Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    granitoidy
Článek
    The 40Ar/39Ar ages from the West Sudetes (NE Bohemian Massif): constraints on the Variscan polyphase tectonothermal development
    40Ar/39Ar hornblende dating of a microgranodiorite dyke: implications for early Permian extension in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Accessory minerals of durbachites from the Třebíč Massif (Czech Republic)
    Accessory minerals of exotic gra6itoids of the Rača Unit of the Magura Flysch
    Acidification of surface Wwters in different geological environments of Bohemian Massif
    Age and emplacement of late-Variscan granites of the western Bohemian Massif with main focus on the Hauzenberg granitoids (European Variscides, Germany)
    Age and geochemical constraints for partial melting of granulites in Estonia
    Age, geodynamic setting, and mantle enrichment processes of a K-rich intrusion from the Meissen massif (northern Bohemian massif) and implications for related occurrences from the mid-European Hercynian
    Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
    Akustická impedance a elastická anizotropie některých hornin Veporid
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Alteration of allanite -(Ce) in Třebíč pluton, Bohemian Massif
    Alterstellung und Genese frühpaläozoischer Magmatite im saxothuringisch-moldanubischen Übergangsbereich (Grenzgebiet BRD/CR)
    Ametyst z Naloučan u Náměště nad Oslavou
    Ammonium Content in the Hercynian Granites of the Western Carpathians and its Petrogenetic Significance
    AMS and Deformation Patterns in The Jawornickie Granitoids, Rychlebske Hory - Preliminary Data
    Analysis of state of stress during the 1997 earthquake swarm in Western Bohemia
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Anticlockwise and clockwise rotations of the Eastern Variscides accommodated by dextral lithospheric wrenching: palaeomagnetic and structural evidence
    Babí lom
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    A Belt of High-K Plutonic Rocks Related to Crustal Extension: Evidence from the European Variscan
    Bemerkungen zur Ausgangssituation und den Stadien der spätvariszischen Entwicklung aus regionaler Sicht
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Beryllium in Silicic Magmas and the Origin of Beryl-Bearing Pegmatites
    Biotit v granitoidoch, jeho premena a generácie
    Biotity třebíčského plutonu
    Bludenské žilné pásmo v Krušných horách
    The Bohemian Massif - a short introduction
    Brněnský masív
    The Brno Massif: a section through the active continental margin or a composed terrane?
    The Brno massif: geological setting
    The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence at the eastern end of the Central European Variscides?
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Caractérisation géochimique et géochronologie des precurseurs varisques de Boheme Centrale
    Carboniferous tectonics of the Variscan basement collage in eastern Bavaria and western Bohemia
    The causal link between HP-HT metamorphism and ultrapotassic magmatism in collisional orogens: case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Central Bohemian Pluton
    The Central Bohemian plutonic Complex : Geology, chemical composition and genetic interpretation
    Charakter paleofluid spjatých se vznikem Au-ložisek ve středočeské metalogenetické zóně
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
    The chemical evolution of the Reitzenhain-Rotgneis-structure (Erzgebirge Mountains) based on rare earth element investigations
    Chemické typy granitů severozápadních Čech
    Chemistry of the Bohemian granitoids : geotectonic and metallogenic implications
    Chronological constraints on the pre-orogenic history, burial and exhumation of deep-seated rocks along the eastern margin of the Variscan Orogen, Bohemian Massif, Czech Republic
    The CL Study of Feldspars from Durbachites - Genetic Implication
    Coaxial magnetic fabrics in the basement rocks of the Western Carpathians: a remnant of the Variscan structure within the Alpine edifice
    Collisional orogens and their related metallogeny - a preface
    Combined Acid Digestion and Autoclave Decomposition of Granitic Rock Samples for Rare Earth Element Icp-MS Analysis
    Comment on the "Analysis of the state of stress during the 1997 earthquake swarm in Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek
    Comparison of absolute and relative moment tensor solutions fro the January 1997 West Bohemia earthquake swarm
    A comparison of the geochemistry of runoff fr6m small basins receiving or not receiving acid deposition: A trend from Brittany (France) to Bohemia (Czechoslovakia)
    Comparison of the petrogeochemical characteristic of the rare metal granitoids of the Ukrainian Shield and Krušné hory Mts.
    Composition of tourmalines from tin-tungsten-bearing country rock of the Variscan Karkonosze granitoid - a record of the wall rock and hydrothermal fluid interaction
    Composition of trioctahedral micas in the Karlovy Vary pluton, Czech Republic and a comparison with those in the Cornubian batholith, SW England
    Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
    Constraints on the origin of zonation of the granite complexes in the Fichtelgebirge (Germany and Czech Republic) : evidence from a gravity and geochemical study
    Contrasting magmatic textures, joint patterns and emplacement features in granitic rocks of the Erzgebirge and the Lusatian Granodiorite Complex, Germany
    Contrasting petrological and geochemical features of orthogneisses and granulites in South Bohemia
    Contrasting rheologies of feldspar and quartz under natural thermal and strain gradients: a comparative study
    Contrasting types of mafic and silicic magma interactions in the Central Bohemian Plutonic Complex: mixing, mingling, and composite layered intrisions
