Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hornictví
Článek
    2 významné osobnosti v hornictví úzce spolupracující s naším svazem oslavily významné životní jubileum
    6. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy 2002" v Idriji (Slovinsko)
    7th International Symposium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy, Leiden (The Netherlands)"
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    36. pokračování tradičního sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    39. ročník sympozia "Hornická Příbram ve vědě a technice" již patří minulosti
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    50 let Velkolomu Čertovy schody
    60 let od důlní havárie na Dole Doubrava v OKD - začátek politických represí v hornictví
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    160 let od přijetí Obecného horního zákona
    180 let historie těžby lignitu se uzavírá
    190 let od narození Julia Schröckingera
    280 let vývoje vysokého hornického školství v českých zemích
    Abraham Werner und der "Workshop" von Schemnitz 1786
    Acapulco 97 - XVII.světový hornický kongres a výstava
    Ad Jana Kořínka Staré paměti kutnohorské
    Ag-Co-Bi-Ni-U- zrudnění v údolí Černé v Krušných horách
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli: froman Exilian Descendantto a Renowned Mining Administrator of Coal Mines in his Homeland
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Alois Parma - profesor Vysoké školy báňské v Příbrami
    Analýza povrchových tvarů vzniklých těžbou Au
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Archaeometallurgic slags from Kutná Hora
    Archeologické doklady rudných mlýnů a stoup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Až začnou kvést kytičky-
    Background, summary and aftermath of the 1548 minning law for the Schlackenwald tin mines, Bohemia
    The Behaviour of Selected Trace Elements in Alpine Soils Developed on Black Shales in the upper part of the "Hauptdolomit" (Seefeld Area, Tyrol, Austria)
    Benátčané a hornictví na česko-německo-polském pomezí
    Bilance výzkumu v dějinách českého hornictví
    Biogeochemical methods and geobotany
    Bludenské žilné pásmo v Krušných horách
    Bohulibské rýžoviště (jílovský zlatonosný revír)
    Bučina u Hraničního rybníka - stará hornická lokalita
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním - část 2: Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    Cesty za poznáním - část. 2. Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    Cetechovické mramory
    Changes in vegetation of the Černé Lake area inferred from pollen analysis of lake sediment: period between 3400 BC and 1600 AD
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    'Cín roku 2000 v regionu střední Evropy' 3.-8. září 2000, Sokolov : Krátké ohlédnutí za mezinárodní konferencí
    Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Česká hornická historie ve skanzenech, zpřístupněných dolech a muzeích v ČR
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    České hornictví v současnosti
    České muzeum stříbra v Kutné Hoře
    České rudné hornictví ve 2. polovině 20. století
    Česko-francouzské sympozium z historie hornictví Praha 2001
    "De re metallica" - Das Hauptwerk von Georgius Agricola
    Dějiny hornictví v díle B. Ježka
    Den horníků na poštovních známkách Československé a České republiky po roce 1945
    Department of Geodynamics
    Department of Geotechnics
    Dílčí výzkum technologického nabohacení sedimentů vybranými těžkými prvky
    Dilema related to exploitation of the Natural sources: deposite of brown coal versus spa, Cheb basin.
    Distribuce Pb, Cd a As v půdách na Příbramsku
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dobývání uhlí u Starého Šachova
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Doktoři montánních věd Vysoké školy báňské v Příbrami
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování u Nového Města pod Smrkem
    Dolování uhlí na vrchu Chlum v Děčíně (část Marjanín)
    Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku
    Dolování v Nalžovských (Stříbrných) Horách
    Doly a hutě
    Dufrenit z Poniklé v Krkonoších
    Důl Antoni : Zpráva o průzkumu starého dolu v Libnově u Oloví v Krušných horách
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Důl Jeroným - unikátní památka Slavkovského (Císařského) lesa
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    The education trail "Kozí Hory - Libčice"
    The education trail "Nový Knín and surroundings"
    Emil Porth - krkonošský prospektor a badatel
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Environmental contamination of toxic heavy metals in the vicinity of some historical gold and base metal mines in the Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Environmental impacts of mining of Ni-Mo black shale-hosted deposits in the Zunyi region, southern China: Preliminary results of the study of toxic metals in the system rock-soil-plant
    Environmental projects of the State Geological Survey and the impact of mining on the environment
    Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české
    Etapovitost těžby na lokalitě Ludvíkov
    Evaluation and utilisation of lignite deposits of the Czech Republic
    Evaluation of landscape element changes by means of GIS in former mining districts of Ostrava-Jih, Vítkovice, Moravská and Slezská Ostrava, Přívoz, Radvanice and Bartovice
    Exploration works in the Rosice - Oslavany Basin.
    Expozice Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Die früheste Verwedung mineralogischer Symbolik in der bildenden Kunst der Stadt Kutná Hora (Kuttenberg)
    Geoelectrical monitoring behind the "Iron Curtain"
    Geoethical problems in mining activities and in the beginning of geological exploration until 19th century
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Geological News : Mineral deposits of the Czech Republic
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov)
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Geologie a montánní vědy
    Geologie, těžba Sn-W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese
    Geologija i ekologija urana: sovremennoje sostojanije issledovanij
    Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide
    Geopark Barrandien
    Georgius Agricola (1494-1555) : 450 let od úmrtí
    Gerhard van Swieten a vznik vysokého báňského školství v habsburské monarchii
    Global mining restructuring and EU 25 - consequences for European miners
    Gold-bearing quartz veins of the Bělčice ore district, Bohemian Massif: evidence for incursion of metamorphic fluids into a granodiorite body and for isothermal mixing between two types of metamorphic fluids
    Greisenová ložiska Slavkovského lesa a J.W. Goethe
    Habsburgs Universitäten, Hochschulen und Akademien und deren Nachfolger auf Münzen und Medaillen
    Historická naleziště českého granátu na Kolínsku
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historické důlní dílo na železo ve Vlhkém dole v Krkonoších
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Historické haldy
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Historický přehled
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historický vývoj horního práva na území českého státu
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Historie dobývaní černého uhlí ve Východočeských uhelných dolech
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Historie těžby zlata na Novoknínsku
    Historie uranového průmyslu v České republice
    Historie zaniklé hornické obce Smrkovec-Schönficht
    History of gold mining in the Nový Knín area
    History of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hlubinné dobývání kaolinu na Karlovarsku
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Hora svaté Kateřiny, její hornická minulost a budoucnost
    Horní právo a ochrana životního prostředí
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    Hornická muzea a muzea metalurgie v Maďarsku
    Hornická naučná stezka - Údolí Milířky
    Hornická Příbram po osmatřicáté
    Hornická Příbram ve vědě a technice oslavila své 37. narozeniny
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Hornické muzeum Krásno (areál cínového dolu Vilém)
    Hornické naučné stezky (Výběr z dokumentace)
    Hornické školství v severozápadních Čechách
    Hornické tradice a Landek
    Hornický skanzen Mayrau
    Hornictví a střety ve sféře veřejného zájmu
    Hornictví na Filipínách
    Hornictví na Tišnovsku
    Hornictví Nového Zélandu
    Hornictví v Mexiku
    Hornictví ve Freibergu
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Hutnictví železa v 8.-11.století na západní Moravě
    Impact of coal extraction and burning upon forests in the Czech Republic.
    Impact of mining on the environment of the Czech Republic
    Impact of seismicity on surface in mining affected areas: general description
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Ing. Viktor Tejml ( *1938 - + 2004)
    Ing. Viktor Tejml *1938 +2004
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    Introductory remarks
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    Jáchymovské hornictví a jáchymovské doly
    Jaký osud čeká Roşia Montanu a její zlato?
    Je útlum v našem současném hornictví tím posledním? Proč útlum v hornictví málo obohatil sbírky báňské techniky v muzeích
    Ještě k obsahu uranu v příbramských haldách
    Jihlavský rudní obvod
    Jihočeský grafit
    Jílové u Prahy - historicky nejvýznamnější ložisko zlata v Čechách
    JOBERG GmbH : Jáchymovské doly v letech 1938-1945
    Johann Baprtist Bohadsch (1724-1768) - ein früher naturwissenschafticher Erforscher des Salzkammerguts
    Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů
    Josef Hrabák (1833-1921), první dr. mont. věd honoris causa
    K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc.
