Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hydroxidy
Článek
    Aluminium chemistry of the root zone of forest soil affected by acid deposition at the Lysina catchment, Czech Republic
    Behavior of arsenic and geochemical modeling of arsenic enrichment in aqueous environments
    Clarkeit - první uranan v přírodních podmínkách
    Dobývání železných rud na Českolipsku
    An environmental impact of pyritic bauxite from the Dajti mine, Albania
    Ferronigerite with dominant substitution TiSn-1 in muscovite+chlorite aggregate from massive quartz nodule associated with a petalite-rich aplite-pegmatite of the Barroso-Alvao pegmatite field, Northern Portugal
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 1 : mofettes and CO2 emissions at the Hájek/Soos Natural Reserve
    Goethit z Karlových Varů
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Identification of Goethite in the Fine Fractions of Czech Bentonites by Mössbauer Spectroscopy
    Infrared Spectroscopy and Thermal Analysis of the Uranyl Minerals
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Krystalochemie minerálních fází v systému UO3-H2O (schoepit-metaschoepite-"dehydratovaný schoepit")
    Kurovické vápence
    Kutnohorské sekundární minerály
    Ložiska měděných rud Džezkazgán
    Manganem bohaté povlaky na stěnách Císařské jeskyně (Moravský kras)
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Minerály uranu z pegmatitů České republiky
    Minerály uranylu v systému PbO-UO3-H2O
    Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů
    A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic
    Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
    New data on studtite, UO4.4H2O, from Shinkolobwe, Shaba, Zaire
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    Photochemical source of aluminum for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
    Pore-size distribution in high-temperature products of the reaction between kaolinite and aluminium hydroxide
    Ranciéit z Malé Viesky u Košic
    Secondary soil phases controlling surface water chemistry during experimental acidification at the Bear Brook Watershed in Maine, USA
    Secondary Uranium Minerals. The Mineralogy, Geochemistry and Crystal Chemistry of the Secondary Uranium (VI) Minerals
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Síra a Mn-oxyhydroxidy z trachytu vrchu Špičák u Teplé
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment from three lakes in Maine, USA
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment of three Maine lakes, USA
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách
    Termická analýza minerálů uranylu II. Hydratované hydroxidy uranylu a uranany
    Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranyl oxide hydrate minerals from the standpoint of coordination chemistry
    Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš)
    Výzkum minerálů uranylu v Národním muzeu v Praze
    Zlatohorský "glockerit"