Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    historie
Článek
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    8th day programme. Stop 8.1: Landek Hill, Ostrava-Koblov; Nature Reserve "Landek Hill" in the area of the Mining Museum, the Anselm Mine
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    17.12.1993 - poslední hunt zlatohorské rudy ve 20. století
    28. Medzinárodný geologický kongres
    40 let ložiska Kostelany
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    50 let Velkolomu Čertovy schody
    55 years of the Institute of Hydrodynamics of the AS CR, v. v. i.
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    100-year Anniversary of the First International Seismological Conference
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    140 let průmyslové těžby kamene na Skutečsku a Hlinecku
    160 let od přijetí Obecného horního zákona
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    190 let od narození Julia Schröckingera
    200 Years of Pb Deposition throughout the Czech Republic: Patterns and Sources
    220. výročí narození Johanna Antona Stolze - geologa, lékaře a filantropa
    280 let vývoje vysokého hornického školství v českých zemích
    The 1855 Visp (Switzerland) earthquake: early attempts of earthquake intensity classification
    Achát
    Ad Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské
    Ag-Co-Bi-Ni-U- zrudnění v údolí Černé v Krušných horách
    Ag-Co-Bi-U-ložisko Potůčky v Krušných horách
    Agricola in Joachimsthal - Silbernel Boden: Bergbau in Böhmen
    Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů v letech 1921-1938
    Aktuálně a aktualismu
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Ametyst Ciboušov
    Ametyst z Amatitlánu v Mexiku
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska-Vysoká
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    The 20th anniversary of the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic in Ostrava
    Antická cunami : Středozemí a vulkanizmus patří k sobě
    Antimon a antimonit - několik zajímavostí
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Antropogenní změny reliéfu Prahy
    Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie
    Archeologické doklady rudných mlýnů a stoup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    El área volcánica de Momotombo (Nicaragua)
    Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově : 34-14 Mikulov
    Až začnou kvést kytičky-
    Background, summary and aftermath of the 1548 minning law for the Schlackenwald tin mines, Bohemia
    Badatelské středisko Georgia Agricoly v Saské Kamenici
    Bájný vrch Kozákov
    Bambusový les z kamene : Kateřinská jeskyně v Moravském krasu
    Báňský odborník ing. Vilém Schauer
    Barbora bez legend a mýtů
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part I
    Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
    Benátčané a hornictví na česko-německo-polském pomezí
    Bilance výzkumu v dějinách českého hornictví
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Bludenské žilné pásmo v Krušných horách
    Bohemian garnet
    Bohemian Mineralogy in the Early 19th Century : the "Vaterländisches Museum des Königreichs Böhmen" in Prague
    Bohemian mineralogy in the early 19th century : the Vaterländisches Museum in Böhmen
    Bohulibské rýžoviště (jílovský zlatonosný revír)
    Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957
    Bučina u Hraničního rybníka - stará hornická lokalita
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Budování přírodovědných sbírek a odborného přírodovědného pracoviště Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Byly ve Zlatých Horách valouny se zlatem raritou?
    Bývalý kamenolom "Pod špejcharem" ve Zbyslavi
    Calcareous tufa cascade at Svatý Jan pod Skalou
    Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
    The catastrophic flood in February/March 1784 - a natural disaster of European scope
    Celtic Gold in Bohemia : Mines, Metallurgy and Manufacture
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním - část 2: Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    Cesty za poznáním - část. 2. Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cetechovické mramory
    Changes in vegetation of the Černé Lake area inferred from pollen analysis of lake sediment: period between 3400 BC and 1600 AD
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Chemické zpracování smolince v Jáchymově (uranová žluť - radium - yellow cake)
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
    CHKO Labské pískovce
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    Cihlářské hlíny a cihelny na Horažďovicku
    Cín
    'Cín roku 2000 v regionu střední Evropy' 3.-8. září 2000, Sokolov : Krátké ohlédnutí za mezinárodní konferencí
    Cínová cesta
    Cínová ložiska Českého masivu : Stručný přehled ložisek cínu na území České republiky
    Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
    Cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Cínový důl Sauersack (Rolava)
    Clay minerals in pigments of mediaeval and baroque paintings
    Clay minerals including related phyllosilicates: interdisciplinary research and inward integration
    Clay science at the threshold of the new millennium : a look at the history and present trends
    Climate history stored in the underground
    Co je český granát?
    Co předcházelo těžbě uranu
    The contemporary speleological research in Moravian Karst
    Contribution to the morphodynamic chronology of Beskydian rivers (Morávka River 1780-1997)
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    A critical review of 16-17th century reports on meteorite falls in and around Carpathian Basin : (additions and corrections to the NHM Catalogue of meteorites)
    Ctibor Votrubec už není mezi námi
    The Cycle of 2402 Years in Solar Motion and its Response in Proxy Records
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    Černá díra u Svojšína : Pyritový důl Otto
    Česká hornická historie ve skanzenech, zpřístupněných dolech a muzeích v ČR
    České královské korunovační klenoty a jejich poslední gemologický výzkum
    České muzeum stříbra v Kutné Hoře
    České rudné hornictví ve 2. polovině 20. století
    České stříbro po Bílé hoře
    České zkušební kameny
    Česko-francouzské sympozium z historie hornictví Praha 2001
    Českosaské Švýcarsko - historie a současnost středoevropské romantické krajiny
    "Český granát" z Korutan
    Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
    Český ráj a hodnota jeho krajiny - v minulosti a hlavně dnes
    Český záujem o jaskyne na Slovensku do roku 1918
    Čtyři historické smaragdy
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Decline of Norway spruce (Picea abies) and environmental sensitivity to acidic deposition in the Czech Republic
    Děčínská termální struktura a Lázně Svatého Josefa
    Děčínské termální pole a lázně Sv. Josefa
    Dějiny hornictví v díle B. Ježka
    Dějiny hydrogeologie v ČR
    Dekorační využití travertinu ze Sv.Jana pod Skalou
    Den horníků na poštovních známkách Československé a České republiky po roce 1945
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Destrukce a nástin revitalizace krajiny narušené dolováním
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    The Devonian brachiopod collections of Portugal - a palaeontological heritage
    Diamantový důl Premier v Jihoafrické republice
    Diamanty stále vábí : lom a odraz světla v barevných variacích
    Diamanty z celého světa
    Dilema related to exploitation of the Natural sources: deposite of brown coal versus spa, Cheb basin.
    The disastrous Calabro-Messinese 1908 earthquake: the 100-year anniversary
    Disposal of radioactive waste in rock caverns: situation in the Czech republic
    Do Kiruny za železnou rudou
    Dobývací metody používané v novodobém českém rudném hornictví a jejich zhodnocení
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dobývání uhlí u Starého Šachova
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Dobývání železných rud na Českolipsku
    Doktoři montánních věd Vysoké školy báňské v Příbrami
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování chromitu u Drahonína Františkem Šafránkem
    Dolování u Nového Města pod Smrkem
    Dolování uhlí na vrchu Chlum v Děčíně (část Marjanín)
    Dolování v Nalžovských (Stříbrných) Horách
    Dolování zlata u Raurisu v Tauernských Alpách
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Doly a hutě
    Doly u Panenské Hůrky a Andělské Hory v chrastavském revíru
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Drahé kameny Afghánistánu a Pákistánu
    Drahé kameny v gotice a na výstavě k výročí republiky : úvod s přehledem historie
    Drahé kameny v gotice
    Drahé kameny z Krušných hor
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Drahokamové beryly z Písku
    Drahokamy Malé Jizerské louky v literárním podání do konce 17.století
    Dufrenit z Poniklé v Krkonoších
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Důl Jeroným - unikátní památka Slavkovského (Císařského) lesa
    Důlní díla v Obřím dole v Peci pod Sněžkou
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Důlní podnikatel Vok Pňovský ze Sovince
    Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko)
    Dušan Ďurica pětašedesátiletý
    Dva roky skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna
    Early medieval hillfort of Budeč - reconstruction of environment on the basis of pollen analysis
    The education trail "Nový Knín and surroundings"
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Effects of groundwater exploitation on the Borjomi mineral water reservoir in Georgia
    Ekologický nivní fenomén
    Environmental history of Central Europe in the first half of the 18th century (according to the so called Wroclaw collection)
    Environmental Rehabilitation of Areas Affected by Contamination Area and Associated Problems Resulting from the Exploitation and Processing of Pyrite in East Bohemia in the Times of Austrian Monarchy
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
    Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české
    Etapovitost těžby na lokalitě Ludvíkov
    Experimentální ražba v železnorudném dole Spešov - rozbor použitého nářadí
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Extreme droughts in central Europe in the preinstrumental period
    Extreme events in the Sudetes Mountains. Their long-term geomorphic impact and possible controlling factors
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    The first large geological map of Central and Eastern Europe (1815)
    First macroseismic map in Transalpine Europe (1810 Mór earthquake in the Pannonian Basin)
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Floods in central Europe after the exceedingly severe winter season 1829/1830
    Fluoritové ložisko Moldava
    Foreword
    Formy na perník s motivem trilobitů
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Die früheste Verwedung mineralogischer Symbolik in der bildenden Kunst der Stadt Kutná Hora (Kuttenberg)
    A further contribution towards the taxonomic revision of Silurian Nautiloid cephalopods erected and/or reported by J. Barrande in the last century in the Barrandian (Central Bohemia)
    Fyzická geografie na Univerzitě Karlově v Praze
    Gemologický výzkum tzv. kolínských granátů a českých granátů ve svatovítském pokladu
    Geoekologické souvislosti vzniku a důsledků povodní
    Geoelectrical monitoring behind the "Iron Curtain"
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Geoinformační potenciál kaňonu Labe v Děčínské vrchovině
    Geological News : Mineral deposits of the Czech Republic
    Geological studies in the Pacific volcanic belt of Nicaragua
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů (34-24 Holíč)
    Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí (34-23 Břeclav)
    Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov)
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Geologie kletby zbavená?
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Geologie, těžba Sn-W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese
    Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
    Geomorphic evolution of mid-mountain drainage basins under changing human impacts, East Sudetes, SW Poland
    Geophysikalische Methoden in mittelalterlicher Archaeologie
    Geophysikalische Prospektion und archäologische Grabungen in der Katharinkirche Frohnleiten (Steiermark)
    Georgius Agricola (1494-1555) : 450 let od úmrtí
    Georgius Agricola (1494-1555) : život a dílo
    Gerhard van Swieten a vznik vysokého báňského školství v habsburské monarchii
    Goethe-Zeit - Zur Entwicklung der Erdwissenschaften im Bildungsprozess des österreichischen Bürgertums
    Gold-bearing quartz veins of the Bělčice ore district, Bohemian Massif: evidence for incursion of metamorphic fluids into a granodiorite body and for isothermal mixing between two types of metamorphic fluids
    Gold in the Czech history
    Grafit u Kolodějí nad Lužnicí a Hostů na Vltavotýnsku
    Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami
    "Granelli 1701" - pomoc rakouskému kolegovi
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J.W. Goethe
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Habsburgs Universitäten, Hochschulen und Akademien und deren Nachfolger auf Münzen und Medaillen
    Heritage of uranium in-situ leaching and environmental remediation program in north Bohemian region
    Historical Climatology and the Study of Climate Fluctuations During the Past Millennium
    Historical climatology: definition, data, methods, results
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Historical floods in Bohemia and Moravia on the example of the year 1598
    Historical pathways in geographic and archaeological studies
    Historická dobývka "jiřský příkop" nad Javorníkem ve východních Krkonoších
    Historická naleziště českého granátu na Kolínsku
    Historická zemětřesení na starých rytinách
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historické důlní dílo na železo ve Vlhkém dole v Krkonoších
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historické nerosty popsané ze Španej Doliny na Slovensku
    Historické povodně na Moravě před rokem 1900
    Historické povodně Šumavy a poškození lesů
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Historický červený pigment caput mortum
    Historický přehled
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historický rudní revír Horní Blatná v Krušných horách
    Historický rudní revír Krupka, Krušné hory
    Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historický vývoj horního práva na území českého státu
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie a současnost hald v okolí obce Libníč
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Historie a současnost v severočeské hnědouhelné pánvi
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Historie berounského muzea s přihlédnutím ke geologickým sbírkám
    Die Historie des Eisenerzbergbaus im Eisensteiner Hochtal im Böhmerwald
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Historie jáchymovského uranu
    Historie karlovarských dvojčat a jeden obecně tradovaný omyl při jejich zobrazení
    Historie katedry a výuky ložiskové geologie na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě
    Historie nálezů vltavínů v Chebské pánvi
    Historie novoveského pegmatitu
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách I
    Historie průzkumu uhlovodíků
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Historie těžby pokrývačských břidlic na severní Moravě
    Historie těžby uhlí na úpatí Slavkovského lesa
    Historie uranového průmyslu v České republice
    Historie zaniklé hornické obce Smrkovec-Schönficht
    The History of Mineral Collecting 1530-1799 - With notes on twelve hundred early mineral collectors
    History of secondary minerals discovered in Jáchymov (Joachimsthal)
    History of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Hitorická těžba polymetalických rud u Pláničky na Klatovsku
    Hliník - stříbro z hlíny
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko
    Hlubinná těžba kaolínu. 2. díl, Kaolín na Podbořansku : Hlubinné dobývání kaolínu na Podbořansku
    Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku
    Holocenní niva Labe a její vývoj
    Holocenní niva středního Labe
    Hora svaté Kateřiny, její hornická minulost a budoucnost
    Horní právo a ochrana životního prostředí
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991
    Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    Hornická muzea a muzea metalurgie v Maďarsku
    Hornická Příbram po osmatřicáté
    Hornická Příbram ve vědě a technice oslavila své 37. narozeniny
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Hornicko-geologický park Měděnec - unikátní historické báňské dílo Mědník
    Hornický skanzen Mayrau
    Hornictví na Tišnovsku
    Hornictví ve Freibergu
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Horninový materiál středověkých staveb v Olomouci
    How the Echinoderm Chnaged Its Symmetry or On the search for common mechanisms to generate the archetypal forms
    How the modern oil and gas industry was born: historical remarks : abstract
    Hubert Klein - významný sběratel minerálů Jesenicka
    Hutnictví železa v 8.-11.století na západní Moravě
    Hutniště pod zaniklým hornickým sídlištěm Herliwinberg (Mons Herliwini)
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologické poměry
    Hydrological consequences of the climatic changes
    Hydrosynoptic approaches for identification of flood mechanisms
    Idrija ve Slovinsku - historicky významné ložisko rtuti
    Impact of mining on the environment of the Czech Republic
    Impaktové kráterování Země
    The incidence of Harris lines in the non-adult Great Moravian population of Mikulčice (Czech Republic) with reference to social position
    The Influence of Climate on the České Středohoří Mts. Slope Deformations - Data Analysis since the 18th Century
    Influence of temperature changes on the Vladislav Hall vault
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    Ing. Franz Kiegler - geolog a muzejní pracovník
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    Islandský Lakagígar před 230 lety
    Jáchymov - ložisko uranu 50tých let, McArthur River - ložisko uranu nového tisíciletí
    Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Jáchymovské hornictví a jáchymovské doly
    Jáchymovský uraninit a Marie Curie-Sklodowská
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    Jak vznikly velké valouny zlata (nuggety)
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    Jan Krejčí (1825-1887) a počátky české geologie
    Jantar, přírodní pryskyřice, organické substance fosilní a recentní
    Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
    Jedová hora (Dědova hora) u Neřežína
    Jeskyně Výpustek : pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně
    Jeskyně Výpustek vydává svá tajemství
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jihlavský rudní obvod
    Jihočeský grafit
    Jílové u Prahy - historicky nejvýznamnější ložisko zlata v Čechách
    Jílovský zlatonosný revír - minulost a současnost
    Jizera a povodně v Turnově
    JOBERG GmbH : Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů
    Johannes-Mathesius Gesellschaft (Společnost Johanna Mathesia)
    Josef Emanuel Hibsch (* 26.3.1852 Homole, Tschechische Republik, + 4.11.1940 Wien). Sein wissenschaftliches Wirken nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich
    Josef Hrabák (1833-1921), první dr. mont. věd honoris causa
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    Julie Moschelesová - korespondence Williamu Morrisi Davisovi
    K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc.