    Convergence oblique et sous-charriage continental a l'est du massif de la Boheme
    Cordierite-Bearing Rocks and their Relation on the PT Evolution of Rocks in the N Part of the Zábřeh and Polička Crystalline Complexes
    Correlation between radon in soil gas and local geology - some remarks
    Correlation of granitoids in the NW Bohemia - Smrčiny and Karlovy Vary plutons
    The correlation of granitoids of Brno Massif by results of chemic-geochemical researches
    Crystal chemistry of biotites from granitoids Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Crystal chemistry of biotites from rocks of Písek area
    The Czech part of the Krkonoše-Jizera Mts. pluton in the light of regional heavy mineral prospecting
    Červené žuly na Milínsku
    The Čistá-Jesenice pluton in western Bohemia : geochemistry, geology, petrophysics and ore potential
    Dating the onset of Variscan crustal exhumation in the core of the Bohemian Massif: new U-Pb single zircon ages from the high-K calc-alkaline granodiorites of the Blatná suite, Central Bohemian Plutonic Complex
    Detailed radon risk mapping in the Neratovice and Mělník area (Central Bohemia)
    Development of Fracture Networks in the Melechov Massif and their Analysis
    Development of metamorphism in the Gemeric/Veporic contact zone (Western Carpathians)
    Development of Veĺká Fatra Mts. zoned pluton: field, geochemical and isotopic study
    Devonské vápence zvrásněné s granodiority brněnského masivu v okolí Valchova
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
    Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína
    Distribution of REE in fenites and feldspathized rocks from the bore-hole H-28 in the Čistá ring structure (W.Bohemia)
    The diversity and geodynamic significance of Late Cambrian (ca. 500 Ma) felsic anorogenic magmatism in the northern part of the Bohemian Massif: A review based on Sm-Nd isotope and geochemical data
    Das Dohnaer Massif in der südöstlichen Elbezone
    Doklad o předdevonské metamorfóze hornin v západní části Nízkého Jeseníku
    Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Druhý seminář o hydrogeologii "pevných" hornin Českého masivu
    Durbachite from Luleč Conglomerates - their Possible Source
    Durbachitic igneous activity in the Moldanubian zone
    Dusky apatite from the Variscan granitoids of the Western Carpathians
    Dyke rocks in two circular structures in S and SW Bohemia: compositions corresponding to bulk melting of the Moldanubian gneisses
    Dyke swarms in the area of the Central Bohemian batholith
    Early Palaeozoic crustal melting in an extensional setting: petrological and Sm-Nd evidence from the Izera granite-gneisses, Polish Sudetes
    Early Palaeozoic rift-related magmatism in Variscan Europe: fragmentation of the Armorican Terrane Assemblage
    The eastern continuation of the Cadomian orogen: U-Pb zircon evidence from Saxo-Thuringian granitoids in south-western Poland and the northern Czech Republic
    The eastern margin of the Bohemian Massif in Austria
    The eastern termination of the Variscides: terrane correlation and kinematic evolution
    Elektrická vodivost granitoidů Západních Karpat
    Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra, Poland-Slowakia)
    Erzführende Granitoide des Moldanubikums
    Establishing correlations between magma emplacement and faulting using statistical map analysis: examples from the northwestern Bohemian Massif (Germany/Czech Republic) and the northern Lachlan Fold Belt (Australia)
    Evidence for the reworking of Cadomian crust in variscan granitoids of Central Europe (South Bohemian Pluton, Bohemian Massif, Austria) : zircon Pb-Pb and U-Pb study
    Evolution of feldspars in granitic pegmatites
    Evolution of granite landscapes in the Sudetes (Central Europe): some problems of interpretation
    Evolution of granites of the Klenov massif (South Bohemian Batholith)
    Evolution of Metamorphism and Granitoid Magmatism of the Malé Karpaty Mts.
    Evolution of the SE Bohemian Massif Based on Geochronological Data - A Review
    The evolution of the South Bohemian Pluton
    Excursion in die metamorphen Serien und magmatischen Gesteinskomplexe des Waldviertels, Moldanubikum, Österreich
    Excursion to the Frýdlant and Šluknov promontories - Genesis of the Jizera orthogneisses; localities of their protoliths : Granodiorit-Granit-Komplex der Lužické hory
    Exfoliační klenby v jižním okolí Lipna
    Exhumation, strain localization, and emplacement of granitoids along the western part of the Central Bohemian shear zone (Bohemian Massif)
    Exhumierung, Verformungslokalisierung und Platznahme von Granitoiden am Beispiel des variscischen Klatovy-Plutons (Böhmische Masse, Zentraleuropäische Varisciden)
    Fault tectonic of the Lusatian Massif (Czech part)
    Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian granodiorite complex
    Feldspar crystallization under magma-mixing conditions shown by cathodoluminescence and geochemical modelling - a case study from the Karkonosze pluton (SW Poland)
    Fenitizace a její projevy v Českém masivu
    Feruvit v primitivním pegmatitu v hybridním diorit-granitoidním komplexu u Neratovic
    Fluid System of the Vítkov II Uranium Deposit (Bor Pluton, Western Part of Bohemian Massif, Czech Republic). 4.Österreichisches Fluid Info treffen, 23.-25. October 1997, Institut für Mineralogie Paris-Lodron-Universität Salzburg
    Fosfát thoria z lokality Valdek u Varnsdorfu
    Four magmatic fabrics in the Tuolumne batholith, central Sierra Nevada, California (USA) : implications for interpreting fabric patterns in plutons and evolution of magma chambers in the upper crust
    Gabbrodiorite as mafic precursor of the biotite monzogranites in the Krušné hory-Erzgebirge batholith
    Garnet-kyanite granulites: metamorphic or igneous rocks?
    The generation and emplacement of the reversely-zoned Říčany granitoid intrusion in the Hercynian Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Genetic classification of Variscan granitoids of the Bohemian Massif and their mineralization
    Genetic significance of lamproite dykes in the Sn-, W-, and Mo-bearing districts related to granitoids
    Geochemical characteristics of sulphidic mineralizations related to the Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Geochemical classification of Variscan granitoids in the Moldanubicum (Czech Republic, Austria)
    A geochemical comparison between West- and Central-European granites: implications for the origin of rare metal mineralization
    Geochemical comparison of the sub-volcanic appinite suite of the British Caledonides and the durbachite suite of the Central European Hercynides: evidence for associated shoshonitic and granitic magmatism
    Geochemical Comparison of the Subvolcanic Appinite Suite of the British Caledonides and the Durbachite Suite of the Central European Hercynides: Evidence for Associated Shoshonitic and Granitic Magmatism
    Geochemical Variability of the Kłodzko-Złoty Stok Massif: Possible Role of Multiple Mafic End-Members of Hybrid Granitoids
    Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry
    Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience (24-44, Bučovice; 25-33, Uherské Hradiště; 25-31, Kroměříž; 25-13, Valašské Meziříčí)
    Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu (22-21 Příbram)
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
    Geochemie der Granitoide des Bor Massivs
    Geochemie und Petrogenese der cadomischen und spätvariszischen Granitoide der Lausitz
    Geochemistry and Petrogenesis of the Klatovy Granodiorite, SW Part of the Central Bohemian Pluton
    Geochemistry and petrology of Cadomian and late Variscan granitoids at the northeastern border of Bohemian Massif (Central Europe)
    Geochemistry and Significance of Dyke Swarms in the Central Bohemian Plutonic Complex
    Geochemistry of Czech part of the South Bohemian Pluton
    Geochemistry of the granitoid rocks of the Czech part of the Lusatian Granitoid Complex
    Geochimičeskaja model' razvitija pegmatitoobrazujuščej rudnomagmatičeskoj sistemy Zapadnoj Moravii
    Geochmičeskije i geodinamičeskije predposylki formirovanija redkometal'nych rudonosnych granitov Bogemskogo massiva central'noj Jevropy
    Geochronological evidence for the derivation of the Mecsek Mountains, South Hungary, from Variscan Central Europe
    Geofyzikální obraz řečkovicko-kuřimské deprese
    Geological background - a brief geology of the Bohemian Massif
    Geological interpretation of major regional units: The Saxothuringian Zone
    Geological research of Bohemian Forest
    The geological structure of the crystalline basement below the North Bohemian brown coal basin
    Geologická interpretace geofyzikálního průzkumu na Labské louce v Krkonoších (etapa 2000 - 2001) (03-23 Harrachov)
    Geologická mapa 1:100 000 Lausitz-Jizera-Karkonosze s vysvětlivkami vyšla
    Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000 (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Geologické mapování na území listu 13-443 Chotěboř
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    Geologie novoknínské oblasti
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Geologisch-petrographische Excursion in der österreichischen Teil des Südböhmischen Batholiths
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
    Geology and geochemistry of the Palaeozoic plutonic bodies of the Trans-Altay Gobi, SW Mongolia: implications for magmatic processes in an accreted volcanic-arc system
    Geology and petrography of the Bor massif
    Geology and petrology of the Late Paleozoic granitoid complex in the southern Bohemian Massif (Austria)
    Geology of the Nový Knín area
    Geology of the south-western Bohemian Massif: Is the Pfahl Fault a terrane boundary?
    Geology, tectonic evolution and Late Palaeozoic magmatism of Sudetes - an overview
    Geometry and P-V-T-X conditions of microfissural ore fluid migration: the Mokrsko gold deposit (Bohemia)
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    Geophysical field pattern in the West Bohemian geodynamic active area
    Geophysical position of granitoid plutons in the Bohemian Massif
    Geotechnical investigation for cavern-type underground natural gas storage
    Geotectonic position, petrochemical and geochronological features of the younger granite complex in the Krušné hory (Erzgebirge) of the Bohemian Massif
    Die Gneise des Erzgebirges - hochmetamorphe Äquivalente von neoproterozoisch-frühpaläozoischen Grauwacken und Granitoiden der Cadomiden
    Gold deposits in the Nový Knín area
    Gold mineralization in the granitoid rocks of the Voltuš area and its comparison to the Petráčkova hora porphyry gold deposit
    Granite landforms in South Moravia (Czech Republic)
    Granites of the Krušné Hory/Erzgebirge Mts. - Slavkovský les area
    Granites of the Novohradské hory Mts and surrounding area
    Granitoid magmatism of the NW Bohemian massif revealed : Gravity data, composition, age relations and phase concept
    Granitoid-related tin and tungsten mineralization of the Bohemian Massif
    Granitoid-Typen in postkinematischen Granitoidplutonen: Abbilder von autonomen Intrusionsschüben - Beispiele vom Nordrand des Böhmischen Massivs (Erzgebirge - Harz - Flechtinger Scholle - Lausitz)
    The granitoid Variscan Strzegom-Sobótka massif
    Granitoids in Bärnau-Rozvadov area
    Granitoids of the Kladruby pluton and the Sedmihoří stock (Western Bohemia) : geochemistry and Geochronology
    Granitoids of the Malá Fatra and Veĺká Fatra Mts. Rb/Sr isochron geochronology (Western Carpathians)
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    Granitoidy středočeského plutonu: petrochemické skupiny a některé otázky jejich původu
    Granitoidy tiského masivu : (11-24 Žlutice, 12-13 Jesenice)
    Granitologie - věda o granitech na konci druhého tisíciletí (Ke druhému vydání Pitcherova díla o granitu 1997 a ke Clarkovu hodnocení granitového paradigmatu 1996)
    Granity a ještě více granitů v díle W.S. Pitchera po 10 letech
    Granity v Českém masivu produkují teplo
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska : (32-14 Nová Pec)
    Graphite with inorganic isotopic signature from marble xenoliths in Třebíč (Moldanubicum)
    The gravity field of the Vogtland and NW Bohemia: presentation of a project
    Ground Geophysical and Geological Mapping in the Central Part of the Moldanubian Pluton
    Hercynian silicic magmatism in the Erzgebirge and its metallogenesis
    The hidden granite relief and its significance for prospection (an example of the eastern part of the Krušné hory Mts.)
    High-K magmatism in orogenic belts. Vol. 2 : early Variscan case as constrained by field and geochemical evidence
    Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Massif
    Hlavní výsledky petrologického výzkumu krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
    Hloubka intruze hercynských granitoidních plutonů Českého masívu
    Homogeneous velocity models of the West Bohemian swarm region obtained by grid search
    The Homolka Magmatic Centre - an Example of Late Variscan Ore Bearing Magmatism in the Southbohemian Batholith (Southern Bohemia, Northern Austria)
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles in the eastern part of the Moldanubicum; a manifestation of heat flow related to the Třebíč Durbachite Massif
    Huttonova sympozia ke granitovému problému
    Hybrid generation by mixing enriched mantle magmas with crustal melts: Constraints from the Rastenberg pluton, southern Bohemia
    Hydrocarbon exploration from crystalline rocks of the Bohemian Massif beneath the West Carpathian overthrust, Moravia
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydrothermal activity in the Karkonosze, Strzegom and Strzelin massifs - a fluid inclusion study
    Igneous Activity. Autochthon and Metamorphic Nappe Units. Saxothuringian Basin
    Igneous Activity (Cadomian Plutonism in the Moravo-Silesian Basement). Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Igneous Activity. Moldanubian Zone
    Igneous Activity. Teplá-Barrandian Zone (Bohemicum)
    Igneous Activity. Western Sudetes (Lugicum)
    Impact of the tectonic evolution of the Western Carpathians on the Brno Massif
    Indices for numerical characterization of the alteration processes of magnetic minerals taking place during investigation of temperature variation of magnetic susceptibility
    Inner structure of mineralized greisen cupolas near Krásno (Slavkovský les Mts)
    Interesting granitoids in the border area of the Czech Republic, Austria and Bavaria
    Internal structure of the granite and tonalite intrusions in the Strzelin massif, Fore-Sudetic block, SW Poland
    Intragranitic pegmatites of the Strzegom-Sobótka massif - an overview
    Intrusion-related gold deposits associated with tungsten-tin provinces
    Inverted strain zonation and large scale strain partitioning in middle crust during the nappe pile building
    Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku (12-42 Zbraslav)
    Isotopic ages obtained from Precambrian complexes in the Bohemian Massif
    Isotopic composition of sulphidic sulphur in the graphite deposits of the Bohemian Massif
    Jizerské hory
    K-Ar modelová stáří muskovitu a biotitu z některých variet choustnické ortoruly
    K-rich Magmatism in the Moldanubian Unit, Bohemian Massif - a Complex Story Featuring Variably Enriched Lithospheric Mantle Melts and their Interaction with the Crust
    K/Ar- und 40Ar/39Ar-Daten von Glimmern der Böhmischen Masse. Projekt S47-GEO präalpidische Kruste in Österreich, Dritter Bericht
    Kaoline deposits in South Moravia - Únanov open pit mine
    Karlovarská dvojčata a některé jejich lokality
    Karlovy Vary pluton: an example of a comagmatic sequence of Sn-bearing granite body
    Kłodzko-Złoty Stok granitoid massif
    Koexistence mafických nerostů v durbachitech středočeského plutonu
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Konsequenzen für das geotektonische Modell der variszischen tektogeneze aus den KTB-Ergebnissen
    Kontakt metabazitové zóny a granitoidů brněnského masivu v Grohově ulici v Brně (24-34 Brno-jih)
    Kontaktní horniny pláště lestkovského masivu a jejich význam pro rekonstrukci tektometamorfního vývoje tepelsko-barrandienské oblasti (11-41 Mariánské Lázně, 11-43 Planá u Mariánských Lázní)
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu
    Krkonošský národní park
    Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov
    Křemen-hematitové žíly na "Hradisku" u Bludova
    Křemenné žíly chanovické apofýzy středočeského plutonu
    Křišťály z Velkých Kunětic
    Kudowa-Olešnice granitoid massif
    Kulovitá odlučnost granitoidů žulovského plutonu
    Large Late-Variscan paleomagmetic overprinting on granitoids in southern Bohemian Massif (Austria)
    Late Cadomian crustal tilting and Cambrian transtension in the Teplá-Barrandian unit (Bohemian Massif, Central European Variscides)
    Late-orogenic extension in the Bohemian Massif: Petrostructural evidence in the Hlinsko region
    Late-orogenic magmatism in the southern Bohemian Massif - geochemical and isotopic constraints on possible sources and magma evolution
    Late Proterozoic magmatites in the East Erzgebirge - the Cadomian history of Variscan MP-MT-gneisses (new insights)
    Late-Variscan crustal evolution and related tin-tungsten mineralization in the Altenberg-Teplice caldera (Eastern Erzgebirge)
    Late-Variscan Extensional collapse of the thickened Moldanubian crust in the southern Bohemia
    Late Variscan palaeomagnetic overprint on granitoids in southern Bohemian Massif (Austria)
    Late Variscan strike-slip tectonics between the Teplá-Barrandien and Moldanubian terranes (Czech Bohemian Massif): petrostructural evidence
    Late Variscan uplift of Southern Bohemian Massif deduced from paleomagnetic data
    Latest Precambrian (Cadomian) zirkon ages, Nd isotopic systematics and P-T evolution of granitoid orthogneisses of the Erzgebirge, Saxony and Czech Republic
    Lavičky near Velké Meziříčí
    Layered velocity models of the Western Bohemia region
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu : 23-44 Moravské Budějovice
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Lithogeochemical methods
    Locality No.8: Myšenec near Protivín, durbachites of the Central Bohemian Pluton, and a barren pegmatite with giant schorl crystals (natural reserve)
    Lom Ehrlich v Žulové - pozoruhodné naleziště v Žulovském masívu
    Low-grade metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study
    Ložiska cínu Slavkovského lesa - produkt geochemické specializace žul
    Ložiska zlata
    Ložisko Křižanovice
    Lukavická skupina v Železných horách: současný pohled
    The Lusatian Granodiorite Complex (northern margin of Bohemian Massif) - Cadomian peraluminous plutonism
    Lužické hory
    Mafic-intermediate granulites of the Lisov Masif, Southern Bohemia: middle crustal relics of a Late Devonian magmatic arc?
    Mafic K- and Mg-rich magmatic rocks from the western Mühlviertel (Austria) area and the adjacent part of the Šumava Mountains (Czech-Republic)
    Mafic K, Mg-rich magmatic rocks from western Mühlviertel (Austria) and adjacent part of the Šumava Mts. (Czech Republic)
    Mafic microgranular enclaves from granitoids of the Brno Massif exposed in the vicinity of Blansko
    Mafické enklávy v granitoidoch Tríbeča
    Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska
    Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (11-21 Karlovy Vary, 11-41 Mariánské Lázně)
    Magma flow and anisotropy of magnetic susceptibility in aplite dykes in the Nasavrky Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Magma-mixing in the genesis of Hercynian calc-alkaline granitoids: an integrated petrographic and geochemical study of the Sázava intrusion, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Magmatic erosion of the solidification front during reintrusion: the eastern margin of the Tuolumne batholith, Sierra Nevada, California
    Magmatic stoping as an important emplacement mechanism of Variscan plutons : evidence from roof pendants in the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Magnetic anisotropy and natural radioactivity in West Carpathian granites
    Magnetic fabric and rheology of co-mingled magmas in the Nasavrky Plutonic Complex (E Bohemia): implications for intrusive strain regime and emplacement mechanism
    Magnetic Fabric in Granitic Rocks: its Intrusive Origin and post-Intrusive Tectonic Modifications
    Magnetic fabric in Inner West Carpathian rocks and its post-Cretaceous rearrangements
    The Magnetic Fabric in the Žulová Pluton and its Tectonic Implications
    Magnetic Fabric of the Vel'ká Fatra Mts. Granitic Pluton - A Pilot AMS Study
    Magnetic Susceptibility as an Indicator of Tectonic Setting of Granitic Rocks of the Bohemian Massif
    Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj
    Magnetická susceptibilita granitoidov vybraných oblastí Západných Karpát
    Magnetická susceptibilita granitů a její petrologický význam
    Magnetite and Ilmenite Granitoid Series in the Malé Karpaty Mts.
    Magnetite and ilmenite series of the Western Carpathian granitoids
    Magnetite indicator of genesis and potential granitoid ore-bearing in the Hodruša-Štiavnica Intrusive Complex (Late Tertiary, Western Carpathians)
    Main directions of the fractures in the limestone and granite quarries along the Sudetic Marginal fault near Vápenná village, NE Bohemian Massif, Czech Republic
    Mapování moldanubického plutonu mezi Slavonicemi a Starým Městem pod Landštejnem a výzkum gaber u Maříže a Korolup (33-12 Nová Bystřice, 33-21 Jemnice)
    The Mariánské Lázně granite: petrology and geochemistry, western Bohemia
    Mechanismus vmístění granitoidů nasavrckého plutonického komplexu
    Medieval mining areas in the Šluknov district : Results of the new geological mapping
    Metallogenetical aspects of Late-Variscan tin and fluorspar deposits in the North-Western border of the Bohemian Massif (Erzgebirge, Vogtland)
    Metallogenic overview of the Krušné hory Mts. (Erzgebirge) region
    Metallogenic position of breccia-related granite bodies and tin ore deposits at the north-western border of the Bohemian Massif (Krušné hory-Krásný les area)
    Metamorphic and Structural Evolution of the Moldanubian Lower Crust - An Example of the StráĹek Moldanubicum
    Metamorphic development of orthogneisses of the Krušné hory and Smrčiny Mts.
    Metamorphic Evolution. Allochthonous Units. Moravo-Silesian Zone
    Mez pevnosti porézních hornin v podmínkách kombinovaného namáhání
    Microtextural and geochemical evidence for magma hybridization in the genesis of calc-alkaline granitoids
    Mid-Crustal Emplacement of the Třebíč Durbachite: a Result of Interplay between Compressional and Wrench Tectonics due to Block Rotations
    The mid-European segment of the Variscides: tectonostratigraphic units, terrane boundaries and plate tectonic evolution
    Migmatization and "secondary" granitic magmas: effects of emplacement and crystallization of "primary" granitoids in Southern Bohemia, Austria
    Migration of events during the January 1997 earthquake swarm (the West Bohemia/Vogtland region)
    Mineralization of the Erzgebirge (Krušné hory) metal province
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu (14-24 Jeseník)
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezku opomíjené sběrateli (IX) - Žulovsko
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Mineralogy, trace element- and sulphur isotope- geochemistry of sulphide mineralizations related to Hercynian plutonism in the NE margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    A Model for the Mechanism of the Alpine Overprint of Magnetic Fabric in the Late Variscan Vepor Pluton granitic rocks, Western Carpathians
    Modelling Diverse Processes in the Petrogenesis of a Composite Batholith: the Central Bohemian Pluton, Central European Hercynides
    Model'naja sistema petrochimičeskich i metallogeničeskich trendov granitoidov kak osnova prognoza mestoroždenij Sn, Li, Ta, Nb, W, Mo, Cu
    The Mokrsko Gold Deposit - the Largest Gold deposit in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Moravo-Silesian region
    More evidence on Neoproterozoic terranes in Southern Poland and southeastern Romania
    Multiple Fabric Patterns and Emplacement Mechanisms of a Composite Batholith: A Result of Polyphase Tectonic Evolution of Continental Magmatic Arc (Central Bohemian Batholith, Bohemian Massif)
    Multiple magmatic pulses of the Eastern Volcano-Plutonic Complex, Krušné hory/Erzgebirge batholith, and their phosphorus contents
    Mylonitic deformation of early Proterozoic tonalite: example of Suomis Jarvi Shear Zone, West Uusimaa Complex, Finland
    Náčrt evolúcie izotopov stroncia v kryštaliniku tatrika a veporika
    Národní park Hinchinbrook Island
    Národní park Podyjí
    Národní park Šumava
    Nature and Provenance of Exotic Rock Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif)
    The nature of the lower crust and litospheric upper mantle of Variscan Europe - evidence from xenoliths, granitoids and sediments
    Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
    Některá bezpečnostní rizika ražeb v žulových masivech
    Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Neoproterozoic crustal reworking in two high-grade units of the Pan-African Kaoko belt, NW Namibia
    Neoproterozoic granulite-facies metamorphism and igneous activity in the western part of the Kaoko belt, NW Namibia
    Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia): ion probe and LA-ICP-MS dating of magmatic and metamorphic zircons
    Neoproterozoic Metaconglomerates of the Sedlčany - Krásná Hora Metamorphic Islet
    New 207Pb/206Pb zircon ages from the East Karkonosze Metamorphic Complex, West Sudetes - evidence of the Late Cambrian-Early Ordovician magmatism
    New geological mapping in the Czech part of the Lusatian Massif and its tectonic and geochemical implications
    New interesting types of granitoids in the Three-Corner-Country (Dreiländereck) of Austria, Czech Republic and Germany
    Niekoĺko poznatkov o petrogenéze hornín z vrtu KS-1 (vjv. okolie Klenovca)
    The Nízke Tatry Mts, crystalline complex-new facts and interpretation (Western Carpathians, Czechoslovakia)
    The northern margin of the core of the Bohemian Massif (processes at boundary of the orogenic root)
    The Northern Part of the Izera-Karkonosze Block: Fragment of the Saxo-Thuringian Passive Margin
    Nová lokalita stilbitu vo Vysokých Tatrách
    Nové geochronologické údaje granitov kryštalinika Malej Fatry
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové nálezy minerálov nióbu, tantalu a titánu v tatrickom kryštaliniku Západných Karpát
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
    O krupnych gidrotermal´nych mestoroždenijach urana
    Oblique Collision and the Evolution of Large-Scale Transcurrent Shear Zones in the Neoproterozoic Kaoko Belt (NW Namibia)
    Ocellar Mafic Rocks of 1-Type and A-Type Plutonic Series (Adamello, Brittany, Central Bohemian Pluton)
    Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu (12-24 Praha)
    Opál ze Starého Smolivce
    Orbikulární granitoid z peruánského sektoru andského batolitu
    Origin of late Variscan granitoids from NE Bavaria, Germany, exemplified by REE and Nd isotope systematics
    Origin of the neoidic fluorite mineralization in the Brno Massif, Czech Republic: cathodoluminescence, REE, fluid inclusion and stable isotope study
    The other solution of a rocks fracturing as a random effect
    Otraženije osobennostej geochimičeskoj evoljucii varisskogo granitoidnogo magmatizma v metallogenii Bogemskogo massiva
    Palaeozoic terrane amalgamation in Central Europe: a REE and Sm-Nd isotope study of the pre-Variscan basement, NE Bohemian Massif
    The Paleozoic Polyphase Tectonothermal Record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic) : Errata from Volume 8, 1999
    Paleozoic Polyphase Tectonothermal record in the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit (West Sudetes, Czech Republic)
    Parallels between karst relief and granite relief case study of the Bohemian Highlands, Czech Republic
    Pb-Pb and U-Pb zircon ages for orthogneisses from Eastern Bohemia: further evidence for a major Cambro-Ordovician magmatic event
    Pelhřimovský stříbronosný revír
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov
    Petrochemická klasifikace granitoidů s pomocí osobního počítače
    Petrochemické typy granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Petrochemie granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)
    Petrofizičeskij analiz uslovij obrazovanija granitoidov
    Petrogenesis of contrasting granitoid plutons in western Bohemia (Czech Republic)
    Petrogenesis of gneisses and granitoids from the Strážovské vrchy Mts
    Petrogenesis of granitoids in the Blatná area
    Petrogenesis of granitoids of the Červená type (Central Bohemian Plutonics Complex)
    Petrogenesis of the Variscan Granites in the Western Part of Bohemian Massif
    Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area
    Petrogenetic significance of apatite in the granitic rocks of the Western Carpathians
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Petrogeneze nasavrckého masívu
    Petrografický a petrochemický charakter hornin jv.okraje středočeského plutonu východně od Milevska
    Petrologická charakteristika plutonitů horninového bloku zásobníku plymu-Příbram (22-21 Příbram)
    Petrologické studium hádského slepence provenience a genetický význam exotických valounů
    Petrologie a geochemie exotik granitoidních hornin račanské jednotky magurského flyše
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Petrologie a strukturní argumenty pro pozdně orogenní extenzi v oblasti Hlinska
    Petrologie litického masívu a jeho pláště
    Petrology and geochemistry of granites as precursors of dominant ore depositions in the Krušné hory-Erzgebirge region
    Petrology and geochemistry of intrusive rocks of the Teplá crystalline complex (ZTT North)
    Petrology of the Bíteš orthogneiss of the Svratka Dome
    Petrophysical investigations in the Southern Bohemian Massif (Austria): data-acquisition, -organisation and -interpretation
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava) : (32-14 Nová Pec)
    Phosphorus in the younger granites of the Krušné hory (Erzgebirge) batholith
    Phosphorus-rich granites and pegmatites of Northern Oberpfalz and Western Bohemia
    Physical Processes Along Internal Boundaries in an Continental Arc Magma Chamber: Tuolumne Batholith, Central Sierra Nevada, California (USA)
    Pilzfelsen und Wackelsteine in Granitoiden des Südböhmischen Plutons
    Poloskrytý dolnovltavský pluton
    Polygonální fasety na granitoidech
    Polyphase intrusion of the Čistá stock (the Bohemian Massif) in relation to the regional tectonics
    Porphyry-Au mineralization in the Bohemian Massif: Its magmatic and hydrothermal evolution
    Post-collisional granite generation and HT-LP metamorphism by radiogenic heating: the Variscan South Bohemian Batholith
    Post-magmatic fluids in the Karkonosze massif, Poland
    Postintruzívna deformácia granitoidov južného okraja bratislavského masívu (Malé Karpaty)
    The postmagmatic alteration of allanite, zircon, and thorite: the role of fluorine
    Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou (32-41 Vyšší Brod, 32-42 Rožmberk)
    Pre-Hercynian granitic magmatism on the northern border of the Bohemian Massif
    Pre-Varisan and Variscan structural evolution of the Catherine dome, Erzgebirge, Bohemian Massif
    Precise electron microprobe age determination in altered uraninite: consequences on the intrusion age and the metallogenic significance of the Kirchberg granite (Erzgebirge, Germany)
    Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
    Propose of the new mode classification of the granitoid rocks from Western Carpathians
    Provenance of Würmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222) (14-222 Vidnava)
    Přehled geologie příbramské rudní oblasti
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
    Příspěvek k petrochemii středočeského plutonu
    Příspěvek ke geomorfologii nejjižnější části třebíčského masivu
    Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu (21-21 Bělá nad Radbuzou)
    Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Pseudoschichtung (pseudobedding) in Granitoiden des Südböhmischen Plutons
    Původ a tektonomagmatická pozice hornin nasavrckého plutonického komplexu podle geochemických kriterií
    Pyroxene microgranodiorite dykes from the Ševětín structure, Czech Republic: mineralogical, chemical, and isotopic indication of a possible impact melt origin
    Radon in public water supplies of South Bohemian Region
    Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Rare earth elements and yttrium as geochemical indicators of the source of mineral and thermal waters
    Rare metal-bearing granites of the Bohemian Massif
    Rb-Sr isochrone dating of granitoids from Tríbeč Mts
    Rb-Sr systematics of intrusive rocks from the Moldanubicum around Jihlava
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
    Recrystallized members of Upper Proterozoic ultramafic magmatism in the Variscan felsic/mafic stratified plutonic series in the Teletín quarries (Central Bohemian Pluton, Bohemian Massif)
    Refined location of the swarm earthquakes in the Nový Kostel focal zone and spatial distribution of the January 1997 swarm in Western Bohemia, Czech Republic
    Regional typology of zircon and relationship to Allanite/Monazite antagonism (on an example of Hercynian granitoids of Western Carpathians)
    Relics of a late Devonian magmatic arc in the Moldanubian Zone
    Remnants of granulite-facies rocks in granites of the South Bohemian Pluton
    Remnants of Lower Crustal Mineral Assemblages in Granitoid Rocks: Examples from the South Bohemian Pluton, Austria
    Repeated geodetic measurements in the West Bohemia seismoactive region: period 1993-1996
    Reply to comment by V. Vavryčuk on "Analysis of the state of stress during the 1997 swarm in the Western Bohemia" by A. Slancová and J. Horálek
    Results of investigations on melt inclusions in various magmatic rocks from the northern border of the Bohemian Massif
    Review of geochemical variation in Lower Palaeozoic metabasites from the NE Bohemia Massif: intracratonic rifting and plumeridge interaction
    Review of petrographic and mineralogical evidence for fluid induced dehydration of the mafic lower crust: could there be a relationship between granitoids and granulite facies xenoliths in the Variscan Belt?
    Rhyolite Related to Panafrican Granite in the Brno Massif (Czech Republic)
    Rhyolite related to Panafrican granite in the eastern part of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Rubidium-strontium systematics of granitoid rocks of the South Bohemian Pluton
    Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Říčany granite (Central Bohemian Pluton) and its ocelli- and ovoids-bearing mafic enclaves
    Saturnin, R language script for application of accesory-mineral saturation models in igneous geochemistry
    Scenario of the January 1997 West Bohemia earthquake swarm
    Sedimentary provenance of Mid-Devonian clastic sediments in the Teplá-Barrandian Unit (Bohemian Massif): U-Pb and Pb-Pb geochronology of detrital zircons by laser ablation ICP-MS
    Seismic event location in the vicinity of the underground gas storage Háje-Příbram
    Sfalerit z Jiřetína pod Jedlovou
    SHRIMP U-Pb zircon geochronology of the Jawornik granitoids (West Sudetes, Poland)
    Skalka - Zlatý potok
    Skalka pod Kaní horou
    Slope movements in Callejón de Huaylas, Peru
    Solidus temperatures of the selected granitic rocks from the Czech part of the Bohemian Massif
    South Bohemian Pluton
    Spodnoorodovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv) (12-32 Zdice)
    The Sr-Nd isotope geochemistry of the Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Sr-Nd isotopic constraints on the petrogenesis of the Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Srovnání cínonosných granitů Krušných hor a Slovenského rudohoří metodou izogon
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Statistical interpretation of WEBNET seismograms by artificial neural nets
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Stop 3. Vladislav: potassic rocks of the Třebíč Pluton
    Stratigraphy. Moldanubian Zone
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Structural and petrological relations among granitoids near Nová Pec (Moldanubian Zone, Šumava-Bohemian Forest)
    Structural development of the NW margin of the Bohemian Massif - summary of results in 1992
    A structural model for the western-central Sudetes: a deformed stack of Variscan thrust sheets
    Structural profile through the Brno massif
    Structural Study of the Jílové Cleavage and its Relationship to the Magmatic and Sub-solidus Fabric in the Sázava-type Tonalite - SE Margin of the Teplá-Barrandian Zone (Bohemian Massif)
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Strukturně geologické sympozium Moravská okna
    Strukturní, metamorfní a reologický vývoj staroměstského pásma během kolize lugika a silezika
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Subsurface distribution and tectonic setting of the late-Variscan granites in the northwestern Bohemian Massif
    Subsurface temperature changes due to the crustal magmatic activity - numerical simulation
    The Sudetes as a Palaeozoic orogen in central Europe
    The Sudetic geological mosaic: Insights into the root of the Variscan orogen
    Syn-convergent high-temperature metamorphism in the Variscides: a discussion of potential heat sources
    Syn-tectonic Emplacement of Island-Arc Calc-Alkaline Magmas during Oblique Transpression: SE Margin of the Teplá-Barrandian Zone (Bohemian Massif)
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Štruktúrna charakteristika granitoidných hornín Lúčanskej Fatry
    Tectonic control of essential differences of Central Bohemian Pluton granitoids (the Moldanubicum/Bohemicum boundary), Bohemian Massif
    The tectonic control of high Rn-222 in durbachites near Milevsko (Central Bohemia, CSFR)
    Tectonic Environment and Magnetic Susceptibility of the West Carpathian Granites
    Tectonic evolution of a continental magmatic arc from transpression in the upper crust to exhumation of mid-crustal orogenic root recorded by episodically emplaced plutons: the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Tectonization of the basement in the western part of Moravosilesian region (Bohemian Massif)
    Tectonomagmatic evolution of Western Amazonia: Geochemical characterization and zircon U-Pb geochronologic constraints from the Peruvian Eastern Cordilleran granitoids
    The tectonometamorphic evolution of the western part of the Teplá-Barrandian (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat (25-21 Nový Jičín)
    Tektonicky postižené durbachity v okolí Nového Města na Moravě (24-11 Nové Město na Moravě)
    Temporal variations of gravity in Western Bohemia: period 1993-1996
    The testing of loaded bentonites in connection with deep repository engineered barrier
    Textural evidence for the existence of two-phase granites in the younger intrusive complex granites of the Krušné hory/Erzgebirge province
    Der Thayabatholith und der kristalline Untergrund der Weinviertels
    Thick-skinned versus thin-skinned thrusting: Rheology controlled thrust propagation in the Variscan collisional belt (The southeastern Bohemian Massif, Czech Republic-Austria)
    Ti-bearing andradite-prehnite-epidote assemblage from the Malá Fatra granodiorite and tonalite (Western Carpathians)
    Tíhové pole západočeského proterozoika
    The timing of rare metal mineralization associated with acid magmatism: A correlation of some Paleozoic and Mesozoic provinces
    Timing of the Variscan orogeny in the Southern Bohemian Massif (NE-Austria) deduced from new U-Pb zircon and monazite dating
    Topaz bearing quartzites at the contact with granitoid orthogneisses near Zdobnice in the Orlické hory (Lugicum, Bohemian Massif)
    Tourmaline-bearing versus axinite-bearing veins within metabazite zone, Brno batholith, Czech Republic; role of CO2
    Tourmaline from the NYF pegmatites; example from the Třebíč massif
    Trondhjemity brněnského masívu (24-32 Brno)
    Tři typické horniny staveb a drobných plastik v Národním parku Podyjí
    Tvary zvětrávání a odnosu tonalitu v Rychlebských horách
    Two contrasting granite magma types in late-Variscan Erzgebirge: areal distribution and chemical and mineralogical characteristic
    Typológia zirkónu granitoidných hornín veporského plutónu
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    Typology and age of granitoid pebbles in Carpathian flysh conglomerates
    Typology and internal structure of zircons from the granites of the Krušné hory-Erzgebirge batholith and associated rhyolite and granite porphyry
    U-Pb and Pb-Pb zircon ages for metamorphic rocks in the Kaoko Belt of Northwestern Namibia: A Palaeo- to Mesoproterozoic basement reworked during the Pan-African orogeny
    U-Pb dating of (meta)granitoids in the NW Sudetes (Poland) and their bearing on tectono-stratigraphic correlation
    U-Pb geochronologic evidence for the evolution of the Gondwanan margin of the north-central Andes
    U-Pb isotope geochronology and geochemical characteristics of the rocks from Voltuš area in the Rožmitál Block, Czech Republic
    U-Pb, Rb-Sr and K-Ar dating of Sihla tonalites of Vepor Pluton (West Carpathian Mts.)
    Ultrapotassic Intrusions of the Bohemian Massif: Insights into the Variscan Sub-continental Lithospheric Mantle?
    Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif : petrology, geochemistry and petrogenetic interpretation
    The underground gas storage near Příbram - a source of new information about granitoids of the Central Bohemian Pluton
    Úpatní výklenky na žulových balvanech moldanubika
    Uranium mineralization in the western part of the Bohemian Massif
    Die Uranlagerstätte Königstein
    The use of the anisotropy of magnetic remanence in the resolution of the anisotropy of magnetic susceptibility into its ferromagnetic and paramagnetic components
    Uzavřeniny cizích hornin v granitoidech středočeského plutonu v okolí Sedlčan
    Variation of Li-, Be-, Rb-, and Sn-contents in micas from Variscan granites of the South Bohemian Pluton
    Variscan Granite Plutons along the West Bohemian Shear Zone
    Variscan granitoids and uranium mineralization of the Bohemian Massif
    Variscan granitoids in Bärnau-Rozvadov area
    Variscan granitoids in Bärnau-Rozvadov area
    Variscan granitoids of central Europe: their typology potential sources and tectonothermal relations
    A Variscan mafic/felsic calc-alkaline stratified complex (Teletín quarries, Central Bohemian pluton, Bohemian massif) and a possible explanation of its origin
    The Variscan Nappe Tectonic in the Ještěd Range and Jizera Gneiss Units: an Example of Juxtaposition of the Autochthonous and Allochthonous Domains in the West Sudetes
    Variskischer Granitmagma und die zugehörigen Mineralisationen im westlichen Krušné hory (böhmischen Erzgebirge) und im Slavkovský les (Kaiserwald). (Excursion G am 17.April 1998)
    Die variszische Entwicklung auf Kartenblatt 16 Freistadt
    Verhältnis von Tektonik, Metasomatose und Vererzung in der Zinnerzlagerstätte Altenberg/Erzgebirge
    Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory
    Vertical displacements in the Nový Kostel seismoactive area
    Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu (02-22 Varnsdorf)
    Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru : Variácie ich štruktúrneho stavu a chemického zloženia
    Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
    Výskyt taktitu poblíž lokality "Korálové jámy" u Žulové
    Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov)
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidov a rúl kryštalinika oblasti Suchého a Malej Magury
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou
    Výsledky petrochemického studia krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše (24-44 Bučovice, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Vzťah magnetických vlastností granitoidov s niektorými typmi zrudnenia
    Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)
    Wall-Rock-Derived Zircon Xenocrysts as Important Indicator Minerals of Magma Contamination in the Freistadt Granodiorite Pluton, Northern Austria
    The Western Bohemia/Vogtland region in the light of the WEBNET network
    The western Erzgebirge-Vogtland granites: implications to the Hercynian magmatism in the Erzgebirge-Fichtelgebirge anticlinorium
    Der Westrand des Teplá-Barrandiums: Cadomis ches basement variscisch überprägt
    Whole-rock geochemistry and genesis of the granulites from the Gföhl Unit (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Austria and Czech Republic)
    Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; substitutions and fractionation trends
    Základné geologické členenie granitoidov západnej časti Slovenského rudohoria
    Zeolity z příbramského kavernového zásobníku plynu
    Zircon ages and Nd-Sr isotopic data for granitoid rocks of the Lusatian Block, Saxony, and their geodynamic significance
    Zircon ages of high-grades gneisses in the eastern Erzgebirge (Central European Variscides) - constraints on origin of the rocks and Precambrian to Ordovician magmatic events in the Variscan foldbelt
    Zircon Hf isotope perspective on the origin of granitic rocks from eastern Bavaria, SW Bohemian Massif
    Zircon typology, geochronology and whole rock Sr-Nd isotope systematics of the Mecsek Mountain granitoids in the Tisia Terrane (Hungary)
    Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu
    Znojemské podzemí a jihlavští havíři
    Zonation in Hercynian plutons of the Western Bohemia - tectonic and metallogenic implications
    Zonation of plutons - its tectonic implications
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Želešice - abandoned quarry
    The Železné Hory pluton and its mantle rocks
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)
    Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram) (22-21 Příbram)
    Žilné roje v oblasti středočeského plutonického komplexu: látkové variace a vztahy k plutonitům
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana
    Žulová-Korálové jámy. Část II. Výzkum fluidních inkluzí (14-22 Jeseník)
    Žulové útvary v Semihoří
    Žulovský masiv ve Slezsku - přehled dosavadních znalostí
    Žulovský pluton ve Slezsku - minulost a současnost