Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    granulometrie
Článek
    Aluviální kužel v údolí Černé Ostravice
    Analysis of the factors affecting natural oxidation of coal matter
    The calculation of hydraulic conductivity of sands according to their granularity
    Characteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments
    Complex geomorphological analysis of a Beskydian Mountain stream : an example of the Malá Ráztoka stream
    Determination of different types of sediments in a river reservoir and computation of their volumes
    Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    The experience with application on a Fritsch C22 granulometer in practice
    Faciální vývoj eggenburgu na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice
    Ferrimagnetic minerals and heavy metal distribution within different granulometric fraction of fly ashes
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Holocene fluvial sediments of the Labe River
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové)
    Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic)
    The influence of leaf accumulations on the function of step-pool systems in mountain streams
    Jeskynní hlíny Javoříčských jeskyní (24-21 Jevíčko)
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    Lausitzer Moldavite und ihre Fundschichten
    Lower Miocene Volcanoclastics in South Moravia and Lower Austria
    Marker - náhlá klimatická změna (12-24 Praha, 34-11 Znojmo, 34-12 Pohořelice)
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Parisdorf - Diatomitbergbau Wienerberger. Exkursion B - Geologie am Ostrand der Böhmischen Masse
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    The preglacial fluvial deposits in the southern part of the Upper Nysa Depression, central Sudetes Mts, southwestern Poland
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Regionální charakteristika spraší České republiky
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Sedimenty profilu v lomu Kletno III (masív Králického Sněžníku, Polsko)
    Separace grafitu pro jeho další mineralogické a technologické hodnocení
    Separace kasiteritu z greisenových rudnin jako podklad pro jeho granulometrické hodnocení
    Současné trendy v zrnitostním složení sedimentů štěrkových lavic toků Moravskoslezských Beskyd - příkladová studie Sihelský potok : 25-22 Frýdek-Místek
    Tephra Characteristics and Eruption Mechanics of the Komorní Hůrka Hill Scoria Cone, Cheb Basin,, Czech Republic
    Terciérní sedimenty v okolí Vacenovic
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Volcanology of Železná and Komorní hůrka in Western Bohemia
    Výzkum a výskyt akumulací blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech : 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín
    Zellerndorf - aufgelassene Ziegelei. Exkursion C - Geologie der Umgebung von Hollabrunn
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání
    Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych