Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    geometrická analýza
Článek
    Application of structural succession to characterization of the Bohemian Forest tectonic domain and elucidation of geological history in the Central European Hercynides, western Czech Republic
    Circular and Lozenge Structure of the Bohemian Massif
    Elipsoidy konečné stavby některých kulmských slepenců východního okraje Českého masivu
    Hierarchické struktury a cykličnost v geologii a geografii
    Ke genezi a charakteru kompresních struktur hornoslezské černouhelné pánve
    Late orogenic structural control on the regional geometry of basement massifs : an example from the Jeseník Mountains, Czech Republic
    Microstructural development of deformed granitic rocks in the Orlica-Klozko dome
    Morphometric fold analysis and its geological implications
    Návod k používání tektonické symboliky
    Návrh výpočtu středního směru
    Problems of deciphering basement tectonics by means of structural patterns regularity
    Simple method for fold shape estimation from compass data
    Srovnání magnetometrických a geometrických metod deformační analýzy v kulmských slepencích u Hostěradic (34-11 Znojmo)
    Tectonic of crenulation cleavage
    The Variscan tectonics of the Moldanubian gneisses, Oberpfälzer Wald : A compressional history
    The Vienna Basin: A Thin-Skinned Pull-Apart Basin
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)