Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    geologie povrchových útvarů
Článek
    Archeology in Prague and the research of environment
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    A comparison of physical and mechanical characteristics of Kola Superdeep Borehole core samples and their surface analogues
    Geomorphological research at Machu Picchu
    Hluboká horká biosféra a zemský povrch : horniny hraničních ekosystémů prorostlé bakteriemi
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    Jak útočí africká včela : z geoarcheologického terénního výzkumu v Súdánu
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    Krátký pohled na geologii Somalilandu
    Landslide database for modelling and landslide map production
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
    Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
    Model Aladin as regional climate model for Central and Eastern Europe
    Monument Valley Navajo Tribal Park
    Morphotectonic evidence for chronodynamics of uplift in the East Nepal Himalaya
    Náplavový kužel na okraji pouštní pánve
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impacts on weathering processes (1996-2000)
    Ochrana přírody na Islandu
    Od Kjóta ke Kodani a dál
    Odložené globální oteplování? : oceánské proudění a třicetileté chladné epizody
    Pamukkale - příběh s dobrým koncem?
    Povodně a klimatické změny
    Project 405 - Anthropogenic impact on weathering processes : man-influenced atmosphere/water-rock interactions on global to microscale
    Příroda pracuje zadarmo : technické, nebo přírodní rekultivace?
    Rakouský zákon o ochraně krajiny
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep Borehole and their surface analogues
    Slovenian Karst and Karel Absolon
    Soos
    Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců
    Wadi Rum - krajina Lawrence z Arábie
    Zákon o ochraně přírody a krajiny po patnácti letech