Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    horniny žilné
Článek
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie
    Alkaline lamprophyres (Camptonites and Monchiquites) in Central Europe
    Ametyst z Kojatína u Třebíče
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou
    Argentopentlandite in olivine minette near Horní Kožlí, southern Bohemian
    Basalt dykes of the Brno massif, Moravia, Czech Republic
    Bazanitová dajka v granodiorite pri Dúbrave (Nízke Tatry)
    Be-Nb-Ta granitic pegmatites - a new type of rare element mineralization in the Western Carpathians
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Moravikum auf Blatt 22 Hollabrunn
    Chemical composition of white micas of the West-Moravian pegmatites
    Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu : 13-31 Říčany, 22-14 Blatná, 22-21 Příbram, 22-23 Mirovice, 22-32 Strakonice
    Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí
    Drúzové kalcity karbonátových žil příbramského uranového ložiska
    Dyke rocks in two circular structures in S and SW Bohemia: compositions corresponding to bulk melting of the Moldanubian gneisses
    Dyke swarms in the area of the Central Bohemian batholith
    Dyke swarms in the area of the Central Bohemian Plutonic Complex
    Epidot v horninách brněnského masivu
    Feroaxinit z alpské žíly v amfibolu u Libodřic (západně od Kolína)
    Ferrocolumbit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Geochemistry of Early Paleozoic Volcanics of the Barrandian Basin (Bohemian Massif, Czech Republic): Implications for Paleotectonic Reconstructions
    Geologická stavba a metalogenéza stratovulkanu Šťavica
    Geologické mapování na listu 13-441 Nasavrky (13-44 Hlinsko)
    Geologicko-štruktúrna stavba ložiska Zlatá Baňa a jej vplyv na metalogenetické procesy
    Geologie Horažďovicka
    Glimerit - neobvyklá surovina šumavských kameníků
    Highly oxidized subvolcanic trachyandesite from the Klatovy area, SW Bohemia
    Hyalophane and Ba-muscovite in a pegmatite-aplite vein from Krhanice, Central Bohemia, Czechoslovakia
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobebešovského pruhu
    Hydrotermální žíly s turmalínem z okolí Chabičova na severní Moravě
    Igneous Activity. Moldanubian Zone
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas : 11-42 Manětín, 12-31 Plasy
    Komošín u Březovic - zajímavá přírodní památka
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Lithný pegmatit z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Lokalita Česká Mez u Žďáru nad Sázavou
    Mafic K- and Mg-rich magmatic rocks from the western Mühlviertel (Austria) area and the adjacent part of the Šumava Mountains (Czech-Republic)
    Mafic K, Mg-rich magmatic rocks from western Mühlviertel (Austria) and adjacent part of the Šumava Mts. (Czech Republic)
    Malé intrúzie a dajky subvulkanických ložísk - príklad kremnického rudného pola
    A method for determination of crystallographic preferred orinetation of feldspars in porphyry magmatic rocks
    Mineralogical Study of "Strigovite" from Pegmatites of the Žulová Granitic Massif (Czech Republic)
    Mineralogický zajímavý pegmatit u obce Řípec
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Minerály kamenolomu Dolánky u Teplic
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály z lomu od Ševětína
    Nález pyritu na křemenných žilách v Bochovicích
    Nature of Olivine in Minettes
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
    Neptunické žíly v devonu u Koněprus
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
    Nové výskyty magmatických hornin v permu boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    Nový výskyt magmatické žíly s pyroxenem v brněnském masivu (lokalita Blansko-Čertův Hrádek)
    Okořsko-budečský roj žilných vyvřelin v severní části barrandienského proterozoika (12-23 Kladno)
    Palaeomagnetism and petromagnetism of augite microgranodiorite, Nezdice near Kašperské Hory, southern Bohemia
    Paleomagnetism of augite microgranodiorite at Nezdice near Kašperské Hory, Southern Bohemia
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Pegmatity s drúzových dutinami západomoravského krystalinika
    Petrogenesis of continental mafic dykes from the Izera Complex, Karkonosze-Izera Block (West Sudetes, SW Poland)
    Petrografická klasifikácia intruzívnych telies na základě zloženia základnej hmoty
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu
    Poloskrytý dolnovltavský pluton
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
    Pyroxene microgranodiorite dykes from the Ševětín structure, Czech Republic: mineralogical, chemical, and isotopic indication of a possible impact melt origin
    Radioaktivní baryt od Teplic
    Silica-rich felsitic dikes from southeastern part of the Bohemian Massif
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Skalní zeď Bílá skála u Srbské na Frýdlantsku
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Sulfidická mineralizace v křemen-karbonátové žíle v Lomnici nad Popelkou
    Svrchnopaleozoické žilné horniny české části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    Upper Palaeozoic dyke rocks of the Bohemian part of the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit
    Uranová mineralizace v okolí Tasova
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče
    Výskyty zeolitů na žilách alpského typu v Hrubém Jeseníku, Zlatohorské a Hanušovické vrchovině
    Yttriový spessartin kontrolující distribuci HREE v leukogranitech-pegmatitech brněnského masivu
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"
    Zajímavý nález skorylu v Brně
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice
    Železnatý dravit z Krašovic u Krásné Hory nad Vltavou
    Žíla camptonitu z kulmu od Mariánského Údolí u Olomouce
    Žíla lamprofyru v bazálních devonských klastikách od Tasovic u Znojma (Dyjský masív) (34-13 Dyjákovice)
    Žilná hornina starší než okolní granodiorit (sedlčanský felzit)
    Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu (12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice)
    Žilné roje v oblasti středočeského plutonického komplexu: látkové variace a vztahy k plutonitům
    Žilné roje v prostoru podzemního zásobníku plynu Háje (Příbramsko)