Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hydraulika
Článek
    Contribution of Geophysical Well-Logging Techniques to Evaluation of Fractured Rocks
    Fluid induced earthquakes : KTB experiments and Vogtlandt seismicity swarms?
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Hydrofyzikální testování jemnozrných zemin a granulátů
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
    Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov)
    Impact of the entrapped air on water flow and solute transport in heterogeneous soil: Experimental set-up
    Ing. Jiří Kališ, CSc. Sedemdesiatpäťročný
    K otázce vlivu podélného sklonu toku na zrnitostní složení materiálu dna
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Laboratorní infiltračně výtokový experiment monitorovaný metodou magnetické rezonance
    Laboratory testing of the capilarry barrier
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Methods of well logging used for borehole correlation in the granite stock, Podlesí granite, Bohemian Massif
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků
    On equivalent roughness of mobile bed at high shear stress
    Parameter estimation of soil hydraulic and thermal property functions for unsaturated porous media using the HYDRUS-2D code
    Permian brines formation in the Czech part of the Bohemian Massif - conceptual model, hydraulic parameters estimation
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo
    Prof. Ing. Dr.h.c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc., pedagog VŠB v Ostravě a odborník v oborech hlubinného a průzkumného vrtání
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Průzkumné metody v hydrogeologii
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Režim podzemních vod s volnou hladinou
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků
    Stanovení doporučené hodnoty součinitele drsnosti
    Uncertainty analysis of a dual-continuum model used to simulate subsurface hillslope runoff involving oxygen-18 as natural tracer
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Vzpomínka na prof. Ing. Václava Hálka, DrSc.
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice