Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hydrotermální alterace
Článek
    Age constraints on faulting and fault reactivation: a multi-chronological approach
    Alterace hornin s paleozoickým Au zrudněním v oblasti Suché Rudné a její projevy ve fyzikálních vlastnostech hornin (15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Alteration of allanite -(Ce) in Třebíč pluton, Bohemian Massif
    Alteration products of granite on the contact with the Karlovy Vary thermal springs
    Altered monazite from the Lower Carboniferous culm sediments of the Drahany Uplands (Bohemian Massif) - a result of high-temperature diagenesis?
    Amblygonit a produkty jeho přeměny v Li pegmatitu z Rožné
    Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization
    Are the granites of the Aue-Schwarzenberg Zone (Erzgebirge, Germany) a major source for metalliferous ore deposits? A geochemical, Sr-Nd-Pb isotopic, and geochronological study
    Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Bentonic alteration of basalts in the České Středohoří Mts. (Bohemia)
    Brannerit na uranovém ložisku Dyleň u Mariánských Lázní
    The Carbonatization of Blastomylonites - an Example from the Oskava Block, Jeseníky Mts.
    Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku : průtok obrovského množství ohřátých tekutin
    Clayey alteration products of porphyroides from the Železné hory Mts., Czechoslovakia
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    Děčínský Sněžník Hill
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    The developing of cristobalite in kaolinized volcanic rocks in San Andres mountains in Michoacan (Mexico)
    The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra, Poland-Slowakia)
    Epidotmikrokvarcdioritový hydrotermalit z Prahy-Suchdola, potenciální ozdobný kámen
    Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites : the peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta + Nb)
    Fluid System of the Vítkov II Uranium Deposit (Bor Pluton, Western Part of Bohemian Massif, Czech Republic). 4.Österreichisches Fluid Info treffen, 23.-25. October 1997, Institut für Mineralogie Paris-Lodron-Universität Salzburg
    Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
    Geochemical and isotope characteristics of representative carbonates in young alkaline volcanites from northern Bohemia
    Geochemical constraints of hydrothermal alterations of two-mica granites of the Moldanubian batholith at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Geochemistry of agates: a trace element and stable isotope study
    Geochemistry of host rocks and role of organic matter in the precipitation of cassiterite-sulfide ores at the Dafulou deposit, Dachang tin field (south China)
    Geochronology of teschenitic intrusions in the Outer Western Carpathians of Poland - constraints from 40K/40Ar ages and biostratigraphy
    Geology and genesis of Variscan porphyry-style gold mineralization, Petráčkova hora deposit, Boheian Massif, Czech Republic
    Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6
    Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydrotermální alterace hauynového trachytu z Tachovského vrchu u Doks
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma
    Hydrotermální žíly s turmalínem a turmalinizace v jižní části šternbersko-hornobebešovského pruhu
    Hydrothermal alteration as a possible generation mechanism of earthquake swarms in West Bohemia/Vogtland?
    Hydrothermal assemblage of Cl-, F- and OH-bearing apatite-group minerals from Maglovec, near Prešov, Slovakia
    Hydrothermal evolution of gold-bearing pyrite and arsenopyrite from different types of gold deposits
    Hydroxylherderit z Rožné
    Indicie rudní mineralizace v prostoru blanické brázdy u Radošovic
    The involvement of F, CO2, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
    Jeníkov-Lahošť near Teplice
    Kłodzko-Złoty Stok granitoid massif
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Kutnohorský ložiskový apendix
    Li Isotopic Composition of Foraminiferal Tests and their Host Sediments.
    Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (moldanubikum, Západní Morava)
    Low-temperature hydrothermal interactions between granite and solutions containing Cs, Rb, and Sr: an experimental approach
    Ložisko uranu Nový Fojtov
    Lukavická skupina v Železných horách: současný pohled
    Maršíkov-Scheibengraben : beryl-columbitový pegmatit
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Melilitites and associated alkaline silica-undersaturated rocks of the Vogtland/W-Bohemia (Germany/Czech Republic)
    Mineral- und Gesteinschemie der Nephelinite und Melilithite des Vogtlandes
    Mineral chemistry and genesis of Zr, Th, U, Nb, Pb, P, Ce and F enriched peralkaline granites of El-Sibai shear zone, Central Eastern Desert, Egypt
    Mineral Chemistry and Petrogenesis of Ultramafic Alkaline Lamprophyre Dyke from the Klunst Quarry in Ebersbach (Lusatia, Germany)
    Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
    Mineralogical responses of metasomatic alteration of granitic rocks by As-rich fluids: the Zinnwald alkali-feldspar granite, Eastern Erzgebirge, Germany
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Monazite hydrothermal alteration during high-temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Uplands (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Neue Brabantit-Vorkommen in Sn-Graniten des Erzgebirges und des Slavkovský les
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Nové výsledky ve výzkumu skarnů Českého masivu
    Pb/Pb and U/Pb zircon dating of subvolcanic rhyolite as a time marker for Hercynian granite magmatism and Sn mineralisation in the Eibenstock granite, Erzgebirge, Germany: Considering effects of zircon alteration
    Perovskite from the Miedzyrzecze sill near Bielsko-Biala in the Polish Carpathians (The type area of the teschenite association)
    Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
    PGE distribution in massive sulfides from the PACMANUS hydrothermal field, eastern Manus basin, Papua New Guinea : implications for PGE enrichment in some ancient volcanogenic massive sulfide deposits
    PGE distribution in massive sulfides from the PACMANUS hydrothermal field, eastern Manus basin, Papua New Guinea: implications for PGE enrichment in some ancient volcanogenic massive sulfide deposits
    Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic (25-12 Hranice)
    Post-magmatic hydrothermal alteration of igneous rocks of teschenite association (Silesian Unit, Outer Western Carpathians): Evidence from associated fracture and amygdule mineralization
    Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid
    The postmagmatic alteration of allanite, zircon, and thorite: the role of fluorine
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Precise electron microprobe age determination in altered uraninite: consequences on the intrusion age and the metallogenic significance of the Kirchberg granite (Erzgebirge, Germany)
    The present status of natural analogue studies project in the Czech Republic
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Re-Os age for molybdenite from the West Sudetes, SW Poland
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Sekundární uranová mineralizace ze Strhařů, 10 km s. od Tišnova
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Separation and characterization of pyrophyllite from Lukavice (E. Bohemia)
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
    Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus (12-21 Beroun)
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Synchysite-(Y)-synchysite-(Ce) solid solutions form Markersbach, Erzgebirge, Germany: REE and Th mobility during high-T alteration of highly fractionated aluminous A-type granites
    Telluronevskite, Bi3TeSe2, a new mineral
    Ti-bearing andradite-prehnite-epidote assemblage from the Malá Fatra granodiorite and tonalite (Western Carpathians)
    Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Věžná near Nedvědice
    Vnitřní zonálnost těles vyvřelých hornin těšínitové asociace ve slezské jednotce: petrofyzikální doklad
    Volcanism on Anafi island : short living, extensional, hydromagmatic volcanism in the central part of the South Aegean volcanic chain (Greece)
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách : 03-14 Liberec
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výzkumy magmatických hornin na Lukavicku v Železných horách