Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    inženýrská hydrogeologie
Článek
    41. kolokvium geomechaniky v Salcburku
    Bank deformations on some water reservoir in Bulgaria and Czechoslovakia
    Genéza a vývoj svahových pohybov v Novej Kelči v Nízkych Beskydách
    Geológia a dunajské podzemné vody
    Geologickoprůzkumné práce pro skládky odpadů
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Inženýrská geologie-geotechnika při průzkumu pro skládky odpadů
    Inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu Centro-Cuba v pohoří Escambray
    Inžinierskogeologické pomery porušeného svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
    Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody
    Numerical testing and implementation of elastic-plastic models of geomaterials
    Propustnost eluvií skalních hornin
    Přečerpávací elektrárna CHA Centro na Kubě
    Slopes stability of Žilina Water Plant
    Zpráva o inženýrskogeologickém rajónování na listu 12-21 Kralupy nad Vltavou