Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hybridizace
Článek
    Alkali feldspar megacryst growth: Geochemical modelling
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Das geologische Peilsteiner Fenster mit dem ältesten Gesteinskomplex des südwestlichen Moldanubikums
    Hybrid generation by mixing enriched mantle magmas with crustal melts: Constraints from the Rastenberg pluton, southern Bohemia
    LREE distribution patterns in zoned alkali feldspar megacrysts from the Karkonosze pluton, Bohemian Massif - implications for parental magma composition
    Mafic and felsic magma interaction in granites: the Hercynian Karkonosze pluton (Sudetes, Bohemian Massif)
    Pozycja skał magmowych z rejonu Miedzianki w porównaniu do plutonu Karkonoszy i intruzji Żeleźniaka
    Přepisování evoluční historie lidského rodu : revoluce v paleoantropologii v roce 2013
    The role of magma mixing in the petrogenesis of a Hercynian high-calc-alkaline intrusion: the Kozárovice granodiorite, Central Bohemian pluton, Czech Republic
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif : petrology, geochemistry and petrogenetic interpretation
    Valchov