Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    hypotéza
Článek
    Aktuálně a aktualismu
    Analysis of the diagenesis development of the sedimentary basin through total porosity of sediments on basis of well-logging data
    Answer to Rebuttal to "Unfilterable 'geoaerosols', their use in a search for thermal, mineral and mineralised waters and their possible influence on the origin of certain types of mineral waters" by R.F. Holub, P.K. Smrz, published in Environmental Geology (2002) 41:984-985
    La aportación del ingeniero de minas Casiano de Prado (1799-1866) a la teoría de la "Fauna Primordial" de Joachim Barrande (1799-1883)
    Byl u Vrchlabí nalezen šungit?
    Choceňské železo - stále záhadné
    Cretaceous angiosperm flowers: Innovation and evolution in plant reproduction
    Czy struktury koliste w Sudetach mogą mieć genezę uderzeniową?
    The eclogites in the Monotonous Series of the Moldanubian zone and the theory of thermal pulses : a discussion
    The eclogites in the Monotonous series of the Moldanubian Zone and the theory of thermal pulses: a reply
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Geologický záznam evoluce obyvatel mořského dna
    Hierarchické struktury a cykličnost v geologii a geografii
    Hypotetické představy o stavbě moldanubika a bohemika
    Hypotéza izochemické granitizace in situ a otázka geneze středočeského plutonu (na příkladu Příbramska)
    Impaktový proces
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    Kritika Holubcova pojetí struktury Českého masívu
    Mohou být Čechy starým obrovským meteoritovým kráterem?
    O nálezu fosilního železa u Chocně
    O predispozici v přírodě
    O původu tektitů (diskuse)
    Odpudivá gravitace v první sekundě po velkém třesku?
    Poloskrytý dolnovltavský pluton
    Poznámky k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Poznámky k příspěvkům Hledání harmonie Země a Slabá místa deskové tektoniky. Odpověď Petra Rajlicha. Odpověď Radana Květa
    Principle views on the genesis of astroblemes and related mineralizations
    Pripomienky a odpovede k článku "Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča"
    Sedimentogenéza spraší
    Slabá místa deskové tektoniky
    Tajemný cyklus biodiverzity
    Two Genetic Types of Ocelli in Some Mafic Rocks from the Central Bohemian Plutonic Complex: No Room for Transformistic Speculations
    Úvahy nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Verified principles and presumptions of the exogenous (impact) and endogenous (cryptovolcanic, cryptoexplosion) hypotheses on the origin of astroproblemes and tektites and their validity
    Význam armalcolitu v suevitovém tufu pro řešení vzniku matečného kráteru vltavínů
    Způsobil výbuch Théry zánik mínojské civilizace?