Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    import
Článek
    Fosfátové suroviny - úvaha o zajištění čs. potřeb činností v zahraničí
    Možnost získávání bromu ze solanek v Republice Kuba
    Možnosti využívání ložiska vločkového grafitu v Tanzánii
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
    Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky
    Technologie úpravy rudy z ložiska Nam Nam Xe ve VSR
    Těžba a podzemní skladování zemního plynu v Maďarsku
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. I. část, Rudy, kovy, palivoenergetické suroviny
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady