Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    horniny karbonátové
Článek
    50 let CHKO Moravský kras
    Akcesorické minerály v proterozoických silicitických horninách z Kokšína u Mítova
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Application of microfacies analysis in the Lower Devonian of the Barrandian, central Bohemia
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957
    Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp : nové výsledky
    Calcium enriched rocks in the Neoproterozoic sequence, Lešetice uranium mine, Příbram ore district
    Chemical processes in carbonate-rich and clays rich rocks under light microscope and results of chemical staining techniques
    Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov)
    Chitinozoans in the Wenlock-Ludlow boundary beds of the East Baltic
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Climatic changes during the Holocene: comparison between stable isotope, biostratigraphical and lithological climate records in freshwater calcareous tufa
    Conceptual geochemical models of groundwater chemistry against aquifer mineralogy (Stephanian-Autunian sedimentary rocks, the Intra-Sudetic basin, SW Poland)
    Distribution of stable O and C isotopes and microelements in Triassic limestones of the Veterlín unit, the Malé Karpaty Mts.: their diagenetic interpretation
    Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše) (03-42 Trutnov)
    Exokrasový reliéf střední části konicko-mladečského pruhu
    Experimental effects of surfactants on the production of stromatactis-shaped cavities in artificial carbonate sediments
    Experimental study of carbonate formation kinetics in a Ca2+-Mg2+-CO32--Cl-system at a temperature of 25 C
    Fosilní bentické mikroorganismy z buližníků a jejich paleoekologický význam
    Geochemistry and age of groundwater in a hydrochemically diversified aquifer (Permo-Carboniferous, the Intra-Sudetic Synclinorium, SW Poland) derived from geochemical modelling and isotopic studies
    Geochemistry of Neoproterozoic calcareous rocks from the Barrandian (Czech Republic)
    Geodynamics of ridges and development of carbonate platforms within the Outer Carpathian realm im Poland
    Geology and petrology of sediments of the Western Desert area, Iraq
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
    History of trilobite research in Moravia
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    An invertebrate Faunula in the Kössen Beds of Starnkogel (Bad Ischl, Upper Austria)
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku karbonátových hornin tepelsko-barrandienského proterozoika a moldanubika
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Karbonátové facie barrandienského proterozoika
    Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    The karst of Central Bohemia, Czech Republic: new constraints from karst cavities
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
    Kornati - pohoří v moři
    Krajinou Triglavského národního parku
    Kras v chráněných územích pohoří Velebit
    Late Permian-Liassic Megasequence AP6
    Late Tithonian-Early Turonian Megasequence AP8
    Late Toarcian-Early Tithonian (Mid-Late Jurassic) Megasequence AP7
    Litologicko-biostratigrafické štúdium jury a spodnej kriedy šiprúňkej sekvencie vo Velkej Fatre
    Lower Cretaceous sequences of the Manín Unit (Butkov Quarry, Strážovské vrchy Mts, Western Carpathians) - integrated biostratigraphy and sequence stratigraphy
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Microfacies analysis of Devonian to Lower Carboniferous catbonates and its impact on the interpretation of internal architecture of the Konice-Mladeč Belt, Moravia, Czech Republic
    Middle Devonian Tentaculitoidea from the late generation of fillings of the neptunian dyke in the Koněprusy area (Prague Basin, Czech Republic)
    Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm) (25-12 Hranice)
    The Moravian Karst Protected Landscape Area
    Mramory na jihovýchodním okraji Českého masivu : přehled výzkumů
    Nález karbonátové horniny v lomu u Omic (brněnský masiv) (24-34 Ivančice)
    Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi
    Několik poznámek k opálům Náměště nad Oslavou a jejího okolí
    Neoproterozoic sedimentary carbonates and their silicified equivalents: Barrandian, Czech Republic
    Netradiční využití vápenců v Itálii
    New palaeomagnetic data from the Palaeozoic carbonates of the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): evidence for a timing and origin of the late Variscan remagnetization
    Nové poznatky o karpatské předhlubni v oblasti Nové Hvězdlice-Milonice
    Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp
    Organic-walled dinoflagellate cysts as a tool to recognize carbonate concretions: an example from Oligocene flysch deposits of the Western Carpathias
    Petrology and origin of the red granite pebbles from the Moravian Karst of the Brno Massif, Czech Republic
    Pilatus - morfologicky výrazný příklad helvetského příkrovu
    Podrobný geologický průzkum karbonátů na ložisku Konstantin
    Podzemím slunné Itálie
    Pohřbený kras v severním předpolí silesika
    Post-drilling destabilization of temperature profile in borehole Yaxcopoil-1, Mexico
    Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
    Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie ślasko-morawskiej
    Pozoruhodný kras vitošovského vápencového ložiska - možnosti jeho ochrany, charakteristika, klasifikace, dokumentace a záchranné sběry v souběhu s těžební činností v etážovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o.
    Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách
    První paleontologický doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu (24-41 Vyškov)
    Předběžné výsledky hodnocení zkrasovění v koněpruské oblasti
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
    Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika
    Radiogenic characteristics of rock environment in show caves
    Regional trends in thermal maturity of Paleozoic rocks of the Moravo-Silesian basin: a combined study of conodont alteration index (CAI), vitrinite reflectance and rock eval pyrolysis
    Revitalizace vápencových lomů
    Rozšíření a struktury vápenců v západočeském proterozoiku
    Sedimentology and facies of a storm-dominated Middle Triassic carbonate ramp (Vysoká Formation, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians)
    Skalní města v dolomitech chočského příkrovu
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Souhrnné výsledky sledování a záchranného výzkumu těženého vápencového ložiska va Vitošově za období let 2001-2005 : 14-43 Mohelnice
    Speleologické výzkumy v Černé Hoře
    Stable isotope and fluid inclusion study of carbonate and siliceous sediments of the Barrandian Neoproterozoic
    Stratigraphic correlation potential of magnetic susceptibility and gamma-ray spectrometric variations in calciturbiditic facies (Silurian-Devonian boundary, Prague Synclinorium, Czech Republic)
    Stromatakty ve sklenici vody : experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Svrchnokřídová výplň klastických žil v ernstbrunských vápencích Pavlovských vrchů : 34-142 Mikulov
    Tektonika devonských vápenců skalního masívu Hřebenáče v severní části Moravského krasu
    Thermal history of the Paleozoic in the SE Bohemian Massif in respect to Variscan orogeny
    Thrust tectonics in the southern part of the Moravian Karst
    Urgonian facies in the West Carpathians
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun
    Většina oxidu uhličiténo "bydlí" v karbonátech
    Vřetenovka zaměněná (Cochlodina commutata)
    Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku : 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Vztahy vápenců a vulkanitů v plzeňském pruhu proterozoika
    Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Zpráva o geologickém mapování na listu Jevíčko (24-21 Jevíčko)
    Zpráva o strukturně-geologickém výzkumu střední části konicko-mladečského devonu (24-21 Jevíčko)