealed by new generation seismic experiments in Central Europe
    Hustotný rez zemskou kôrou pozdĺž profilu KP-IV
    Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract
    Interpretace tíhového pole v Krkonošsko-Jizerském krystaliniku
    Introduction to the Pre- Symposium Excursion (part I): The Peri-Gondwanan Basement of the Saxothuringian Composite Terrane
    Jaroslav Weiss
    K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska
    Late Cretaceous intra-Austroalpine collisional events as evidenced in the Veporic and Gemeric terranes in Slovakia
    A layered model of the upper crust in the Aigion region of Greece, inferred from arrival times of the 2001 earthquake sequence
    Ligurian ocean crustal suture beneath the West Carpathians from deep seismic reflection profiling
    Links between the structure of the mantle lithosphere and morphology of the Cheb Basin (Eger Rift, central Europe)
    Lithospheric structure of the Carpathian Mountains, Pannonian basin and Eastern Alps based on seismic data
    Lze ještě objevit neznámý vulkán v Českém masívu? Geofyzikální inspirace
    Magnetic basement complexes in the outside of the West Carpathians and of the Eastern Alps
    Mechanics of Variscan Orogeny: A modern view on orogenic research : special meeting of French and Czech Geological Societies, dedicated to Philippe Matte, September 13-15th 2007, Orléans
    Mechanics of Variscan orogeny: A modern view on orogenic research
    Morphogenesis, tectonic setting and intrusion dynamics of the late-Variscan granites at the northwest-margin of the Bohemian Massif
    A multidisciplinary approach combining geochemical gravity and structural data: implications for pluton emplacement and zonation
    New results of seismic exploration in Vienna Basin
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu
    Nowa generacja programów badan glebokich struktur litosfery; eksperymenty sejsmiczne POLONAISE'97 i CELEBRATION 2000 w Europie Srodkowej
    An overview of recent seismic refraction experiments in Central Europe
    Pasivní okraj severoevropské platformy : možnosti a limity jeho interpretece
    A Preliminary Seismic Model for the Region of the West-Bohemian Earthquake Swarms
    Progress Report of Laboratory of Global Tectonics and Metallogeny Prague 1991-1993
    Projects ALP 2002 and SUDETES 2003 - Continuation of 3D Refraction Seismic Experiments in Central Europe
    Proterozoic-Archean boundary in the upper mantle of eastern Fennoscandia as seen by seismic anisotropy
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Regional Earthquake Catalogue and Focal Regions in Central Europe
    Regionální magnetické anomálie a jejich zdroje v hlubší stavbě Moravy a Slezska
    Reinterpretation of the basement of the Eastern Slovakian basin and its correlation with the Carpathian units
    Relationships of the Bohemian Massif to the West Carpathians based on geophysical data
    RNDr. Oldřich Praus, DrSc. : *8.5.1929 v Doudlebech nad Orlicí +17.5.2006 v Praze
    The role of mantle-rooted structural discontinuities in defining 'metallotects'
    The role of transregional mantle-rooted structural discontinuites in the concentration of metals, with examples from the United States, China, Uzbekistan, Burma and other countires
    Seismic anisotropy - a method for studying the fabric of deep continental lithosphere. Three-dimensional lithospheric structure and its evolution through time (3-D pattern recognition)
    Seismic anisotropy in continental upper mantle
    Seismic exploration below the Flysch Nappes (in the Czech and Polish Carpathians)
    Seismic section G-L
    Structural Configuration and Lithofacies of the Southeastern Part of the Carpathian Foredeep Basin as Defined by Subsurface Data
    Structure and dynamics of the lithosphere in the Western Carpathians and the Bohemian Massif junction: multidisciplinary geophysical and geological study
    Structure and evolution of Earth crust in Central Europe
    Structures of the Earth´s crust and upper mantle beneath the Western Bohemian Massif derived from receiver functions
    Subcrustal lithosphere of the Variscan foldbelt in Central Europe - a model derived from anisotropy of seismic wave velocities
    Subsurface distribution and tectonic setting of the late-Variscan granites in the northwestern Bohemian Massif
    Subsurface structure and tectonic style of the NE Outer Carpathians (Poland) on the basis of integrated 2D interpretation of geological and geophysical images
    SUDETES 2003: Grenzüberschreitende seismische Messungen im Böhmischen Massiv
    SUDETES 2003 Seismic Experiment
    Teleseismic studies of the lithosphere beneath the Bohemian Massif
    Transects across the geological units of the Western Carpathians and interpretation (seismic, gravity, magnetoteluric)
    Účast geofyziků na 28. MGK
    Ultrasonic Investigation of P-wave anisotropy of selected crustal and upper mantle rocks
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Výzkum hlubinné stavby Českého masivu začíná
    West Bohemian Variscan structural development and its significance
    The Western Carpathians: interaction of Hercynian and Alpine processes
    Western Eger (Ohře) Rift - control of near-surface tectonics by mantle junction of paleoplates