Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    holocén
Článek
    2 - Svahové deformace na kře Maleníku
    2. pracovní zasedání řešitelů projektu PAGES (Stream 1.) v ČR
    Actuoecology of the lake thecamoebians from the Šumava Mountains
    Aktuality v archeologii Moravského krasu
    Aluviální kužel v údolí Černé Ostravice
    Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)
    Animal husbandry of Linear Ceramics Culture in Vedrovice
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Application of optical methods for the research of Neolitic ceramics
    Archeologie údolní nivy : aneb Proč možná zanikla Velká Morava
    Archeology in Prague and the research of environment
    Arsenic enrichment in groundwater of the alluvial aquifers in Bangladesh : an overview
    An assortment of palaeopathological findings from the anthropological collection of the Institute of Archaeology in Prague in funds of the National Museum
    Atmospheric pollution by bismuth, antimony and lead since the Bronze Age in Central European lake cores dated by 210Pb and 14C
    Až nám vítr a déšť poručí : koláž poznatků o klimatické variabilitě a nestabilitě
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Biodiverzita, ekofenomény a geodiverzita : bohatství živé přírody je chráněno rozmanitostí terénu
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou
    Biostratigraphy and Paleoecology of Diatom-bearing Sediments within the Soos Basin in Western Bohemia, Czechoslovakia
    Biota Moravského krasu
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
    Changes in vegetation of the Černé Lake area inferred from pollen analysis of lake sediment: period between 3400 BC and 1600 AD
    Changing Environments During the Younger Dryas Climatic Deterioration: Correlation of Aeolian and Lacustrine Deposits in Southern Czech Republic
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Climatic changes during the Holocene: comparison between stable isotope, biostratigraphical and lithological climate records in freshwater calcareous tufa
    The coarse fluvial sediments in a mid-mountain valley - distribution, parameters and significance
    Complex geomorphological analysis of a Beskydian Mountain stream : an example of the Malá Ráztoka stream
    Concentric olivine-plagioclase glomerocrystin basaltic lava from the San Diego Volcano (Western El Salvador)
    Conferences: 6th Subfossil Cladocera Workshop
    The Cycle of 2402 Years in Solar Motion and its Response in Proxy Records
    Czech and Slovak Republics
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    Černá bižutérie keltské Moravy
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Čínský antropocén
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Debris flow events reconstruction on tree-ring analyses (a case study from the Eastern Sudetes Mts)
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Dendrochronologische Untersuchungen an subfossilen Eichen aus Labe-Schottern
    Dendrological characteristics of subrecent fossil plant remains from the Uzon Caldera in Kamchatka (Eastern Russia)
    Denudations- und Akkumulationsphasen im Spätglazial und im Holozän in der Umgebung von Brno
    Depositional changes in non-glacial regions of Central Europe
    Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) - umělé mrtvé rameno řeky Moravy : 25-33 Uherské Hradiště
    The development of animal husbandry in the Bronze Age on the basis of the osteological remnants
    Development of mountain forests in the Bohemian Forest
    Development of the mountain vegetation of the Hruby Jesenik Mts during Holocene: palaeoecological study of the Rejviz bog
    Development of vegetation in the Labe river floodplain
    Diatom species composition in the sediment core of Plešné Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Distribution of selected metals in a model section of the middle Elbe river flood plain
    Distribution of trace elements in several ombotrophic peatbogs of the Bohemian Massif
    Diversity of vegetation types and modern pollen spectra in the Western Sayan Mts., southern Siberia
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Divočina ve světle paleoekologických poznatků : za co vlastně může člověk
    Doklady pozdně glaciální remodelace povrchu na břehu jezera Švarcenberk
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Dokumentace holocenních sedimentů ve šterkovně u Hulína (25-31 Kroměříž)
    Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sediments einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozänen Bodenbildungen
    Dolní Věstonice: autopodium analysis of the Palaeolithic population
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Dynamics of rockfall on the western slope of Smrk Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Early Iron Age forest communities in north part of the Oderská brána (NE Czech Republic)
    Entwicklung der Gebirgswälder im Böhmerwald
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Environmental/climatic study on clastic sediments deposited in Kůlna Cave, Czech Republic during the Last Glacial and Interglacial
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada (12-24 Praha)
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Erozní a akumulační procesy procesy v říčních nivách po povodni v srpnu roku 2002
    Erozní a akumulační procesy v české krajině mladého holocénu a jejich vztah k tvorbě niv
    Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
    Fauna z Předmostí - výzkum z roku 1992 (25-13 Přerov)
    Findings of the organi [i.e. organic] sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    First records of freshwater Bryozoa (Phylactolaemata) from Kalimantan, island of Borneo, Indonesia
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Flood plain environment and archaeology of the Elbe (Labe) river (Central Bohemia), Czech Republic
    Flowstone-like calcite in the andesite of Jarmuta Mt. - dating the Holocene tectonic activity in the vicinity of Szczawnica (Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland)
    Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí
    Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
    Fossil corrosive root traces on rock surfaces and bioclasts (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Geoarcheologie a její potenciál
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd") (34-23 Břeclav)
    Geologická exkurze do okolí Srbska a Svatého Jana pod Skalou
    Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek (34-12 Pohořelice)
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    A geometric approach to cranial sexual dimorphism in fossil skulls from Předmostí (Upper Palaeolithic, Czech Republic)
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy
    Geomorphic evolution of mid-mountain drainage basins under changing human impacts, East Sudetes, SW Poland
    Geomorphic research on the present-day processes and landforms in the Western Carpathians in the Czech Republic
    The geomorphological transformation of the Hodslavický Javorník brachysyncline (the Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic)
    Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town
    Geophysical evidence of a deep Weichselian permafrost in NE Poland
    Geotermičeskije ocenki amplitud golocenovogo poteplenija v Jevrope
    Giant Mountains and pollenanalytical research: New results and interesting palaeobotanical findings
    Glacial Cycles and Mammalian Biodiversity of Central Europe: Large Scale Migrations or Vicariance Dynamics?
    Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy) : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Historical pathways in geographic and archaeological studies
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Holistický přístup ke struktuře a funkci mokřadů a jejich degradaci
    Holocene acidification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and river terrace environments
    Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
    Holocene fluvial sediments of the Labe River
    Holocene of the Bohemian Karst
    The Holocene palaeogeography of Paanajärvi National Park, northwestern Russia
    Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe
    Holocene sedimentation dynamics and average catchment denudation acquired from the sedimentary basins of the landslide-dammed lakes in the Flysch Carpathians
    The Holocene Sedimentation in Sandstone Roc kshelters of Northern Bohemia
    Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras)
    Holocenní niva Labe a její vývoj
    Holocenní niva středního Labe
    Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi (12-24 Praha, 13-24 Hradec Králové)
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    Hospodářská zvířata kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích
    Hrabanovská Černava
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Hydrological consequences of the climatic changes
    IGCP projekt 253 končí
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    The Ilumetsa meteorite crater field, SE Estonia - results of the geophysical campaign
    Impact of Early Holocene hunter-gatherers on vegetation derived from pollen diagrams and numerical methods: an example from Czech Republic
    Impacts of pollutant loading, climate variability and site management on the surface water quality of a lowland raised bog, Thorne Moors, E. England, UK
    The implication of green algae (Chlorophyta) for palaeoecological reconstruction of the Holocene lagoon system in the Tramandaí Lagoon region, Rio Grande do Sul, Brazil
    In mud forgotten: Old Kingdom palaeoecological evidence from Abusir
    The incidence of Harris lines in the non-adult Great Moravian population of Mikulčice (Czech Republic) with reference to social position
    Indications of a major Neolithic trade route? An archaeometric geochemical and Sr, Pb isotope study on amphibolitic raw material from present day Europe
    Influence of slope deformations on morphology of drainage dividing parts : introduction
    Interactions between river channel morphology and riparian vegetation - an example from the Lužnice River, South Bohemia, Czech Republic
    Isopollen maps for the Czech Republic
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    Jak útočí africká včela : z geoarcheologického terénního výzkumu v Súdánu
    Jizera a povodně v Turnově
    Jungpleistozäne Vögel aus Vraona, Griechenland
    Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic
    Kde dnes znamená včera : jihosibiřské refugium doby ledové
    Klima v posledním glaciálu
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou?
    Komořanské jezero Lake
    Komořanské jezero Lake (CZ, NW Bohemia) - A Unique Natural Archive
    Konec pleistocénu - IGCP projekt 253
    Konkavverwitterung und Polygonmuster in den Granuliten des Kleť/Schönnger-Gpfels 1084 m im Blanský les/Blansker Wald (Südböhmen)
    Kontaktní viséit a konkrecionální apatit z jeskyně Domica
    Krasové javy v travertínoch na Hranovnickom plese
    Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina
    Křišťál, citrín a záhněda v dávné minulosti střední Evropy
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. Stop 9
    Kvartér na listu 23-32 Kamenice nad Lipou
    Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Kvartérně geologický výzkum "Čejcského Jezera"
    Kvartérní sedimenty na listu 22-211 Příbram (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá : 11-42 Manětín
    Kvartérní sedimenty na území listu Semily (03-41 Semily)
    Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského Ostrohu (35-11 Veselí nad Moravou)
    Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
    Landek: nové údaje o nejstarším využití černého uhlí a prospekci nerostných surovin v mladším paleolitu
    Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints
    Landslide risk in the city of Zlín
    Landslide susceptibility modeling : a case study on Fruška gora mountain, Serbia
    Large-scale erosion rates from in situ-produced cosmogenic nuclides in European river sediments
    The Last Glacial-Interglacial Temperature C ontrast Directly From the Present Subsurface Temperatures
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
    Late Glacial and Holocene Climatic Record in a Stalagmite from the Holštejnská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)
    Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the Labe (Elbe) river flood-plain (Central Bohemia, Czech Republic)
    Late Glacial-Early Holocene transition recorded in the diatom content of three former lakes of different altitudes, Czech Republic
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    Late Pleistocene in the Vosges and the Krkonoše Mountains: correlation of cosmogenic 10Be exposure ages
    Late Weichselian-Holocene sediments and soils in mid-European calcareous areas
    Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Loess-palaeosol stratigraphy in the Yenisey basin, Southern Siberia
    Long-term development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes ; Outline of an interdisciplinary project
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech Republic
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš
    Magnetism of subfossil and fresh wood: initial reports
    Magnetoclimalology: Teleconnection between the Siberian loess record and North Atlantic Heinrich events
    Malacostratigraphy of the tufa deposit in the Švarcava Valley
    Malakologický výzkum vápnitých sedimentů z období pozdního pleistocénu-holocénu
    Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech (25-43 Valašské Klobouky, 35-11 Veselí nad Moravou)
    Malakostratigrafický výzkum mladého pleistocénu a holocénu v krasu
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat (35-12 Strání)
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech : (35-12 Strání)
    Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava) : 34-14 Mikulov
    Malakozoologická charakteristika Bílých Karpat
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    Medvědí jeskyně ve východních Krkonoších (Česká republika), předběžná zpráva
    Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
    Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
    Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně
    Microscopic and chemical investigation of woods from fluvial sediments of the Labe River
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
    Mires of Šumava Moutains: 13,000-Years of Their Development and Present-Day Biodiversity
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Model Aladin as regional climate model for Central and Eastern Europe
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Molluscan and Pollen Assemblages from the Ochozská Cave as Climate Indicators for the Late Glacial and Holocene (Moravian Karst, Czech Republic)
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
    Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
    Monitoring of recent tectonic activity in Italy
    Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
    Morphotectonic evidence for chronodynamics of uplift in the East Nepal Himalaya
    Možný přínos geografického přístupu pro studium údolních niv
    Myotis horaceki pro Myotis intermedius ZIEGLER 2000 (Chiroptera, Mammalia) (=non Myotis bechsteini intermedius RYBÁR 1976)
    Nález fragmentu lidského zubu z mezolitické vrstvy v České Lípě (02-42 Česká Lípa)
    Nález mezolitu a sled malakofauny v Průchodnicích
    Nález paleolitu ze Zkamenělého zámku (Březina, k.o. Střemeníčko, okr. Olomouc)
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Náplavový kužel na okraji pouštní pánve
    Národní park Podyjí ve světle vývoje v postglaciálu
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    Několik poznámek k pylové analýze jezerních sedimentů v Krkonoších (Wielki Staw, Polsko)
    Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic (24-34 Ivančice)
    Neolitická a eneolitická broušená kamenná industrie v Hořovické kotlině
    Nesyt
    The Network of Faults and Hydrographic Network in the Czech Republic as Related with the Network of Ancient Long-Distance Paths
    New Chronological Frame from the Young Neolithic Baden Culture in Central Europe (4th Millennium). Part 2
    New Finds of Cricetids (Mammalia, Rodentia) from the late Pleistocene-Holocene of Northern Ecuador
    New finds of Holocene Lake Sediments in the Fezzán Region (Lybia)
    Niva - páteř krajiny
    Niva a její krajinářská funkce na příkladu Poodří
    Niva a pravěké osídlení
    Niva Labe mezi Nymburkem a Mělníkem
    Niva Labe v okolí Staré Boleslavi (13-13 Brandýs nad Labem)
    Niva Lužnice na Třeboňsku v pozdním glaciálu a holocénu (pokus o paleoekologickou rekonstrukci)
    Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice
    Nová dendrochronologická laboratoř v Mikulčicích
    Nové měkkýší druhy českého kvartéru
    Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu (14-44 Šternberk)
    Nyssa - pollen in situ (Most Basin, Lower Miocene)
    Obratlovčí fauna z pískovcových převisů severních Čech
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Odložené globální oteplování? : oceánské proudění a třicetileté chladné epizody
    Opálové intuskrustace skalních povrchů
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Organické sedimenty na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem)
    Origin and significance of ploughing blocks on Labská louka meadow, western Giant Mountains
    Origin of Lead in Eight Central European Peat Bogs Determined from Isotope Rations, Strengths, and Operation Times of Regional Pollution Sources
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
    Osudy zaniklého jezera : 16 000 let historie v jezerních usazeninách
    Outline of Late Glacial and Holocene Vegetation in a Landscape with Strong Geomorphological Gradients
    Palaeoalgology and palynology of the Vacenovice lake
    Palaeobotanical evidence on the Late Glacial in the Moravian Karst
    Palaeoecology of Small Peat Bogs in the Sandstone Region of the NE Czech Republic
    Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer
    Paleoenvironmental record in Lake Baikal sediments : environmental changes in the last 160 ky
    Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
    Paleogeographic development of the Labe River flood plain during the Holocene
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Milovice (okr.Břeclav)
    Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku, vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu
    Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších
    Palynological and palaeoalgological study of the lakes in the Czech Republic
    Palynological research in the Šumava Mountains
    Palynological study of Holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic)
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
    Palynologický výzkum kvartérních sedimentů
    Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky n. Jizerou, 13-13 Brandýs n. Labem, 13-14 Nymburk)
    Paradox malého potoka ve velkém údolí : vznik mladých erozních roklí
    The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
    Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8 (12-24 Praha)
    Pěnovcové ložisko u Račic na Křivoklátsku (12-32 Zdice)
    Petrology and mineralogy of the neolithic and aeneolithic artefacts in Czech Republic
    Photochemical source of aluminum for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Pískovcový fenomén - přehled výzkumů 1990-1996
    Plešné jezero - archiv informací o holocenním a svrchněpleistocenním charakteru vegetace, krajiny a jezerního biotopu (první výsledky)
    Ploutvenky : Záhadní obyvatelé moří
    Podzemní led v kamenných sutích : Ostrůvky severské přírody s chladnomilnými rostlinami a živočichy v České republice
    Pokračování "nivního" projektu v Mikulčicích
    Pollen analyses from early and late medieval town of Prague
    Pollen analyses of the Kobeřice creek alluvial deposits
    The pollen analysis of the chosen quaternary localities from the Giant Mountains (Krkonoše)
    Pollen analysis of the Rejvíz bog
    Polomené hory nejsou jen pískovce
    Poslední velké vymírání : Zánik velkých zvířat na Madagaskaru
    A possible role of the solar inertial motion in climatic changes
    Postglaciální faunogenese střední Evropy vs. refuginální dynamika
    Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Preliminary results of the vegetation history in the Giant Mountains (Úpská rašelina Mire and Černohorská rašelina Bog)
    Preliminary Study on the Mineral Magnetic Properties of Sediments from Kůlna Cave (Moravian Karst), Czech Republic
    Preservation of biomolecules in sub-fossil plants from raised peat bogs - a potential paleoenvironmental proxy. Part II. Biogeochemistry
    Primární bezlesí na Šumavě
    The problem of peat mounds and species character of some geophysical fields in the area of the Labská louka
    Prostorové rozmístění recentních periglaciálních jevů v alpinském bezlesí Východních Krkonoš
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
    Předběžná zpráva o výzkumu ostrakodové fauny čejčského jezera (34-21 Hustopeče)
    Předběžné mikropaleobotanické vyhodnocení vzorků ze sedimentů Čejčského jezera (34-21 Hustopeče)
    Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán (11-21 Karlovy Vary)
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. stol.
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14. století
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Přírodní archiv řeky Moravy : jak se říční niva stávala neobyvatelnou
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum (34-22 Hodonín)
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy
    Pylová analýza karbonátové slatiny vrtu Velichovky
    Pylová analýza na archeologické lokalitě Plešivec (12-43 Dobříš)
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Quaternary: Subboreal, the biggest Holocene catastrophe: tufa mound - "Svatý Jan pod Skalou", between Karlštejn und Beroun
    Quaternary tectonics at the eastern border of the Bohemian Massif: new outcrop evidence
    Radiocarbon dating of holocene fluviatile sediments in North-Eastern Bohemia
    Radiocarbon Dating of Holocene Sediments: Flood Events and Evolution of the Labe (Elbe) River in Central Bohemia (Czech Republic)
    Radiocarbon dating of holocene tufa deposits in the barrandian region, Central Bohemia
    Radiocarbon dating of samples of wood
    Radiokarbon a biblický exodus
    Radiokarbonová data rašelin z oblasti Josefova Dolu v Jizerských horách (03-14 Liberec)
    Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky nad Jizerou, 13-13 Brandýs nad Labem, 13-14 Nymburk)
    Raman spectroscopy as a tool for the non-destructive identification of organic minerals in the geological record
    Recent geomorphological processes in the Nagar region, Hunza Karakoram
    Recentní bio- a tanatocenózní sedimenty v korytě Vltavy mezi mosty Palackého a Jiráskovým v Praze
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8 (12-243 Praha-sever)
    Recentní tvary reliéfu na Kapverských ostrovech
    Reconstruction of remote climate changes from borehole temperatures
    Reconstruction of the vegetational evolution of the Boží Dar peat bog during Late Glacial and Holocene
    Reconstruction of vegetation development in floodplain of the Litavka River in Holocene (Central Bohemia, Brdy Mts.)
    Record of changes of vegetation in sediments of the Morava River in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví
    Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Rekonstrukce vývoje vegetace ve vztahu k osídlení u Staré Boleslavi během posledních 2500 let
    Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze (12-24 Praha)
    Relationship between the Late Glacial and Holocene vegetation and the animal component of their ecosystem
    Rentgenografická identifikace jílových minerálů holocenních fluviálních sedimentů vybraných profilů na řece Labi
    Rezervace Chorgo - učebnice vulkanické činnosti
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Schreger pattern analysis of Mammuthus primigenius tusk: analytical approach and utility
    Sedimentární sekvence konce glaciálu a holocénu v centru Lysé nad Labem
    Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Skalní kůry a povlakové minerály pískovců magurského flyše na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Sklo v recentních sedimentech
    Skrytý půvab klasifikace : porozumíme více naší geologické současnosti?
    Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts (Slovakia)
    Slovanské kamenné přesleny na Moravě
    Soft rock pediments in South Moravia, Czech Republic
    Some aspects of the distribution of the block accumulations in Western part of Podyjí National Park
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Srstnatka huňatá (Trichia villosula)
    Stará Jímka lake - resources of information about Late Glacial and Holocene development of landscape, vegetation and lake biotope (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník
    State of research of the Moravian rivers in Holocene time
    Statistical classification of landslides and landslides area in the Rusavská hornatina Mts.
    Stone raw materials of Neolithic-Aeneolithic polished artefacts in the Czech Republic: The present state of knowledge
    Stratigrafie výplně suchého tetínského údolí v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Střední holocén ve svahovinách v Karlštejně-Budňanech : (12-41 Beroun)
    Středoevropská niva - její minulost a význam z pohledu paleoekologie
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studium aktuoekologie jezerních Thecamoeb Šumavy (32-14 Nová Pec, 21-44 Železná Ruda)
    Das Studium der Pferde aus der Lokalität Grubgraben
    Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
    Subfosilní polygenetická pseudčernozem v návátých píscích při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd"), jižní Morava (34-23 Břeclav)
    Subfossil birds of Andrahomana, southeastern Madagascar
    The Sudetic tributaries of Upper Odra transformation during the Holocene period
    Svrchní pleistocén a holocén ve vchodu jeskyně Malý Lesík (Moravský kras) : 24-41 Vyškov
    Šumava a Blanský les - srovnání na základě malakofauny
    Tajmyr v mladších čtrtohorách : geologická a klimatická historie
    Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem (34-22 Hodonín)
    Teplicko-Adršpašské skály v pozdním glaciálu a v holocénu (paleobotanický příspěvek)
    Terrestrial Insect Bioerosion and the Possibilities of its Fossilization (Holocene to Recent, Czech Republic)
    Testate amoebae and foraminifera (Protozoa) from the salt meadow habitats in southern Moravia (Czech Republic)
    Těžké kovy v nivě středního Labe
    Těžké minerály aluviálních náplavů Sedlovského potoka na Kolínsku (13-32 Kolín)
    Thecamoebians from recent lake sediments from the Šumava Mts, Czech Republic
    Thecamoebians from the Šumava Mountains - comparison of large-scale and detailed variability of thecamoebian assemblages
    To the history of forest formations of the central Labe-River region and paleoecological conditions at Hrabanov fen peat (Hrabanovská Černava). Palynological study
    Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájů
    Trunks in Holocene fluvial sediments of the Labe River
    Typological data in the process of landscape potential identification with using GIS
    Údolní niva a sídelně archeologický výzkum velkomoravských mocenských center
    The use of recently re-discovered glass plate photodocumentation of those human fossil finds from Předmostí u Přerova destroyed during World War II
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    Vegetační poměry okolí a rašeliniště Boží Dar v pozdním glaciálu a holocénu
    Vegetation diversity in the backwall of Arber Great Lake corrie, Bohemian Forest
    Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles
    Vegetation of the Upper Orava region (NW Slovakia) in the last 11000 years
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
    Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
    Vodohospodářských 50 let aneb čas hydrogeologii
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Vřetenovka zaměněná (Cochlodina commutata)
    Všechno je jinak : "centrální paradigma" kvartérní paleoekologie v troskách?
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem (12-22 Mělník, 12-24 Praha)
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech (26-41 Jablunkov)
    Využití vltavínů v prehistorii až rané době dějinné ve střední Evropě
    Vývoj horských lesů na Šumavě
    Vývoj jihomoravských niv
    Vývoj krušnohorských rašelinišť (01-42 Načetín, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary)
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Vývoj vegetace a synatropizace krajiny středních Čech v mladší polovině holocénu (první výsledky postdoktorandského projektu GA ČR)
    Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu
    Vývoj vegetace ve středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu
    Vývojové trendy v chovu hospodářských zvířat v době bronzové na podkladě jejich osteologických pozůstatků
    Výzkum holocenních sedimentů v korelaci s vývojem klimatu (02-34 Bílina, 02-42 Č. Lípa, 02-44 Dubá, 12-22 Mělník, 12-41 Beroun, 34-22 Vranov, 32-23 Č. Krumlov)
    Výzkum kvartérních měkkýšů v krasových územích (12-41 Beroun, 37-41 Moldava)
    Výzkum kvartérních sedimentů a půd u Ovčár (12-22 Mělník)
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
    Výzkum lokality Moravský Krumlov IV
    Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
    Výzkum nivy horního toku Labe (03-41 Semily, 03-44 Dvůr Králové nad Labem)
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána (01-44 Vejprty)
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem)
    Výzkum reliéfu české části Krkonoš
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení (12-14 Rakovník, 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav)
    Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe (13-14 Nymburk)
    Water erosion in the watershed of the Upper Ostravice River from 1976 to 2000
    Wavelet analysis of archaeomagnetic data over the last 4,000 years
    Wilder Weinstock (Vitis vinifera subsp. sylvestria) in Äneolithikum Mährischen Pforte (Mähren, Tschechische Republik)
    Z ekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť
    Zahájí near Vrbka: important lowland pollen and archaeological site
    Zánik ekosystému pleistocénneho - vznik ekosystému holocénneho
    Zapis aktywności spływów gruzowych na podstawie analizy przyrostów rocznych drzew (Sudety Wschodnie)
    Záznam změn vegetace v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Zmatek mezi archeometry - kdy vybuchl vulkán Théra?
    Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Znečištění Šumavy hutněním kovů ve středověku a pravěku
    Zničení Jericha, Sodomy a Gomory : anatomie konce: geologické a klimatické pozadí události
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Bechyně (22-42 Bechyně)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 České Budějovice (32-22 České Budějovice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 České Velenice (33-13 České Velenice)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav)
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych
    Zum Mesolithikum den Sandsteingebieten Nordböhmens
    Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras)
    Život jako geologická síla. Úvahy nad knihou P. Westbroeka