Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    horniny alkalické
Článek
    Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků
    Alkalické subvulkanické horniny roztockého intruzívního centra v Českém středohoří
    Alkalické vulkanity v kladeckých fylitech z vrtu LV-23 Ludmírov (24-21 Jevíčko)
    Alkaline lamprophyres (Camptonites and Monchiquites) in Central Europe
    Ba in mica from Kammerbühl and Eisenbühl
    Cenozoic magmatism of the Ohře rift, Czech Republic: geochemical signatures and mantle dynamics
    Chemistry of Tertiary alkaline volcanics in the central-western part of the Bohemian Cretaceous Basin and the adjacent area
    Compositional evolution of metasomatic garnet in melilitic rocks of the Osečná complex, Bohemia
    The Doupov volcano-genetic aspects
    Evolution of the oligocene Doupov volcanic complex, NW Bohemia
    Geochemistry and Petrogenesis of the Tertiary Alkaline Volcanic Suite of the Labe Tectovolcanic Zone, Czech Republic
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
    Ložiska loparitu Lovozerského masívu v Ruské republice
    Magnetic Properties of Rocks and Their Interpretation
    Minulost a současnost chibinského alkalického masívu
    Některé poznatky o vývoji alkalických magmat
    Pokračování výzkumu mladých západočeských vulkanitů
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud
    Rare elements in Hercynian basic magmatic series and their tectonic and metallogenic importance at northern border of the Bohemian Massif
    Rock-forming minerals of polzenite and cognate melilitic rocks from Northern Bohemia, Czechoslovakia
    Strontium and Neodymium Isotope Study of Bohemian Basalts
    Symposium o středoevropských alkalických vulkanických horninách SCEAVR, Praha 1991
    Tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky volcanic centre, Bohemian Massif, Czech Republic: A genetic model
    Vulkanity Zbraslavského vrchu mezi Manětínem a Toužimí (11-42 Manětín)