Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    historie geologie
Článek
    "... osmdesátiny s uranem" - Jiří Čejka jubilující
    +RNDr. Stanislav Hurník, CSc.
    7th International Symposium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy, Leiden (The Netherlands)"
    20 lat tektoniki plyt w Sudetach
    22.6.2006 zemřela Ananda Gabašová
    30 let Chráněné krajinné oblasti Český kras
    50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
    52. mezinárodní konference Meteoritické společnosti ve Vídni
    60 let prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    60 let profesora Rostislava Brzobohatého
    60. narozeniny RNDr. Františka Reichmanna
    60th birthday of Rudolf J. Prokop
    65 let RNDr. Josefa Hájka, CSc.
    65th birthday of Dr. Rudolf J. Prokop
    70 let doc. RNDr. Rostislava Netopila, CSc.
    70 let RNDr. Ladislava Tichého
    70 let Ústředního ústavu geologického
    70th birthday of Oldřich Fejfar
    75 let Jaroslava Haka
    75 let prof. ing. Martina Vavra, DrSc.
    75 let Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    100 let od narození profesora Josefa Vachtla
    100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
    100 years after Pierre Termier´s discovery of the Tauern Window: What lesson should we learn?
    120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
    120. výročí narození doc. dr. Felixe Cornu (1882-1909)
    125 let od narození prof. Vojtěcha Rosického
    140 let od narození Josefa Klvani
    150 let od narození českého mineraloga prof. Karla Vrby (10.11.1845)
    150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího
    150 let od narození významného moravského mineraloga, prof. Dr. Františka Dvorského
    160 let od narození Františka Šafránka
    160 let od narození Jana Vratislava Želízka
    180 let Národního muzea a petrografické sbírky
    190 let od narození Julia Schröckingera
    200e anniversaire de la naissance de Joachim Barrande
    The 1855 Visp (Switzerland) earthquake: early attempts of earthquake intensity classification
    Abraham Werner und der "Workshop" von Schemnitz 1786
    Adolf Schmidl, český geograf a otec speleologie
    Adress of a Czech Geologist dedicated to the 150 Years Jubilee of the Geological Survey of Austria (Geologische Bundesanstalt). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Agricola a proutkařství: předchůdci a následovníci
    Agricola in Joachimsthal - Silbernel Boden: Bergbau in Böhmen
    Akademik Jaromír Koutek a jižní Čechy
    Akademik Radim Kettner - spolutvorca modelu stavby centrálnych Karpát
    Aktuálně a aktualismu
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli: froman Exilian Descendantto a Renowned Mining Administrator of Coal Mines in his Homeland
    Albín Heinrich (1785-1864)
    Alfred E. (Ted) Ringwood (1930-1993)
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Allocution
    Alois Král zemřel před 30 lety
    Alois Zátopek (1907-1985)
    Anatas ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea
    Anhang/Nachtrag : Briefwechsel Ferber/Arduino von 1772/1773
    The 25th anniversary of the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
    Annotated bibliography of trilobite works from 1770 to 1800
    Anteil der Böhmischen Forscher an der geologischer Erfoschung von Tirol - Franz Pošepný (1836-1895)
    Anton Seidel (1865-1942) - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Děčína
    Antonín Bukovský (1865-1950) a nerost bukovskýit
    Antonín Ivan (60)
    Antonín Jančařík - padesát let
    La aportación del ingeniero de minas Casiano de Prado (1799-1866) a la teoría de la "Fauna Primordial" de Joachim Barrande (1799-1883)
    Arnoštovi k osmdesátinám
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    August Emanuel Reuss und sein familiäres Umfeld
    August Emanuel Ritter von Reuss - der Begründer der Mikropaläontologie in Österreich.
    Aurum vegetabile - rostlinné zlato
    Badatelské středisko Georgia Agricoly v Saské Kamenici
    Barrande: a brief biography (I)
    Barrande: a brief biography (II)
    Barrande and ontogeny
    Barrande's stratigraphic concepts, palaeontological localities and tradition - comparison with the present state
    Der Beginn der modernen Tektit-Forschung - die Initialphase zwischen 1880 und 1917
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part I
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part II
    Der Beitrag böhmischer Geologen an der Erforschung des Salzkammerguts
    Die Beziehung des Böhmischen Paläobotanikers Kaspar Maria Graf Sternberg (1761-1834) zu Tirol
    Białe kruki w Bibliotece Geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego - Część 1
    Bibliografie RNDr. Františka Nováka, CSc.
    Bibliografie RNDr. Milana Fengla
    Bibliography of prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
    Bílina-Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu"
    Biografický slovník pracovníků v geologii - pokračování
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Bolewski až Botwinkina
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Boule až Bowerbank
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biographical notes on some Bohemian and Moravian coral specialists
    Biostratigraphy of the Jince Formation (Middle Cambrian) in the Příbram-Jince Basin: historical review
    Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc.
    Bohemian Mineralogy in the Early 19th Century : the "Vaterländisches Museum des Königreichs Böhmen" in Prague
    Bohemian mineralogy in the early 19th century : the Vaterländisches Museum in Böhmen
    Bořického odkaz stále živý : (Výtah z proslovu na vzpomínkové slavnosti v Milíně 22.11.2001)
    Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny
    Brdy a geologické vědy
    British metaphysics as reflected in Robert Broom's evolutionary theory
    Brněnská geologická škola vzpomínala
    Brněnské postbadenské šterky - omyly a mystifikace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Břetislav Balatka, seventy-years old
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881) : contribuţie la biografia unui însemnat cercetător din domeniul ştiinţelor naturale
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881). Beitrag zu seiner Biographie.
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881) und sein Wirken in Wien
    Choceňské železo - stále záhadné
    Coleoid research in Bohemia - a brief historical view
    Collections of geological sciences and their importance
    Commemoration of Joachim Barrande's 200th birth anniversary (1799-1999) in the National Museum, Prague
    Connellit ze Studence u Jilemnice
    Conservation of geological sites, fossils and rock environment in Czechoslovakia
    Contribution of Czech Scientists to the geological exploration of the Tyrol area - František Pošepný (1836-1895)
    Cretaceous Bryozoa in the work of Otomar P. Novák
    Czech palaeontologist Zdeněk V. Špinar died
    Czechoslovakia on Geological Maps
    Česká geologická služba
    Česká národní skupina IAEG
    Česko-slovenská geologická diaspora 20. století
    Československá zeměpisná jména v názvosloví minerálů
    Český geológ Jan Krejčí a jeho geografické postřehy o slevenskom území
    Činnost chemických laboratoří
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
    Činnost geologicko-mineralogického oddělení Muzea města Ústí nad Labem
    Člověk jako největší geologický činitel - šok z náhleho prozření
    Čtvrtstoletí tišnovských mezinárodních burz minerálů
    Dálkový průzkum Země
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Dating of parts and volumes of the Fritsch's "Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens"
    Day 1, stop 4: Skryje - monument of Joachim Barrande
    "De re metallica" - Das Hauptwerk von Georgius Agricola
    De Re Metallica, A Timeless Classic
    Deset let od smrti RNDr. Miroslava Mášky
    Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
    Deux expatriés célebres: Joachim Barrande et Jules Marcou
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
    Dinosauři v Čechách - v jakém žili prostředí
    A dinotherium skeleton from Česká Třebová
    Diversification and biogeography of scolecodont-bearing polychaetes in the Ordovician
    Dobrova u Dravogradu ve Slovinsku - klasická lokalita dravitu
    Doc. dr. Jan H. Bernard CSc. sedmdesátiletý
    Doc. Dr. Jaromír Karásek, CSc. (60)
    Doc. Dr.Ivan Cicha, DrSc. šedesátníkem
    Doc. Ing. Alois Dubanský, DrSc.
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog
    Doc. Ing. Petr Martinec, CSc. (60)
    Doc. RNDr. Jan H. Bernard, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján Seneš, DrSc. (1924-1992)
    Doc. RNDr. Jaroslav Kněz, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. (*9.4.1940-+10.1.2007)
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc.
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem
    Doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Vladimíru Ponošovi, CSc.
    Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., šedesátiletý
    Docent Pavel Povondra jubilující
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
    Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
    Dolní Věstonice a Pavlov. 70 let archeologického výzkumu
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Dr. Eduard Burkart - "Mährens Minerale und ihre Literatur"
    Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004
    Dr. Jiří Litochleb, přednosta min.-petr. odd. NM v Praze - padesátiletý
    Dr. Joseph Anthony Mandarino zemřel
    Dr. Ludmila Slavíková - badatelka s odvážnou duší : Ludmila Slavíková-Kaplanová (1890-1943)
    Dr. Miloslav Rakús, 8. November 1934 - 23. Mai 2005
    Dr. Pavel Povondra
    Dr. Rudolf Jan Prokop - 70th birthday : Rudolf before his employment at the National Museum, Praha
    Drahé kameny z Krušných hor
    Dr.Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu
    The duke Lobkowitz Collection
    Dušan Kubíny šesťdesiatnik
    Dva české diamanty
    Dvakrát INHIGEO 1998
    Dvě století krkonošské geologie
    Dvě výročí geologa Františka Pošepného
    Dvě významné lokality křišťálu na severní Moravě
    E. Suess v souvislostech se zeměmi Koruny české
    Early Cretaceous ribbed aptychi - a proposal for a new systematic classification
    The early history of mineralogy at the Vienna University : some remarks concerning the studies of Franz Zippe (1791-1863)
    Eighty years of the Bulletin of Geosciences
    Ein Riff des Unterdevon bei Koněprusy
    Die Eiszeitseen im Hohen Böhmerwald
    Eklogity v roce 1989
    Emanuel Bořický (1840-1881)
    Emil Porth - krkonošský prospektor a badatel
    Die Entdeckung des "Entdeckten": ein Beispiel aus dem nordoestlichen Teil der Böhmischen Masse (vorläufige Mitteilung)
    Epilogue
    Erik Jarvik (1907-1998) : Paleontolog, který oživil čtyřnohou rybu
    Etchplain, rock pediments, glacises and morphostructural analysis of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    European stratigraphy in the early nineteenth century: an interdisciplinary attempt
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    Exkurze Skupiny tektonických studií do série Branné a do staroměstského pásma : úvod
    "Fagotia-Faunen" und quadriglazialistisches stratigraphisches System des Pleistozäns im nördlichen Alpenvorland im Vergleich zu einigen klassischen Fundorten im Bereich der nordischen Vereisung Deutschlands
    Felix Cornu (1882-1909): Staggering Career of a Mineralogist, the Founder of Colloidal Chemistry in Geology
    Felix Cornu a Rudolf Görgey na Faerských ostrovech v roce 1907
    First macroseismic map in Transalpine Europe (1810 Mór earthquake in the Pannonian Basin)
    The flora of the Staré Sedlo Formation in West Bohemia, Upper Eocene
    František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště
    František Kretschmer 1848-1921
    František Pošepný (1836-1895)
    František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
    František Slavík 1876-1957
    Franz Wolf von Wolfinau - geolog a středoškolský profesor z Litoměřic
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863) : böhmischer Erdwissenschafter als Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der Universität Wien
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863). Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der philosophischen Fakultät der Universität Wien
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic
    Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche
    Fyzikální geochemie v současné geochemii
    G.C. Laube a geologie Karlovarska
    GEOCHIM Courses celebrate their 30th Anniversary: 1975-2005
    Geochronologická a izotopická laboratoř
    Geoethical problems in mining activities and in the beginning of geological exploration until 19th century
    Geofyzika
    Die "geognostische" Gliederung der Karpaten und Alpen durch BORN und FERBER (1770/71) als Grundlage der "Klassifikation der Gebirgsarten" von C.M. HAIDINGER (1785)
    Geolog Charles Darwin : jak geologie objevila čas a biologie evoluci
    Geolog František Drahný, aneb, Na počátku byla kniha
    Geolog RNDr. Bohuš Zítek sedmdesátníkem
    Geologická stavba
    Geologické a mineralogické sbírky turnovského muzea
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Geologický pavilon - centrální sbírky Vysoké školy báňské
    Geologický ročník sedmačtyřicet
    Geologie a montánní vědy
    Geologie kletby zbavená?
    Geologische Fortschritte durch tschechisch-deutsche Zusammenarbeit über als vier Jahrzehnte
    Die geologische Untersuchung des Kaiserreiches - Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien
    Geomorfolog Dr.Tadeáš Czudek, DrSc., šedesátníkem
    Georg Bruder - geolog a pedagog
    Georgius Agricola (1494-1555) : 450 let od úmrtí
    Georgius Agricola (1494-1555) : život a dílo
    Georgius Agricola (1494-1555), humanista a přírodovědec
    Georgius Agricola (1494-1555), humanista a přírodovědec
    Georgius Agricola a sklo
    Geotechnické dny 1999 - Odborný seminář ke stému výročí akademika Quida Záruby, zakladatele československé inženýrské geologie
    The Goethe collection of the Teplá monastery in Bohemia, Czech Republic - history and current inventory
    Goethe jako geolog v Čechách
    Goethe und die Geologie - ein geotouristisches Nutzungskonzept zu den geologischen Betrachtungen in den Schriften Johann Wolfgang von Goethes
    Goethe-Zeit - Zur Entwicklung der Erdwissenschaften im Bildungsprozess des österreichischen Bürgertums
    Goethes Karlsbader Zwillinge und andere Zwillinge der Feldspäte
    Die GOETHEsche Gesteinssammlung im Stift Tepl - Geschichte und aktuelle Bestandsaufnahme
    Granátový náhrdelník k životnímu jubileu
    Granitologie - věda o granitech na konci druhého tisíciletí (Ke druhému vydání Pitcherova díla o granitu 1997 a ke Clarkovu hodnocení granitového paradigmatu 1996)
    Granitový problém a stav výzkumu granitu v knize D.B. Clarka (1992)
    Grosse Palaeontologe: Oswald Heer (1809-1883)
    Grosse Paläontologen: Franz Unger (1800-1870)
    Grosse Paläontologen: Richard Kraüsel 1890-1966
    Gustav Carl Laube na polární výpravě
    Hanns Bruno Geinitz und seine Bedeutung für heutige Oberkreide-Forschung
    Hibschova sbírka výbrusů - doklad k prvnímu geologickému mapování Českého středohoří
    Hindsight for the history of Quaternary mapping of the Czech Republic
    Historical geological maps from the territory of the Czech Republic as a source of information
    Historická zemětřesení na starých rytinách
    Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Historie geologických výzkumů v Barrandienu
    Historie lepidolitu z Rožné na Moravě
    Historie novoveského pegmatitu
    Historie organizovaného speleologického hnutí v Slovinsku
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování
    Historische geologische Karten vom Gebiet der Tschechischen Republik (Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien) bis zum Jahre 1918 als Quellen bedeutender wissenschaftlicher Informationen
    History of discovery and study of new primary minerals at Jáchymov
    The History of Mineral Collecting 1530-1799 - With notes on twelve hundred early mineral collectors
    History of the "Pester Exemplar" of Pterodactylus
    History of trilobite research in Moravia
    History, present and future of Palaeozoic in situ spores studies
    Hluboká dědičná štola na Radlíku u Jílového: vývoj názorů na historii a lokalizaci v průběhu 20. století
    Hofrat Dr.Tillfried Cernajsek - eine Laudatio
    Homolovy výzkumy v Českém krasu
    Hornické tradice na vysoké škole báňské (první část)
    The hour of birth in palaeobotany with Schlotheim, Sternberg and Brongniart
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    H.R. Goeppert a české "zkamenělé lesy"
    Hugo Strunz pětadevadesátiletý
    A human being and scientist - Joachim Barrande (1799-1883). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologické mapování v ČR z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí
    Hydrogeologie
    Hydrosilikátové Ni - rudy jihozápadní Moravy
    Ignác Born o zlatě
    Ignác rytíř Born (*1742, +1791)
    Ignaz von Born - Andreas Stütz - Constant Prévost: Das erste Kapitel der Geohistorik in Österreich
    Im memoriam RNDr. Jiřího Vaňka
    In honorem Prof. Dr. Razvan Givulescu zu seinem achtzigsten Geburtstag
    In honour of the 70th birthday of Zlatko Kvaček
    In memoriam ing. Jiřímu Vtělenskému
    In memoriam mineraloga Radomíra Sládka
    In memoriam (prof.RNDr. Michala Lukniše, DrSc.)
