Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    glaciální modelace
Článek
    Altitudinal limit of the ice-sheet glaciation in Northern Bohemia - new evidence from the saddle under Andělský vrch hill
    Cold-climate landform patterns in the Sudetes : effects of lithology, relief and glacial history
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Comparison of morphometric characteristics of cirques in the Bohemian Forest
    Cryogene Phenomena and Landforms in the Western Part of the Putorana Plateau (Russia)
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Dynamics of landform evolution in the Makalu-Barun region, Nepal Himalaya
    Die Eiszeitseen im Hohen Böhmerwald
    Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geomorfologický výzkum polární oázy Machu Picchu, King George Island, Jižní Shetlandy, Antarktida
    Geomorfologiczne kryteria identyfikacji zdegradowanych krawedzi tektonicznych w Sudetach
    Geomorfologie
    Geomorfologie vodopádů Labského a Obřího dolu v Krkonoších
    Geomorphological aspects of glaciation in the Oldřichov Highland, Northern Bohemia, Czechia
    Geomorphological information system: physical model and options of geomorphological analysis
    Geomorphologie
    Geomorphology
    Geomorphology of the Gharesa glacier region in the Karakoram
    Georeliéf Jižních vápencových Alp
    Georeliéf Severních vápencových Alp
    Glaciation in the Cordillera Chila, Peru
    Die Glazialmorphologie des Schwarzen Sees im Šumava-Nationalpark. Ein Exkursionsbericht
    Die Glazialseen des Hohen Böhmerwaldes
    Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu
    Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic)
    K otázce výskytu pleistocenních ledovců s chladnou bází v České vysočině (Česká republika)
    Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Pólnocno-Zachodnich
    Korsika - ostrov děravých skal
    Krajinou Triglavského národního parku
    Krkonošský národní park
    Kryogenní modelace nejvyšší hory Šumavy
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
    Kryogenní tvary ve vrcholových partiích pohoří Packalpe a Stubalpe v jihozápadním Štýrsku
    Kvarcitové skalní výchozy v Jeseníkách
    Labský důl Valley
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
    Late Pleistocene in the Vosges and the Krkonoše Mountains: correlation of cosmogenic 10Be exposure ages
    Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
    Limnological study of Plešné Lake in 1994-1995
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor
    Mechové jezírko v Krkonoších - fyzickogeografická studie
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
    Morphotectonic evidence for chronodynamics of uplift in the East Nepal Himalaya
    Mrazem tříděné (kryosegregační) struktury na Sněžce
    Národní park Banff
    Národní park Fiordland
    Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nový pohled na zalednění Jeleního dolu
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovského výběžku
    Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
    Paradox malého potoka ve velkém údolí : vznik mladých erozních roklí
    Pilatus - morfologicky výrazný příklad helvetského příkrovu
    Pleistocenní glacigenní a nivační modelace Jizerských hor
    Podi - vysokohorské krasové planiny v Julských Alpách
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    The possibility of sedimentological and dendrochronological record of extreme hydrologic events in non-gauged headwaters, Keprnik Massif, Eastern Sudetes
    Preliminary results of 10Be dating of glacial landscape in the Giant Mountains
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Přehled geomorfologických výzkumů střední části Krušných hor
    Přírodní park na Korsice
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)
    Reconstruction of continental glaciation in the Oldřichov Highland : co-operation of geomorphology and other research methods
    Relict rock glaciers in the Central European Mid-Mountains. State-of-the-art
    Report on radiometric 10Be dating of glacial and periglacial landforms in the Giant Mountains
    Rocks Slopes of the High Tatras Mountains
    Rujánské kamení
    Stará Jímka lake - important former glacial lake in the Bohemian/Bavarian forest
    Stav výzkumu geomorfologických výzkumů v okolí Prášilského jezera
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Perú
    Tvary žulového reliéfu ve vrcholových partiích české části Šumavy
    Use of organic sediments of Stará jímka to study climatic changes during 15, 000 years (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    V ledovcovém podzemí švýcarských Alp
    Vegetation diversity in the backwall of Arber Great Lake corrie, Bohemian Forest
    Velký bratr má sourozence : (ad Petr Pokorný: Velký bratr uděluje lekci, Vesmír 83, 276, 2004/5)
    Velký bratr uděluje lekci : sibiřské řešení záhady evropských ledových dob
    Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Zarys paleomorfologii obszaru Polski podczas zlodowacen skandynawskich
    Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich w świetle analizy morfometrycznej oraz GIS
    Zpráva o geomorfologickém výzkumu izolovaných vyvýšenin v severní části Nízkého Jeseníku