Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ichnologie
Článek
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Další nálezy ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masivu Plánivé (mohelnické souvrství mírovského paleozoika, západosudetská oblast Českého masivu)
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Fosilní pasti mravkolvů : nález ze spodního triasu Polska
    Gigantická hvězdicovitá ichnofosilie spodnodevonského stáří z Cikánky u Radotína: objev a ztráta dosud jediného nálezu
    Ichnofabrics of (?Oligocene) silcretes at Kryry and Dětaň, Western Bohemia, Czech Republic
    Ichnofabrics of the Upper Cretaceous fine-grained rocks from the Stołowe Mountains (Sudetes, SW Poland)
    Ichnofosilie Cruziana problematica ve svrchním karbonu hornoslezské pánve (15-44 Karviná)
    Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy) (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Ichnofosilie myslejovického souvrství drahanského kulmu
    Ichnological record of paleoenvironmental changes in the Lower Cretaceous of the Silesian Unit, Polish Flysch Carpathians
    Ichnology of the Cretaceous Oceanic Red Beds (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic)
    Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic)
    Middle Turonian trace fossils from the Bystrzyca and Długopole sandstones in the Nysa Kłodzka Graben (Sudetes, SW Poland)
    Nález fosilní stopy v sedimentech karpatu (34-14 Mikulov)
    Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "Scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu) (12-41 Beroun)
    Nález ichnofosilií v křídových sedimentech českobudějovické pánve (zlivské souvrství) u Zahájí (22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Nález ichnofosilií v třenickém souvrství (tremadok, ordovik Barrandienu) od Libečova (12-41 Beroun)
    Names for trace fossils : a uniform approach
    New finds of ichnofossils from the Middle Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Nory vymřelých obřích savců : "jeskyně" z pleistocénu Argentiny
    Notes to the concept of plant trace fossils related to plant-generated sedimentary structures
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu : (03-41 Semily)
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve (03-32 Turnov)
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Novyje vidy sledov soskablivanija na fosforitovoj gaľke iz cenomana Anglii
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Rozhovor s Radkem Mikulášem
    Sedimentační prostředí ve vztahu k paleoekologickým závěrům
    Terrestrial Insect Bioerosion and the Possibilities of its Fossilization (Holocene to Recent, Czech Republic)
    Third International Workshop on Ichnotaxonomy (WIT-III) : Prague and Jevičko, Czech Republic, September 4-9, 2006
    Two new trace fossils in the Czechoslovak Carpathian flysch - result of the activity of eel-like fish (Anquilliformes)
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje