Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hydrometeorologie
Článek
    Hydrologická a hydrochemická odozva povodí
    Kolísání přítoku důlních vod vlivem srážkové činnosti
    Uplatnění metod dálkového průzkumu Země v hydrologii
    Zkušenosti s optimalizací hydrologických pozorovacích sítí v ČSFR
    Změny odtokového režimu v důsledku klimatické variability
    Zrážkové pomery na Slovensku po oprave systematických chýb meraní atmosférických zrážok