Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    glaciály
Článek
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
    Alpine foreland-problems of Quaternary stratigraphy, nomenclature and interpretation
    Alpine Pleistocene Glaciations and their Link to Global Paleoclimatic Changes
    "Alpy v době ledové" po stu letech
    Aminostratigraphy of loess across Middle Europe
    Cascade of causally linked effects of rapid glaciation-deglaciation events: a possible cause of non-selectivy of mass extinction
    Changes in the Clay Fraction Mineral Composition in a Loess Profile of the Last Interglacial and Early Glacial in Praha-Sedlec
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    On the context of Quaternary arvicolid evolution: changes in community development.International Symposium "Evolution, Phylogeny and Biostratigraphy of Arvicolids (Rodentia, Mammalia)"
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
    Distribuce přirozeně radioaktivních prvků v moravských spraších
    Evropská vědecká konference "The Ecological Setting of Europe - From the Past to the Future : The Establishment of Plant and Animal Communities in Europe since the Last Glaciation"
    "Fagotia-Faunen" und quadriglazialistisches stratigraphisches System des Pleistozäns im nördlichen Alpenvorland im Vergleich zu einigen klassischen Fundorten im Bereich der nordischen Vereisung Deutschlands
    Flöznah and Flözfern Assemblages : potential Predictors of Late Carboniferous Biome Replacement?
    Fosilní měkkýši z lokality Černovice II (24-43, Šlapanice)
    Genesis and petrography of glacial deposits in the Czech Republic
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geologický vývoj Moravy a Slezska v kvartéru
    Geomorfologické projevy orogeneze Himálaje a Karákóramu
    Geophysical evidence of a deep Weichselian permafrost in NE Poland
    Geotermičeskije ocenki amplitud golocenovogo poteplenija v Jevrope
    Glacial Cycles and Mammalian Biodiversity of Central Europe: Large Scale Migrations or Vicariance Dynamics?
    Glacial history of the Czech Republic
    Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém
    Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
    Heat flow variation with depth in Poland: evidence from equilibrium temperature logs in 2.9-km-deep well Torun-1
    Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe
    IGCP projekt 253 končí
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia
    Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
    Ještě ke glaciálním refugiím
    Kde dnes znamená včera : jihosibiřské refugium doby ledové
    Klima minulosti a budoucnosti. Část III, Klima ve čtvrtohorách
    Klima minulosti a budoucnosti. Část V. Perspektivy
    Klima v posledním glaciálu
    Krajina a její diverzita v proměnách času
    Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Kvartérní ledovcové sedimenty na území České republiky
    Lake Baikal climatic record between 310 and 50 ky BP; Interplay between diatoms, watershed weathering and orbital forcing
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Last Glacial paleoenvironments of the West Carpathians in the light of fossil malacofauna
    Late-Quaternary loess-palaeosol record from the Northern Minusinsk Basin, southern Krasnojarsk region, Siberia
    Ledové doby na Marsu
    Magnetoclimalology: Teleconnection between the Siberian loess record and North Atlantic Heinrich events
    Marker - náhlá klimatická změna (12-24 Praha, 34-11 Znojmo, 34-12 Pohořelice)
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    Milankovičův cyklus zpochybněn?
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    New micromorphological knowledge of the last Pleistocene glacial cycle in the loess profile at Praha-Sedlec
    Niva Lužnice na Třeboňsku v pozdním glaciálu a holocénu (pokus o paleoekologickou rekonstrukci)
    Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích (34-12, Pohořelice)
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice lake
    Palaeoenvironmental Implications of Cultural Records from Glacial and Glacigenic Geological Contexts
    Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer
    Paleoenvironmental record in Lake Baikal sediments : environmental changes in the last 160 ky
    Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
    Pedosedimentary evolution of the last interglacial and early glacial sequence in the European loess belt from Belgium to central Russia
    Periglaciální procesy u Přibic v Dyjsko-svrateckém úvalu
    Pleistocenní měkkýši od Remenin (Nízké Beskydy, východní Slovensko)
    Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava) : 25-31 Kroměříž
    Pleistocenskie gleby kopalne z epoki paleomagnetycznej Brunhes w lessach czeskich i slowackich
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Plio-Pleistocene megacycles: record of climate and tectonics
    Pliocenní a pleistocenní sedimenty v severozápadní části USA
    Po stopách skrytých refugií
    Prohnaný trik matky přírody: globálním oteplením do nového glaciálu
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum (34-22 Hodonín)
    Reconstruction of palaeoclimatic changes in Central Europe between 10 and 200 thousand years BP, based on analysis of growth frequency of speleothems
    Reconstruction of the vegetational evolution of the Boží Dar peat bog during Late Glacial and Holocene
    Results of pollen analysis of the Late Glacial in the Moravian Karst
    River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif
    Severoatlantická oscilace (NAO) v poslední ledové době
    Signature of the last ice age detected in the subsurface temperatures
    Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu
    Současný stav kvartérní biostratigrafie
    Sprašová sedimentace v západní části NP Podyjí
    Stratigrafická korelace teras Váhu a sedimentů v Demänovském jeskynním systému
    Stratigrafie výplně suchého tetínského údolí v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Stratigraphy and extents of Pleistocene continental glaciations in Europe
    Stratigraphy of main Pleistocene loess horizons and paleosols in mid-eastern Europe
    Stratigraphy of the Last Glacial in the view of fossil mammals (Abstrakt)
    Structural continuity and multiple alternative stable states in Middle Pleistocene European mammalian communities
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Tatry v době ledové: mrazová pustina?
    Teplicko-Adršpašské skály v pozdním glaciálu a v holocénu (paleobotanický příspěvek)
    Vegetační poměry okolí a rašeliniště Boží Dar v pozdním glaciálu a holocénu
    Vegetation and landscape of W Carpathians (Slovakia, E Moravia) in the second half of Last Glacial period
    Všechno je jinak : "centrální paradigma" kvartérní paleoekologie v troskách?
    Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu
    Využití statistiky nordických souvků pro stratigrafii ledovcových sedimentů severních Čech
    Vývoj krušnohorských rašelinišť (01-42 Načetín, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary)
    Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
    Vývoj vegetace ve středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána (01-44 Vejprty)
    Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondrej (24-43 Šlapanice, 34-23 Břeclav, 27-34 Kežmarok)
    Zarys paleomorfologii obszaru Polski podczas zlodowacen skandynawskich
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent