Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hydrogeologie regionální
Článek
    Adequate depth of boreholes in hard rocks: a case study in Ghana
    Analýza procesov tvorby a metamorfózy chemizmu infiltrovaných vod z Dunaja
    Apercu sur l'hydrogéologie tcheque
    Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem
    Aplikace vícerozměrných statistických metod v hydrogeologii
    Arzen v bangladéšských vodách : proč a odkdy?
    Assessment of the groundwater bodies
    Automatizace registru hydrogeologických objektů
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
    Charakter a vlastnosti podzemních vod mělkého oběhu na území okresu Jihlava
    Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    Conceptual geochemical models of groundwater chemistry against aquifer mineralogy (Stephanian-Autunian sedimentary rocks, the Intra-Sudetic basin, SW Poland)
    Czech Republic - August 2002 : another flood disaster of century after five years
    Česko-polská spolupráce na hraničních vodách
    Čistota vodních toků : regionální mapování povrchových vod v ČR
    Děčínská termální struktura a Lázně Svatého Josefa
    Dějiny hydrogeologie v ČR
    Druhý seminář o hydrogeologii "pevných" hornin Českého masivu
    Estudio hidrogeológico del sector Norte de los Departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, El Salvador
    The evaluation of precision and trueness of some water analysis procedures in the laboratories of Czech Geological Survey
    Extent of groundwater flow area: estimation from spring yield and terrestrial heat flow
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
    Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů
    Geneze minerálních vod karlovarského typu v západních Čechách
    Geochemistry and age of groundwater in a hydrochemically diversified aquifer (Permo-Carboniferous, the Intra-Sudetic Synclinorium, SW Poland) derived from geochemical modelling and isotopic studies
    Geografické podmínky vzniku povodní
    Geologické a hydrogeologické poměry v okolí skládky s.p.Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeří (okres Jablonec n.Nisou) (03-32 Jablonec n.Nisou)
    Geologické poměry ložiska černého uhlí Mělník-Benátky nad Jizerou
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Geologický výzkum melechovského masivu pro účel výzkumu konečného ukládání vysoce radioaktivního odpadu
    Geotermálna energia východoslovenskej panvy a možnosti jej využitia
    Gravity prospecting for bedrock topography : Groundwater contamination at Nové Město nad Metují
    Groundwater development, management and protection at regional scale: the Police basin (Czech Republic)
    Hard-rock hydrogeology in the Czech Republic
    Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Historie těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem v severočeské křídě a hydrogeologie
    Hlubinné jodobromové vody OKR a perspektivy jejich ekonomického využití
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Hydraulické parametre hornín paleogénu v západnej časti hornádskej kotliny
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrogeochemical mapping of Czech freshwaters
    Hydrogeochemický výskum a jeho aplikácie pri ochrane životného prostredia
    Hydrogeológia Belanských Tatier a severných svahov Vysokých Tatier
    Hydrogeológia karbonátov mezozoika Brezovských Karpát
    Hydrogeological Data as Indicator of Neotectonic Activity
    Hydrogeological effects of seismicity in the Hronov-Poříčí fault zone area
    Hydrogeological Environment in Hard Rocks : An Attempt at its Schematizing and Terminological Considerations
    Hydrogeological investigation of the Siluro-Devonian core of the Barrandian basin
    A hydrogeological study of the northern parts of the La Libertad, San Salvador, and Cuscatlán Districts in El Salvador: a regional and integrated study
    Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika podzemných vod mladšieho paleozoika sv.svahov Nízkych Tatier
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická charakteristika neogénnych a kvartérnych kolektorov v severovýchodnom okolí Košíc
    Hydrogeologická preskúmanosť Slovenskej republiky
    Hydrogeologická problematika Alžírska
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
    Hydrogeologické databáze Geofondu ČR, problematika jejich naplňování ve vztahu k životnímu prostředí
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Hydrogeologické poměry
    Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály (24-11 Nové Město na Moravě)
    Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné (14-22 Jeseník)
    Hydrogeologické poměry severovýchodní části Bílých Karpat
    Hydrogeologické zhodnocení cięźkowického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologický průzkum v Karlově Studánce
    Hydrogeologický výzkum pro racionální využití a ochranu podzemních vod
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Hydrogeologie
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Hydrogeologie des westböhmischen Bäderdreieckes (Františkovy Lázně/Franzensbad - Karlovy Vary/Karlsbad - Mariánské Lázně/Marienbad) (Excursion D am 16.April 1998
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    Hydrogeologie minerálních pramenů v Karlově Studánce pod Pradědem
    Hydrogeologie okresu Svitavy
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Hydrogeologie SHP a přilehlé části Krušných hor
    Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu (14-44 Šternberk)
    Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov)
    Hydrogeologiické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany (14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrogeology
    Hydrologická bilancia a optimálna využitelnosť podzemných vod v karbonátových horninách
    Hydrologie Moravského krasu
    An important aquifer of Lower Badenian clastic sediments in Carpathian Foredeep
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou (14-33 Polička, 14-34 Svitavy, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-12 Letovice)
    K pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    K problematice režimu napjatých zvodní
    K šedesátinám RNDr. Stanislava Klíra, DrSc
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Koeficienty transmisivity hornin podél styku Krušných hor a severočeské pánve (02-31 Litvínov, 02-32 Teplice, 02-33 Chomutov)
    Koncepcia základnej hydrogeologickej mapy ČSSR 1 : 200.000
    Krasové prameny Českého krasu
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury : (13-14 Nymburk)
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 12
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Lázně Bochoř na Přerovsku (25-13 Přerov)
    Lázně Skalka u Prostějova (24-24 Prostějov)
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Mapy filtračních parametrů a potenciální produktivity
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Metody hodnocení hydrologického sucha
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Mineral water springs and the seismic activity within the Western Bohemian area
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
    Minerální vody na Prostějovsku (24-24 Prostějov)
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Modeling of the water flow and the contaminant transport in the soil profile of the Předměřice region
    Modelling of groundwater flow in the Jizera Basin
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Modelové výpočty přírodních zdrojů podzemních vod
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Monitorování podzemních vod
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Neuinterpretation seismohydrologischer Anomalien im Schwarmbebengebiet Oberes Vogtlandt/NW-Böhmen
    Niektoré možnosti využitia štatistického spracovania režimných pozorování
    Niektoré problémy so spracovaním hydrogeologických údajov pre inžiniersko-geologické mapy
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
    Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy : 24-23 Protivanov
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    O málo známých minerálních vodách
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod - ano či ne?
    Odhad potenciální vydatnosti zdrojů podzemních vod v okresech České republiky
    Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    Origin of formation waters of S-E parts of the Bohemian Massif and the Vienna Basin
    Origin of groundwater mineralization in coarse-grained lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Podmienky rozvoja geotermálnej energie na Slovensku
    Podmíněnost výskytu svahových deformací ve vněkarpatském flyši
    Podzemí u Vřídla
    Podzemní voda v hydrologickém cyklu a jako přírodní zdroj
    Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku
    Possibilities and Problems of Deterministic Numerical Modelling of Groundwater Flow in Hard Rocks : Parametric Case Study in Central Bohemia
    Povodeň z července 1997 v jímacím území vodního zdroje Březová nad Svitavou
    Povodně v Berouně
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Prameny Prahy
    Priepustnosť a prietočnosť pripovrchovej zóny západného úseku flyšového pásma Západných Karpát
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k riešeniu problematiky režimu podzemných vôd v Liptovských Tatrách
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Problematika podzemních vod v díle G.C. Laubeho
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    Problémy ochrany podzemnej vody povodia hornej Torysy
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial Activity of Man and its modelling
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Prognózy v hydrogeografii
    Propustnost a průtočnost předvariských hornin ve středních, v jižních a západních Čechách
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Předpovídání povodní v České republice
    Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny
    Příspěvek k hydrogeologii lázní Teplic nad Bečvou
    Quality of water in the experimental river basins
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Rebilance zásob podzemních vod
    Regionalizace v geologických vědách
    Regionálne hodnotenie koeficienta filtrácie v oblasti Žitného ostrova
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Remediation of a sandstone aquifer following chemical mining of uranium in the Stráž deposit, Czech Republic
    The research of the western part of the Bohemian Massif: hydrogeological part
    Režim plavenin v povodí Želivky
    Režim podzemních vod Bytčanské kotliny a jeho ovlivnění vážskou derivací
    Režim prameňov puklinovo-krasových vôd SV svahov Nízkych Tatier
    RNDr. Ondrej Franko, CSc., šesťdesiatročný
    Rozdíly v odtokových poměrech z krystalinických a flyšových uzemí na Moravě a ve Slezsku
    Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Sellafield disposal of radio-active waste for the next century project exploration phase (1991 - 1995), information report
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
    Skládka toxických odpadů Spolana Neratovice
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    State-of-the-Art of Hydrogeological Investigations in Hard Rocks: The Czech Republic
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Stroncium v pitných vodách České republiky
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Sucho v českých povodích v roce 2003
    Surowce balneologiczne z obszaru plaszczowiny magurskiej (Karpaty Polskie)
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Thermal mineral water springs in Karlovy Vary
    Thermal Mineral Water Springs in Karlovy Vary
    Typologické regióny obehu podzemných vod Slovenska
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    The utilization of natural tritium radionuclide in karst hydrology
    Variations in discharge and temperature of mineral springs at the Františkovy Lázně spa, Czech Republic, during a nearby earthquake swarm in 1985/1986
    Variogram as an indicator of basin hydrogeological properties
    Venezuelan sandstone caves: a new view on their genesis, hydrogeology and speleothems
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv hydrogeologických poměrů na tvorbu krajiny po ukončení těžby uhlí v severočeské hnědouhelné pánvi
    Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách : hrozba tajících ledovců
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
    Vodné dielo Prietrž - geologické a hydrogeologické zhodnotenie zosuvov v ĺavej časti hrádze
    Vodohospodársko-hydrogeologické mapy
    Vplyv erózie koryta Dunaja na zdroje podzemnej vody v pririečnej zóne
    Výskum podzemných vod Slovenska a jeho ďalšie zameranie
    Výsledky 70-letého pozorování podzemní vody ve vrtu V-12 v jímacím území brněnského vodovodu
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic
    Well-Logging in Regional Hydrogeology (Example: the Police Basin)
    Zachrání poušť žíznivé?
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu
    Zpracování a plošné vyjádření některých hydrogeologických prvků v mapách
    Zpracování dat o čerpání ryolitových vod statistickými metodami
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury
    Zvýšení efektivnosti hydrogeologických vrtných prací pomocí geofyzikálních metod v Alžírsku a v Nigérii
    Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)