Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    granátit
Článek
    Evidence of UHP metamorphism in the inner part of the European Variscides (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Evidence of VHP metamorphism in the inner part of the European Variscides (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Fluidní inkluze v páskovaných křemen-magnetitových rudách a granátovcích z desenské skupiny (silezikum, Český masiv)
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    Granátovec ze Smrčiny u Sobotína
    The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications
    New geochemical and geochronological data on the very-high-pressure garnetite from the Podolsko Complex, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Ultra-high-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone: calc-silicate rock with sub-lithospheric metamorphic imprint
    Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    A vestige of very high-pressure (ca 28 kbar) metamorphism in the Variscan Bohemian Massif, Czech Republic
    Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic