Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hliník
Článek
    Acidification and acid rain
    Alofán, grosulár a ilmenit z Křižanovic v Železných horách
    Aluminium biogeochemistry in two Czech catchment with contrasting lithology subject to chronic acidic deposition
    Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
    Aluminium complex in coal
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Aluminium in quartz as an indicator of the temperature of formation of agate
    Aluminium release rates from acidified clay structures : comparative kinetic study
    Beitrag zur Kenntnis des Chemismus mährischer Moldavite von Kuchařovice und Suchohrdly - Znaimer Gebiet
    Berlinit AlPO4 ze sulfidického ložiska Zlaté Hory-západ
    Berylium v podzemních vodách v oblasti Horních Dubenek na Jihlavsku (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-41 Třešť)
    Beryllium in Waters of Czech Forested Ecosystems and the Release of Beryllium from Granites
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
    Changes in the Soil Solution Chemistry After Exclusion of Acid Deposition
    Chemical response of acidic Bohemian lakes to reduction of atmospheric deposition
    Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification
    Classification and bearing of phosphorus, fluorine, and excess alumina on the evolution of peraluminous rare-metal bearing granites : A compilation of case studies
    Climate warming accelerates decrease of aluminum concentrations in acidified lakes
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Contrasting chemical response to artificial acidification of five acidsensitive streams
    Covered catchement experiment at Gardsjön: changes in runoff chemistry after four years of experimentally reduced acid deposition
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Crystal chemical relationships in the tourmaline group: Structural constraints on chemical variability
    The crystal structures, solid solutions and infrared spectra of copiapite-group minerals
    Desalination of mine waters from in situ uranium leaching: the ammonium alum - ammonium alunite process
    The development of mean water chemistry and the significance of acid episodes during 15 years of declining acid deposition
    Dissolution kinetics of natural kaolinites at low pH sulfuric acid solutions - an example from Stráž pod Ralskem mineral deposit
    Effect of Elemental Composition of Fe-Ti Oxides on their Thermomagnetic Curves
    An environmental impact of pyritic bauxite from the Dajti mine, Albania
    Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
    Evolution of rare-metal granitic magmas documented by quartz chemistry
    Experimental acidification and alkalinisation of a bog stream: organic acids buffering and verification of a steady-state hydrochemical model
    Experimentální zvětrávání perthitického živce
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    Faktory ovlivňující chemismus šumavských jezer
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Formation of colloidal silica and alumina during experimental granodiorite weathering
    Geochemistry of the major elements of recent sediments of Fláje basin (Krušné hory, Erzgebirge)
    Hliník - stříbro z hlíny
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Human- and Climate-Induced Changes in the Surface Stream Activity Affecting the Element Cycling
    Hydration products of GGBS in Portland cement concrete
    Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Isotope composition of tree rings of Norway spruce (Bohemian Forest, Central Europe) exposed to atmospheric pollution
    Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Kinetics of the release of Silicon and Aluminium from Aluminosilicates into Aqueous Mildly Acid Solutions
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    Kritické zátěže ekosystému okyselujícími imisemi v České republice
    Krystalochemie Al-bohatých borosilikátů
    Lesukite, cubic Al2Cl(OH)5.2H2O from Kladno, Czech Republic
    Liquidus equilibria in the system K2O-Na2O-Al2O3-SiO2-F2O-1-H2O to 100 MPa. II, Differentiation paths of fluorosilicic magmas in hydrous systems
    Mineral assemblages and chemical composition of Al-rich tourmaline from abyssal pegmatites of the Bohemian Massif
    Mn-bearing "oxy-rossmanite" with tetrahedrally coordinated Al and B from Austria: Structure, chemistry, and infrared and optical spectroscopic study
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modelling Soil Acidification in a Roofed Catchment : Application of the SAFE Model
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Natural inactivation of phosphorus by aluminium in atmospherically acidified surface waters
    New investigations on the salt weathering of Cretaceous sandstones, Czech Republic
    The occurrence of tetrahedrally coordinated Al and B in tourmaline: An 11B and 27Al MAS NMR study
    Optimisation of the coagulation process of surface water with high content of natural aluminium
    Origin of sulphate efflorescence from sandstone of the Bohemian Cretaceous Basin
    Paměť krajiny
    Phosphorus-rich topaz from fractionated granites (Podlesí, Czech Republic)
    Photochemical release of metal species in stream waters
    Photochemical source of aluminum for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
    Pore-size distribution in high-temperature products of the reaction between kaolinite and aluminium hydroxide
    Povondrait - železitý turmalín z Bolívie
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Quality of water in the experimental river basins
    Recovery from acidification during ten years of the covered catchment experiment at Gardsjön, Sweden, followed by four years after the roof was removed
    Recovery from Acidification in the Forested Covered Catchment Experiment at Gardsjön : Effects on Biogeochemical Output Fluxes and Concentrations
    Relationship between Norway Spruce Status and Soil Water Base Cations/Aluminium Ratios in the Czech Republic
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Results after six years of clean precipitation treatment at the Gardsjön Covered Catchment Experiment - good news or bad news?
    Results of integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory
    Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
    Secondary soil phases controlling surface water chemistry during experimental acidification at the Bear Brook Watershed in Maine, USA
    Simulating the Gärdsjön Covered Catchment Experiment with the MAGIC Model
    Simulation of the influence of rainfall redistribution in spruce and beech forest on the leaching of Al and SO42- from forest soils
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Soil development along two altitudinal transects from north-west to south-east of the Issyk-Kul Lake (Northern and Central Tjan-Šan, Kazakhstan-Kyrgyzstan)
    Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě
    Spatial and temporal changes in aluminum, iron, and base cations during an acidic episode at East Bear Brook, Maine USA
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment from three lakes in Maine, USA
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment of three Maine lakes, USA
    Starkoč near Čáslav
    Eine Studie zur Auflösung von Metakaolinit in alkalischer Lösung mittels Messung der Konduktivität
    Vliv geologického podloží na neutralizační vlastnosti malých povodí vystavených kyselé atmosférické depozici
    Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích
    Water leaching of alkaline metals, Al and Si from selected aluminosilicates