    K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla
    K 200. výročí hromadného pádu meteoritů u Stonařova na Moravě
    K 400. výročí smrti Lazara Erckera v lednu 1594
    K 700. výročí českého Horního zákona z r. 1300
    K dolování uranu v revíru Potůčky v Krušných horách
    K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
    K historii dolování u Koroužného na západní Moravě
    K historii těžby a zpracování rud mědi v Maroku
    K historii těžby antracitu u Brandova v Krušných horách
    K historii těžby grafitu na ložisku Velké Tresné
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    K hospodářskému a sociálnímu vývoji Jáchymova v 16. století
    K lokalizaci stříbrnorudné hutě ve Starých Horách u Jihlavy
    K obnovení těžby olova a stříbra na severní Moravě koncem 19.století
    K osmdesátinám Jiřího Majera
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K otázce těžby ve strmě uložených slojích ve východní části OKR v letech 1939-1945
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    K regionálnímu báňsko-historickému výzkumu
    K těžbě nerostných surovin na lokalitě Peklo severně od Lipníku nad Bečvou (25-11 Hlubočky)
    K těžbě zlata v okolí štěchovické přehrady jižně od Prahy
    K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru
    K znovuotevření těžby pískovce u Starého Maletína
    Kadaňská hlinka
    Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
    Kámen na pražských památkách
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě : 15-32 Opava
    Kámen středověkých staveb na Moravě
    Kámen z kolínské dlažby
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Kameny korunovačních klenotů evropských zemí
    Kameny na českých korunovačních klenotech
    Kapitola z dějin zpracování drahých kamenů ve střední Evropě
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Karlovarská umělecká mozaika
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby
    Kartometrická analýza starých map českých zemí : mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria
    Karvinská katastrofa 1894
    Kašpar M. hrabě Sternberg (1761-1838), jeho doba, život a dílo
    Kašpar Sternberg (1761-1838) a české hornictví
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934
    Ke 150letému jubileu zřízení Vysoké školy báňské (1849-1999)
    Ke koncepci a působnosti Hornického učiliště v Příbrami
    Klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch území radnické, chebské a žitavské pánve
    Klasifikace a nomenklatura meteoritů
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Komorové odstřely a přípravná štola v Novém Bílém lomu na Tetíně
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Konec Lilky
    Konec těžby uranu v horním povodí Ploučnice : o jednom "ekologickém dědictví"
    Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Koprolitová horečka
    Krajina Fénix
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Kreslič a kreslíř? Corda a Mánes
    Krkonošské dolování. 16, Střelný prach
    Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (II)
    Kutnohorská hornická naučná stezka
    Kutnohorský rudní revír a projevy zaniklé důlní a hutní činnosti na jeho území
    Kuttenberg und Freiberg im späten Mittelalter. Zu den kontakten zwischen den beiden mitteleuropäischen Bergstädten in vorhussitischer Zeit
    Květnice u Tišnova - historie nejstarší mineralogické lokality na Moravě
    Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
    Landscape, settlement and floods in the Hanušovice/Jindřichovice model region (Northern Moravia)
    Lazarus Ercker, život a dílo, zejména před přestěhováním do Čech
    Lázně Bochoř na Přerovsku (25-13 Přerov)
    Lead and its isotopic analysis in bark pocket as anthropogenic indicator of atmospheric inputs to landscape
    Lead isotope ratios in tree bark pockets: An indicator of past air pollution in the Czech Republic
    Lehre der Geowissenschaften im Rahmen des Faches Naturgeschichte an der Universität Wien im Zeittraum von 1787 bis 1848
    Lesk a bída uranových dolů Příbram
    Likvidace dolu Kohinoor. 1. část, Likvidace důlních děl do roku 2003
    Likvidace dolu Kohinoor
    Lišovský výškový bod není středem Evropy
    Los museos del oro en Europe
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
    Loucké kameny
    Ložiska a výskyty nerostných surovin v oblasti Středních Brd a Podbrdska
    Ložiska lignitu na Islandu z pohledu montánní historie
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic
    Ložisko grafitu u Spolí na Českokrumlovsku
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Ložisko Sn-W rud Cínovec (minulost a budoucnost)
    Ložisko Tsumeb v Namibii
    Ložisková situace grafitu u Černé v Pošumaví před výstavbou vodní nádrže Lipno
    Lužice u Hodonína - obec s šedesátiletou historií těžby
    Maastrichtian nannofossils in the material of the High Gothic paitings in Bohemia
    Macroremains of cultural and wild plants from early medieval to early modern archaeological situations in the centre of Prague - areas of Pražský hrad (Prague castle) and of Malá Strana (Lesser Town)
    Maďarská Rudabánya - zajímavé ložisko železných rud
    Magnetovec - kámen tajemný
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Medardova kápě
    Měděné zrudnění mezi Českým Brodem a Kostelcem n. Černými lesy
    Měděné zrudnění u Mutěnína v Českém lese
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Medlovické porcelanity
    Melanoflogit - vzácný polymorf hmoty SiO2 a jeho druhý výskyt v České republice
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Mělké doly ve Zlatých Horách
    The Messina-Reggio eathquake of December 28, 1908
    Meteorological and hydrological extremes in the Dietrichstein domains of Dolní Kounice and Mikulov between 1650 and 1849 according to official economic records of natural disasters
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    Mezinárodní konference
    Mežica ve Slovinsku - světoznámé naleziště wulfenitu
    Mikropetrografické a petrochemické rozbory novověké glazované keramiky z lokality Strachotín
    Milířská dolina
    The Mineral Collection of Archduches Maria Anna
    Mineral Mining on the Bohemian Side of the Krušné Hory Mountains/Erzgebirge up to the Time of Agricola
    Mineralienbergbau auf der Tschechischen Seite des Erzgebirges bis zur Zeit Agricolas
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum
    Minerální pigmenty ČR
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
    Mineralogical and geochemical controls on the release of trace elements from slag produced by base- and precious-metal smelting at abandoned mine sites
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Mineralogické lokality v okolí Stříbra
    Mineralogické zajímavosti Frýdecko-Místecka
    Mineralogické zhodnocení nálezů z Jihlavy-Starých Hor : abstrakt přednášky
    Mineralogicko-geologická charakteristika míšeňské doliny (Lužické hory)
    Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem
    Mineralogický dar Františka barona Kasky Národnímu muzeu
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. (2.)
    Minerály kutnohorských strusek
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály ostrova Elba
    Minerály telluru a sulfidy cínu Čatkal-kuramského hřebene ve střední Asii
    Mining and geologic circumstances in the Mayrau mine
    The mining of the polymetalic ore in Dolni Slezsko in 13th-17th century
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku
    Minulost a současnost rumunského rudného a uranového hornictví. Část druhá
    Minulost a současnost těžby a zpracování stříbra v Maroku
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    Minulost ještě neskončila
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    Mit Trilobitenaugen gesehen: Paläontologische Sammler im späten 19. Jahrhundert und ihre Beziehungen zur Universität Wien
    Die mittelalterliche Silberproduction in Mitteleuropa mit Hinweisen aus der Isotope von Bleigläsern
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Mléko Panny Marie : znal Karel IV. nickamínek?
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
    Montanisticko-geologická nadace a její činnost v Jeseníkách
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Moravské poříční a údolní nivy, povodně a lidé
    Moravské vltavíny
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu Litoměřice a jeho fondy
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou
    Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku
    Muzeum těžby polymetalických stříbronosných rud Mikulov
    Muzeum v Jiřetíně pod Jedlovou (Muzeum Jiřetín pod Jedlovou)
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    My father and the monk - in praise of venerable men
    Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí IRM a měnové reformy krále Václava II.
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Národní park Banff
    Národní park Canaima ve Venezuele
    Náš uran - fámy a pravdy
    Náš uran v roce 1945
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Naturforschung im Spielfeld der Wissenschaftspolitik im Vormärz: die Beziehungen der k.k. Hofnaturalienkabinette in Wien zur Gesellschaft des Vaterländischen Museums in Böhmen
    Naučná stezka Nový Knín a okolí
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Několik poznámek k původu a vývoji názvu Kutné Hory
    Několik poznámek k těžbě rud na Podblanicku
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Některé méně známé důkazy o vyspělosti hornictví na území dnešní České a Slovenské republiky
    Některé netradiční způsoby úpravy uhlí, v minulosti aplikované na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku
    Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
    Nerostné bohatství Horažďovicka
    Nerostné suroviny : situace v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Netolicko - kdysi zdroj nejlepšího jihočeského vločkového grafitu (flince)
    The Network of Faults and Hydrographic Network in the Czech Republic as Related with the Network of Ancient Long-Distance Paths
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    New stratigraphic subdivision of the Tertiary in the Sokolov Basin in Northwestern Bohemia
    A new survey of sources of the Amazon
    Ničivé povodně již byly, nebo jich bude ještě víc?
    Niva Labe mezi Nymburkem a Mělníkem
    Niva Labe v okolí Staré Boleslavi (13-13 Brandýs nad Labem)
    Nová batymetrická mapování glaciálních jezer na české straně Šumavy
    Nová dendrochronologická laboratoř v Mikulčicích
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Nově evidované středověké montánní aktivity na Kutnohorsku
    Nové měkkýší druhy českého kvartéru
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové poznatky o cínových dolech, úpravně a zajateckém táboře Rolava (Sauersack) za druhé světové války
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Nové trendy geografického výzkumu jezer v Česku
    Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů
    The Nový Knín mining museum: A rich gold mining history
    Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    O granátových koulích z Ústupu u Olešnice
    O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    O novém dobývání antimonu u Milešova v Čechách
    O ryžovištích a zlatu českého jihovýchodu
    O strojní jámě Josef na Bohdašíně v Jestřebích horách
    O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině
    Objev a těžba lepidolitu v Rožné
    Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách
    Objevitel radioaktivity
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ochrana hornických památek velkého rozsahu
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Ochrana půdy před erozí
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Ohlédnutí za minulými deseti hydrogeologickými konferencemi
    On the restless maturity of the Great Story Teller and also on the adventurous life of the Lover of the loess profiles
    Opál
    Opál
    Opevněné polohy na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku pravděpodobně související se středověkým hornictvím
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    Origin of Lead in Eight Central European Peat Bogs Determined from Isotope Rations, Strengths, and Operation Times of Regional Pollution Sources
    Osmdesáté výročí Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Osobnost světové vědy
    Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo
    Ostrov Topazos v Rudém moři
    Ostrov Zabarjad v Rudém moři - světoznámé naleziště olivínu
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Oxygen Isotope Climatic Record in a Carbonate Flowstone Layer from a Medieval Underground Mine in the Kutná Hora Ore District
    Pálené vápno a vřídelní prášek
    Paleogeographic development of the Labe River flood plain during the Holocene
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
    Paměť vody : i Krčín pochybil?
    Patinované křemencové balvany na třech pravěkých lokalitách Českého krasu
    Pavlu Rousovi k šedesátinám
    Pelhřimovský stříbronosný revír
    Periody vzestupu a sestupu v českém hornictví
    Perly, perleť a korály
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha
    Perspektiva Dolu Čs. armáda - nejstaršího činného dolu v OKD
    Petroarcheologické zhodnocení kamenného stavebního materiálu odkrytého při výstavbě kostela na náměstí T.G. Masaryka v Břeclavi
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně (24-35 Ivančice)
    Petrografická charakteristika stavebních materiálů památek okresu Prostějov
    Petrografické rozbory malt, jejich relativní datování podle stupně degradace pojiva
    PhDr. Jiří Majer, CSc. (25.11.1922 - 3.2.2008)
    PhDr. Václav Lomič, CSc. (15.7.1930 Čáslav - 23.5.1990 Praha)
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the geophysical institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 3., Historical images of landslides and rock falls
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 4., Historical images of rockburst's effects in mines
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 5., Kamchatka, its early cartography and recent climate changes
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 6, South Pacific and Antarctica - the last explored regions
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. 2., Historical images of world volcanoes
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth. Historical images of world earthquakes
    Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
    Pinkový tah v Harrachově
    Piskoří skála : Zpráva o průzkumu dobývek sz. od Svobody nad Úpou
    Po stopách saharského amazonitu
    Po stopách těžby uhlí v reliktech karbonu v okolí plzeňské a kladensko-rakovnické pánve (geologicko-paleontologická exkurze)
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Počátky středního báňského školství v českých zemích
    Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách
    Počátky těžby a zpracování polymetalických rud na Českokrumlovsku
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Podkrušnohorské technické muzeum
    Podmínky depozice některých štěrkových sedimentů v okolí Moravských Budějovic
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Podzemí u Vřídla
    Podzemí v Hostěradicích na Znojemsku
    Podzemní dobývání čediče
    Podzemní lomy v okolí Maastrichtu : Zpráva o akci TMS Permon Sint Pietersberg 2002
    Podzemní poklady a podvodníci : Ještě pár slov k zaručeně "tajemné" štole u Konopiště
    Poklady z hlubin Země
    Pokračování "nivního" projektu v Mikulčicích
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Pollen analyses from early and late medieval town of Prague
    Polská hornická historie v muzeích, v navštěvovaných dľlních dílech a skanzenech
    Polymetalická huť v nástěnné malbě na hradě Žirovnici
    Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska
    Polymetalické ložisko Roztoky v Českém středohoří
    Polymetalické mineralizace v třebíčském masivu
    Polymetalický rudní revír Stříbrná Skalice - Hradové a Kostelní Střímelice
    Poodhalená tajemství krkonošského uranu
    Poslové Tyrkysové paní
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
    Potenciál těžby a průzkumu v oblasti jižní Moravy
    Povodně v Berouně
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Povstání horníků v Jáchymově v roce 1525
    Pozemský impaktní původ tektitů
    Poznámka k přepočtům raně novověkých kovnatostí stříbrných rud v Kutné Hoře
    Poznámky k počátkům osídlení humpoleckého zlatorudného pásu
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Pozůstatky po železorudném dole na Schächtensteinu u Hamru na Českolipsku
    Pozůstatky středověkého dolování zlata u Hor na jihozápadní Moravě
    Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Prague ´62
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Prehistory of clay mineralogy - from ancient times to Agricola
    Present-day seismicity of the South-Eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    Present land use changes in the Czech cultural landscape: driving forces and environmental consequences
    Problematika památkové ochrany archeologických stop montánní činnosti; příklad Čáslavska
    Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku
    Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Prof. Dr. František Dvorský 1846-1917
    Prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc. : 6.5.1914 - 1.10.2002
    Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942)
    Profesor Karel Vrba a meteoritika 19. století
    Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - znalec Českého středohoří
    Projekt a realizace Hřebečské důlní stezky
    Projekt Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Proměny Podkrušnohoří. Historie hnědouhelné pánve. Těžba uhlí pohltila více než 100 vesnic
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    Provenancing of dimension stones ans "Atlas of monumental stones of the Czech Republic"
    Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
    Prubířství a prubířská keramika
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Průzkum jihočeského grafitu po r. 1945
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru
    Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
    Prvních sto let dolování v císařském buštěhradském dolovém poli ve Vrapicích 1772-1872
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán (11-21 Karlovy Vary)
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Příčiny degradace stavebních materiálů lednického zámku (34-23, Břeclav)
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století
    Příkopová dobývka "Jiřský příkop" nad Javorníkem v Krkonoších
    Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
    Přírodní fosfáty mědi
    Přírodní kámen v architektuře Národního muzea
    Přírodovědecké oddělení Severočeského muzea v Liberci
    Příspěvek k datování těžby železných rud na Českolipsku
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    Příspěvek k výskytu kolínského granátu a "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
    Quartz-chalcedony veins and its young deformation
    Radim Nováček, RNDr., docent, profesor in memoriam Univerzity Karlovy v Praze : *21.03.1905, popraven v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen 13.02.1942
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu
    Radiokarbon a biblický exodus
    Radiová horečka v Jáchymově na počátku 20. století
    Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze (12-24 Praha)
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Relief Národního parku Podyjí a jeho antropogenní transformace
    Relikty báňských prací na Kosíři
    RNDr. Jaroslav Švenek (*30.4. 1927 v Klenové u Klatov +19.2. 1994 v Praze)
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
    Roşia Montană, Rumunsko, Au : Likvidace starobylé hornické osady
    The Royal Natural History Collection in Vienna (18th century) : from possessing minerals as a private treasure towards territorial ambitions as consciousness
    Rozloučení s RNDr. Petrem Květoněm
    Rozloučili jsme se ...
    Rožná - ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach
    Rubelit ve svatováclavské koruně : výzkum českých korunovačních klenotů
    Rudné hornictví české republiky - minulost, současnost, budoucnost
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Rudní ložiska Polska
    Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších
    Rudní revír Chrastava (Panenská Hůrka, Andělská Hora, Kryštofovo Údolí) v Ještědském hřbetu
    Rudní revír Ratibořské Hory-Stará Vožice
    Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších
    Rudolf II. a sběr drahých kamenů
    Rudolf Těsnohlídek a jaskyňa Slobody
    Rudolf Václav Helmhacker - geolog a montanista
    Rychnovský vrch a jeho "detonační fenomén"
    Rýžoviště v údolí Zámeckého potoka ve Zlatých Horách
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Řecké mramory - historie a těžba
    Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876-1880: příspěvek k fluviální dynamice
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Říční krajina - příčiny a způsoby narušování jejího ekologického kontinua
    Das sächsische Erzgebirge : Geologie, Bergbau und Kultur
    Safíry pravé i nepravé : drahé kameny na středověkých uměleckých předmětech
    San Francisco earthquake of April 18th, 1906, a hundred-year anniversary of disastrous Californian event
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Schlikové a počátky dolování stříbra v Jáchymově
    Se zármutkem sdělujeme odborné veřejnosti, že dne 28.12.1997 zemřel ve věku 70 let Ing. Zdeněk Paděra
    Sedimentary Deposits of Bohemian Forest Lakes as an Archive of Pollution by Metals
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Sejsmiczność Polski w świetle danych historycznych
    Seminář k 75. narozeninám profesora Zdeňka Pouby
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Settlement of a Gothic monastery in Prague
    Silberloch - opuštěná štola v Podyjí
    Sind keltische Goldwaschplätze durch Ortsnamen heute noch zu lokalisieren?
