Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hydrologie krasová
Článek
    2. Mezinárodní karsologická škola v Postojné
    Bahenní železné rudy v krasových výplních lomu Gombasek ve Slovenském krasu
    Baiyun Cave in Naigu Shilin, Yunnan Karst, China
    Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia): Evidence of multi-phase evolution in epiphreatic zone
    Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody
    Drobné krasové jevy ve Sv.Petru v Krkonoších
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic) and paleohydrologic model
    Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: comparison of carbonate and salt karst
    Geologicko-tektonická pozícia Harmaneckého krasu
    Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
    Geološka zgradba južnego dela Moravskego krasa v dolini potoka Říčka
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
    Holocenní vápence a krasový pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu
    Hornolehotský kras Horehronského podolia
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydrogeological investigation of the Siluro-Devonian core of the Barrandian basin
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné (14-22 Jeseník)
    Hydrogeologické pomery vo Vrátach a funkčné závislosti teplotných zmien ponorných vod Mošnice
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hydrogeologiické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany (14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    Hydrografie systému Ochozské jeskyně
    Hydrologická bilancia a optimálna využitelnosť podzemných vod v karbonátových horninách
    Hydrologické a hydrochemické výzkumy v jižní části Moravského krasu
    Hydrologie Moravského krasu
    Ing. Eugen Kullman, DrSc., šesťdesiatročný
    Interpretace vývoje Amatérské jeskyně na podkladě morfologie a pozice hlavních chodeb (23-24, Protivanov)
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    Jaskyňa na Kečovských lúkach
    Jeskyně Humpleu, Rumunsko. Part IV, Legenda o gigadómech
    Jeskyně Na Špičáku
    Jeskyně ve vápenitých dolomitech fylitové zóny u Bozkova na Železnobrodsku
    K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu
    Karst and caves in salt diapirs, SE Zagros Mts. (Iran)
    Karst Phenomena in the Coastal Area of Northwestern Syria
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Kras pohoria Monti Alburni v Campanii v Taliansku
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Kras západního Tauru
    Krasová hydrogeologická struktura masivu Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Krasové a pseudokrasové jevy v okolí Miskovic
    Krasové javy v travertínoch na Hranovnickom plese
    Krasové prameny Českého krasu
    Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu
    Macocha - propast s pohnutou minulostí : od druhohor po čtvrtohory
    Magnetostratigrafia jaskynných sedimentov a speleogenéza Moldavskej a Jasovskej jaskyne
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Messung des 3He/4He-Isotopenverhältnisses im Hranická Propast (Tschechische Republik)
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    Morphogenesis of the Garlika shaft in conditions of the contact karst
    Možnosti geologických výzkumů v aplikované speleologii
    Najnovšie objavy v jaskyni Bobačka
    Nálezy badenských fosilií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi (24-411 Jedovnice)
    Natural resources of a karst landscape and possibilities of their utilization
    Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras)
    New trends in speleology
    Notes on the history of some karstological terms - hydrothermal karst, geysermite, vadose zone
    Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu
    Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I.: jeskynní systém Rudické propadání-Býčí skála : 24-41 Vyškov
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy : 24-23 Protivanov
    Objemová aktivita radonu ve známých pramenech Českého krasu
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Pramen ve Svatém Janu pod Skalou v Českém krasu (12-41 Beroun)
    Problematika Tetínské vyvěračky
    Problémy s tuhými odpady v okrese Olomouc
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
    Radiocarbon dating in a karstified coastal aquifer in Cuba
    Radiocarbon dating of holocene tufa deposits in the barrandian region, Central Bohemia
    Redakční poznámka k Tetínské vyvěračce
    Rokytnická jeskyně v západních Krkonoších
    Rumunsko. Part 3 [1. část] : Bihor na konci století - akce 1998
    Sedimenty Zazděné jeskyně, Moravský kras
    Shape of fluvial pebbles in surface and subsurface stream from Moravian Karst, Czech Republic
    Shape of fluvial pebbles in surface karst stream from Moravian Karst, Czech Republic
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Speleogenesis of selected caves beneath the Lunan Shilin and caves of Fenglin karst in Quibei, Yunnan
    Speleogeneze podél subvertikální pukliny - model vývoje propastí Dolného vrchu
    Speleologická expedice "Owen"
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
    Studium geochemických rovnováh v jeskynním systému Javoříčko (24-21 Jevíčko)
    Studium samovolné destrukce "jemných sintrových forem" (24-23 Protivanov)
    Suchá jaskyňa č.1 vo Velkej Fatre
    Těžba grafitu a kras v Českokrumlovské vrchovině
    Těžké minerály fluviálních sedimentů v západní macošské větvi Amatérské jeskyně (24-23 Protivanov)
    Thickness of cap rock and other inportant factors affecting morphogenesis of salt karst
    To the methodology of the tracing test and evaluation of results
    Tragická událost v Moravském krasu
    Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany
    Uhličitá voda v Hranické propasti
    Určenie polohy päty vrtu v priestoru jaskyne
    The use of biological methods in studies of karst
    The utilization of natural tritium radionuclide in karst hydrology
    The utilization of radioactive indicators in the study of underground water movement
    Variabilita intenzity krasovění vápenců v zóně vertikální cirkulace v Moravském krasu (24-42 Vyškov)
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Výsledky geofyzikálního měření ve Svatém Janu pod Skalou
    Výsledky speleopotápěčského prieskumu jaskyně Skalistý potok
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Vývoj údolní sítě v jižní části Moravského krasu (24-42 Vyškov)
    Výzkum intenzity procesu krasovění v Moravském krasu v okolí lomu Mokrá za současných klimatických podmínek
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzťah kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov podzemných vod krasovo-puklinových obehov
    Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998-2003 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004-2006 v Českém krasu
    Zpráva o průzkumu jeskynního systému pod závrtem č.37 v severovýchodní části Moravského krasu
    Zvláštní typ sintru ve zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)