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (*7.9.1934-?11.4.2004)
    In memoriam RNDr. Jiří Vaněk (*4.2.1939-?7.10.2005)
    In memory of Jaroslav Aichler
    In memory of the 70th Birthday of Vladimír Pokorný (*12.6.1922, +21.7.1989)
    Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
    Ing. Eugen Kullman, DrSc., šesťdesiatročný
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů
    Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
    Ing. Viktor Tejml *1938 +2004
    Ing. Vlastimil Myslil, CSc. - 80 let
    Ing. Z. Pácal již není mezi námi
    Ing. Zdeněk Fojtík, CSc. šedesátníkem
    Ing.Josef Slačík (28.6.1933-11.2.1991)
    The International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) Symposium on History of Geophysics : Prague and the Czech Republic, July 2-12, 2005
    The International Workshop on the Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšť nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
    Introduction: geotectonic setting
    Introductory talk
    Inženýrská geologie
    Ivo Chlupáč sedmdesátiletý
    Jáchymovské nerosty v dějinách mineralogie
    Jak jsem jej znal - vzpomínky na + Dr. Vladimíra Havlíčka
    Jak jsem znal profesora Kettnera
    Jak šla historie poznávání vltavínů v jižních Čechách
    James Dwight Dana 1813-1895
    Jan Běluša - šedesát let
    Jan Hus Bernard oslavil osmdesátku
    Jan Krejčí (28.2.1825 - 1.8.1887) - otec české geologie
    Jan Krejčí (1825-1887) a počátky české geologie
    Jan Tadeáš Antonín Peithner (1727-1792)
    Jaromír Koutek a Maroko
    Jaroslav Jiljí Jahn (1865-1934)
    Jaroslav Kraft and his studies of graptolites
    Jaroslav Petrbok a objev Koněpruských jeskyní
    Je čas skutečně konstantou?
    Jeskyně Výpustek : pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně
    Jihlavské nerosty : příspěvek k dějinám moravské mineralogie
    Jiráskova geologická mapa Krkonoš
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    Joachim Barrande : vzpomínka ke 120. výročí úmrtí
    Joachim Barrande a čeština
    Joachim Barrande and the Paleontology of Paleozoic in Anjou (Armorican Massif)
    Joachim Barrande, organizátor
    Joachim Barrande website
    Joachim Barrande..."C´est ceque j´ai vu"...
    Johan Gadolin
    Johann Anton Stolz. 220 let od narození geologa, lékaře a filantropa (11.6.1778-17.8.1855)
    Johann Baprtist Bohadsch (1724-1768) - ein früher naturwissenschafticher Erforscher des Salzkammerguts
    Johann Jokély - průkopník geologie Krkonoš
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    Johannes Kentmann (1518-1574) a jeho sbírka nerostů
    Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů
    Johannes-Mathesius Gesellschaft (Společnost Johanna Mathesia)
    Josef E. Hibsch (1852-1940): The standardization of natural stones. Volume 2
    Josef Emanuel Hibsch - man and scientist
    Josef Emanuel Hibsch - syn sopečného pohoří : nejvýznamnější geolog Českého středohoří
    Josef Emanuel Hibsch (* 26.3.1852 Homole, Tschechische Republik, + 4.11.1940 Wien). Sein wissenschaftliches Wirken nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich
    Josef Hrabák (1833-1921), první dr. mont. věd honoris causa
    Josef Klvaňa 1857-1919
    Josef Kratochvíl 1878-1958
    Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem
    Josef Sekanina
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
    Jubileum Čeňka Zahálky
    Jubileum doc. ing. Josefa Neužila, CSc.
    Jubileum Dr. Drahomíry Březinové
    Jubileum ing. Iványiho
    Jubileum profesora Františka Pošepného
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    Juraj Buchholtz a počiatky jaskynného mapovania na Slovensku
    K 60. narozeninám prof. ing. Ctirada Schejbala, CSc
    K 65. narozeninám prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K 85. narozeninám Ing. Vlastimila Myslila, CSc.
    K 85. životnímu výročí PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K 200. výročí hromadného pádu meteoritů u Stonařova na Moravě
    K historii a významu mineralogicko-petrografických sbírek přírodovědecké fakulty UJEP : vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984
    K historii mineralogické lokality Rožná
    K historii nálezu kaňkitu a zýkaitu na Kaňku u Kutné Hory
    K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka
    K jubileu RNDr. Olgy Nekvasilové CSc.
    K mape typov reliéfu E. Mazúra
    K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
    K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
    K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc.
    K nedožitým šedesátinám RNDr. Čestmíra Bůžka, CSc.
    K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    K osmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    K osmdesátinám Jiřího Majera
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K osmdesátinám RNDr. Tibora Budaye DrSc
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    K osmdesátinám Tibora Budaye
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    K památce RNDr. Odolena Kodyma, CSc.
    K pětaosmdesátinám doc. RNDr. Zdeňka Rotha, DrSc.
    K pětašedesátinám prof. RNDr. Miloše Suka, DrSc.
    K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc.
    K sedmdesátinám akademika Bohuslava Cambela
    K sedmdesátinám dr. Z. Šulcka
    K sedmdesátinám Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    K sedmdesátinám Jiřího Čejky
    K sedmdesátinám prof. ing. Miloslava Dopity, DrSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Ivo Chlupáče, DrSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Vladimíra Homoly, CSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Oldřicha Vody, CSc.
    K sedmdesátým narozeninám Zdeňka Doubka
    K stému výročí narození Dr. Josefa Soukupa
    K stému výročí narození Jaroslava Kokty
    K šedesátinám doc. RNDr. Miroslava Štemproka, CSc
    K šedesátinám Miloslava Černého
    K šedesátinám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K šedesátinám profesora Gardavského
    K šedesátinám RNDr. Jiřího Šindeláře, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Naděždy Šťovíčkové, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Vlastimila Müllera
    K šedesátinám RNDr. Zdeňka Lochmanna
    K šedesátým narozeninám prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    K šesťdesiatinám Prof.Ing. Ladislava Rozložníka, DrSc.
    K úmrtí Františka Reichmanna
    K úmrtí prof. dr. Jana Krejčího, DrSc.
    K úmrtí profesora RNDr. Rudolfa Rosta
    K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea
    K významnému jubileu Abrahama Gottloba Wernera
    K zájmu Johanna Wolfganga von Goethe o geologické formace Čech
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    K životnímu jubileu ing. Dušana Ďurici, CSc.
    K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého
    K životnímu jubileu profesora Ferryho Fediuka
    K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Františka Nováka, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Norberta Krutského
    K životnímu jubileu RNDr. Vladimíra Šreina, CSc.
    K životnímu výročí Dr. Jarmily Waldhausrové
    K životu a dílu Františka Pošepného (1836-1895)
    Das Kambrium von Skryje und Týřovice
    Kamenný mozek : výlitek mozkovny neadrtálce, Hrádok v Gánovcích na Spiši
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Karel Absolon (16.6.1877 - 6.10.1960)
    Karel Hinterlechner a Radim Kettner : k 110 výročí narození Radima Kettnera
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    Kasiterit z Kovářové
    Kaspar Graf von Sternberg (1761-1838) und die deutschen Naturforscher seiner Zeit
    Kašpar M. hrabě Sternberg - velikán světové přírodovědy
    Kašpar M. hrabě Sternberg (1761-1838), jeho doba, život a dílo
    Kašpar M. hrabě Sternberg, Johann Wolfgang von Goethe a Josef Sebastian Grüner
    Kašpar Maria Šternberk, 6.1.1761-20.12.1838
    Kašpar Sternberg (1761-1838) a české hornictví
    Kašpar Šternberk - zakladatel české paleobotaniky
    Kašpar Šternberk a evropská přírodověda
    Kašpar Šternberk a výzkum českého staršího paleozoika
    Kdy šel moderní člověk přes Mladeč : datování kosterních pozůstatků
    Ke stému výročí smrti geologa Františka Pošepného
    Kettnerova geologická škola
    Klasická lokalita Malá Jizerská louka
    Klasifikace surovin a prospekce před 500 lety
    Klima minulosti a budoucnosti. Část III, Klima ve čtvrtohorách
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou?
