Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    geologie ložisek rud
Článek
    Aktivita československé skupiny IAGOD
    Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    Ing. Arpád Abonyi, šest´desiatročný
    K šedesátinám doc. RNDr. Miroslava Štemproka, CSc
    Metódy a rozvoj ložiskovej geológie
    Mineralog Georgius Agricola
    Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji : Po 500 letech těžby z dolů muzeum
    Nový skarnovo-medenoporfýrový ložiskový objekt v Štiavnických vrchoch
    Oslavy 160. výročí narození Františka Pošepného se konaly v Českém geologickém ústavu
    Parageneze magnetitového ložiska pod Malým Dědem u Bělé pod Pradědem (Jeseníky)
    Podobnost v hornické geotechnice
    Problematika rudních ložisek na 29.mezinárodním geologickém kongresu v Kjótu
    Prof. RNDr. Walter Emil Petrascheck osemdesiatpatročný
    Rudní ložiska Norilské oblasti
    Sedmdesátiny profesora dr.Zdeňka Pouby, DrSc.
    Sté výročí smrti Františka Pošepného
    Stratiformní pyrit - polymetalické ložisko Aznalcóllar ve Španělsku
    The structural and stratigraphic aspects of the mineralization controle of the Zlaté Hory ore district
    Štruktúrno-geologická stavba a metalogenéza centrálnej zóny Morského oka -Vihorlat
    Těžba kovů platinové skupiny a jejich užití
    Výsledky vyhladávacích geologickoprieskumných prác vo východnej časti rožňavského rudného poľa
    Významné osobnosti - František Pošepný
    Vzpomínka na prof. dr. Ing. Bohuslava Stočesa
    Zamyšlení nad vědeckým a pedagogickým dílem Františka Pošepného
    Zasedání IGCP projektu 'Kovonosné černé břidlice v rámci 28. MGK v USA
    Zlatá horečka v Ghaně