Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hlavní prvky
Článek
    Basalt dykes of the Brno massif, Moravia, Czech Republic
    Bournonite from Krásná Hora
    Chemické složení Země. Je složení Země výjimečné mezi planetami?
    Chemische Zusammensetzung von Böden über unterschiedlichen Grundgesteinen des Osterzgebirges (DDR)
    Chromit z Camaguey (Kuba)
    Comparison of the petrogeochemical characteristic of the rare metal granitoids of the Ukrainian Shield and Krušné hory Mts.
    Dusky apatite from the Variscan granitoids of the Western Carpathians
    Geochemical constraints on the source materials of moldavite tektites
    Geochemie vlkovského granodioritového tělesa
    Litogeochemický výskum triasu v Nízkých Tatrách
    Major and trace element distributions in garnet from the high pressure granulites of the Bohemian Massif
    Major-ion contents in the Vltava and forty other rivers of former Czechoslovakia
    Metaboninite in the Proterozoic Jílové Belt of Central Bohemia
    Metagabbro from Výškovice, Mariánské Lázně Metabazite Complex, Western Bohemia
    The origin of magnetic spheroidal microparticles in soils of the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
    Petrology and geochemistry of ganulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic
    Regional variations in composition of the Neogene-Quaternary alkaline basalts in Central Europe
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)