Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hominidi fosilní
Článek
    15. kongres INQUA v Durbanu
    K problematice funerálních jeskyní
    Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo
    Pleistocén : historie výzkumů na území bývalého Československa
    Quaternary of Southeast Asia - differences and affinities with temperate zones
    Vegetation and landscape of W Carpathians (Slovakia, E Moravia) in the second half of Last Glacial period