    K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla
    K 85. životnímu výročí PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K 700. výročí českého Horního zákona z r. 1300
    K dolování uranu v revíru Potůčky v Krušných horách
    K historii dolování u Koroužného na západní Moravě
    K historii těžby a zpracování rud mědi v Maroku
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K hospodářskému a sociálnímu vývoji Jáchymova v 16. století
    K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
    K nedožitým osmdesátinám prof. RNDr. Konráda Beneše
    K některým problémům současného horního práva
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    K osmdesátinám Jiřího Majera
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K osmdesátinám PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K padesátiletí hornické expozice v NTM
    K regionálnímu báňsko-historickému výzkumu
    K vývoji ústředních úřadů pro správu hornictví v letech 1945-1969
    K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru
    Kam se ubírá příběh destrukce těžbou v krajině
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Karvinská katastrofa 1894
    Kašpar Sternberg (1761-1838) a české hornictví
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 1. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 2. část
    Katastrofa na dole Nelson 1934. 3. část
    Ke 150letému jubileu zřízení Vysoké školy báňské (1849-1999)
    Ke koncepci a působnosti Hornického učiliště v Příbrami
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Konec Lilky
    Konference Hnědé uhlí '98, Most, 1. a 2. října 1998
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Kutnohorská hornická naučná stezka
    Kutnohorské pokusy s amalgamací v 16. století
    Lazarus Ercker, život a dílo, zejména před přestěhováním do Čech
    Lead isotopes as a tool for tracing the contamination in soils and stream sediments affected by mining and smelting industry
    Likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace dolu Kohinoor
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Ložisko Tsumeb v Namibii
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Maďarská Rudabánya - zajímavé ložisko železných rud
    Mají se sdružovat hornická muzea v ČR i v Evropě?
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Mělké doly ve Zlatých Horách
    Mercury contamination of soils in vicinity of historical mining area
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Mezinárodní hornická konference v Číně
    Mezinárodní konference
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    Milířská dolina
    Mine Planning and Equipment Selection
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Mineralogicko-geologická charakteristika míšeňské doliny (Lužické hory)
    Minerály ostrova Elba
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Die mittelalterliche Silberproduction in Mitteleuropa mit Hinweisen aus der Isotope von Bleigläsern
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Montanistická literatura v knihovně NTM
    Montanisticko-geologická nadace a její aktivity ve Zlatých Horách
    Montanisticko-geologická nadace a její činnost v Jeseníkách
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu Litoměřice a jeho fondy
    Možnosti odbytu produktů s obsahem drahých kovů a kovů skupiny platiny v Evropě
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku
    Muzeum těžby polymetalických stříbronosných rud Mikulov
    Muzeum v Jiřetíně pod Jedlovou (Muzeum Jiřetín pod Jedlovou)
    Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí IRM a měnové reformy krále Václava II.
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Náš uran v roce 1945
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Naučná stezka Kozí Hory - Libčice
    Naučná stezka Nový Knín a okolí
    Návrh klasifikace povrchových montánních tvarů
    Nejstarší kutací pokusy na hnědé uhlí u Velkého Března
    Několik poznámek k původu a vývoji názvu Kutné Hory
    Několik poznámek k těžbě rud na Podblanicku
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Některé aspekty šlichové a ložiskové prospekce v Jeseníkách
    Některé méně známé důkazy o vyspělosti hornictví na území dnešní České a Slovenské republiky
    Některé netradiční způsoby úpravy uhlí, v minulosti aplikované na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Nová Hornicko-geologická expozice v Kadani
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč)
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    The Nový Knín mining museum: A rich gold mining history
    Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
    O kutání a rudách v Janově u Jindřichova ve Slezsku : 15-11 Zlaté Hory
    O ryžovištích a zlatu českého jihovýchodu
    O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ochrana hornických památek velkého rozsahu
    Od Společnosti pro báňské vědy ke Společnosti pro soubornou mineralogii
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Ohlédnutí za ing. Jiřím Bambasem
    Opevněné polohy na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku pravděpodobně související se středověkým hornictvím
    Opustil nás pan prof. ing. Josef Hojdar, dr.h.c.
    Origin of Lead in Eight Central European Peat Bogs Determined from Isotope Rations, Strengths, and Operation Times of Regional Pollution Sources
    Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    Paměť krajiny
    Pavlu Rousovi k šedesátinám
    Pelhřimovský stříbronosný revír
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech
    PhDr. Jiří Majer, CSc. (25.11.1922 - 3.2.2008)
    PhDr. Václav Lomič, CSc. (15.7.1930 Čáslav - 23.5.1990 Praha)
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 4., Historical images of rockburst's effects in mines
    Počátky středního báňského školství v českých zemích
    Podkrušnohorské technické muzeum
    Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Polská hornická historie v muzeích, v navštěvovaných dľlních dílech a skanzenech
    Polymetalické ložisko Roztoky v Českém středohoří
    Polymetalické mineralizace v třebíčském masivu
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Povstání horníků v Jáchymově v roce 1525
    Pozůstatky po železorudném dole na Schächtensteinu u Hamru na Českolipsku
    Pozůstatky středověkého dolování zlata u Hor na jihozápadní Moravě
    Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi
    Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava
    Problematika přípravy nového horního kodexu a jeho úskalí v současných společenských podmínkách
    Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku
    Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc., sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prof. Jiří Grygárek osmdesátníkem
    Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., dr.h.c., sedmdesátníkem
    Projekt a realizace Hřebečské důlní stezky
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Propady v oblasti Dobré Vody u Českých Budějovic
    Prubířství a prubířská keramika
    První česko-slovenská geologická expedice v Nízkých Tatrách
    Prvních sto let dolování v císařském buštěhradském dolovém poli ve Vrapicích 1772-1872
    Přehled historicky doložených úvodních důlních děl
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Příbram - Eine klassische Erzlagerstätte stellt sich vor
    Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století
    Příkopová dobývka "Jiřský příkop" nad Javorníkem v Krkonoších
    Příprava hornického muzea v mědirudné oblasti v Allihies v Irsku
    Příspěvek k datování těžby železných rud na Českolipsku
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    Remediation concepts of uranium mining operations in central and eastern Europe - EU Phare Programme
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    Rozloučili jsme se ...
    Rudné hornictví české republiky - minulost, současnost, budoucnost
    Rudní ložiska České republiky - nově otevřená součást stálé hornické expozice muzea v Krásně (okres Sokolov)
    Rudní ložiska Polska
    Rudní ložisko Rokytnice nad Jizerou v Krkonoších
    Rudolf Václav Helmhacker - geolog a montanista
    Das sächsische Erzgebirge : Geologie, Bergbau und Kultur
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sběratelství, těžba a životní prostředí
    Se zármutkem sdělujeme odborné veřejnosti, že dne 28.12.1997 zemřel ve věku 70 let Ing. Zdeněk Paděra
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Sind keltische Goldwaschplätze durch Ortsnamen heute noch zu lokalisieren?
    Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
    Slavkovské osobnosti
    Slavnostní otevření důlní expozice v Chrustenické šachtě
    Slavnostní shromáždění k 280. výročí báňského školství v českých zemích v Jáchymově
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Social responsibility of entrepreneurs in geology and mining activities
    Současná muzea hornictví a hutnictví v Maďarsku
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Souhrnná informace o útlumu a likvidaci hornictví v České republice
    Sources of lead pollution in Central Europe over the past 200 years
    Spirituality, leadership and geoethics
    Srovnání geotechnických vlastností horninového masívu některých uhlonosných pánví Českého masívu
    Stará strojní jáma 1835 - Hlavní jáma 1863 - Nová jáma 1890 - Antonín Zápotocký 1950 - Lazy 1995
    Staré cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Staré dolování a pyritové zrudnění na Jonášově kopci nedaleko Lhoty u Olešnice
    Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003
    Starý důl Jan-starý důl Ovčárna 1811 - Karel 1869 - Jan 1860 - Prezident Beneš I.-II. 1946 - Velkodůl ČSA 1951 - Skupinový důl OKD, a.s. ČSA o.z. 1995
    Striepky zo Slovenska
    Stručná historie kutnohorského dolování
    Stručná historie těžby zelené hlinky na Kadaňsku a biostratigrafie doprovodných vulkanosedimentárních hornin (11-22 Kadaň)
    Stručný přehled o středověkém dolování stříbra v oblastech Stříbrné Hory a Utín
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy
    Stříbrná stezka - naučná hornická stezka v Kutné Hoře
    Suroviny a hornická činnost
    Surpac 2000: mining - geology - ecology
    Světové hornické kongresy - mezinárodní spolupráce a aktivity ZSDNP - ČNK v roce 1998-2000 příprava XVIII. Světového hornického kongesu v Las Vegas
    Světový hornický kongres - World Mining Congress (WMC) : 40. výročí založení
    21. Světový hornický kongres v Krakově : nové výzvy a vize
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Sympozium "Hornická Příbram ve vědě a technice" vykročilo do svého pátého desetiletí
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    Taje hornické krajiny I
    Taje hornické krajiny II
    Taje hornické krajiny III
    Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami
    Technologické vize pro těžební průmysl na prahu 21. století
    Těžba ložisek nerostných surovin - věc veřejná
    Těžba uhlí metodou "board and pillar" v revíru Godavari Valley v Indii
    Těžba uranu v Dolní Rožínce probíhá již 50 let
    Těžba uranu v Horním Slavkově
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Thasos nejen zlatý
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Účast České republiky na činnosti Světových hornických kongresů a IOC WMC
    Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK
    Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn, W rud
    Untersuchungen zur prähistorischen Nutzung erzgebirgischer Buntmetallvorkommen mit geochemischen Methoden
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    Uran v českých dějinách
    Uranové ložisko Rožná, možnosti dalšího průzkumu a exploatace
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uskutečnil se již 52. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    Útlum těžby ložisek Sn-W a likvidace závodu Stannum
    Úvod a souhrn k semináři Agricolovi žáci
    Úvodní slovo k vydání časopisu Minerál věnovanému Kutné Hoře
    Uzavření dolu jako obecný problém hornictví
    Variskischer Granitmagma und die zugehörigen Mineralisationen im westlichen Krušné hory (böhmischen Erzgebirge) und im Slavkovský les (Kaiserwald). (Excursion G am 17.April 1998)
    Ve východobavorském zámku Theuern se uskutečnilo již desáté Bavorsko-české kolokvium
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
    Vlivy poddolování na ložisku Krásno
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Voda v dějinách dobývání a zpracování rud
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV
    Výroba stříbra amalgamací v Jáchymově (1786-1848)
    Výročí 150 let zahájení výuky na Horní škole v Příbrami (1851-2001)
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výuka horního odboru VŠB Ostrava do vzniku Hornické fakulty
    Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí
    Využití nerostného bohatství Číny
    Vývoj použití cínu od nejstarších dob a perspektivy jeho výroby v budoucnosti
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997
    Vývoj těžby uhlí v Ostravsko-karvinských dolech. V., Vývoj těžby uhlí OKD v období 1990-1997 (dokončení V. kapitoly a celého cyklu)
    Výzkum a vývoj v rezortu Českého báňského úřadu
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    Význam českého montanisty (510 let od narození Jiřího Bauera-Agricoly)
    Význam montanisty Jana Jakuba Lutze
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Významná mineralogická lokalita - štola Sv. Antonína Paduánského v Poličanech u Kutné Hory
    Vznik horních měst
    Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
    Vzpomínka na ing. Václava Nováka
    Vzpomínka na Jindřicha Hořelicu
    Vzpomínka na prof. dr. Bohuslava Ježka (1877-1950)
    Vzpomínka na RNDr. Ludvíka Odehnala
    Werk und Bedeutung Georgius AGRICOLAs - zum 450. Todestag des sächsischen Gelehrten
    Works and significance of Georgius Agricola - 450 years since the death of this Saxonian scientist
    Young Quaternary and recent crustal movements in Lower Silesia, SW Poland : neotectonic of Poland: Some new achievements
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách
    Z největších geologických osobností Jesenicka
    Za hornickou minulostí Zlatých Hor
    Za kongsberským stříbrem
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Za prof. ing. Josefem Hojdarem, dr.h.c. - vynikajícím vysokoškolským učitelem
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998
    Záchrana a prezentace hornických památek na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně
    Zajímavé poznatky z cesty do Polska
    Zajímavý list o starých hornických dílech v okolí Píseckém
    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví : připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zavátá minulost Mostecka
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Zemřel prof. Ing. Karel Müller, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Martin Vavro, DrSc.
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zinnlagerstätten des Osterzgebirges, Zinnwald - Altenberg - Sadisdorf
    Zlaté Hory - historie
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlato v českých dějinách
    Zlatonosné zrudnění v okolí Zahořan západně od Jílového u Prahy
    Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich
    Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka
    Změny v horním právu v roce 2008
    Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?
    Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
    Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii
    Zpráva o činnosti za rok 1997
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti
    The Železné hory mountains in Central Eastern Bohemia : geologic diversity, multiphase tectonics and geomorphologic phenomena formed the Protested Landscape Region
    Život a dílo Jiřího Agricoly : s použitím překladu prof. PhDr. Bohuslava Ježka a prof. Ing. Josefa Hummela z prvního českého vydání z roku 1933
    Životní jubileum ing. Vladimíra Petrovského
    Životní jubileum montánní historičky PhDr. Ludmily Kubátové
    Životní jubileum prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr. h. c.
    Žofie 1871 - Fučík 5 1979