    Kníže biologů - fenomén Darwin
    Koktait - minerál poprvé popsaný z Moravy
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie
    Kongres Evropské geologické unie
    Krátke pôsobenie I.A. Borna a F. Pošepného v Banskej Štiavnici
    Kreslič a kreslíř? Corda a Mánes
    Křepické zlato
    Křišťál
    Křišťál v mineralogických sbírkách NM v Praze
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area. Stop 11
    Laboratoř organické geochemie
    Ladislav Marek 1928-1995 - in memoriam
    Laubeho podíl na výzkumu severočeského terciéru
    Laubeho spolupráce s teplickým muzeem a jeho sbírky
    Lazar Ercker (1528-1594), montanista a chemik
    Lazarus Ercker 1528-1594 (400. výročí úmrtí)
    Das Leben von Georgius Agricola (1494-1555)
    Ledovcové souvky moravskosleské oblasti kvartérního kontinentálního zalednění. 1.Krystalinické souvky
    Lehre der Geowissenschaften im Rahmen des Faches Naturgeschichte an der Universität Wien im Zeittraum von 1787 bis 1848
    Leštěné dekorační kameny v petrografické sbírce Národního muzea
    Léta učednická u profesora Kettnera (1933-1938)
    Letošní jubilea pana profesora Hojdara
    A letter by Joachim Barrande to Daniel Oehlert concerning Praenatica (Gastropoda) written on May 12, 1882
    Li-pegmatit v Nové Vsi u Křemže
    Life of Kašpar Maria Sternberg
    List of publications by Milan Burša
    List of publications of Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    List of publications of Vladimír Havlíček
    Lovec trilobitů v prvohorních mořích : Otomar Pravoslav Novák, žák a pokračovatel Barrandův
    Ložisková geologie přišla o vynikajícího odborníka: RNDr. Jiří Chrt 6.11.1926 - 11.8.2002
    Ložiskový geolog na penzi vzpomíná
    Lukavická skupina v Železných horách: současný pohled
    Makrosistema cefalopod : istoričeskij obzor, sovremennoje sostojanije i osnovnyje problemy. 2., Klassifikacija nautiloidnych cefalopod
    Málo známá fakta o Joachimu Barrandovi (1799-1883)
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
    Martin Chovan
    Mé seznámení s lokalitami v jesenické oblasti : vzpomínka na Raimunda Götze
    Medieval mining areas in the Šluknov district : Results of the new geological mapping
    Melafyry levínské plošiny
    Memorial to Prof. Ivo Chlupáč, DrSc. (1931-2002)
    Memorial to Tibor Buday (1913-2001)
    In memoriam RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc.
    The meritorious cooperation of Josef Emanuel Hibsch with the museums in Ústí nad Labem and Vienna
    Mesozoic Brachiopods of the Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut UNESCO World Heritage Site: history of research
    Mesozoic brachipods of the Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut UNESCO World Heritage Site: History of Research
    Metalogenetické názory F. Pošepného po 100 letech
    Metalogenetické názory F. Pošepného po 100 letech
    Mezinárodní vědecká spolupráce
    +Ing. Milan Blížkovský, DrSc.
    Milan Burša and the concept of fundamental constants
    Milankovičovy cykly. Astronomické teorie klimatických změn
    Miloš Suk sedmdesátníkem
    The Mineral Collection of Archduches Maria Anna
    Minerale, die nach Personen aus Sachsen bennant sind
    Mineralog a petrograf František Němec - stoleté výročí narození
    Mineralog Georgius Agricola
    Mineralog Josef Staněk a jeho sedmdesátiny
    Mineralog RNDr. Rudolf Ďuďa CSc. - 60 let
    Mineralogická sbírka prof. Františka Pošepného a Národní muzeum
    Mineralogické výskumy Františka Ulricha na Slovensku
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogicko-petrologické oddělení
    Mineralogický výzkum
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Mineralogy of clays in Goethes's scientific writings
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály popsané z československého území a jejich stručná analýza
    Miroslav Váně osmdesátníkem
    Mladý osmdesátník univ. prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc.
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Mojmír Hrádek (60)
    Mojmír Opletal oslavil své pětašedesátiny
    Der Moldavit von Straning im Krahuletzmuseum in Eggenburg, Niederösterreich
    Molybdit - jeden z nových minerálů doc. Pavla Povondry
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Montanistická literatura v knihovně NTM
    Montánní aspekty Humboldtovy a Freieslebenovy cesty Českým středohořím
    Montánní motivy na petrografické mapě Chebska F.A. Reusse
    Morphological features of Protolepidodendron scharianum Krejčí (1880) ex Kräusel et Weyland, 1929 from the Givetian of the Czech Republic
    MUDr. et RNDr. h. c. Mauric Remeš - lékař, paleontolog, moravský přírodovědec
    Může být namur-A na Drahanské vrchovině?
    Mých 20 let poblíž dnešního pětasedmdesátníka doc. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc. (*21. září 1928)
    Mých 20 let s dnešním pětasedmdesátníkem prof. ing. Mirko Vaněčkem, DrSc. (*7. září 1928)
    Na rozlúčku s akademikom Vladimírom Pokorným (12.6.1922 - 21.7.1989)
    Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke : *31.12.1855, Praha, +18.6.1931, Wien
    Náměšťský kámen
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam pro českou geologii
    Narozeniny prof. ing. Jaroslava Havelky, CSc.
    Náš profesor Josef Kunský
    Naše horniny v petrografické terminologii
    Naturforschung im Spielfeld der Wissenschaftspolitik im Vormärz: die Beziehungen der k.k. Hofnaturalienkabinette in Wien zur Gesellschaft des Vaterländischen Museums in Böhmen
    Nedožité osmdesátiny prof. Václava Havleny, DrSc.
    Das Negetier von Waltsch-Valeč, NW Böhmen - Geschichte eines historischen fossilen Säugetierfundes
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    Nejstarší geologické mapy Čech
    Nejstarší geologické mapy (dodatek)
    Nejstarší zpráva o "rokycanských kuličkách" a skryjsko-týřovickém kambriu
    Několik ohlédnutí za novodobou historií geologických průzkumů v terciéru mostecké pánve
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Několik poznámek ke správnému citování díla I. Hawleho a A.J.C. Cordy Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten (1847) v české a světové paleontologické literatuře
    Několik tváří zachovalého pětašedesátníka Arnošta Dudka
    Nekrolog za Rajmundem Götzem
    Není osmdesátník jako osmdesátník: k narozeninám Arnošta Dudka
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    New Carboniferous insects from the limnic and paralic basins in the Czech Republic (Insecta: Palaeodictyoptera, Paoliida, Archaeorthoptera)
    A newly recovered collection of the Early Miocene flora of Kymi (Greece) previously misinterpreted as the Upper Miocene flora of Tállya (NE Hungary)
    Niobový a tantalový rutil - hojné variety rutilu
    Nomenclatural and taxonomic status of fossil birds described by H.G.L. Reichenbach in 1852
    North Bohemian volcanics as lifelong love - In memory of Lubomír Kopecký
    Notes on the history of some karstological terms - hydrothermal karst, geysermite, vadose zone
    Nové drahé kameny
    Nové objevy v krasovém území Na Pomezí
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    O jednom přátelství Cyrila Purkyně
    O nalezištích zkřemenělých kmenů araukaritových v Čechách, zvláště v Podkrkonoší
    O nálezu fosilního železa u Chocně
    O neklidném stáří Velkého Vypravěče a také o dobrodružném životě Milovníka Sprašových Profilů : k významnému životnímu jubileu geologů Vojena Ložka a Jiřího George Kukly
    O putování Doc. Dr. Jaroslava Skácela, CSc., za geologickým poznáním a rudními projevy
    Obor & osobnost: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., hydrogeologie
    Od Společnosti pro báňské vědy ke Společnosti pro soubornou mineralogii
    Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou
    Odešel doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc., geograf, karsolog a plukovník v.v.
    Odešel Josef Veselý
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    Odešel profesor Hugo Strunz
    Odešel profesor Otakar Matoušek
    Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada
    Odešel RNDr. Mojmír Eliáš, CSc. (1.7.1932 - 23.9.2002)
    Odešel Vladimír Zoubek - nestor české geologie
    Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů
    Oheň versus voda
    Ohlédnutí půdního fyzika
    Ohlédnutí za ing. Jiřím Bambasem
    Ohlédnutí za Prof. Ing. Otakarem Kumperou, DrSc.
    Ohlédnutí za prof.dr. Jostem Wiedmannem
    Ohlédnutí za RNDr. Olgou Kudrnovskou, CSc. (1917-2003)
    The oldest description and illustration of muscle scars in platyceratid gastropods, published by Daniel Oehlert in 1883
    Oligocene flora of Bechlejovice at Děčín from the neovolcanic area of the České středohoří Mountains, Czech Republic
    Oligocene plant megafossils and environment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
    On the research into figure and dynamics of the Earth, Moon, and planets
    On the restless maturity of the Great Story Teller and also on the adventurous life of the Lover of the loess profiles
    On the Sixtieth Birthday of Prof. Ing. Josef Polický, CSc.
    On the Sixtieth Birthday of Professor Ing. Otakar Kumpera, DrSc.
    Opožděné vernisáže, aneb, Výstava západomoravských vltavínů v Muzeu Vysočiny v Jihlavě v roce 1968
    Opustil nás pan prof. ing. Josef Hojdar, dr.h.c.
    Opustili nás: doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc.
    Opustili nás: docent RNDr. Ján Jetel, CSc. 1935-2005
    Opustili nás: p.g. Věra Tišnovská
    Opustili nás: RNDr. Zdeněk Pištora
    Ordovician Tergomya and isostrophic Gastropoda (Mollusca) of Bohemia: Types and referred specimens in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Oslavy 160. výročí narození Františka Pošepného se konaly v Českém geologickém ústavu
    Oslavy pětaosmdesátin prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana
    Osmdesát let Českého geologického ústavu
    Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc.
    Osmdesátiny prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče
    Otomar Pravoslav Novák (1851-1892)
    Our professor Josef Kunský
    Over the death of the Dr. J. Čadek, CSc. on the eve of his 60th birthday
    Padesát let od hlavních objevů v Bozkovských jeskyních
    Padesát let od smrti V.I. Vernadského a A.J. Fersmana
    Padesát let od úmrtí geologa Johanna Wilschowitze
    PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý
    Das Palaeontologische Museum in Moskau
    Paleontologická sbírka P.Josefa Slavíčka : Přínos Josefa Slavíčka do paleontologie
    Paleontologické oddělení
    Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu)
    Paleontologie
    Paleontologie jako životní elixír. Vzpomínka na profesora RNDr. Zdeňka V. Špinara, DrSc.
    Památce RNDr. Jana Dudy
    Pamätná madaila profesorovi Jánovi Pettkovi
    Past and Present of University Education and Research of Geological Sciences in Brno
    Pavel Linhart sedmdesátníkem
    Pětaosmdesátiny prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc.
    Petr Jakeš a výzkum mimozemských hornin
    Petra Jakeše jsem si opravdu moc vážil
    Petrografická jubilea v r. 2000
    Petrografie vyvřelých a metamorfovaných hornin
    PhDr. Emanuel Bořický - petrograf světového jména
    PhDr. Jiří Majer, CSc. (25.11.1922 - 3.2.2008)
    Die phytopaläontologische Sammlung Franz Unger am Landesmuseum Joanneum
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the geophysical institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 3., Historical images of landslides and rock falls
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Pliocene to early Middle Pleistocene ursine bears in Europe: a taxonomic overview
    Po kom byly jáchymovské sekundární minerály nazvány
    Poběžovicko a Sepekov - nejvýznamnější české lokality hercynitu
    Pocta Jiřímu Krupičkovi
    Počátky mineralogie v díle Georgia Agricoly
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Podíl akademika Radima Kettnera na geologickém poznávání Slezska
    Podíl prof. Dr. B. Fojta, CSc., na ložiskovém poznávání Jeseníků
    Pohled na vědecké dílo akademika Jindřicha Štelcla
    Poldi Fuhrich (1898-1926) - Pionierin der extremen Höhlenforschung : Übersetzung ergänzt mit biographischen Anmerkungen über Poldi Fuhrichs Studium und ihre Mitgliedschaft im Verein für Höhlenkunde Salzburg. Originalartikel: Shaw, T. (2006): Poldi Fuhrich (1898-1926): Female pioneer of severe cave exploration. Cave and Karst Science, 33 (3): 119-128.
    Polstoročné jubileum Geologického ústavu D.Štúra
    Poslední klasici světové petrologie odcházejí: zemřela Enna Hietanen
    Poslední rozloučení s akademikem Quidem Zárubou
    Postavení a tektonický styl brunovistulika v jádře svratecké klenby
    Postavení bibliografie v Českém geologickém ústavu a její přínos české geologii
    Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Povijest paleobotaničkih istraživanja u Hrvatskoj
    Povondra osmdesát??
    Povondrait - železitý turmalín z Bolívie
    Pozdrav k životnému jubileu RNDr. Ota Fusána, DrSc., člena korešpondenta SAV
    Poznámky k historii zájmu o české prvohorní hlavonožce a jejich studium v předbarrandovské éře
    Poznámky k nalezištím a genezi moravských silicifikovaných dřev
    Poznámky k paleoekologii mlžů ordoviku pražské pánve
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Práce profesora Zdeňka Pouby v posledních deseti letech (1986-1996)
    Prague ´62
    Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný jedinec trilobita z území České republiky
    Pražské přírodní parky čtvrtstoleté
    Preface - special issue: International Workshop on Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšt' nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
    Preface (75th birthday of RNDr. Pavel Povondra, DrSc.)
    Prehistory of clay mineralogy - from ancient times to Agricola
    Preschen bei Bilin - Florenwechsel im Tertiär
    The present state of some mineralogical localities of the České středohoří Mts.
    The present state of some paleontological localities in the Tertiary of the České středohoří Mts.
    Present views on the pre-Variscan and Variscan history of the Bohemian Massif
    Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Problematika podzemních vod v díle G.C. Laubeho
    Prof. Dr. Bohuslav Fojt, CSc., *22.11.1929
    Prof. Dr. František Němejc, DrSc. : corresponding member of the Czechoslovak Academy of Sciences : founder of the modern Czech and Slovak palaeobotanical school
    Prof. dr. František Němejc zůstane mezi námi... (12.6.1901 - 7.3.1976)
    Prof. dr hab. inż. Roman Ney
    Prof. dr. Jan Petránek, DrSc. osmdesátiletý
    Prof. Dr. Jaromír Koutek (1902-1983) a jeho vztah k mineralogii
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch a jeho vědecká činnost po první světové válce v Rakousku (26.3.1852 v Homoli - Hummel u Litoměřic, +4.11.1940 ve Vídni)
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch the Son of the České Středohoří Mts. and a Leading European Geologist of his Time
    Prof. dr. Josef Sekanina, DrSc. - sto let od narození významného mineraloga
    Prof. dr. Karel Vrba se zasloužil o založení Státního geologického ústavu Československé republiky
    Prof. dr. Karel Zapletal
    Prof. Dr. Ludwig Pfeiffer zemřel
    Prof. Dr. Rudolf Rost+ (1912-1999)
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc. siebzigjährig
    Prof. ing. Jindřich Bilan, CSc., osmdesátníkem
    Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prof. ing. Otakar Kumpera, DrSc., šedesátníkem
    Prof. Jaroslav Kokta a Vysoká škola báňská v Ostravě
    Prof. J.E. Hibsch (1852-1940) - a leading European geologist of his time
    Prof. Josef Emanuel Hibsch (1852-1940)
    Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., dr.h.c., sedmdesátníkem
    Prof. RNDr. Bohuslav Hejtman (12.8.1911 Stranná u Kamenice nad Lipou - 18.9.2000 Praha)
    Prof. RNDr. Ferry Fediuk jubilující
    Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (17.8.1929-4.9.1995)
    Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (1929-1995)
    Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc. pětašedesátníkem
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho alma mater - Masarykova univerzita v Brně
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc. - život a dílo. Vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. osmdesátníkem
    Prof. RNDr. Karel Zapletal - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (*29. červenec 1925 Praha - +6. srpen 2008 Praha)
    Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. - 60 let
    Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942)
    Prof.dr. Bohuslav Hejtman a jeho význam pro geologický výzkum jižních Čech
    Prof.dr. Hugo Strunz
    Profesor Dr. Jiří Krupička devadesátiletý
    Profesor Dr. Jiří Krupička oslavil své devadesáté páté narozeniny
    Profesor Ferry Fediuk pětasedmdesátiletý
    Profesor Ferry Fediuk sedmdesátiletý
    Profesor František Pošepný a jeho odkaz (ke 100. výročí jeho úmrtí)
    Profesor Ing. Jan Gruntorád, DrSc. pětašedesátníkem
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. pětasedmdesátníkem
    Profesor ing. Karel Müller, DrSc. sedmdesátníkem
    Profesor Jan Kašpar (1908-1984)
    Profesor Josef Augusta a výuka geologie
    Profesor Kazimierz Kozlowski odešel
    Profesor Kazimierz Smulikowski - zycie i dzialalnosc
    Profesor Kettner - zakladatel a tvůrce kursů geologického mapování
    Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem
    Profesor Pouba a voda
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Profesor RNDr. Jan Kutina, CSc., zemřel
    Profesor RNDr. Jan Kutina, DrSc., zemřel
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
    Profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc., zemřel
    Profesoru RNDr. Stanislavu Cháberovi, CSc. k 75. narozeninám
    Professor Burša and quasigeoid determination in Czechoslovakia
    Professor Jaromír Demek (65)
    Professor Jaromír Demek (70)
    Professor Josef Zemann is the world-renowned scientist
    Professor Milan Burša octogenarian
    Professor Miroslav Havrlant (70)
    Professor Miroslav Havrlant (75)
    Professor Musil - 75
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Professor Zlatko Kvaček's seventieth
    Protection of the geological monuments of Prague
    Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
    První česko-slovenská geologická expedice v Nízkých Tatrách
    První profesorská léta Radima Kettnera
    Přátelé, spolupracovníci a odpůrci Kašpara hraběte ze Šternberka
    Před sto lety se narodil univ. prof. dr. Karel Zapletal
    Předčasná geologická úmrtí
    Předváleční exulanti Moschelesová a Steiner
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Přehled krasu Krkonoš a Podkrkonoší
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsisch-Böhmische Schweiz). Část 1.
    Přírůstky drahých kamenů v mineralogických sbírkách Národního muzea v Praze
    Příspěvek k poznání osobnosti Františka Pošepného
    Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Půdní mapy
    Působení dr.Budaye v Západní poušti Iráku
    Pygidium of the trilobite Delops dermolac Šnajdr from the collections of the National Museum in Prague
    Quido Záruba a sesuvy
    Quido Záruba zemřel...
    Radek Melka (12.2.1964 - 21.3.1994)
    Radim Kettner - geologist, scientist and teacher
    Radim Kettner a dolování v Jílovém u Prahy
    Radim Kettner a kras
    Radim Kettner a stratigrafie Barrandienu
    Radim Nováček, RNDr., docent, profesor in memoriam Univerzity Karlovy v Praze : *21.03.1905, popraven v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen 13.02.1942
    Radvan Horný sedmdesátiletý
    Rakušané slavili 150. výročí založení své geologické služby
    Reference for ultrahigh-pressure metamorphism and tectonics since 1984
    Regionální výzkum a geologické mapování
    The relationship of the Bohemian palaeoboanist Kaspar Maria Count Sternberg (1761-1838) to Tyrol
    Reliefentwicklung, Tektonik und Vulkanismus während des Tertiärs und Quartärs im Fichtelgebirge und im westlichen Egerer Becken (Excursion E am 16.4.1998)
    Remarks on the history of Heliolites barrandei PENECKE, 1887, type species of Pachycanalicula WENTZEL, 1895
    Remembering Barrande ´69
    Remembering PhDr. Jaroslav Sládek, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Remembering RNDr. Jaroslava Loučková, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Reminiscence na život a dielo Dionýza Štúra
    Reminiscence of professor Zdeněk Weiss
    Reports of Bohemian trilobites before Barrande
    A review of Silurian discinoid brachiopods from historical British localities
    Review of the crust-lithosphere research in the Carpathians
    Review of the Deep Structure Research in the Bohemian Massif and West Carpathians
    Review of the Lower Devonian (Pragian) Gastropoda and Tergomya in the Barrandian (Bohemia) and their assemblage
    Revision of Plio-Pleistocene quails of the Western Palaearctic
    Revision of the Carboniferous genus Rhodeites Němejc from European and American localities
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Riebeck, Sauer und Sokotra
    RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození
    RNDr. Cyril Belej
    RNDr. Edvín Pivec, CSc. opravdu již pětašedesátiletý!
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 60 let
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933-2005)
    RNDr. Erwin Knobloch, CSc. - 60 let
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    RNDr. František Novák oslavil šedesátiny
    RNDr. František Reichmann - 60 let
    RNDr. František Skřivánek pětasedmdesátiletý
    RNDr. Ján Ilavský, DrSc., sa dožívá sedemdesiatin
    RNDr. Jaroslav Macoun, CSc., sedmdesátníkem
    RNDr. Jaroslav Švenek *30.4.1927 - +19.2.1994
    RNDr. Jaroslav Švenek (*30.4.1927 - +19.2.1994)
    RNDr. Jaroslav Švenek zemřel
    RNDr. Jindřich Vodička, CSc. (22.9.1921-12.12.2006)
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. *30.5.1926 ve Starém Bozděchově +9.8.2003 v Praze
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    RNDr. Josef Beneš (29.8.1927 - 19.2.2001)
    RNDr. Jozef Salaj, DrSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Július Májovský jubiluje
    RNDr. Kamil Bílek, CSc. (*25.12.1909 - +19.12.1994). Odešel neobyčejný člověk...
    RNDr. Karel Tuček, CSc. a Městské muzeum v Nové Pace
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    RNDr. Luboš Rejl šedesátníkem aneb: "...na světě je krásně!"
    RNDr. Milada Vavřínová (14.12.1918 - 10.8.2001)
    RNDr. Milan Kvaček, CSc. zemřel
    RNDr. Milan Šnajdr zemřel
    RNDr. Miloš Lang, CSc., letos pětašedesátiletý
    RNDr. Miroslav Gabriel (*1932, +2001)
    RNDr. Miroslav Gabriel jubilantem
    RNDr. Oldřich Praus, DrSc. : *8.5.1929 v Doudlebech nad Orlicí +17.5.2006 v Praze
    RNDr. Ondrej Franko, CSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Petr Květoň šedesátníkem
    RNDr. Radko Tásler sedmdesátiletý
    RNDr. Tibor Buday, DrSc. (*1913, +2001)
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    RNDr. Václav Houša, CSc. sedmdesátníkem
    RNDr. Václav Mátl sedmdesátiletý
    RNDr. Václav Mátl sedmdesátiletý
    RNDr. Václav Novák šedesátiletý
    RNDr. Václav Pesl, CSc. ?
    RNDr. Vladimír Havlíček, 27.6.1922 - 10.9.1999
    RNDr. Vlastislav Zázvorka, CSc. zemřel
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osmdesátníkem
    RNDr.Anton Biely, CSc., šesťdesiatročný
    Roman Lucerna 1877-1945
    Rosického goniometr
    Round anniversary of RNDr. Ondrej Samuel, DrSc.
    The Royal Natural History Collection in Vienna (18th century) : from possessing minerals as a private treasure towards territorial ambitions as consciousness
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Strakou
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Šindelářem, CSc.
    Rozloučili jsme se ...
    Rozvoj geochemických výzkumů
    Rudní ložiska v díle Jaromíra Koutka
    Rudolf Dvořák a jeho sbírka minerálů
    Rudolf Šrámek-Hušek 1907-1962
    Rudolf Václav Helmhacker - geolog a montanista
    Rychnovský vrch a jeho "detonační fenomén"
    Das sächsische Erzgebirge : Geologie, Bergbau und Kultur
    Sächsische Geologische Landesaufnahme - Tradition und Zukunft
    San Francisco earthquake of April 18th, 1906, a hundred-year anniversary of disastrous Californian event
    Sběratel minerálů - Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc.
    Sběratelé minerálů na Oslavansku
    Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti
    Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Die Schrambach-Formation an ihrer Typuslokalität (Unter-Kreide, Nördliche Kalkalpen, Salzburg): Lithostratigraphische Formalisierung und "historische" Irrtümer
    Se zármutkem sdělujeme odborné veřejnosti, že dne 28.12.1997 zemřel ve věku 70 let Ing. Zdeněk Paděra
    Sedimentační prostředí ve vztahu k paleoekologickým závěrům
    Sedimentární petrologie
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
    Sedmdesát let geologického výzkumu v Československu
    Sedmdesát let od založení Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Sedmdesátiny Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    Sedmdesátiny prof. dr. Jana Petránka, DrSc.
    Sedmdesátiny profesora dr.Zdeňka Pouby, DrSc.
    Sedmdesátiny profesora Ferryho Fediuka
    Sedmdesátiny RNDr. Františka Nováka
    Sedmdesátiny RNDr. Petra Morávka
    Sedmdesátiny RNDr. Vladimíra Šibravy, DrSc.
    Sedmdesátník RNDr. Dušan Kopa
    Seismically active fracture zones related to the western segment of the Hellenic subduction
    Sekaninait z typové lokality Dolní Bory
    Seminář pořádaný u příležitosti 65.narozenin prof. Ivo Chlupáče, DrSc.
    Setkání báňských historiků ve Štiavnických horách
    Seznam publikací Prof. Zdeňka Pouby
    Silurian-Devonian
    The sixtieth birthday of Prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Sixty years since the fundamental work of J.E. Hibsch: Tectonic and volcanic development of the Ohře (Eger) rift
    Slope instability evaluation in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slovenian Karst and Karel Absolon
    Slovinský přírodovědec baron Sigmund Zois
    Smutná zpráva - prof. Stanislav Chábera zemřel
    Smutný osud geologického vrtu H-1 v jižních Čechách
    The Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA)
    Some field observations and remarks on the Gmünd Beds of the Northwestern Waldviertel Region (Lower Austria)
    Sopečná činnost v jezerním prostředí severočeské hnědouhelné pánve (odkazy na literaturu)
    Speleologické průzkumy a objevy v Moravském krasu v letech 1945 až 1993
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
    Spomienka na akad.prof. Radima Kettnera
    Spomienka na RNDr. Františka Fialu, DrSc.
    Spory o podzial geologiczny Sudetów
    Stanislav Němec sedmdesátníkem
    The state of the Sternberg's original collection
    Státní geologická služba a současný stav mapování pro potřeby životního prostředí
    Stav poznání zábřežského krystalinika a mírovského "kulmu"
    Stavba Hrubého Jeseníku v představách profesora R. Kettnera a jeho následovníků
    Steps toward a global standard for Ordovician stratigraphy
    Sternberg's Type Collection of Carboniferous Fossil Plants in the National Museum, Prague
    Sto let od narození Ladislava Čepka, jednoho z ředitelů geologického ústavu
    Sto let od narození Otakara Matouška
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Sto let od narození univ. prof. Dr. Karla Zapletala
    Sto let od narození význačného geologa Radima Kettnera
    Sto let od vydání Laubeho Geologie českého Rudohoří
    Stonařovské meteority - minulost a současnost
    Stonařovský "déšť" meteoritů-eukritů 22. května 1808 : příspěvek k dějinám meteoritiky
    Stratigrafický výzkum
    Stratigraphic distribution of the class Hyolitha (Mollusca) in the Barrandian area (Czech Republic)
    Stromatakty ve sklenici vody : experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách
    Stručná historie a práce Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) při IUGS
    Stručně o geologických a geotechnických pracech Eduarda Suesse
    Studentova kamenná sveřepost (Emanuel Vlček)
    Styk brněnského masivu a devonu Moravského krasu a jeho tektonický význam (24-23, Protivanov)
    Subsequent Closure of Tethyan Basins as Recorded in West Carpathians
    Súčasné biostratigrafické poznatky o hrádockom a gosauskom súvrství
    A summary of French literature on the Quaternary of Cambodia, Lao People's Democratic Republic, Viet Nam and Thailand
    Svojanovské granáty
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Symposium o středoevropských alkalických vulkanických horninách SCEAVR, Praha 1991
    Synergetics and articulation of geography
    Syntéza drahých kamenů
    Šedesát let prvního samostatného petrologického pracoviště v Československu
    Šedesát let RNDr. Norberta Krutského
    Šedesátiny doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Gáby
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc., ředitele Českého geologického ústavu
    Šternberkovo dílo Flora der Vorwelt, jeho význam a stav dokladové sbírky
    Taxonomie und Systematik der Hippocaridoidea POJETA & RUNNEGAR, 1976 (n. superfam.) (Mollusca; Rostroconchia)
    Technická složka ústavu
    Tectonics of the Prague synform: a hundred years of scientific discussion
    Teplický geolog Gustav Carl Laube
    Termín kulm v české geologii
    Tertiäre Maare rund um den Egergraben
    Tertiary Avian Faunas of Europe
    Těžká ztráta české vědy o vulkanitech
    Thirty years of the first international stratotype: The Silurian-Devonian boundary at Klonk and its present status
    Tibor Buday osmdesátipětiletý
    Tibor Buday osmdesátníkem
    Die Tierknochen der Höhlen von Mladeč in Mähren, Tschechische Republik
    Tillfried Cernajsek
    To celebrate the 80th birthday of the outstanding scientist: Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    To commemorate the unattained 70th birthday of Professor Václav Havlena, D.Sc.
    To the 100th Anniversary of the Death of Victor Leopold Ritter von Zepharovich
    Trace fossils in "Flora der Vorwelt" by K. Sternberg and in Sternberg's palaeontological collection, National Museum, Prague
    Tragická událost v Moravském krasu
    Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
    Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai-visé z Mokré u Brna
    Účast ČSAV na vývoji československých geologických věd
    Ultrabasit : ein wiederentdecktes Originalmineral in der Baldauf-Sammlung
    Univ. prof. RNDr. Bohuslav Fojt sedmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. Bohuš Fojt, CSc. osmdesátníkem
    Universitní profesor Karl Rudolph - rodák z Teplic v Čechách
    Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
    Das untere Ordovicium bei Rokycany, Tschechische Republik
    Uplatnění geochemie při výzkumu nerostných surovin
    Uranové sbírky v Geologickém pavilonu prof. F. Pošepného na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě
    Die Ursachen der Expansion der Erde
    Úvod
    Úvodem
    Úvodem k 6. konferenci o vltavínech
    Úvodem k 7. konferenci o vltavínech
    Úvodní slovo
    Úvodní slovo
    Václav Káš (1899-1978)
    Ve zlatém čtyřúhelníku. (Zlato v Sedmihradsku)
    Vědeckotechnické informace
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Vertikální a horizontální propojení vědy
    Victor Leopold, Ritter von Zepharovich (1830-1890) : Hommage zur seinem 170. Geburstag in Würdingung seines productiven Wirkens
    Viktor Ritter von Zepharovich a jeho mineralogický lexikon
    Vilém Jičínský - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí úmrtí
    Vklad češskich geologov v geologičeskom issledovanii Tirolja - František Pošepny (1836-1895)
    Vladimír Havlíček as a geologist
    Vladimír Havlíček in Brachiopod Paradise
    Vladimír Ivanovič Vernadskij a Československo
    Vladimír Lysenko šedesátníkem
    Vladimír Panoš - a septuagenarian
    Vladimir Panoš 1922 - 2002
    Vladimír Panoš 1922-2002
    Vltavíny a jejich sběratelé na Znojemsku
    Vltavíny a jejich šperkařské využití
    Vojen Ložek - učiteli a příteli k sedmdesátinám
    Von der Geognosie zur Geologie: Eduard Sueß (1831 - 1914) und die Entwicklung der Erdwissenschaften an den österreichischen Universitäten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
    Vrtné soupravy staré Číny
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke *31.12.1855, Praha, +18.6.1931 Vídeň
    Vydavatelská činnost
    Výpočetní technika a matematické metody
    Výprava za riebeckitem
    K výročí F.X.M. Zippeho (1791 až 1863)
    Výročí J.A.Komenského a výuka geologie
    K 150. výročí narození Emanuela Bořického
    Výročí objevu Hlinitých jeskyní
    150. výročie narodenia Jána Nepomuka Langa von Hanstadt
    2. výročný predvianočný seminár SGS
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výskyt magnetitu u Zálesí a Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílá Voda)
    Výstava Kašpara M. Sternberga v Národním muzeu v Praze 1998
    Vývoj dolin v južnej části Malých Karpát (venované pamiatke prof. RNDr. M.Lukniša, DrSc.)
    Vývoj mineralogicko-geologické literatury v oblasti jižních Čech
    Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" v Národním parku Podyjí
    Výzkum kaustobiolitů
    Výzkum metalogeneze
    Výzkum nerudních surovin
    Výzkum ropy a zemního plynu
    Výzkum rud
    Výzkum životního prostředí
    Výzkumné práce pro přehrady na střední Vltavě
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    Význam českého montanisty (510 let od narození Jiřího Bauera-Agricoly)
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    Význam G.C. Laubeho pro výzkum fosilních obratlovců
    Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví
    Význam montanisty Jana Jakuba Lutze
    Význam prací Břetislava Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Význam profesora G.C. Laubeho pro českou a evropskou paleontologii
    Význam profesora G.C. Laubeho pro poznání amonitů české křídy
    Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Významné jubileum RNDr. A. Pfeiferové
    Významné osobnosti - František Pošepný
    Významné životné jubileum doc. RNDr. Viliama Sitára, CSc.
    Významné životní jubileum prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
    Vzácný nález vltavínu z vídeňské pánve na Moravě
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Vzdělávání se pomocí sběru vřídlovce a hrachovce
    Vzpomínka
    Vzpomínka
    Vzpomínka k nedožitým 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc.
    Vzpomínka k nedožitým 75.narozeninám Prof. RNDr. Bohuslava Růžičky CSc.
    Vzpomínka na Antonína Plachetku
    Vzpomínka na doc. RNDr. A. Matějku, DrSc.
    Vzpomínka na docenta RNDr. Františka Řehoře, CSc.
    Vzpomínka na Dr. Karla Tučka
    Vzpomínka na Ing. Adolfa Malechu, CSc.
    Vzpomínka na Ing. Karla Rezka
    Vzpomínka na Ing. Stanislava Čurdu, CSc.
    Vzpomínka na jezuitu - přírodovědce a filozofa
    Vzpomínka na Jiřího Jelena
    Vzpomínka na Miroslava Váněho
    Vzpomínka na poválečná léta v petrografickém ústavu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Vzpomínka na prof. dr. Bohuslava Ježka (1877-1950)
    Vzpomínka na prof. dr.Vojtěcha Rosického
    Vzpomínka na Prof. Ing. Ivana Trávníčka , CSc.
    Vzpomínka na Prof. Vladimíra Boušku, DrSc.
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na profesora Jaromíra Koutka (1.4.1902 - 5.2.1983)
    Vzpomínka na profesora RNDr. Jana Oswalda
    Vzpomínka na první dva organizátory a propagátory šlichové prospekce na Slovensku a v českých zemích - Ing. Jána Slávika a RNDr. Ivana Tenčíka
    Vzpomínka na RNDr. Evžena Staníka
    Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
    Vzpomínka na RNDr. Františka Reichmanna
    Vzpomínka na RNDr. Jana Kováříka
    Vzpomínka na RNDr. Jaroslava Václa (1931-2009)
    Vzpomínka na RNDr. Josefa Chaloupského, DrSc
    Vzpomínka na RNDr. Josefa Zikmunda
    Vzpomínka na RNDr. Karla Tučka, CSc.
    Vzpomínka na RNDr. Milana Fengla
    Vzpomínka na Roberta Potonié
    Vzpomínka na Šárku Neumannovou (rozenou Značkovskou) : *12.8. 1942 - ?29.5.2008
    Vzpomínka na významnou českou geoložku Miladu Vavřínovou
    Vzpomínka na Zdeňka Rotha
    Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. : ke stému výročí narození
    W 100-lecie urodzin Profesora Henryka Teisseyre´a - wspomnienie czeskiego geologa
    Werk und Bedeutung Georgius AGRICOLAs - zum 450. Todestag des sächsischen Gelehrten
    Who was who in Jáchymov mineralogy II
    Works and significance of Georgius Agricola - 450 years since the death of this Saxonian scientist
    Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, CSc. šedesátníkem
    Z Českého krasu
    Z dějin padělatelství zkamenělin u nás, aneb "celí" krinoidi z barrandienského siluru
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 1. část
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 2. část
    Z historie koněpruské oblasti
    Z historie mineralogicko-petrologického oddělení NM (do roku 1976)
    Z historie nálezu zlata u jihočeských Křepic : vodňanské zlato
    Z historie pojmenování nového minerálu - tučekitu
    Z historie výzkumu ostnokožců českého staršího paleozoika
    Z největších geologických osobností Jesenicka
    Za doc. RNDr. Iljou Pekem, CSc.
    Za doc. RNDr. Josefem Sekyrou, CSc.
    Za doc. RNDr. Vladimírem Kuděláskem, CSc.
    Za dr. Václavem Altmanem
    Za ing. Janem Bradnou
    Za Ing. Jaroslavem Aichlerem, CSc.
    Za Pavlem Čtyrokým
    Za prof. ing. Josefem Hojdarem, dr.h.c. - vynikajícím vysokoškolským učitelem
    Za profesorem Františkem Čechem
    Za profesorem Františkem Čechem
    Za promovaným pedagogem Zdeňkem Mejzlíkem
    Za přítelem Vladimírem Svobodou
    Za RNDr. Jaroslavem Macounem, CSc.
    Za RNDr. Ladislavem Markem, CSc. (1.12.1928 - 18.2.1995)
    Za RNDr. Ĺudovítom Ivanom, CSc. (9.8.1913-17.12.1989)
    Za RNDr. Marií Palivcovou, CSc.
    Za Stanislavem Cháberou
    Za univerzitním profesorem RNDr. Rudolfem Rostem
    Zajímavý list o starých hornických dílech v okolí Píseckém
    Zamyšlení nad vědeckým a pedagogickým dílem Františka Pošepného
    Zavátá minulost Mostecka
    Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození
    Zdeněk Doubek a Mineralogický klub v Hradci Králové
    Zdeněk Johan oslavil sedmdesátiny
    Zdeněk Kukal šedesátníkem
    Zdeněk Pouba osmdesátníkem
    Zdeněk Pouba pětaosmdesátníkem
    Zdravica k sedemdesiatinám RNDr. Milana Hábera, CSc.
    Zdravica k šest'desiatke RNDr. Michala Elečka, CSc.
    Zdravica k šesťdesiatke RNDr.Laurenca Snopku, CSc.
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.
    Zemřel Miroslav Váně
    Zemřel objevitel ložiska Erdenet, RNDr. Emanuel Komínek (28. listopadu 1929 - 29. května 1993)
    Zemřel prof. ing. dr. Quido Záruba
    Zemřel prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Otakar Kumpera, DrSc.
    Zemřel prof. RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.
    Zemřel profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel RNDr. František Reichmann (7.2.1935 - 28.12.1999)
    Zemřel RNDr. František Valín, CSc.
    Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc. *24.4.1932 + 29.6.1998
    Zemřel RNDr. Jiří Čermák (*26.3.1932 +15.1.2003)
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Petr Batík
    Zemřel RNDr. Vladimír Havlíček, CSc.
    Zemřel RNDr. Vladimír Zoubek, DrSc.
    Zemřela Dr. Vodičková-Kneblová, CSc.
    Zemřela dr. Zdeňka Brunnerová, CSc. *7.4.1932 +3.3.1996
    Zemřela RNDr. Eva Hanzlíková, CSc.
    Zkamenělé stromy v okolí Plzeňském
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlatko Kvaček our teacher and colleague
    Zlato ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlato z nalezišť v České republice ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále
    Zoopaleontologie limnického permokarbonu boskovické brázdy: současný stav výzkumu
    Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
    Zpřístupněné jeskyně v Belgii
    Ztráta české geologické společnosti
    Ztráta České speleologické společnosti - Vladimír Stárka
    Zum 70.Geburtstag von Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc.
    Zum Gedenken an Franz Firbas (1902-1964) anlässlich seines 100. Geburtstages
    Zur Genese der Grauen Gneise des Erzgebirges - einige Bemerkungen aus geologischer und historischer Sicht
    Život a dílo Jiřího Agricoly : s použitím překladu prof. PhDr. Bohuslava Ježka a prof. Ing. Josefa Hummela z prvního českého vydání z roku 1933
    Život a doba geologa RNDr. Josefa Svobody
    Životné jubileum RNDr. Paulíny Snopkovej, CSc.
    Životné jubileum RNDr.Ondreja Samuela, DrSc.
    Životní cesta prof. Jana Šilara
    Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Životní jubileum ing. Vladimíra Petrovského
    Životní jubileum Petra Černého
    Životní jubileum Petry Burdové
    Životní jubileum p.g. Petry Burdové
    Životní jubileum prof.Dr.Jana Krejčího, DrSc.
    Životní jubileum profesora Bohuslava Fojta
    Životní jubileum RNDr. Jaromíra Kučery, CSc.
    Životní jubileum RNDr. Jitřenky Staňkové
    Životní jubileum RNDr. Marie Palivcové, CSc
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana