Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hydrogeochemie
Článek
    Geochemie povrchových vod na Broumovsku (04-32 Broumov)
    Geochemie povrchových vod na území listu Meziměstí (04-31 Meziměstí)
    Geochemie povrchových vod na Žambersku (14-14 Žamberk)
    Geochemie povrchových vod v oblasti Nového Jičína (25-21 Nový Jičín)
    Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)
    Výsledky hydrogeochemického a atmogeochemického výzkumu na Uhlířskojanovicku