Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hmotnostní spektrometrie
Článek
    Combined Acid Digestion and Autoclave Decomposition of Granitic Rock Samples for Rare Earth Element Icp-MS Analysis
    Distribution of sulphur isotopes and tectonic development of the Barrandian Proteozoic (Bohemian Massif)
    Izolace a stanovení geochemicky významných sloučenin v ropách a horninotvorných extraktech
    Messung des 3He/4He-Isotopenverhältnisses im Hranická Propast (Tschechische Republik)
    Nové trendy uplatnění geochemie v praxi
    Příspěvek k analytice prvků vzácných zemin ve stopových možstvích v horninách
    Systém napouštění plynu k hmotnostnímu spektrometru MI 1201 pro dvoupaprskovou metodu měření izotopových poměrů
    Zavedení metody Nd-Sm v ČGÚ