    Síra ze Sicílie
    Die Situation des böhmischen Bergbaus im Vormärz
    Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
    Slavkovské osobnosti
    Slavnostní shromáždění k 280. výročí báňského školství v českých zemích v Jáchymově
    Slope instability hazard evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic) in comparison with standards of European Commission
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Solný důl Kłodawa (Polsko)
    Solný důl Wieliczka, Polsko
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Současná muzea hornictví a hutnictví v Maďarsku
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru
    Sources of lead pollution in Central Europe over the past 200 years
    Spatial analysis of damage caused by strong winds and gales in the Czech lands since ad 1500
    Spinely v historických špercích
    Srážky, povodně a niva
    Srovnání ostatních "vřídelních kamenů"
    Stále záhadné vltavíny
    Stará strojní jáma 1835 - Hlavní jáma 1863 - Nová jáma 1890 - Antonín Zápotocký 1950 - Lazy 1995
    Staré cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Staré dolování a pyritové zrudnění na Jonášově kopci nedaleko Lhoty u Olešnice
    Staré dolování stříbra v sz. části jihlavského okresu
    Staré hutnictví stříbra
    Staré kutnohorské důlní mapy
    Starý důl Jan-starý důl Ovčárna 1811 - Karel 1869 - Jan 1860 - Prezident Beneš I.-II. 1946 - Velkodůl ČSA 1951 - Skupinový důl OKD, a.s. ČSA o.z. 1995
    Stavební materiál nejstarších etap výstavby kostela sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Sto let od katastrofy obce Klapý
    Sto let od založení dolu Československé armády v SHR
    Stonařovský "déšť" meteoritů-eukritů 22. května 1808 : příspěvek k dějinám meteoritiky
    Stone of a gothic pieta from Toruň (Poland)
    Stone of a Gothic Pieta from Torun (Poland)
    Stone raw materials of Neolithic-Aeneolithic polished artefacts in the Czech Republic: The present state of knowledge
    Stop 1. Lamberk: felsic granulites and medieval robbers
    Stopy po historické těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v "Pekelném údolí" u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou)
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    Stručná historie kutnohorského dolování
    Stručná historie těžby zelené hlinky na Kadaňsku a biostratigrafie doprovodných vulkanosedimentárních hornin (11-22 Kadaň)
    Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Středoevropská niva - její minulost a význam z pohledu paleoekologie
    Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Střet zájmů na lokalitě Leskoun
    Stříbrná stezka - naučná hornická stezka v Kutné Hoře
    Stříbrný důl v Mikulově v Krušných horách
    Stříbro a Čechy okolo roku 1000
    Stříbro a Horní Slavkov
    Studium velkomoravských sakrálních staveb na základě mikroskopických rozborů malt a omítek
    Summer floods in central Europe in 1813 - an analogy to floods of 1997
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Světové hornické kongresy - mezinárodní spolupráce a aktivity ZSDNP - ČNK v roce 1998-2000 příprava XVIII. Světového hornického kongesu v Las Vegas
    Světově proslulé osobnosti Jáchymova
    Svojanovské granáty
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" vykročilo do svého pátého desetiletí
    Systém úpravy důlních vod na lokalitě Zlaté Hory jako součást útlumu a zahlazovaní následků hornické činnosti
    Šatov Wine Cellar: South Moravian vines and the geological settings
    Špania Dolina v roce 1671 v cestopisu Edwarda Browna, M. D. : Edward Brown, M. D.: Durch Niederland /Teutschland /Hungarn /Serbien etc. gethane gantz sonderbare Reisen etc. - Nürnberg 1686
    Šperkové kameny Zlatého slunce Moravy : K poznání tzv. Schrattenbachovy monstrance olomouckého dómu
    Štola Sv. Jana Evangelisty v Jiřetíně pod Jedlovou
    Štola u Panského rybníka v Hodkově
    Štoly ve sprašových hlínách ve Velké Bystřici
    Taje hornické krajiny II
    Taje hornické krajiny III
    Taje hornické krajiny IV
    Taje hornické krajiny V
    Taxonomic identity of Fringilla radoboyensis von Meyer, 1865 (Aves) from the middle Miocene of Croatia
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami
    Technology, craft and industry
    Temperature effects on one bay of St Vitus' Cathedral
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Těžba aragonitu a pálení vápna v Karlových Varech : cesta vřídlovce od vápna ke šperku
    Těžba fluorit-barytových ložisek v ČR
    Těžba nerostných surovin v okolí Olomouce
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Těžba uranu na historickém území Moravy a Slezska
    Těžba uranu v Dolní Rožínce probíhá již 50 let
    Těžba uranu v Horním Slavkově
    Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945
    Těžba zinkových rud na Merklínsku
    Těžba zlata na Manětínsku
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Těžba zlata ve Zlatých Horách 1653-1720
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    Těžké kovy v nivě středního Labe
    Těžké minerály ve zdivu zříceniny hradu Obřany a okolních horninách (Hostýnské vrchy) : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín
    Thasos nejen zlatý
    Thermal mineral water springs in Karlovy Vary
    Thermal Mineral Water Springs in Karlovy Vary
    Tisá skála - pozůstatky po dolování cínu
    Tradice a současnost výroby olova a stříbra v Příbrami
    Transport pokryw stokowych z NE skłonu Jesioników (Sudety Wschodnie) pod wpływem zdarzeń antropogenicznych i impulsów klimatycznych
    Trilobiti v obřadní síni berounské radnice
    Třebíč nerostopisná
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Turmalín - drahý kámen přitahující popel
    Turmalín - elektrický drahokam barvy duhy
    Typologie povrchových tvarů vzniklých těžbou rud a jejich časové zařazení
    Účast žen v dolování v Horní Blatné v roce 1535
    Údolní niva a sídelně archeologický výzkum velkomoravských mocenských center
    Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn, W rud
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    Uralské acháty
    Uran v českých dějinách
    Uranové hornictví v České republice
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranové rudy v ruské sféře vlivu do roku 1949
    Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    Útlum těžby ložisek Sn-W a likvidace závodu Stannum
    Úvod a souhrn k semináři Agricolovi žáci
    Úvodní slovo k vydání časopisu Minerál věnovanému Kutné Hoře
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    V Chrustenicích zpřístupnili veřejnosti železorudný důl
    Variskischer Granitmagma und die zugehörigen Mineralisationen im westlichen Krušné hory (böhmischen Erzgebirge) und im Slavkovský les (Kaiserwald). (Excursion G am 17.April 1998)
    Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles
    Vegetation of the Upper Orava region (NW Slovakia) in the last 11000 years
    Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5.září 1890 - modelová situace pro 21. století?
    Verwitterungsformen und Konservierungskonzepte für Trachyt am Beispiel der Klosteranlage von Teplá (Tschechische Republik)
    Vlastivědný badatel Hermann Gustav Mader
    Vlčí hora u Černošína a její místo v dějinách geologie a mineralogie Čech
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv stříbrných štol na stabilitu závěrečného svahu bývalého uhelného lomu Otakar v k.ú. Hrob, okres Teplice
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Vlivy poddolování na ložisku Krásno
    Voda v dějinách dobývání a zpracování rud
    Vodní elektrárny
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry
    Vodohospodářských 50 let aneb dlouhodobé plánování
    Vodohospodářských 50 let aneb vodní právo
    Vodohospodářských 50 let aneb vodohospodářské elegie
    Vody
    Volcanic hazards and jökulhlaups in Iceland
    Vratislavské granáty
    Vrtné soupravy staré Číny
    Vyhledávání středověkých důlních chodeb a hornoslavkovského zlomu telestezickou metodou
    Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách
    Výroba stříbra amalgamací v Jáchymově (1786-1848)
    Výročí 150 let zahájení výuky na Horní škole v Příbrami (1851-2001)
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách severozápadních Čech
    Výskyt křemen-karbonátové žíly s pyritem a poznámky k lokalizaci historických dolů na drahé kovy v "Pekelském údolí" u Podhoří (u Lipníku nad Bečvou) (25-11 Hlubočky)
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Výsledky nového výzkumu českých korunovačních klenotů
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Výtěžkové mince - historický doklad o dobývání drahých kovů
    Výuka horního odboru VŠB Ostrava do vzniku Hornické fakulty
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Využití pseudokrasových jeskyní a umělých skalních obydlí člověkem
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Vývoj antropogenního reliéfu okolí Ždáru nad Sázavou
    Vývoj použití cínu od nejstarších dob a perspektivy jeho výroby v budoucnosti
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. I.
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. II., Vývoj OKD v období 1956-1965
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. III, Vývoj dobývání porubů v OKD v období 1966-1975
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (2. část IV. kapitoly)
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. IV, Vývoj v letech 1976-1989 (dokončení IV. kapitoly)
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí do roku 2001
    Výzkum kamenů českých korunovačních klenotů
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Význam českého montanisty (510 let od narození Jiřího Bauera-Agricoly)
    Význam montanisty Jana Jakuba Lutze
    Význam nerostných surovin pro lidskou společnost
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Vznik horních měst
    Vzpomínka na prof. dr. Bohuslava Ježka (1877-1950)
    Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe (13-14 Nymburk)
    Weathering of mine wastes after historical silver mining in the Jáchymov ore district (Czech Republic) and migration of uranium
    What can documentary evidence tell us about changes in meteorological extremes?
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie koněpruské oblasti
    Z historie těžby antracitu českobudějovického permokarbonu
    Z historie těžby nerostných surovin v okolí Suchdola nad Lužnicí a jeho blízkého okolí
    Z historie těžby železných rud na Benecku
    Z historie vltavínových šperků
    Z pohledu geoetiky : poznámky ke konferenci o Slavkovském regionu
    Za hornickou minulostí Zlatých Hor
    Za kongsberským stříbrem
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za našimi nejmladšími sopkami
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Za tajemstvím medvědínských štol
    Za vanadinity do marockého Mibladenu
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1996
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998
    Zajímavý list o starých hornických dílech v okolí Píseckém
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zaniklý středověký hutnický areál Plandry u Jihlavy
    Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    Zavátá minulost Mostecka
    Zdeněk Doubek - 70 let
    Zemětřesení v Porýní
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zkáza severních Čech blízká nesdělitelnosti
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zlatá stoka třeboňská jako kulturní technická památka světového významu
    Zlaté Hory - historie
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlato v Black Hills
    Zlato v českých dějinách
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)
    Zlatonosné zrudnění v okolí Zahořan západně od Jílového u Prahy
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka
    Znečištění Šumavy hutněním kovů ve středověku a pravěku
    Zničení Jericha, Sodomy a Gomory : anatomie konce: geologické a klimatické pozadí události
    Znojemské podzemí a jihlavští havíři
    Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
    Zoisova sbírka minerálů v Přírodovědeckém muzeu Slovinska
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část
    Zpráva o výzkumu historického podzemí: Štola Sv.Vojtěcha ve Svárově
    Zpráva o výzkumu horninového stavebního materiálu středověkých staveb a jejich provenience
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury
    Zur Geographie des Bayerischen Waldes und Böhmerwaldes
    Zur Mineralogie und Bergbaugeschichte der pleistozänen Goldseifen im Rachel-Vorland, Moldanubikum/Bayerischer Wald
    Železnorudný výskyt u Vranové Lhoty (24-21, Jevíčko)
    Život a dílo Jiřího Agricoly : s použitím překladu prof. PhDr. Bohuslava Ježka a prof. Ing. Josefa Hummela z prvního českého vydání z roku 1933
    Život a dílo prof. dr. Karla Vrby
    Životní jubileum montánní historičky PhDr. Ludmily Kubátové
    Žofie 1871 - Fučík 5 1979