Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    geologie ložisková
Článek
    +RNDr. Stanislav Hurník, CSc.
    5. Evropská uhelná konference se konala ve dnech 16.-21.září 2002
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    6. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy 2002" v Idriji (Slovinsko)
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    50 let Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí v Mostě
    70 let RNDr. Ladislava Tichého
    75 let prof. ing. Martina Vavra, DrSc.
    75th Anniversary of Professor Zdeněk Pouba
    Akademik Jaromír Koutek a jižní Čechy
    Aktivita IAGODu v průběhu 28. MGK
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Annual Report of the IAGOD Working Group of Tin and Tungsten Deposits (WGTT)
    Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany
    Anteil der Böhmischen Forscher an der geologischer Erfoschung von Tirol - Franz Pošepný (1836-1895)
    Barbora bez legend a mýtů
    Co-gasification of rubber with brown coal
    10th Coal Geology Conference
    Coal mining waste management and its impact on the groundwater chemical status exemplified in the Upper Silesia Coal Basin (Poland)
    Contribution of Czech Scientists to the geological exploration of the Tyrol area - František Pošepný (1836-1895)
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Činnost podniku Intergeo, dosavadní výsledky a další záměry
    Diamantová horečka (zvýšená teplota) - Sýrie
    Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
    Doc. Ing. Petr Martinec, CSc. (60)
    Doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc., sedmdesátníkem
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Drahé kameny Srí Lanky
    Drahé kameny v gotice a na výstavě k výročí republiky : úvod s přehledem historie
    Dvě výročí geologa Františka Pošepného
    E. Suess v souvislostech se zeměmi Koruny české
    The education trail "Zlaté Psí hory"
    Evaluation and utilisation of lignite deposits of the Czech Republic
    Evropská uhelná konference se konala v Ustroni v Polsku ve dnech 26. až 28. září 2000
    Experimentální ražba v železnorudném dole Spešov - rozbor použitého nářadí
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Exploration Boreholes
    Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
    Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
    Financování geologických prací, odevzdávání, zpřístupňování a využívání jejich výsledků
    The first large geological map of Central and Eastern Europe (1815)
    Fluid inclusion study of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia
    Foreword to the special volume on geology of the Mongolian Altay
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Geologická stavba kutnohorského rudního revíru
    Geologické vědy na prahu třetího tisíciletí
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geologie a montánní vědy
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
    Heavy minerals and metallogenic model of territory
    Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region
    Historie katedry a výuky ložiskové geologie na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě
    Historie průzkumu uhlovodíků
    Historie, současnost a perspektivy rekultivací území Dolů Bílina
    Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha
    Hlubokomořské minerální zdroje - polymetalické konkrece, kobaltonosné Fe/Mn kůry, masivní sulfidy
    Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 1. část
    Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    Hořenec - ložisko červeného pigmentu
    Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    In memory of Jaroslav Aichler
    Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Ing. Viktor Tejml *1938 +2004
    Ing. Z. Pácal již není mezi námi
    István Bérczi, honorary member award
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    Jan Hus Bernard oslavil osmdesátku
    Jubileum profesora Františka Pošepného
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K metalogenezi sulfidických ložisek železnohorské oblasti
    K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    K osmdesátinám Jiřího Majera
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc.
    K sedmdesátinám doc. RNDr. J.Skácela, CSc
    K sedmdesátinám RNDr. Oldřicha Vody, CSc.
    K úmrtí Františka Reichmanna
    K životnímu jubileu ing. Dušana Ďurici, CSc.
    K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého
    K životnímu jubileu RNDr. Norberta Krutského
    Karel Hinterlechner a Radim Kettner : k 110 výročí narození Radima Kettnera
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Krátke pôsobenie I.A. Borna a F. Pošepného v Banskej Štiavnici
    Kutnohorský ložiskový apendix
    Landek a geologie hornoslezské pánve : význam těžební lokality pro poznání kraje
    Laudatio for Gerhard Tischendorf
    Laudatio for Gunnar Kautsky
    Laudatio for Miroslav Štemprok
    Laudation for Jan Kutina
    Libuše Češková
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska a výskyty Sb-mineralizace v České republice
    Ložiska ropy a zemního plynu
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Ložisková geologie nerud na přelomu 20. a 21. století
    Ložisková geologie přišla o vynikajícího odborníka: RNDr. Jiří Chrt 6.11.1926 - 11.8.2002
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Ložisková situace grafitu u Černé v Pošumaví před výstavbou vodní nádrže Lipno
    Martin Chovan
    Meet the new student representative on the SGA Council
    Memorial to Tibor Buday (1913-2001)
    Metallic and industrial rocks and minerals
    Metamorphe Goldvererzungen und assoziierte Seifenlagerstätten im Moldanubikum des Bayerischen Waldes und des südöstlichen Böhmerwaldes
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Mezinárodní asociace IAGOD a trendy studia rudných ložisek
    Mgr. Petr Chabr není
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Minerální pigmenty ČR
    Minerals Reserves
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Minutes of the 2000 IAGOD Council Meeting
    Minutes of the 2000 IAGOD General Assembly Meeting
    Minutes of the Business Meeting held in Beijing and Report of WGTT
    Minutes of the IAGOD General Assembly Meeting, Beijing, P.R. China, 1994
    Mirko Vaněček
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Montanistická literatura v knihovně NTM
    Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi
    Možnost využití fosforitového ložiska Burenchan v MoLR
    Možnost získávání bromu ze solanek v Republice Kuba
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Možnosti zdokonalení úpravy fluoritové suroviny ložiska Čulut Cagan Del v MoLR
    Mých 20 let poblíž dnešního pětasedmdesátníka doc. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc. (*21. září 1928)
    Mých 20 let s dnešním pětasedmdesátníkem prof. ing. Mirko Vaněčkem, DrSc. (*7. září 1928)
    Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
    Narozeniny prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc.
    Naučná stezka Zlaté Psí hory
    Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky
    Nedožité osmdesátiny prof. Václava Havleny, DrSc.
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Některé aspekty šlichové a ložiskové prospekce v Jeseníkách
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerostné suroviny Vietnamu
    Nerostné zdroje Afghánistánu
    New data on the origin of Lower Cambrian Mo-Ni-PGE black shales in Guizhou Province, South China
    News from joint Prague-Freiberg student chapter
    News from the joit Prague-Freiberg SGA Student Chapter
    No. 254 - Metalliferous black shales (1987-1991, O.E.T. in 1992)
    No. 277 - Phanerozoic oolitic ironstones (1988-1992)
    No. 354 - Economic super accumulations of metals in lithosphere (1995-1999)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 357 - Organic and mineral deposits (1993-1997)
    No. 373 - Correlation, anatomy and magmatic-hydrothermal evolution of ore-bearing felsic igneous system in Eurasia (1997-2001)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru
    Novelizace geologického zákona
    O putování Doc. Dr. Jaroslava Skácela, CSc., za geologickým poznáním a rudními projevy
    Obsah ložiskové databáze uhelných pánví
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Odešel kamarád - spolužák - sběratel
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Osmdesátiny prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    Ověření zlatonosnosti Mekongu v Laoské lidově demokratické republice
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Postavení a úloha petrologie při výzkumu a průzkumu rudních ložisek
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Práce profesora Zdeňka Pouby v posledních deseti letech (1986-1996)
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Problematika ložisek drahých kovů na 28. MGK
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
    Prof. dr hab. inż. Roman Ney
    Prof. ing. Jindřich Bilan, CSc., osmdesátníkem
    Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., dr.h.c., sedmdesátníkem
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc. - osobnost české hydrogeologie
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem
    Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Profesor RNDr. Jan Kutina, CSc., zemřel
    Profesor RNDr. Jan Kutina, DrSc., zemřel
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Project 357 - Organic and mineral deposits : roles of organic matter in the genesis of ore deposits
    Project 429 - Organics in major environmental issues
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Průzkum ložisek keramických jílů v SPLAJ a jeho výsledky
    Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice
    Průzkum v oblasti čsl. expedice Escambray na Kubě
    Průzkum vzácných zemin v Jižní Gobi
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Příspěvek k poznání osobnosti Františka Pošepného
    Recent advances in coal geology - outcome of the 10th Coal Geology Conference
    Regionalizace v geologických vědách
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Reminiscence of professor Zdeněk Weiss
    Report by the IGCP Secretary for 1992
    Report by the IGCP Secretary for 1995
    Report by the IGCP Secretary for 1997
    Report of the Czech IAGOD National Group for 2000
    Report of the IAGOD Working Group of Tin and Tungsten Deposits (WGTT) : Main results in 1999
    Report of the IGCP Secretary for 1998
    Report of the Secretary General on the activity of IAGOD for the period 1992-1994
    Report of the Secretary General on the Activity of IAGOD for the period 1996-1999 (presented at the IAGOD General Assembly Meeting, August 29, 1999, London)
    Reports of SGA President and Executive Secretary
    Ringové struktury a komplexy ve východoafrickém riftovém systému (Egypt, Tanzanie)
    RNDr. Cyril Belej
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Miroslav Gabriel (*1932, +2001)
    RNDr. Tibor Buday, DrSc. (*1913, +2001)
    RNDr. Václav Mátl sedmdesátiletý
    Rotarové vrtání pěnovým proplachem v oblasti plynového ložiska WAFA v Libyi
    Rozdružování kolektivních gravitačních cín-wolframových koncentrátů ložiska Baín Mod - MoLR
    Rozloučili jsme se ...
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Rudní ložiska v díle Jaromíra Koutka
    Rukověť báňského inženýra
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Sanační aktivity s.p. DIAMO - stav v roce 2002
    Sedmdesátiny RNDr. Petra Morávka
    Sekundární minerály uranu z uranového ložiska Kladská u Mariánských Lázní
    Seminář k 75. narozeninám profesora Zdeňka Pouby
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Seznam publikací Prof. Zdeňka Pouby
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA)
    Současné možnosti dobývání uhelných zásob v ochranných pilířích překopů
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    The spatial distribution of the lignite qualitative parameters and variant estimates of coal reserves: the Czech Part of the Vienna Basin
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Spektrální indexy v geologickém výzkumu
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Storage and processing of mineral deposits data using ACCESS, DELPHI, and TOPOL programs.
    Strategie vyhledávacího průzkumu šperkových kamenů
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Stručný přehled geologických poměrů v ostravsko-karvinském revíru
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Surowce metaliczne w strukturze bloku Karkonosko-Izerskiego
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" vykročilo do svého pátého desetiletí
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Šterkopísky nad Rakovnickým potokem u Oráčova
    Technologie úpravy chromitové rudy z ložiska Mercedita - Kuba
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Technologie úpravy rudy z ložiska Nam Nam Xe ve VSR
    Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi
    Telluridy vybraných rudních ložisek Kavkazu
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Těžba uhlí metodou "board and pillar" v revíru Godavari Valley v Indii
    Thassos - ostrov nejen k rekreaci
    Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory / Erzgebirge, Czech Republic : classic localities, new challenges
    To commemorate the unattained 70th birthday of professor Václav Havlena
    To commemorate the unattained 70th birthday of Professor Václav Havlena, D.Sc.
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    10. Uhelně geologická konference se konala v červnu 2004 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK
    11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    10. uhoľná konferencia s medzinárodnou účasťou : Praha 8.-10. jún 2004
    Uhřice-Jih, první ložisko jedenadvacátého století
    Ukládání a zpracování ložiskových dat s využitím programů Access, Delphi a Topol
    Umun-delgerskoje rudoprojavlenije olova
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    Upravitelnost wolframitové rudy ložiska Ongon Chajrchan a poloprovozní výzkum technologie její úpravy
    Uranové hornictví v České republice
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Ve Zbýšově popáté a naposledy?
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Vilém Jičínský - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí úmrtí
    Vklad češskich geologov v geologičeskom issledovanii Tirolja - František Pošepny (1836-1895)
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv strukturálního uspořádání přírodních objektů na metodiku jejich průzkumu
    Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska
    Využití kvantitativních mineralogických analýz zlata při prospekci zlata v Burkině Faso (Afrika)
    Využití nerostného bohatství Číny
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Výzkum a vývoj v rezortu Českého báňského úřadu
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
    Vzpomínka na Antonína Plachetku
    Vzpomínka na Ing. Adolfa Malechu, CSc.
    Vzpomínka na Ing. Jaroslava Aichlera
    Vzpomínka na Jiřího Jelena
    Vzpomínka na Miroslava Váněho
    Vzpomínka na profesora Jaromíra Koutka (1.4.1902 - 5.2.1983)
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Vzpomínka na RNDr. Jana Kováříka
    Vzpomínka na RNDr. Ludvíka Odehnala
    Vztah tektoniky a rudných ložisk
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Za Ing. Jaroslavem Aichlerem, CSc.
    Za minerály na rudní ložiska Maroka
    Za prof. RNDr. Konrádem Benešem
    Za RNDr. Miroslavem Králíkem (16.8.1926 - 16.3.2001)
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
    Zahraniční aktivity MND
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Zdeněk Johan oslavil sedmdesátiny
    Zdeněk Pouba osmdesátníkem
    Zdeněk Pouba pětaosmdesátníkem
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor
    Zemětřesení ve službách energetiky : seismika pomáhá těžit ropu a zemní plyn i čerpat geotermální energii
    Zemřel Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák
    Zemřel Miroslav Váně
    Zemřel RNDr. Jiří Čermák (*26.3.1932 +15.1.2003)
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo
    Zinnlagerstätten des Osterzgebirges, Zinnwald - Altenberg - Sadisdorf
    Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí
    Zkušenosti s využíváním ložisek safírů v Laoské lidově demokratické republice
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu
    Životní jubileum ing. Vladimíra Petrovského
    Životní jubileum prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr. h. c.
    Životní jubileum RNDr. Jaromíra Kučery, CSc.