Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    halogenidy
Článek
    Chemical and Isotopic Analyses of Fluid Inclusions in Variscan and Post-Variscan Fluorite and Barite Occurrences in the Erzgebirge Mountains, Vogtland, Thuringia Mountains and Harz Mountains, Germany
    Důkaz halogenů v minerálech
    K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
    Minerály stříbra I: ryzí stříbro, jeho variety a amalgamy stříbra
    Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
    Nový výskyt fluoritu v okolí Maršova u Veverské Bitýšky záp. od Brna
    Origin of groundwater mineralization in coarse-grained lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Oxyfluorures de terres rares de la coupole granitique de Cínovec (Zinnwald), République tchéque
    Recentní druhotná mineralizace na haldách a v dolech kladenského revíru
    Zavarickit (BiOF) z Cínovce