Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    globální tektonika
Článek
    Acritarchs and plate tectonics
    Alpine Tectonics Revisited: Arguments for a Two-Stage Collision from Alpine-Carpathian Junction
    Aplikace geotektoniky při prognózování geologické stavby uhelných ložisek
    Application of thermobarometry and diffusion modelling to European orogenic garnet peridotites: implications for Caledonian, Variscan, and Alpine orogenesis
    Complete Periodical Geological Time-Table
    Connections between Moldanubicum, Bohemicum and Saxothuringicum from a lithostratigraphic viewpoint
    Contrasting behaviour of subduced continental crust: Comparision of the French Massif Central and the Bohemian Massif
    Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma
    Evolution of the Western Carpathian suture zone - principal geotectonic events
    Exotic Triassic Pelagic Limestone Pebbles from the Pieniny Klippen Belt of Poland : A Further Evidence for Early Mesozoic Rifting in West Carpathians
    Geochemical evolution of Early Paleozoic volcanics rocks of the Barrandian Basin (the Bohemian Massif, Czechoslovakia): paleotectonic implications
    Geochemie und primäres tektonisches Environment der granitoiden Gneise des Waldviertler Moldanubikums
    Geochemistry and Petrology of Continental Growth : Example from Bohemia
    Geodinamičeskaja obstanovka projavlenija kajnozojskogo vulkanizma i rudogeneza Kavkaza i Karpat
    Geophysical investigation of deep-seated oil-bearing structures in the central part of the African continent
    Geotectonic setting of basic volcanics in the Barrandian Upper Proterozoic
    Hierarchical Structures and Periodicity in Geology and Geography
    Hierarchické struktury a cykličnost v geologii a geografii
    Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
    Hledání harmonie Země
    Impaktní krátery na Zemi
    Inheritance or tectonic Adjustment?
    Jak dál v mezinárodním projektu Pangea?
    Druhá konference o geologii Pangei
    Látková charakteristika, stáří a procesy vzniku zemské kůry arabo-nubijského masívu
    O čem se hovořilo na 28. mezinárodním geologickém kongresu
    O geologii Nové Guineje
    Objevilo se potvrzení fixistického modelu PEP systémů?
    On Origin of Mountain Arcs in Northern Alpine System of Europe
    Paleogeografie mezozoika na styku alpsko-karpatské oblasti s Českým masívem
    Paleoplates Buried in Uppre Mantle and Cyclic Character of Subduction
    Particularities of Alpide segments, tectonotypes, arcs and different flysch basins in the Western Carpathians
    Planety očima geologů
    Polnaja periodičeskaja škala geologičeskogo vremeni
    Poznámky k příspěvkům Hledání harmonie Země a Slabá místa deskové tektoniky. Odpověď Petra Rajlicha. Odpověď Radana Květa
    Pre-Alpine geological evolution of the East Carpathian metamorphics. Some common trends with the West Carpathians
    Problémy teoretického modelu ve vědách o Zemi
    Prosvěcování Země : seizmická tomografie odhaluje horké oblasti
    Recent geodynamic evolution of convergent plate margins and the reconstruction of fossil plate boundaries
    Rozwój basenu magurskiego w górnej kredzie i paleogenie
    Seismotectonics of continental wedges overlying circum-Pacific subduction zones
    Seismotectonics of Continetal Wedges Overlying Circum-Pacific Subduction Zones
    Slabá místa deskové tektoniky
    The southern zone of Tepl-Taus (ZTT) - a nappe?
    Structural and rheological boundary between two colliding crustal blocks at the NE margin of the Bohemian Massif
    Subsequent Closure of Tethyan Basins as Recorded in West Carpathians
    Supracrustal Structural Record of Plate Convergence
    Tectogenesis of the Mid-European Variscan fold belt
    Tectonostratigraphic Units in Variscan Belt of Central Europe
    Transition from Convergence to Escape: Field Evidence from the West Carpathians
    Výsledky výzkumu hluboké stavby konvergentních okrajů litosférických desek a jejich využití pro rekonstrukci geologické historie
    Zum Geodynamik und Paläotektonik des Tertiärs der Niederlausitz