Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    granodiorit
Článek
    3D-Tectonics of the Devonian Rocks near the Adamov Town (the Brno Massif)
    140 let průmyslové těžby kamene na Skutečsku a Hlinecku
    Alkali feldspar megacryst growth: Geochemical modelling
    Anenský mlýn
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské? (02-22 Varnsdorf)
    Bazanitová dajka v granodiorite pri Dúbrave (Nízke Tatry)
    Bazický masiv San Juan del Río Coco
    Beryl z Horské Kvildy na Šumavě
    Blansko-Dolní Lhota
    Brněnský masív
    The Brno massif: variscan reactivation of a Cadomian active continental margin
    Characteristics of internal contacts in the Tuolumne Batholith, central Sierra Nevada, California (USA): Implications for episodic emplacement and physical processes in a continental arc magma chamber
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    Contrasting textural record of two distinct metamorphic events of similar P-T conditions and different durations
    The correlation between the Nectava gneisses and granodiorites of the northern part of the Brno massif
    Eastern Margin of the Tuolumne Intrusive Suite (Sierra Nevada Batholith): Magmatic Fabrics, Internal Structures, Host Rocks Deformation and Emplacement Models in a Continental Island Arc Magma Chamber
    Ergebnisse erster AMS-Messungen in cadomischen Granodiorite der Lausitz
    Formation of colloidal silica and alumina during experimental granodiorite weathering
    Freistadt type granodiorite : Excursion stop No.16: Quarries at Rejta, 1 km SE of Trhové Sviny
    Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masivu (24-33 Moravský Krumlov)
    Geochemický výzkum ševětínského granodioritu (22-44 Hluboká n. Vltavou)
    Geochemie a petrogeneze klatovského a kozlovického granodioritu - jz část středočeského plutonického komplexu (21-24 Klatovy)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie vlkovského granodioritového tělesa
    Geologie Horažďovicka
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Geology and geochemistry of a stratified mafic/felsic (calc-alkaline) series in the Central Bohemian Pluton (Teletín quarries) : Implications of its origin
    Geology and geochemistry of the Palaeozoic plutonic bodies of the Trans-Altay Gobi, SW Mongolia: implications for magmatic processes in an accreted volcanic-arc system
    Geometric aspects of synkinematic granite intrusion into a ductile shear zone - an example from the Yunmengshan core complex, northern China
    Granitoids of the Kladruby pluton and the Sedmihoří stock (Western Bohemia) : geochemistry and Geochronology
    Granitoidy tiského masivu : (11-24 Žlutice, 12-13 Jesenice)
    Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka (12-14 Rakovník)
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Intermediární intruze v proterozoiku mezi Rakovníkem a Plasy (12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy)
    Interpertácia karotážnych meraní na ložisku Ždánice-kryštalinikum 1
    Interplay between Assimilation, Fractional Crystallization and Magma Mixing - the Story of the high-K calc-alkaline Kozárovice Intrusion, Central Bohemian Pluton
    Inženýrskogeologické hodnocení stability sklaních zářezů na dálnici D1 v úseku Praha-Velké Meziříčí
    K otázke rudonosnosti medenoporfýrového systému Zlatna
    Kadomskie podloże Luzyc
    Kaolinization of phylonitized granodiorite
    Kinetics of the release of Silicon and Aluminium from Aluminosilicates into Aqueous Mildly Acid Solutions
    Klodzko-Zloty Stok and Niemcza Zone granitoids - a shallow level intrusion of durbachites on the Rhenohercynian Zone
    Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou : (03-322 Jablonec nad Nisou)
    Limitations of tensor subtraction in isolating diamagnetic fabrics by magnetic anisotropy
    Lom Vycpálek v proměnách času
    LREE distribution patterns in zoned alkali feldspar megacrysts from the Karkonosze pluton, Bohemian Massif - implications for parental magma composition
    The Lusatian Granodiorite Complex (northern margin of Bohemian Massif) - Cadomian peraluminous plutonism
    Mafic and felsic magma interaction in granites: the Hercynian Karkonosze pluton (Sudetes, Bohemian Massif)
    Magma Chamber Construction during Crustal Thickening and Subsequent Exhumation: An Example of Interplay between Magmatic and Tectonic Processes from the Central Bohemian Batholith (Bohemian Massif)
    Magmatic erosion of the solidification front during reintrusion: the eastern margin of the Tuolumne batholith, Sierra Nevada, California
    Magnetic anisotropy in some geological bodies of the West Bohemia
    Magnetic Fabric in Granitoid Plutons of the Jeseníky Mts. and Timing of their Intrusions
    The Magnetic Fabric in the Šumperk Granodiorite and its Tectonic Implications
    Metaautunit z Litic nad Orlicí
    Mezoformy a mikroformy v intermediálních magmatitech na severovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny
    Microfissural ore fluid migration: The example of a granodiorite hosted gold deposit (Mokrsko, Bohemia)
    Microstructural and mineralogical evidence for limited involvement of magma mixing in the petrogenesis of a Hercynian high-K calc-alkaline intrusion: the Kozárovice granodiorite, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul
    Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nerosty z granodioritu od Litic nad Orlicí
    A new lamprophyre species from the Klunst quarry (Ebersbach, Lusatia, Germany) - geochemical and petrological implications
    Nové poznatky o hodrušskom intruzívnom komplexe
    Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic
    The origin of Blatná granodiorite
    The Origin of Blatná Granodiorite
    Palaeomagnetism and petromagnetism of augite microgranodiorite, Nezdice near Kašperské Hory, southern Bohemia
    Paleomagnetism of augite microgranodiorite at Nezdice near Kašperské Hory, Southern Bohemia
    Paleozoická žilná a hlubinná intruziva
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrogenesis and Age Determination of the Hodruša Granodiorite (Hodruša Hámre, Štiavnické vrchy Mts., Czecho-Slovakia)
    Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí : 13-44 Hlinsko
    Petrologie nasavrckého masívu
    Petrology of the Plutonic Rocks in the Polička and Zábřeh Crystalline Units (NE Bohemian Massif)
    Petrology of the Weinsberg granite in the South Bohemian Batholith: New data from the mafic end members
    Petrophysical Properties of the Brno Massif and their Tectonic Implications
    Poznámky k výskytu barytu v okolí Klatov (jz. Čechy)
    Pramen minerální vody u Chotyně (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Předkřídové zvětrání brněnského masivu u Boskovic (24-23, Protivanov)
    Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů berněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
    Rôle des magmas dans ľexhumation des racines orogéniques: ľexemple de la terminaison NE de la chaîne varisque
    The role of magma mixing in the petrogenesis of a Hercynian high-calc-alkaline intrusion: the Kozárovice granodiorite, Central Bohemian pluton, Czech Republic
    Spinelidy v brněnském masivu
    Stilbit z Litic nad Orlicí
    Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam (24-23, Protivanov)
    Styk moldanubika se středočeským plutonem v opěrném vrtu Milčice, jihozápadní Čechy
    Symplezit z Horních Novosedel u Písku
    Tektonika výskytu devonu u Adamova (24-32 Brno)
    Thoriová mineralizace u Šluknova
    Tmavé dekorační kameny ve středních Čechách a perspektivy jejich využití
    Tvary zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor
    Tvary zvětrávání a odnosu javornického granodioritu
    U-Pb age of granitoid rock from the quarry Dubná Skala-Malá Fatra Mts
    Valchov
    Variscan multistage granitoid magmatism in Brunovistulicum: petrological and SHRIMP U-Pb zircon geochronological evidence from the southern part of the Strzelin Massif, SW Poland
    Vertical extrusion and middle crustal spreading of omphacite granulite: a model of syn-convergent exhumation (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Výskyt barevného sfaleritu u Ševětína
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Zawidów granodiorite from the Lusatian massif in SW Poland
    Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů
    Zircon ages and Nd-Sr isotopic data for granitoid rocks of the Lusatian Block, Saxony, and their geodynamic significance
    Zirkon z Pačejova
    Zirkóny hodrušského intruzívneho komplexu
    Živce z intrúzie granodioritového porfýru na lokalite Zlatno
    Žulová Batholith: a post-orogenic, fractionated ilmenite - allanite I-type granite.